Home
Ann Elise Widding Isaksen's picture

Ann Elise Widding Isaksen

Professor
 • E-mailLise.Isaksen@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 57
 • Visitor Address
  Rosenberggaten 39
  Bergen
  Room 
  Rom nr 200
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen

I am doing research on the institutional interaction between the state, the family and (global)markets from a gender,class and ethnicity perspective. Recently I have been working with projects on gender, globalization, citizenship, transnational care and the transformations of the Nordic welfare states.

The Nordic welfare states have a long history of active politicies on gender equality and social welfare for all. Today welfare states "outsources" gender eqaulity conflicts to the global markets and on the national level migration authorities use migration policy to adjust to the needs of the labour market.

Books
 • Isaksen, Ann Elise Widding. 2016. 'Strangers in Paradise?' Italian Mothers in Norway. 358 pages. ISBN: 978-1-137-520975.
 • Isaksen, Lise Widding. 2010. Global care work : gender and migration in Nordic societies. Nordic Academic Press. 240 pages. ISBN: 978-91-85509-48-5.
Journal articles
 • Isaksen, Ann Elise Widding. 2019. Mobile likestillingsaktører: Fra 'stivnet til 'villet' likestilling. Italienske kvinners erfaringer med arbeid og familie i Italia og Norge. Tidsskrift for kjønnsforskning. 26-43. doi: https:/doi.org/10.1826/issn.1891-1781-2019-01-03
 • Isaksen, Ann Elise Widding. 2017. Triandafyllidou, Anna and Marchetti, Sabrina, 2015, 'Employers, Agencies and Immigration. Paying for Care.'. Nordic Journal of Migration Research. doi: https://doi.org/10.1515/njmr-2017-0028
 • Isaksen, Ann Elise Widding. 2017. Arlie Russell Hochschild: Anger and Mourning on the American Right. A Journey to Our Political Divide. Norsk sosiologisk tidsskrift. 406-409.
 • Isaksen, Ann Elise Widding. 2015. "Barbereren på Sicilia". Bergens Tidende. Published 2015-07-13.
 • Bikova, Mariya Stoyanova; Isaksen, Lise Widding. 2012. Au Pair. Acta Sociologica. 55: 295-296. doi: 10.1177/0001699312445674
 • Isaksen, Lise Widding. 2012. "De må forlate sine egne". Kronikk. Bergens Tidende. 35-35. Published 2012-08-11.
 • Isaksen, Lise Widding. 2012. Transnational Spaces of Care: Migrant Nurses in Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. 19: 58-77. doi: 10.1093/sp/jxr029
 • Hammar, Åsa; Isaksen, Lise Widding; Schmid, Marit Therese; Årdal, Guro; Strand, Mari. 2011. Patients with major depression show intact memory performance- given optimal conditions. Applied Neuropsychology. 18: 191-196. doi: 10.1080/09084282.2011.595445
 • Isaksen, Lise Widding; Hochschild, Arlie Russell; Devi, Uma S. 2009. Die Global Fursorgekrise 2009. WestEnd Neue Zeitschrift fur Sozialforschung. 2. 56-81.
 • Isaksen, Lise Widding. 2008. "Global intimitetsproduksjon". Klassekampen. 17-17. Published 2008-10-21.
 • Isaksen, Lise Widding. 2008. "Kjøpt (hus)hjelp". Dagbladet.
 • Isaksen, Lise Widding. 2008. "Et spørsmål om frihet". Dagbladet. Published 2008-12-16.
