Home
Lydia Johnsen's picture

Lydia Johnsen

Guest Researcher
 • E-maillydia.johnsen@uib.no
 • Visitor Address
  Haukeland universitetssykehus, Laboratoriebygget
  5009 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2021). Three-dimensional ultrasound volume and conventional ultrasound diameter changes are equally good markers of endoleak in follow-up after endovascular aneurysm repair. Journal of Vascular Surgery.
 • Show author(s) (2020). Contrast-enhanced ultrasound detects type II endoleaks during follow-up for endovascular aneurysm repair. Journal of Vascular Surgery. 1952-1959.
 • Show author(s) (2018). Tree-dimensional Ultrasound Volume Measurements in an Aortic Aneurysm Model. Radiography Open.
Lecture
 • Show author(s) (2016). Nasjonal utdanning i ultralyd av hjerte og kar.
 • Show author(s) (2015). Nasjonal utdanning av ultralydteknikere til karfysiologiske laboratorium.
Academic lecture
 • Show author(s) (2019). 3D Ultralyd volum og konvensjonell ultralyd dimeterendringer er likeverdige markører for endolekkasje i oppfølging etter EVAR.
 • Show author(s) (2017). Kontrastforsterket ultralyd detekterer endolekkasje etter EVAR.
 • Show author(s) (2017). Contrast Enhanced Ultrasound Detects Endoleak in follow-up after EVAR.
 • Show author(s) (2014). Endarterektomi for asymptomatisk carotisstenose.
 • Show author(s) (2008). 3D Ultralyd Volummålinger på fantom: IN VITRO validering av metode til bruk i diagnostikk av AAA.
Short communication
 • Show author(s) (2019). Spiral vein graft technique for popliteal artery aneurysms. EJVES Short Reports. 21-23.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2021). Ultrasound in follow-up after endovascular aneurysm repair.
Poster
 • Show author(s) (2021). Spiral Vein-Graft Technique is a durable therapeutic option for Popliteal Artery Aneurysms.
Brochure
 • Show author(s) (2018). Promoteringsbrosjyre om nytt kurs i Ultralyd av dialysefistler.
 • Show author(s) (2017). Informasjonsbrosjyre om nytt EVU-kurs; Ultralyd av dialysefistler.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2019). Erfaringer fra videreutdanningskurs i ultralyd av dialysefistler ved NTNU. NyreNytt. 16-17.
 • Show author(s) (2017). Ultralyd av AV-fistler for hemodialyse. NyreNytt. 30-31.
 • Show author(s) (2009). Ultralyd av arteria carotis ved utredning av carotisstenose. