Home
 • E-mailliv.dommasnes@uib.no
 • Visitor Address
  Villaveien 1A
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2018). Aristokrater, kvinner, kunnskap og makt - Vik fra romertid til vikingtid. Viking. 35-62.
 • Show author(s) (2013). European Gender Archaeologies in Historical Perspective. European Journal of Archaeology. 367 -391.
 • Show author(s) (2012). European gender archaeologies in historical perspective. European Journal of Archaeology. 367-391.
 • Show author(s) (2010). Comments on Sandra Montón-Subías: "Black Swans and Archaeological Interpretation". Norwegian Archaeological Review. 169-175.
 • Show author(s) (2010). Black Cygnets at home? Comments on Sandra Montón Subías: Black Swans and Archaeological Interpretation. Norwegian Archaeological Review. 169-173.
 • Show author(s) (2009). Women in archaeology in Norway: twenty years of gendered archaeological practice and some thoughts about changes to come. Aegaeum (Annales d'archéologie égéenne de l'Université de Liège). 3-11.
 • Show author(s) (2009). Fra ideologisk drivkraft til dagliglivets dynamikk. Tilbakeblikk og nye utfordringer. Bergen Museums skrifter. 13-38.
 • Show author(s) (2005). K.A.N. 1985-2005. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 93-102.
 • Show author(s) (2005). "Su corazón se modeló sobre una rueda": las mujeres entre la ideología y la vida en el pasado nórdico. Treballs d`arqueologia. 91-115.
 • Show author(s) (1999). Some reflections anno 1999. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 133-139.
 • Show author(s) (1999). Om kvinner og barn i forhistoriske samfunn. Viking. 7-17.
 • Show author(s) (1999). Kvinnearkeologi, feministisk arkeologi, genderarkeologi - fram og tilbake er like langt? Arkeologiske skrifter - Historisk Museum, Universitetet i Bergen. 27-41.
 • Show author(s) (1999). Kvinnearkeologi, feministisk arkeologi, genderarkeologi - fram og tilbake er like langt? Arkeologiske skrifter - Historisk Museum, Universitetet i Bergen. 27-42.
 • Show author(s) (1999). Identitet og etnisitet: rammer rundt kvinners og menns liv. Arkeologiske skrifter - Historisk Museum, Universitetet i Bergen. 42-60.
 • Show author(s) (1999). Etnisitet og sosial status. Rammer rundt kvinners og menns liv. Arkeologiske skrifter - Historisk Museum, Universitetet i Bergen. 42-61.
 • Show author(s) (1998). Gender as a factor in the study of prehistoric societies. Archaeologia Baltica. 187-194.
 • Show author(s) (1997). Gender, a fruitful concept in Archealogy. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge.
 • Show author(s) (1996). Gender - a fruitful concept in Archaeology? K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 3-12.
 • Show author(s) (1994). Hva ønsker vi å vite om middelalderens samfunn? Kjønnsroller, genderverdier og forandringer. Meta : Journal des traducteurs. 22-34.
 • Show author(s) (1994). Hva ønsker vi å få vite om middelaldersns samfunn? Kjønnsroller, genderverdier og forandringer. Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift. 22-34.
 • Show author(s) (1994). Arkeologisk kvinneforskning i går, i dag og i nær framtid - hva kan vi oppnå. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 1-22.
 • Show author(s) (1992). Two Decades of Women in Prehistory and in Archaeology. A Review. NAR. 1-14.
 • Show author(s) (1992). Forskningsrettet forvaltning. Et personlig perspektiv. Nytt fra Utgravningskontoret i Bergen. 193-200.
 • Show author(s) (1988). Arkeologi og virkelighet. Momenter til en diskusjon. Arkeologiske skrifter - Historisk Museum, Universitetet i Bergen. 120-129.
 • Show author(s) (1987). Tanker rundt et program for arkeologisk kvinneforskning. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 3-26.
 • Show author(s) (1987). On Hypotheses, Inferences and Man in Norwegian Archaeology. Norwegian Archaeological Review. 1-10.
 • Show author(s) (1987). Forord (leder). K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 2 pages.
 • Show author(s) (1986). Forord (leder). K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 2 pages.
 • Show author(s) (1986). Forord (leder). K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 2 pages.
 • Show author(s) (1985). Forord (leder). K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 2 pages.
 • Show author(s) (1985). Analyse av faktorer som virker inn på fagets innhold. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 25-37.
 • Show author(s) (1982). Late Iron Age in Western Norway. Female Roles and Ranks as deduced from Burial Customs. Norwegian Archaeological Review. 70-84.
