Home
 • E-mailLiv.Dommasnes@uib.no
 • Phone+47 55 58 29 36+47 913 11 775
 • Visitor Address
  Haakon Sheteligespl. 10
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5007 BERGEN
Books
 • Dommasnes, Liv Helga; Gutsmiedl-Schümann, Doris; Hommedal, Alf Tore. 2016. The farm as a social arena. Waxmann Verlag. ISBN: 978-3-8309-3552-0.
 • Dommasnes, Liv Helga; Hjørungdal, Tove; Montón Subías, Sandra; Sánchez Romero, Margarita; Wicker, Nancy L. 2010. Situating Gender in European Archaeologies. 309 pages. ISBN: 978-963-9911-15-4.
 • Dommasnes, Liv Helga; Wrigglesworth, Melanie. 2008. Children, identity and the past. Cambridge Scholars Publishing. 213 pages. ISBN: 1-84718-590-8.
 • Dommasnes, Liv Helga; Galanidou, Nena. 2007. Telling children about the past: an interdisciplinary perspective. 335 pages. ISBN: 978-1-879621-40-4.
 • Dommasnes, Liv Helga. 2006. Vestnorsk forhistorie. Et personlig perspektiv. 155 pages. ISBN: 82-419-0382-0.
 • Dommasnes, Liv Helga; Mandt, Gro. 1999. Dommasnes, Liv Helga; Mandt, Gro. Arkeologiske skrifter fra Universitetet i Bergen – 10. Bergen: Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter Historisk Museum 10 . Bergen: Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen 1999. 144 s. 144 pages.
 • Mandt, Gro; Dommasnes, Liv Helga. 1999. Arkeologiske Skrifter fra Universitetet i Bergen. Universitetet i Bergen.
 • Dommasnes, Liv Helga; Mandt, Gro. 1998. Arkeologiske skrifter fra Universitetet i Bergen – 9. Bergen: Universitetet i Bergen 2002 Arkeologiske Skrifter Historisk Museum 9. 100 pages.
 • Johannessen, Live; Mandt, Gro; Dommasnes, Liv Helga; Øye, Ingvild. 1998. Fiskevær og fiskebuer i vestnorsk jernalder. En analyse av strandtufter i Hordaland. 68 pages. ISBN: 82-90273-66-5.
 • Dommasnes, Liv Helga; Andersen, Randi; Stéfanson, Magnús; Øye, Ingvild. 1985. Kvinnearbeid i Norden fra vikingtiden til reformasjonen. Foredrag fra et nordisk kvinnehistorisk seminar i Bergen 3-7 august 1983. Universitetet i Bergen. 88 pages. ISBN: 82-90359-28-4.
Journal articles
 • Anfinset, Nils; Bergsvik, Knut Andreas; Dommasnes, Liv Helga; Hansen, Gitte; Hommedal, Alf Tore. 2017. Svart natt på Universitetsmuseet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 7-16.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Hansen, Gitte; Anfinset, Nils; Dommasnes, Liv Helga; Hommedal, Alf Tore. 2017. Ingen pengesum vil kunne erstatte det tapte. Bergens Tidende. Published 2017-08-26.
 • Dommasnes, Liv Helga. 2017. Om hvordan vestlendingen ble viking. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 17-22.
 • Dommasnes, Liv Helga. 2015. Om Guhaugen, gravskikkar og samfunn. Pridlao.. 2: 58-62.
 • Dommasnes, Liv Helga; Montón Subías, Sandra. 2013. European Gender Archaeologies in Historical Perspective. European Journal of Archaeology. 15: 367-391. doi: 10.1179/1461957112Y.0000000016
 • Dommasnes, Liv Helga; Monton-Subias, Sandra. 2012. European gender archaeologies in historical perspective. European Journal of Archaeology. 15: 367-391. doi: 10.1179/1461957112Y.0000000016
 • Dommasnes, Liv Helga; Montón Subías, Sandra. 2012. European Gender Archaeologies in Historical Perspective (presentation). www.maneypublishing.com. 2 pages. Published 2012-09-01.
 • Dommasnes, Liv Helga. 2010. Comments on Sandra Monton-Subias: 'Black Swans and Archaeological Interpretation' (Norwegian Archaeological Review 43(1)2010). Norwegian Archaeological Review. 43: 169-175. doi: 10.1080/00293652.2010.534351
 • Dommasnes, Liv Helga. 2010. Comments on Sandra Montón-Subías: "Black Swans and Archaeological Interpretation". Norwegian Archaeological Review. 43: 169-175. doi: 10.1080/00293652.2010.534351
 • Dommasnes, Liv Helga; Robb, John. 2010. Black Cygnets at home? Comments on Sandra Montón Subías: Black Swans and Archaeological Interpretation. Norwegian Archaeological Review. 43: 169-173. doi: 10.1080/00293652.2010.534351
 • Dommasnes, Liv Helga. 2009. Fra ideologisk drivkraft til dagliglivets dynamikk. Tilbakeblikk og nye utfordringer. Bergen Museums skrifter. 13-38.
 • Dommasnes, Liv Helga. 2009. Women in archaeology in Norway: twenty years of gendered archaeological practice and some thoughts about changes to come. Aegaeum. 30: 3-11.
 • Dommasnes, Liv Helga. 2006. For Norge, Kiempers Fødeland/Vi Denne Skaal Vil Tømme. Riss (Bergen). 2: 34-40.
 • Dommasnes, Liv Helga. 2005. K.A.N. 1985-2005. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 24: 93-102.
 • Dommasnes, Liv Helga. 2005. "Su corazón se modeló sobre una rueda": las mujeres entre la ideología y la vida en el pasado nórdico. Treballs d`arqueologia. 11: 91-115.
 • Dommasnes, Liv Helga. 2004. Representasjon av kjønn i populærvitenskapelig formidling. Kommentar til Siv Anita Lundø. Primitive tider. 2004: 125-129.
 • Dommasnes, Liv Helga. 2002. Minne fra et kulturmøte? Ristninger og runer fra Kårstad i Stryn. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 65-70.
 • Dommasnes, Liv Helga. 2000. Bokanmeldelse: H. B. Clarke, M. Ní Mhaonaigh, R. Ó Floinn (eds.): Ireland and Scandinavia in the Early Viking Age. Four Courts Press. Dublin. Norwegian Archaeological Review. 33: 127-130.
 • Dommasnes, Liv Helga. 2000. Religiøse forestillinger i norsk jernalder. Glimt fra et samarbeid. Arkeo. 53-59.
 • Dommasnes, Liv Helga; Mandt, Gro. 2000. Tanker om tekst og kontekst. Svar til Terje Østigård. Replikk. 10: 84-89.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1999. Kvinnearkeologi, feministisk arkeologi, genderarkeologi - fram og tilbake er like langt? Arkeologiske Skrifter. 10: 27-42.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1999. Kvinnearkeologi, feministisk arkeologi, genderarkeologi - fram og tilbake er like langt? Arkeologiske Skrifter. 10. 27-41.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1999. Om kvinner og barn i forhistoriske samfunn. Viking. 7-17.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1999. Identitet og etnisitet: rammer rundt kvinners og menns liv. Arkeologiske Skrifter. 10. 42-60.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1999. Some reflections anno 1999. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 22-23: 133-139.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1999. Etnisitet og sosial status. Rammer rundt kvinners og menns liv. Arkeologiske Skrifter. 10: 42-61.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1998. Gender as a factor in the study of prehistoric societies. Archaeologia Baltica. 3: 187-194.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1997. Gender, a fruitful concept in Archealogy. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 21.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1996. Gender - a fruitful concept in Archaeology? K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 21: 3-12.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1994. Arkeologisk kvinneforskning i går, i dag og i nær framtid - hva kan vi oppnå. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 16. 1-22.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1994. Hva ønsker vi å få vite om middelaldersns samfunn? Kjønnsroller, genderverdier og forandringer. Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift. 1. 22-34.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1994. Hva ønsker vi å vite om middelalderens samfunn? Kjønnsroller, genderverdier og forandringer. Meta : Journal des traducteurs. 1. 22-34.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1992. Two Decades of Women in Prehistory and in Archaeology. A Review. NAR. 25: 1-14.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1992. Forskningsrettet forvaltning. Et personlig perspektiv. Nytt fra Utgravningskontoret i Bergen. 1: 193-200.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1990. Litt om fornminnevern og museumsvirksomheten ved Historisk museum. Arkeo. 1. 3 pages.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1988. Arkeologi og virkelighet. Momenter til en diskusjon. Arkeologiske Skrifter. 4. 120-129.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1988. Fra redaksjonen (leder). Arkeo. 1.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1987. Tanker rundt et program for arkeologisk kvinneforskning. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 5: 3-26.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1987. On Hypotheses, Inferences and Man in Norwegian Archaeology. Norwegian Archaeological Review. 20: 1-10.
