Home
Liv Eide's picture

Liv Eide

Associate Professor
 • E-mailLiv.Eide@uib.no
 • Phone+47 55 58 48 30+47 979 65 871
 • Visitor Address
  Christiesgt. 13
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Journal articles
 • Eide, Liv; Gjesdal, Anje Müller; Skalle, Camilla Erichsen. 2019. Migrasjonsnarrativer som vindu og speil. Bedre Skole. 3. 88-92.
 • Gjesdal, Anje Müller; Skalle, Camilla Erichsen; Eide, Liv. 2017. Migrantnarrativer som interkulturell døråpner? En pilotanalyse av læreverktekster i fransk, italiensk og spansk. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 11: 1-21.
 • Eide, Liv. 2015. Å drømme om fremtiden. Danningspotensialet i lærebøker i fremmedspråk. Bedre Skole. 4. 53-57.
 • Eide, Liv; Johnsen, Åse. 2015. Hvordan skal Cuba selges i fremtiden? Dagens næringsliv. Published 2015-03-11.
 • Eide, Liv. 2014. Latin-Amerika i lærebøker i spansk. Hva formidles og hvilke stemmer kommer til orde? Sprogforum. 59.
 • Eide, Liv. 2013. Forestillinger om spanskfaget: et kritisk blikk på lærebøker i spansk. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 7. 17 pages.
 • Eide, Liv. 2011. “Salsa, sol og sosial urettferdighet" - Om fremstillingen av fremmede kulturer i lærebøker i fremmedspråk, illustrert ved tekster om Cuba i lærebøker for spansk. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret. 1. 34-36.
 • Salkjelsvik, Kari Soriano; Eide, Liv. 2006. "Å hilse og å gestikulere på spansk: fra liste til aktiviteter med fokus på interkulturell kompetanse.". Språk og språkundervisning. 1. 33-37.
 • Salkjelsvik, Kari Soriano; Eide, Liv. 2005. "Må vi velge? Språk og innhold i spanskundervisningen på universitetsnivå". UNIPED (Tromsø). 1. 10-19.
 • Eide, Liv. 2004. Kvinner, diktatur og motstand i Uruguay. Tribune : Skriftserie for Romansk institutt, Universitetet i Bergen. 15. 49-55.
Reports and theses
 • Eide, Liv. 2012. Representasjoner av målspråksområdet i fremmedspråksfaget. En studie av Latin-Amerika i lærebøker i spansk. University of Bergen.
Book sections
 • Johnsen, Åse; Eide, Liv. 2017. Markedsføringen av norske studiereiser til Cuba. Kapittel 10. In:
  • Marsteintredet, Leiv. 2017. Norge i Latin-Amerika: Forbindelser og forestillinger. Cappelen Damm Akademisk. 344 pages. ISBN: 9788202548483.
 • Johnsen, Åse; Eide, Liv. 2015. Exotismo, estetización y excepcionalidad. Cuba en los textos turísticos noruegos. Artikkel, pages 75-104. In:
  • Johnsen, Åse; Clausen, Helene Balslev; Carmen, Cortez Zaborras. 2015. El discurso de instituciones, empresas y viajeros. Del texto al turismo y del turismo al texto. Peter Lang Publishing Group. 226 pages. ISBN: 978-3-631-65118-6.
 • Eide, Liv. 2006. Las mujeres en la sociedad latinoamericana. 4.4, pages 140-150. In:
  • Alvarez-Solar, Maria C.; Fonseca Corrales, Elizabeth. 2006. Sociedad y cultura en América Latina. Vigmostad & Bjørke. 291 pages. ISBN: 82-450-0360-3.

More information in national current research information system (CRIStin)

ICMIN: Intercultural Competence through the use of Migrant Narratives in Foreign Language Teaching and Learning