 • Show author(s) (1982). Late Iron Age in Western Norway. Female Roles and Ranks as Deduced from an Analysis of Burial Customs. Norwegian Archaeological Review. 70-84.
 • Show author(s) (1979). Et gravmateriale fra yngre jernalder brukt til å belyse kvinners stilling. Viking. 95-114.
 • Show author(s) (1979). Et gravmateriale fra yngre jernalder brukt til å belyse kvinners stilling. Viking. 95-114.
Report
 • Show author(s) (2012). Report from the Working Party on Archaeology and Gender in Europe. Activity in 2011. 38. 38. .
 • Show author(s) (2009). Gender and archaeology in Europe. 32. 32. .
 • Show author(s) (2001). Kulturminner i Trekant-traséen. De arkeologiske undersøkelsene i forbindelse med utbygging av Trekantsambandet i kommunene Bømlo, Sveio og Stord i Sunnhordland. 6. 6. .
 • Show author(s) (1999). Fornminneforvaltning i praksis. Vern, bevaring og bruk av førreformatoriske kulturminner. 3. 3. .
 • Show author(s) (1998). Nedlagte kirker og kirkesteder fra middelalderen i Hordaland og Sogn og Fjordane. 1. 1. .
 • Show author(s) (1997). Tradisjon og handling i førkristen vestnorsk gravskikk. Undersøkelser på et gravfelt på Vereide i Gloppen, Sogn og Fjordane. 21. 21. .
Lecture
 • Show author(s) (2018). Universitetsmuseets vikingtidsskatter - noen av deres hemmeligheter.
 • Show author(s) (2018). Mighty Viking women from Vik, Sogn, Norway.
 • Show author(s) (2018). Bokpresentasjon: "The farm as a social arena".
 • Show author(s) (2017). Utgravninger og funn fra Myklebost i Eid kommune, Nordfjord.
 • Show author(s) (2013). Tun, haug og kyrkje. Kjeldene.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2018). Om husfrua fra Veka og Vossasamfunnet i Vikingtid.
 • Show author(s) (1999). Rite og religion i førkristen vestnorsk gravskikk.
 • Show author(s) (1999). Rite og religion i førkristen vestnorsk gravskikk.
Academic lecture
 • Show author(s) (2019). Farms, women and settlements in Viking Age Norway.
 • Show author(s) (2018). Viking women left at home.
 • Show author(s) (2018). Mighty women of Western Norway.
 • Show author(s) (2017). Sex and gender - watch your language!
 • Show author(s) (2016). The beginning of gender archaeology Networks in Europe: K.A.N.
 • Show author(s) (2015). Symbols, ideologies and power displayed on Iron Age farms in Western Norway.
 • Show author(s) (2015). Aspects of Early Middle Age Research in Norway: Perspectives from Below?
 • Show author(s) (2012). Makt og avmakt manifestert på gårdstun i Vik i Sogn.
 • Show author(s) (2011). En ganske dagligdags fortelling? Om kvinner, barn og flere til.
 • Show author(s) (2010). Introduction: Conference background and goals.
 • Show author(s) (2010). Hus og gård.
 • Show author(s) (2010). Gården som sosial arena.
 • Show author(s) (2010). Gender of the Past meets Gender in the Present: Archaeological Approaches and Public Expectations.
 • Show author(s) (2010). Etiske retningslinjer for NAM. Kommentar.
 • Show author(s) (2010). EAA working party on Gender and Archaeology in Europe (AGE).
 • Show author(s) (2009). Oppsummering: veien videre.
 • Show author(s) (2009). Gender and archaeology in Europe. Introduction.
 • Show author(s) (2008). Situating standpoints: pathways to our changing pasts.
 • Show author(s) (2007). Workshop: Engendering historical change. Background and aims.
 • Show author(s) (2007). Standpoint theories and women´s work.
 • Show author(s) (2007). Caves, burials and beliefs in the Norwegian Iron Age.
 • Show author(s) (2007). (U)tidige kvinner. Blikk på en arkeologisk forskningstradisjon.
 • Show author(s) (2006). Women and Death in Old Norse societies. An Archaeological Perspective.
 • Show author(s) (2006). Fjern fortid og vår samtid. Kontakt, kjønnsrelasjoner og litt om museer.
 • Show author(s) (2005). Symbolic studies of graves and caves in Sunnmøre, Western Norway. Mortuary practices and metallurgy.
 • Show author(s) (2005). Rescue archaeology in Norway. Between cultural heritage management and academic research.