 • Isaksen, Lise Widding. 2008. "Moralklemma". Dagbladet. Published 2008-03-02.
 • Isaksen, Lise Widding. 2008. "Man stjæler da mødre". Kvinden og Samfundet. 1. 21-23.
 • Isaksen, Lise Widding. 2008. "Fattige lands kvinner". Bergens Tidende. Published 2008-08-19.
 • Isaksen, Lise Widding; Devi, Sambasivan Uma; Hochschild, Arlie Russell. 2008. Global Care Crisis: A Problem of Capital, Care Chain, or Commons? American Behavioral Scientist. 52: 405-425. doi: 10.1177/0002764208323513
 • Isaksen, Lise Widding; Devi, Uma; Hochschild, Arlie. 2008. Global Care Crisis: Mother and Child's Eye View. Sociologia Problemas e Praticas. 56: 61-85.
 • Isaksen, Lise Widding. 2007. "Omsorgsnomader". Om globalisering av kroppens forgjengelighet. Sosiologi i dag. 4. 83-107.
 • Isaksen, Lise Widding. 2007. Utenlandske sykepleiere opplever hverdagsrasisme. Bergens Tidende. Published 2007-12-18.
 • Isaksen, Lise Widding. 2007. Om au pair ordningen og likestillingspolitikken. Klassekampen. Published 2007-10-01.
 • Isaksen, Lise Widding. 2007. Kirseboms tjenere. Bergens Tidende. 10.
 • Isaksen, Lise Widding. 2007. Nordmenn lar seg oppvarte av det nye tjenerskapet. Dagsavisen. Published 2007-03-31.
 • Isaksen, Lise Widding. 2007. Det globale tjenerskapet. Klassekampen. 12-13. Published 2007-01-22.
 • Isaksen, Lise Widding. 2007. Diskresjon – til hvilken pris? Dagbladet. 56. Published 2007-02-22.
 • Isaksen, Lise Widding. 2007. Globale helsearbeidere – en handelsvare? Bergens Tidende. 12. Published 2007-04-03.
 • Isaksen, Lise Widding. 2007. Omsorgsklemma. Kvinnen i skvisen – sandwich generasjoner kvinner og hvordan ny teknologi brukes i kommunikasjon mellom generasjonene. Magasinet EVA. 4. 10-14.
 • Isaksen, Lise Widding. 2007. Strammer inn au pair – reglene. Dagsavisen. Published 2007-09-24.
 • Isaksen, Lise Widding. 2007. Kynisk sykepleierimport. På Høyden ( UiBs nettavis). Published 2007-12-04.
 • Isaksen, Lise Widding. 2006. Dristige damer i internasjonalt farvann. Tidsskrift for kulturforskning. 5: 61-74.
 • Isaksen, Lise Widding. 2006. Tilpasning til tomme rom. Om globale omsorgskrisers relasjonsøkologi. Tidsskrift for kjønnsforskning. 1/2. 20-35.
 • Isaksen, Lise Widding. 2005. Intervju om import av omsorgsarbeidskraft. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge. 16. 19-23.
 • Isaksen, Lise Widding. 2005. Genus och functionshinder (Gender and Disability) av Karin Barron (ed.). Scandinavian Journal of Disability Research. 7: 243-245.
 • Isaksen, Lise Widding. 2005. Intervju "Den skammelige kroppen". NRK Puls Helsemagasin. 5. 24-24.
 • Isaksen, Lise Widding. 2005. Global omsorgskrise: Tapere og vinnere. Tidsskriftet sykepleien.
 • Bjelland, Anne Karen; Isaksen, Lise Widding. 2004. Gavekort på kosmetiske operasjoner? Bergens Tidende. Published 2004-11-28.
 • Isaksen, Ann Elise Widding. 2004. Østutvidelsen og kvinnene. Bergens Tidende. Published 2004-05-04.
 • Isaksen, Ann Elise Widding. 2004. Reisebrev fra India. Rokkan-Nytt. 1. 2-2.
 • Isaksen, Lise Widding. 2004. Velferd og (kjønns)ulikhet i det nye Europa. Nei til EUs Skriftserie. 4.