 • Dommasnes, Liv Helga; Kleppe, Else Johansen. 1987. Forord (leder). K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 4. 2 pages.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1986. Forord (leder). K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 2. 2 pages.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1986. Forord (leder). K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 3. 2 pages.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1986. Forord. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 2: 1-2.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1985. Forord (leder). K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 2 pages.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1985. Analyse av faktorer som virker inn på fagets innhold. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 1: 25-37.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1985. Forord. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 1: 1-2.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1982. Late Iron Age in Western Norway. Female Roles and Ranks as deduced from Burial Customs. Norwegian Archaeological Review. 15: 70-84.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1982. Late Iron Age in Western Norway. Female Roles and Ranks as Deduced from an Analysis of Burial Customs. Norwegian Archaeological Review. 15: 70-84.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1979. Et gravmateriale fra yngre jernalder brukt til å belyse kvinners stilling. Viking. XLII: 95-114.
 • Dommasnes, Liv Helga; Dommasnes, Liv Helga. 1979. Et gravmateriale fra yngre jernalder brukt til å belyse kvinners stilling. Viking. XLII: 95-114.
Reports and theses
 • Dommasnes, Liv Helga; Montón Subías, Sandra. 2012. Report from the Working Party on Archaeology and Gender in Europe. Activity in 2011. The European Archaeologist. 38. The European Association of Archaeologists. 1 pages.
 • Dommasnes, Liv Helga; Monton Subias, Sandra; Gutsmiedl, Doris. 2009. Gender and archaeology in Europe. The European Archaeologist. 32. European Association of Archaeologists, Praha. 1 pages.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Warren, Elisabeth J.; Dommasnes, Liv Helga; Mandt, Gro. 2001. Kulturminner i Trekant-traséen. De arkeologiske undersøkelsene i forbindelse med utbygging av Trekantsambandet i kommunene Bømlo, Sveio og Stord i Sunnhordland. Arkeologiske avhandlinger og rapporter fra Universitetet i Bergen. 6. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen. 309 pages.
 • Hygen, Anne-Sophie; Dommasnes, Liv Helga; Mandt, Gro. 1999. Fornminneforvaltning i praksis. Vern, bevaring og bruk av førreformatoriske kulturminner. Arkeologiske avhandlinger og rapporter fra Universitetet i Bergen. 3. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen. 171 pages.
 • Iversen, Frode; Dommasnes, Liv Helga; Mandt, Gro. 1999. Var middelalderens lendmannsgårder kjerner i eldre godssamlinger? En analyse av romlig organisering av graver og eiendomsstruktur i Hordaland og Sogn og Fjordane. Arkeologiske avhandlinger og rapporter fra Universitetet i Bergen. 4. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen. 78 pages.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1998. Tradisjon og handling i førkristen vestnorsk gravskikk. 1: Undersøkelser på et gravfelt på Vereide i Gloppen, Sogn og Fjordane 2: Fra Vereide til vikingtid. Dr.philos.. -. [Mangler utgivernavn], Bergen. 2 pages.
 • Dommasnes, Liv Helga; Mandt, Gro; Øye, Ingvild; Buckholm, Mona Beate. 1998. Nedlagte kirker og kirkesteder fra middelalderen i Hordaland og Sogn og Fjordane. Arkeologiske avhandlinger og rapporter fra Universitetet i Bergen. 1. Arkeologisk institurr, Universitetet i Bergen. 71 pages.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1997. Tradisjon og handling i førkristen vestnorsk gravskikk. Undersøkelser på et gravfelt på Vereide i Gloppen, Sogn og Fjordane. Arkeologiske rapporter. 21. [Mangler utgivernavn]. 284 pages.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1997. Tradisjon og handling i førkristen vestnorsk gravskikk. II. Fra Vereide til Vikingtid. Arkeologiske avhandlinger og rapporter fra Universitetet i Bergen. nr. 5.. -. 213 pages.
Book sections
 • Dommasnes, Liv Helga. 2016. Introduction: The farm as a social arena. 1, pages 9-22. In:
  • Dommasnes, Liv Helga; Gutsmiedl-Schümann, Doris; Hommedal, Alf Tore. 2016. The farm as a social arena. Waxmann Verlag. ISBN: 978-3-8309-3552-0.
 • Dommasnes, Liv Helga. 2016. Norwegen. Eine Perspective "von Unten". Kapittel, pages 50-58. In:
  • Helmbrecht, Michaela. 2016. Wikinger! Begleitbuch zur Erlebnisausstellung WIKINGER! im Ausstellungszentrum LOkschuppen Rosenheim. 272 pages. ISBN: 978-3-7822-1247-2.
 • Dommasnes, Liv Helga; Hommedal, Alf Tore. 2016. One thousand years of tradition and change on two West-Norwegian farms AD 200-1200. 6, pages 127-169. In:
  • Dommasnes, Liv Helga; Gutsmiedl-Schümann, Doris; Hommedal, Alf Tore. 2016. The farm as a social arena. Waxmann Verlag. ISBN: 978-3-8309-3552-0.
 • Dommasnes, Liv Helga. 2014. Gender, Feminist and Queer Archaeologies: European perspective. -, pages 2968-2980. In:
  • Smith, Claire M. 2014. Encyclopedia of Global Archaeology. Springer. 7500 pages. ISBN: 978-1-4419-0466-9.
 • Dommasnes, Liv Helga. 2012. Gender and funerary practices during the Scandinavian Iron Ages. Artikkel, pages 365-411. In:
  • Torreira, Lourdes Prados; Ruiz, Clara López; Camacho, Javier Parra. 2012. La arqueología funeraria desde una perspectiva de género. 417 pages. ISBN: 978-84-8344-218-0.
 • Dommasnes, Liv Helga. 2010. Situating Standpoints: A Gendered Approach to Norwegian Research History. kapittel, pages 51-66. In:
  • Dommasnes, Liv Helga; Hjørungdal, Tove; Montón Subías, Sandra; Sánchez Romero, Margarita; Wicker, Nancy L. 2010. Situating Gender in European Archaeologies. 309 pages. ISBN: 978-963-9911-15-4.
 • Dommasnes, Liv Helga; Wicker, Nancy L. 2010. Situating Gender in European Archaeologies. Introduction, pages 11-22. In:
  • Dommasnes, Liv Helga; Hjørungdal, Tove; Montón Subías, Sandra; Sánchez Romero, Margarita; Wicker, Nancy L. 2010. Situating Gender in European Archaeologies. 309 pages. ISBN: 978-963-9911-15-4.
 • Dommasnes, Liv Helga. 2009. Ethnizität und sozialer Status. Rahmenbedingungen für das Leben von Frauen und Männern. kapitel, pages 163-185. In:
  • Rambuscheck, Ulrike. 2009. Zwischen Diskursanalyse und Isotopenforschung. Methoden der archäologischen Geschlechterforschung. Waxmann Verlag. 192 pages. ISBN: 978-3-8309-2112-7.
 • Dommasnes, Liv Helga. 2009. Graves, Caves and Liminal Space in the Early metal Age in Sunnmøre, North-Western Norway. kapittel, pages 29-47. In:
  • Holm, Ingunn; Stene, Kathrine; Svensson, Eva. 2009. Liminal landscapes. Beyond the Concepts of "marginality" and "periphery". Unipub forlag. 208 pages. ISBN: 978-82-7477-383-7.
 • Dommasnes, Liv Helga; Barndon, Randi. 2009. Caves, graves and metallurgy (innledning til en gruppe artikler). Innledning, pages 27-27. In:
  • Holm, Ingunn; Stene, Kathrine; Svensson, Eva. 2009. Liminal landscapes. Beyond the Concepts of "marginality" and "periphery". Unipub forlag. 208 pages. ISBN: 978-82-7477-383-7.
 • Dommasnes, Liv Helga. 2008. Introduction: The Past - Worlds of Children and for Children? Introduction, pages xi-xxx. In:
  • Dommasnes, Liv Helga; Wrigglesworth, Melanie. 2008. Children, identity and the past. Cambridge Scholars Publishing. 213 pages. ISBN: 1-84718-590-8.
 • Dommasnes, Liv Helga. 2008. "On a whirling wheel their hearts were made". Kapitel 11, pages 87-95. In:
  • Montón Subías, Sandra; Sànchez-Romero, Margarita. 2008. Engendering Social Dynamics: The Archaeology of Maintenance Activities. Archaeopress. 100 pages. ISBN: 978-1-4073-0345-1.
 • Dommasnes, Liv Helga. 2008. Women and Death in Old Norse Societies: An Archaeological Perspective. kap., pages 122-143. In:
  • Håland, Evy Johanne. 2008. Women, Pain and Death. Rituals and Everyday Life on the Margins of Europe and Beyond. Cambridge Scholars Publishing. 239 pages. ISBN: 1-84718-870-2.