 • Show author(s) (2005). K.A.N. - Women in Archaeology in Norway. A story of gendered agency in an academic environment.
 • Show author(s) (2005). Gender in action in the Scandinavian past.
 • Show author(s) (2005). "On a whirling wheel their hearts were made". Women between ideology and life in the Nordic past.
 • Show author(s) (2003). Archaeology in a gendered world.
 • Show author(s) (2000). Competence, continuity and change, Women´s roles in forming burial rites in Western Norway.
 • Show author(s) (1994). Tradisjon og endring belyst gjennom forhistorisk materiell kultur- en skisse.
 • Show author(s) (1990). Fornminne som kunnskapsressurs.
Editorial
 • Show author(s) (2010). Comments on Sandra Monton-Subias: 'Black Swans and Archaeological Interpretation' (Norwegian Archaeological Review 43(1)2010). Norwegian Archaeological Review. 169-175.
 • Show author(s) (1986). Forord. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 1-2.
 • Show author(s) (1985). Forord. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 1-2.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2000). Tanker om tekst og kontekst. Svar til Terje Østigård. Replikk. 84-89.
Other presentation
 • Show author(s) (2018). Treasures from the Grave: exploring Irish Norse connections through artefacts in the University Museum of Bergen.
 • Show author(s) (1980). Ein førar til bergbileta i Vingen.
Book review
 • Show author(s) (2004). Representasjon av kjønn i populærvitenskapelig formidling. Kommentar til Siv Anita Lundø. Primitive tider. 125-129.
 • Show author(s) (2000). Bokanmeldelse: H. B. Clarke, M. Ní Mhaonaigh, R. Ó Floinn (eds.): Ireland and Scandinavia in the Early Viking Age. Four Courts Press. Dublin. Norwegian Archaeological Review. 127-130.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2016). The farm as a social arena. Waxmann Verlag.
 • Show author(s) (2010). Situating Gender in European Archaeologies. Archaeolingua.
 • Show author(s) (2008). Children, identity and the past. Cambridge Scholars Publishing.
 • Show author(s) (2007). Telling children about the past: an interdisciplinary perspective. International Monographs in Prehistory.
 • Show author(s) (1999). Dommasnes, Liv Helga; Mandt, Gro. Arkeologiske skrifter fra Universitetet i Bergen – 10. Bergen: Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter Historisk Museum 10 . Bergen: Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen 1999. 144 s. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (1998). Arkeologiske skrifter fra Universitetet i Bergen – 9. Bergen: Universitetet i Bergen 2002 Arkeologiske Skrifter Historisk Museum 9. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (1985). Kvinnearbeid i Norden fra vikingtiden til reformasjonen. Foredrag fra et nordisk kvinnehistorisk seminar i Bergen 3-7 august 1983. Universitetet i Bergen.
Non-fiction book
 • Show author(s) (1999). Arkeologiske Skrifter fra Universitetet i Bergen. Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (1998). Fiskevær og fiskebuer i vestnorsk jernalder. En analyse av strandtufter i Hordaland. Arkeologisk Institutt, Universitetet i Bergen, Bergen.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (1999). Var middelalderens lendmannsgårder kjerner i eldre godssamlinger? En analyse av romlig organisering av graver og eiendomsstruktur i Hordaland og Sogn og Fjordane. 4.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2017). Svart natt på Universitetsmuseet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 7-16.
 • Show author(s) (2017). Om hvordan vestlendingen ble viking. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 17-22.
 • Show author(s) (2015). Om Guhaugen, gravskikkar og samfunn. Pridlao.. 58-62.
 • Show author(s) (2006). For Norge, Kiempers Fødeland/Vi Denne Skaal Vil Tømme. Riss (Bergen). 34-40.
 • Show author(s) (2002). Minne fra et kulturmøte? Ristninger og runer fra Kårstad i Stryn. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 65-70.
 • Show author(s) (2000). Religiøse forestillinger i norsk jernalder. Glimt fra et samarbeid. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 53-59.
 • Show author(s) (1990). Litt om fornminnevern og museumsvirksomheten ved Historisk museum. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 3 pages.
 • Show author(s) (1988). Fra redaksjonen (leder). Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen.
Feature article
 • Show author(s) (2017). Ingen pengesum vil kunne erstatte det tapte. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (1998). Tradisjon og handling i førkristen vestnorsk gravskikk. 1: Undersøkelser på et gravfelt på Vereide i Gloppen, Sogn og Fjordane 2: Fra Vereide til vikingtid. -.
 • Show author(s) (1997). Tradisjon og handling i førkristen vestnorsk gravskikk. II. Fra Vereide til Vikingtid. -.
Interview
 • Show author(s) (2006). Fortiden former fremtiden.
 • Show author(s) (2005). Vil ha tagget kulturminne hjem igjen.
 • Show author(s) (2005). Stryn vil ha Kårstadsteinen attende.
 • Show author(s) (2005). Intervju om Kårstadsteinen (runer og helleristninger).
 • Show author(s) (2005). Intervju om Kårstad-steinen (runer og helleristninger).
Programme participation
 • Show author(s) (1993). Presentasjon av utgravningsresultater ved vekt på gull!
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2016). One thousand years of tradition and change on two West-Norwegian farms AD 200-1200. 43 pages.
 • Show author(s) (2016). Introduction: The farm as a social arena. 14 pages.
 • Show author(s) (2014). Gender, Feminist and Queer Archaeologies: European perspective. 13 pages.
 • Show author(s) (2012). Gender and funerary practices during the Scandinavian Iron Ages. 47 pages.
 • Show author(s) (2010). Situating Standpoints: A Gendered Approach to Norwegian Research History. 16 pages.
 • Show author(s) (2010). Situating Gender in European Archaeologies. 12 pages.
 • Show author(s) (2009). Graves, Caves and Liminal Space in the Early metal Age in Sunnmøre, North-Western Norway. 19 pages.
 • Show author(s) (2009). Ethnizität und sozialer Status. Rahmenbedingungen für das Leben von Frauen und Männern. 23 pages.
 • Show author(s) (2008). Women and Death in Old Norse Societies: An Archaeological Perspective. 22 pages.
 • Show author(s) (2008). Introduction: The Past - Worlds of Children and for Children? 1 pages.
 • Show author(s) (2008). "On a whirling wheel their hearts were made". 9 pages.
 • Show author(s) (2007). Small people versus big heritage. 19 pages.
 • Show author(s) (2007). L´archéologie préventive en Norvège: entre gestion du patrimoine et recherche scientifique. 12 pages.
 • Show author(s) (2007). Introduction. Children and narratives of the past. 17 pages.
 • Show author(s) (2006). Forandringer og forvandlinger. Kjønn, dyr og virkelighetsoppfatninger før og nå. 15 pages.
 • Show author(s) (2001). Naiset ja lapset muinaispohjoismaisessa yhteisössä.(On women and children in prehistoric Eura). 11 pages.
 • Show author(s) (2000). Fra arkeologiens indre liv: Museet og magasinet. 5 pages.
 • Show author(s) (2000). Arkeologisk kvinneforskning og Bergen Museum. 6 pages.
 • Show author(s) (1998). Women archaeologists in retrospect: the Norwegian case. 20 pages.
 • Show author(s) (1995). Arkeologifaget ved Arkeologisk institutt/Bergen Museum. En flerfaglig disiplin? 13 pages.
 • Show author(s) (1994). Tradisjon og endring belyst gjennom forhistorisk materiell kultur - en skisse. 16 pages.
 • Show author(s) (1991). Women, Kinship and the Basis of Power in the Norwegian Viking Age. 12 pages.
 • Show author(s) (1991). Arkeologi og religion. 18 pages.
 • Show author(s) (1990). Feminist Archaeology:Critique or Theory Building? 8 pages.
 • Show author(s) (1990). Arkeologiske undersøkelser - et ressursproblem. 9 pages.
 • Show author(s) (1987). Male/female roles and ranks in Late iron Age Norway. 15 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) (2006). Vereide. 175-176. In:
  • Show author(s) (2006). Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Bd. 32. Walter de Gruyter (De Gruyter).
Poster
 • Show author(s) (2015). Two farms as social arenas.
 • Show author(s) (2008). Everyday technologies in a historical and archaeological perspective.
Popular scientific book
 • Show author(s) (2006). Vestnorsk forhistorie. Et personlig perspektiv. Vigmostad & Bjørke AS.
Introduction
 • Show author(s) (2009). Caves, graves and metallurgy (innledning til en gruppe artikler). 27-27.
Website (informational material)
 • Show author(s) (2013). Garden som sosial arena. Norarkportalen.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2012). European Gender Archaeologies in Historical Perspective (presentation). www.maneypublishing.com. 2 pages.
Chapter
 • Show author(s) (2016). Norwegen. Eine Perspective "von Unten". 50-58. In:
  • Show author(s) (2016). Wikinger! Begleitbuch zur Erlebnisausstellung WIKINGER! im Ausstellungszentrum LOkschuppen Rosenheim.

More information in national current research information system (CRIStin)