Home
Louise Lindblom's picture
Photo:
Hans H Blom
 • E-mailLouise.Lindblom@uib.no
 • Phone+47 55 58 33 42
 • Visitor Address
  Thormøhlensgate 53A
  Bergen
  Room 
  2B15
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5020 Bergen

DNA lab responsible (lab shared with BIO)

 • Daglig drift av DNA lab, herunder økonomi, bestilling av materiell, fordeling av utgifter mellom brukere, grupper og institusjoner tildeling av arealer, etc.
 • Opplæring og autorisasjon av nye brukere på laben, samt regulere begrenset tilgang til enkelte avanserte instrumenter som bare skal opereres av kvalifisert personale.
 • Å være metodisk oppdatert innenfor det området som den enkelte laboratorielinjen dekker, ha rådgivingsfunksjon i metodiske spørsmål forhold til de tekniske og faglige ansatte samt MSc- og PhD-studenter.
 • I tråd med gitte retningslinjer, utføre tekniske tjenester for faglig ansatte.
 • I tråd med gitte retningslinjer (opplæring etc) autorisere adgang til laboratoriene
 • At laboratoriene blir utnyttet mest mulig effektivt.
 • Å arrangere jevnlige labmøter for alle brukere av laben
 • At vedtatte rutiner følges.
 • Ansvarlig tekniker er HMS-ansvarlig for alle rom som inngår i laboratorielinjen.

... and maybe more...