 • Dommasnes, Liv Helga. 2007. Small people versus big heritage. Chapter 13, pages 259-277. In:
  • Dommasnes, Liv Helga; Galanidou, Nena. 2007. Telling children about the past: an interdisciplinary perspective. 335 pages. ISBN: 978-1-879621-40-4.
 • Dommasnes, Liv Helga. 2007. L´archéologie préventive en Norvège: entre gestion du patrimoine et recherche scientifique. kapittel 13, pages 165-176. In:
  • Demoule, Jean-Paul. 2007. L´archéologie préventive dans le monde. Apports de l´archéologie préventive à la connaissance du passé. 288 pages. ISBN: 978-2-7071-5212-1.
 • Dommasnes, Liv Helga; Galanidou, Nena. 2007. Introduction. Children and narratives of the past. Introduction, pages 1-17. In:
  • Dommasnes, Liv Helga; Galanidou, Nena. 2007. Telling children about the past: an interdisciplinary perspective. 335 pages. ISBN: 978-1-879621-40-4.
 • Dommasnes, Liv Helga. 2006. Vereide. Oppslagsord, pages 175-176. In:
  • Beck, Heinrich; Geuenich, Dieter; Steuer, Heiko. 2006. Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Bd. 32. Walter de Gruyter.
 • Dommasnes, Liv Helga. 2006. Forandringer og forvandlinger. Kjønn, dyr og virkelighetsoppfatninger før og nå. artikkel, pages 257-271. In:
  • Barndon, Randi; Innselset, Sonja Marie; Kristoffersen, Kari Klæboe; Lødøen, Trond. 2006. Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. 576 pages. ISBN: 82-90273-81-9.
 • Dommasnes, Liv Helga. 2001. Naiset ja lapset muinaispohjoismaisessa yhteisössä.(On women and children in prehistoric Eura). kapittel, pages 75-85. In:
  • Pirkko-Liisa, Lehtosalo-Hilander. 2001. Viikinkejä Eurussa? 104 pages. ISBN: 952-91-3561-0.
 • Dommasnes, Liv Helga. 2000. Fra arkeologiens indre liv: Museet og magasinet. 39-43. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2000. Årbok for Bergen Museum 1999.
 • Dommasnes, Liv Helga. 2000. Arkeologisk kvinneforskning og Bergen Museum. 33-38. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2000. Årbok for Mergen Museum 1999.
 • Kleppe, Else Johansen; Dommasnes, Liv Helga; Mandt, Gro; Næss, Jenny -Rita. 1998. Women archaeologists in retrospect: the Norwegian case. 105-124. In:
  • Diaz-Andreu, M.; Sørensen, M.L. Stig. 1998. Excavating Women. A History od women in European Archaeolog y.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1995. Arkeologifaget ved Arkeologisk institutt/Bergen Museum. En flerfaglig disiplin? 28-40. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1995. Årbok for Bergen Museum 1995.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1994. Tradisjon og endring belyst gjennom forhistorisk materiell kultur - en skisse. kapittel 3, pages 25-40. In:
  • Schjødt, Jens Peter. 1994. Myte og ritual i det førkristne Norden. 174 pages.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1991. Arkeologi og religion. artikkel, pages 47-64. In:
  • Steinsland, Gro; Drobin, Ulf; Pentikäinen, Juha; Meulengracht Sørensen, Preben. 1991. Nordisk Hedendom. Et symposium. 386 pages. ISBN: 87-7492-773-6.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1991. Women, Kinship and the Basis of Power in the Norwegian Viking Age. Kapittel 7, pages 75-86. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1991. Social Approaches to Viking Studies. ISBN: 1-873448-00-7.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1990. Feminist Archaeology:Critique or Theory Building? kapittel, pages 24-31. In:
  • Baker, Frederick; Thomas, Julian. 1990. Writing the Past in the Present. 215 pages. ISBN: 0905285255.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1990. Arkeologiske undersøkelser - et ressursproblem. kapittel, pages 62-70. In:
  • Riksantikvaren, Norge. 1990. Konferansen om kulturminnevernet 28. - 30. 11. 1989. Riksantikvaren. 95 pages.
 • Dommasnes, Liv Helga. 1987. Male/female roles and ranks in Late iron Age Norway. Kapitel 6, pages 65-79. In:
  • Bertelsen, Reidar; Lillehammer, Arnvid; Næss, Jenny-Rita. 1987. Were they all men? An examination of sex roles in prehistoric society. 101 pages. ISBN: 82-90215-68-1.

More information in national current research information system (CRIStin)