 • Isaksen, Lise Widding. 2004. Reisebrev fra India. Rokkan-Nytt. 1. 1 pages.
 • Isaksen, Lise Widding. 2004. Østutvidelsen og kvinnene. Bergens Tidende. Published 2004-05-04.
 • Werner, A; Isaksen, Lise Widding; Isaksen, Lise widding; Malterud, Kirsti. 2004. "I am not the kind of woman who complains of everything" - Illness stories on self and shame in women with chronic pain. Social Science and Medicine. 59: 1035-1045.
 • Isaksen, Ann Elise Widding. 2002. Reiser i tid og rom. Kvinneforskning. 1. 1-1.
 • Isaksen, Ann Elise Widding. 2002. kommunikasjon.no. Kvinneforskning. 2. 1-2.
 • Isaksen, Ann Elise Widding. 2002. Om Hannah Arendt. Kvinneforskning. 3. 1-1.
 • Isaksen, Ann Elise Widding. 2002. Subjektivitet, kropp og kjærlighet. Kvinneforskning. 3. 1-1.
 • Isaksen, Ann Elise Widding. 2002. Kroppsutsondringers symbolske makt. Tidsskrift for Den norske legeforening. 122: 79-81.
 • Isaksen, Ann Elise Widding. 2002. Toward a Sociology of (Gendered) Disgust. Images of Bodily Decay and the Social Organization of Care Work. Journal of Family Issues. 23: 791-812.
 • Isaksen, Ann Elise Widding. 2002. Masculine dignity and the dirty body. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 3. 137-147.
 • Isaksen, Ann Elise Widding; Bjelland, Anne Karen. 2002. Moderlige og/eller moderne bryster. Noen refleksjoner rundt kosmetisk-kirurgiske brystforstørrelser. Kvinneforskning. 3. 76-89.
 • Isaksen, Ann Elise Widding; Dahle, Rannveig. 2002. Sjukvård som maskulinitetsprosjekt. Kvinnovetenskaplig tidskrift. 2 - 3: 75-93.
 • Isaksen, Ann Elise Widding; Martinsen, Kari Marie. 2002. Kroppsutsondring og normalitet. Replikk. 14. 2-8.
 • Isaksen, Ann Elise Widding. 2001. Kommer din praktikant også fra Lithauen Om nye løsninger på gamle problemer. Kvinneforskning. 2: 63-71.
 • Isaksen, Ann Elise Widding. 2001. Kommer din praktikant også fra LIthauen? Kvinnejournalen. 4. 17-20.
 • Isaksen, Ann Elise Widding; Dahle, Rannveig. 2001. Sjukvård som maskulinitetsprosjekt. Kvinnovetenskaplig tidskrift. 2-3. 75-95.
Reports and theses
 • Isaksen, Lise Widding. 2005. Omsorgsnomader. Globale omsorgskjeder i Europa og Midt-Østen. KILDEN, http://kilden.forskningsradet.no/c17251/side/vis.html?tid=37310. 8 pages.
 • Isaksen, Lise Widding. 1995. Den tabubelagte kroppen. Kropp, kjønn og tabuer i dagens omsorgsarbeid. dr.polit. Skriftserien. -. Sosiologisk inst., UiB. 170 pages.
Book sections
 • Isaksen, Ann Elise Widding. 2016. Strangers in Paradise? Italian Mothers in Norway. kapittel 8, pages 163-187. In:
  • Kilkey, Majella; Palenga-Møllenbeck, Ewa. 2016. Family Life in an Age of Migration and Mobility: Introducing a Global and Family Life-Course Perspective. Palgrave Macmillan. 358 pages. ISBN: 978-1-137-52097-5.
 • Isaksen, Ann Elise Widding. 2015. Lokal likestilling og transnasjonale omsorgsrom. kapittel 14, pages 243-262. In:
  • Bungum, Brita; Forseth, Ulla; Kvande, Elin. 2015. Den norske modellen: Internasjonalisering som utfordring og vitalisering. Fagbokforlaget. 326 pages. ISBN: 978-82-450-1780-9.
 • Isaksen, Lise Widding. 2013. "Children Left Behind" i samarbeid med Uma S. Devi. kapittel 11, pages 147-165. In:
  • Hochschild, Arlie Russell. 2013. So how's the family? : and other essays. University of California Press. 251 pages. ISBN: 978-0-520-27228-6.
 • Isaksen, Lise Widding. 2013. "Children Left Behind" i samarbeid med Uma S. Devi og Arlie Hochschild. kap 11, pages 147-165. In:
  • Hochschild, Arlie Russell. 2013. So how's the family? : and other essays. University of California Press. 251 pages. ISBN: 978-0-520-27228-6.
 • Isaksen, Lise Widding. 2013. Children left behind. Essay, pages . In:
  • Hochschild, Arlie Russell. 2013. So how's the family? : and other essays. University of California Press. 251 pages. ISBN: 978-0-520-27228-6.
 • Isaksen, Lise Widding. 2011. Gendering the Stranger: Nomadic Care Workers in Europe: A Polish-Italian Example. Part III, Kapittel 8?. In:
  • Dahl, Hanne Marlene; Keränen, Marja; Kovalainen, Anne. 2011. Europeanization, Care and Gender: Global Complexities. Palgrave Macmillan. 232 pages. ISBN: 0230299695.
 • Isaksen, Lise Widding; Stenum, Helle. 2011. The politics of recognition: from cultural exchange to domestic work. Kapittel. In:
  • Hrzenak, Majda. 2011. The Politics of care. 168 pages. ISBN: 9789616455640.
 • Isaksen, Lise Widding. 2010. Introduction: Global care work in Nordic societies. Introduksjon, pages 9-19. In:
  • Isaksen, Lise Widding. 2010. Global care work : gender and migration in Nordic societies. Nordic Academic Press. 240 pages. ISBN: 978-91-85509-48-5.
 • Isaksen, Lise Widding. 2010. Transnational Care. The social dimensions of international nurse recruitment. kapittel, pages 137-159. In:
  • Isaksen, Lise Widding. 2010. Global care work : gender and migration in Nordic societies. Nordic Academic Press. 240 pages. ISBN: 978-91-85509-48-5.
 • Isaksen, Lise Widding. 2010. Foreword. Foreword, pages 7-7. In:
  • Isaksen, Lise Widding. 2010. Global care work : gender and migration in Nordic societies. Nordic Academic Press. 240 pages. ISBN: 978-91-85509-48-5.
 • Isaksen, Lise Widding; Devi, Uma S.; Hochschild, Arlie Russell. 2010. La Crise Mondiale du Care: Point de vue de la mere et de l'enfant. chapitre 7, pages . In:
  • Falquet, Jules. 2010. Le sexe de la mondialisation. 280 pages. ISBN: 2-7246-1145-4.
 • Isaksen, Lise Widding. 2009. Dynamica globalnego handlu opieka:pielegniarki migranti w Norwegi (Dynamics of the Global Care Trade.Migrant Nurses in Norway). Chapter 3, pages 107-122. In:
  • Charkiewicz, Ewy. 2009. Gender i ekonomia opieki (Gender and Care Economy). ISBN: 978-83-925209-4-8.
 • Isaksen, Lise Widding. 2009. Uplciowenie Obcego.Wedrujace pracownice opieki:polskowloski pryklad (Gendering the Stranger: Nomadic Care Workers in Europe.A Polish-Italian Example). Chapter 9, pages 232-246. In:
  • Charkiewicz, Ewy. 2009. Gender i ekonomia opieki (Gender and Care Economy). ISBN: 978-83-925209-4-8.
 • Isaksen, Lise Widding. 2009. Dynamika globalnego handlu opieka: pielegniarki migrantki w Norwegii (The Dynamics of the Global Care Trade: Mingrant Nurses in Norway). Chapter 3. In:
  • Charkiewicz, Ewy. 2009. Gender i ekonomia opieki (Gender and Care Economy). ISBN: 978-83-925209-4-8.
 • Isaksen, Lise Widding. 2007. gender,care work and globalization: Local problems and transnational in the norwegian welfare state-. -, pages 42-63. In:
  • Cohen, Marjorie; Brodye, Janine. 2007. Remapping gender in the new globel order. Routledge. 272 pages. ISBN: 978-0-415-76997-6.
 • Isaksen, Lise Widding. 2005. Gender and Care: The Role of Cultural Ideas of Dirt and Disgust. Ch. 9, pages 115-126. In:
  • Morgan, David; Brandth, Berit; Kvande, Elin. 2005. Gender, Bodies and Work. Ashgate. 180 pages. ISBN: 0754644391.
 • Isaksen, Lise Widding. 2005. Gender, Care and Globalization as seen from Norway. Kapittel. In:
  • Fauve-Chamoux, Antoinette. 2005. Domestic Service and the Formation of European Identity. Understanding the Globalization of Domestic Work, 16th-21st Centuries. Peter Lang Publishing Group. 589 pages. ISBN: 3039105892.
 • Isaksen, Lise Widding. 2004. Forsker på en ert. intervju, pages 100-104. In:
  • Rudd, Harriet. 2004. Motvekt til solidaritet. Nei til EU's årsbok 2004. 159 pages. ISBN: 8291026319.
 • Isaksen, Ann Elise Widding. 2003. Penger som makt og symbol. 11-21. In:
  • Isaksen, Lise Widding. 2003. Omsorgens pris. Kjønn, makt og marked i velferdsstaten. Gyldendal Akademisk. ISBN: 82-05-32559-6.
 • Isaksen, Ann Elise Widding. 2003. Omsorgskrise og globalisering. 185-197. In:
  • Isaksen, Lise Widding. 2003. Omsorgens pris. Kjønn, makt og marked i velferdsstaten. Gyldendal Akademisk. ISBN: 82-05-32559-6.
 • Isaksen, Ann Elise Widding. 2003. Homo Fabers symbolske makt. Om kropp og maskilunitet i pleiearbeid. 162-184. In:
  • Isaksen, Lise Widding. 2003. Omsorgens pris. Kjønn, makt og marked i velferdsstaten. Gyldendal Akademisk. ISBN: 82-05-32559-6.
 • Isaksen, Ann Elise Widding. 2002. Lavmælt åpenhet om lukt - en analyse av kundeinformasjon om urinlekkasjer. 67-85. In:
  • Elvbakken, Kari Tove; Solvang, Per. 2002. Helsebilder. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Fagbokforlaget. 222 pages. ISBN: 82-7674-884-8.
 • Isaksen, Ann Elise Widding. 2002. Om lukten og skammen. En historie om kroppens uorden. 134-151. In:
  • Gressgård, Randi; Meyer, Siri. 2002. Fanden går i kloster. Elleve tekster om de andre.
 • Isaksen, Ann Elise Widding. 2001. Om angsten for de andres avsky. 213-242. In:
  • Wyller, Trygve. 2001. Skam. Perspektiver på skam, ære og skamløshet i det moderne. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-719-1.

More information in national current research information system (CRIStin)

Lise Widding Isaksen (ed.) "Global Care Work. Gender and Migration in Nordic Societies" Nordic Academic Press, Lund, Sweden 2010

Lise Widding Isaksen and Helle Stenum, 2011, "The Politics of Recognition: From Cultural Exchange to Domestic Work" in Majda Hrzenak (ed) Politics of Care. Peace Institut Press, Ljubljana

Lise Widding Isaksen, 2011, "Gendering the Stranger: Nomadic Care Workers in Europe: A Polish-Italian Example." in Dahl, Keranen, Kovalainen (eds) Europeanization, Gender and Care. Palgrave MacMillan, London