 • Show author(s) (2023). Translated patterns - Översatta mönster. Lavbulletinen. 44-47.
 • Show author(s) (2023). Arrhenia schistidicola (Hygrophoraceae, Agaricales) – a new species on the moss Schistidium crassipilum from western Norway. Agarica. 49-54.
 • Show author(s) (2023). Additions to the lichen flora of the Gaupne area – a species hot-spot in Norway. Graphis Scripta. 75-80.
 • Show author(s) (2022). Nytt om lavar på frimärken. Lavbulletinen. 60-64.
 • Show author(s) (2022). En ny lokal med kalkvägglav på bark. Lavbulletinen. 59-59.
 • Show author(s) (2021). The Gaupne area in Sogn og Fjordane – a hot-spot for lichens in Norway. Graphis Scripta. 31-49.
 • Show author(s) (2020). Xanthomendoza ulophyllodes – en allélav. Lavbulletinen. 32-38.
 • Show author(s) (2019). The genus Xanthomendoza in Norway. Graphis Scripta. 54-75.
 • Show author(s) (2018). The Acharius Medal: William Alfred Weber. International Lichenological Newsletter. 4-5.
 • Show author(s) (2018). Addendum – Lavar på frimärken. Lavbulletinen. 66-68.
 • Show author(s) (2018). A new species of Acarospora (Acarosporaceae, Acarosporales, lichenized Ascomycota) from the Falkland Islands (Islas Malvinas). Phytotaxa. 86-92.
 • Show author(s) (2017). Lavar på frimärken – finns dom? Lavbulletinen. 23-29.
 • Show author(s) (2016). Xanthoria calcicola (Teloschistaceae, Ascomycota) still present on bark in Sweden. Lindbergia. 41-45.
 • Show author(s) (2016). The cyanomorph of Ricasolia virens comb. nov. (Lobariaceae, lichenized Ascomycetes). Opuscula Philolichenum. 12-21.
 • Show author(s) (2016). Spatial distribution of the churchyard lichen Xanthoria calcicola at the rim of its northern distribution.
 • Show author(s) (2016). Kalkvägglav finns fortfarande på bark i Skåne! Lavbulletinen. 66-69.
 • Show author(s) (2015). Finns Pectenia cyanoloma i Sverige? Lavbulletinen. 40-47.
 • Show author(s) (2014). Xanthomendoza poeltii is a synonym of X. oregana (Teloschistaceae, lichen-forming ascomycetes). The Lichenologist. 829-832.
 • Show author(s) (2014). Extended phylogeny and a revised generic classification of the Pannariaceae (Peltigerales, Ascomycota). The Lichenologist. 627-656.
 • Show author(s) (2014). DNA-Lab: «Fortidens framtid». Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 52-61.
 • Show author(s) (2013). Genetic diversity of the photobiont of the bipolar lichen-forming ascomycete Xanthomendoza borealis. Herzogia. 307-322.
 • Show author(s) (2012). Xanthoria calcicola - a churchyard lichen in W Skåne.
 • Show author(s) (2012). RAPDs distinguish the lichens Xanthoria aureola and X. parietina in a mixed seashore rock population. Nova Hedwigia: Zeitschrift für Kryptogamenkunde. 279-285.
 • Show author(s) (2012). Community assembly in epiphytic lichens in early stages of colonization. Ecology. 749-759.
 • Show author(s) (2011). Xanthoria calcicola – a churchyard lichen in W Skåne.
 • Show author(s) (2011). Xanthoria calcicola - a churchyard lichen in W Skåne.
 • Show author(s) (2010). Phylogenetic generic classification of parmelioid lichens (Parmeliaceae, Ascomycota) based on molecular, morphological, and chemical evidence. Taxon. 1735-1753.
 • Show author(s) (2010). Lobaria amplissima - haplotype distribution and morphological variation along a climatic gradient in southern Norway.
 • Show author(s) (2010). Kalkvägglav återfunnen på bark i Skåne. Lavbulletinen. 169-171.
 • Show author(s) (2010). Degelia cyanoloma (Schaer.) H. H. Blom & L. Lindblom comb. et stat. nov., a distinct species from western Europe. The Lichenologist. 23-27.
 • Show author(s) (2009). Vägglav: Sample size and haplotype richness in population samples of the lichen-forming ascomycete Xanthoria parietina.
 • Show author(s) (2009). Sample size and haplotype richness in population samples of the lichen-forming ascomycete Xanthoria parietina. The Lichenologist. 529-535.
 • Show author(s) (2009). Nyfikna på kalkvägglavarnas biologi! Lavbulletinen. 78-79.
 • Show author(s) (2009). Genetic variation in relation to substratum preferences of Hypogymnia physodes. The Lichenologist. 547-555.
 • Show author(s) (2009). Estimating the dispersal capacity of the rare lichen Cliostomum corrugatum. Biological Conservation. 1870-1878.
 • Show author(s) (2008). Xanthomendoza borealis - a bipolar lichen species.
 • Show author(s) (2008). Taxonomic revision of Xanthomendoza borealis and Xanthoria mawsonii (Lecanoromycetes, Ascomycota). The Lichenologist. 399-409.
 • Show author(s) (2007). Økologisk krise på kysten. Bergens Tidende. 1 pages.
 • Show author(s) (2007). Äntligen - ett skånskt fynd av fjällig vägglav! Lavbulletinen. 16-18.
 • Show author(s) (2007). New evidence corroborates population differentiation in Xanthoria patietina. The Lichenologist. 259-271.
 • Show author(s) (2007). Biology Education at University of Bergen Part I. A Background Document. .
 • Show author(s) (2006). Xanthomendoza galericulata, a new sorediate lichen species, with notes on similar species in North America. The Bryologist. 1-8.
 • Show author(s) (2006). Women in lichenology.
 • Show author(s) (2006). Studies of genetic variation in lichen-forming ascomycetes.
 • Show author(s) (2006). Regional occurrence of Cliostomum corrugatum is limited by habitat availability.
 • Show author(s) (2006). Patterns of genetic diversity of Pseudevernia furfuracea compared with chemistry, morphology and substrate ecology.
 • Show author(s) (2006). Gullfunn på Storfosna. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. 186-188.
 • Show author(s) (2006). Greta Sernander-DuRietz - Sveriges första kvinnliga lavforskare. Svensk Botanisk Tidskrift. 256-260.
 • Show author(s) (2006). Genetisk variation och populationsstruktur hos en licheniserad ascomycet, Xanthoria parietina.
 • Show author(s) (2006). Genetic variation and population structure in the lichen-forming ascomycete Xanthoria parietina.
 • Show author(s) (2006). Genetic variation and population structure.
 • Show author(s) (2006). Genetic variation and population differentiation in the lichen-forming ascomycete Xanthoria parietina on the island Storfosna, central Norway. Molecular Ecology. 1545-1559.
 • Show author(s) (2006). Genetic diversity and substrate preferences in Hypogymnia physodes in northern Europe.
 • Show author(s) (2006). Duktiga flickor bland enastående män - kvinnorna inom lichenologin. Lavbulletinen. 26-33.
 • Show author(s) (2005). Xanthoria aureola in Norway and a key to the species of Xanthoria s. str. in Scandinavia. Graphis Scripta. 12-16.
 • Show author(s) (2005). Molecular evidence supports the distinction between Xanthoria parietina and X-aureola (Teloschistaceae, lichenized Ascomycota). Mycological Research. 187-199.
 • Show author(s) (2005). Kustvägglav - inte på väggen, men på stranden. Lavbulletinen. 60-64.
 • Show author(s) (2004). Xanthoria fallax in Norway. Graphis Scripta. 58-60.
 • Show author(s) (2004). Xanthoria. 7 pages.
 • Show author(s) (2004). Xanthomendoza. 6 pages.
 • Show author(s) (2004). Population structure and habitat-correlated genetic differentiation in Xanthoria parietina.
 • Show author(s) (2004). Populasjonsstruktur og genetisk differentiering hos messinglav.
 • Show author(s) (2004). Mer om silverlav (Parmelina tiliacea) i Eslöv, Skåne. Lavbulletinen. 31-31.
 • Show author(s) (2004). Alt du vil vite om messinglav, men har vært redd for å spørre om.
 • Show author(s) (2003). Några fynd av silverlav, Parmelina tiliacea i Eslövs kommun. Lavbulletinen. 28-30.
 • Show author(s) (2003). Josefpoeltia parva, a new combination in Josefpoeltia (Teloschistaceae). The Bryologist. 447-450.
 • Show author(s) (2003). Fjällig vägglav fortfarande kvar i Sverige. Lavbulletinen. 22-25.
 • Show author(s) (2003). A manual to the laboratory course on angiosperm systematics.
 • Show author(s) (2002). Levesteder og miljø. Lav. 44-52.
 • Show author(s) (2001). Xanthoria tenuiloba, a new lichen species from Baja California, Mexico. Mycotaxon. 375-380.
 • Show author(s) (2001). Förexkursion till Gotland 12-14 maj 2000.
 • Show author(s) (2001). En nygammal botanisk tidskrift. Svensk Botanisk Tidskrift. 243.
 • Show author(s) (2001). Contributions to the lichen flora of Crete: a compilation of references and some new records. Studia Geobotanica : an International Journal. 41-59.
 • Show author(s) (2001). A manual to the laboratory course on seedless vascular plants & gymnosperms, BB206.
 • Show author(s) (2001). A manual to the laboratory course on bryophytes, BB206.
 • Show author(s) (1999). Bark- och vedlevande lavar i ädellövskog på ön Jungfrun. Svensk Botanisk Tidskrift. 73-93.

More information in national current research information system (CRIStin)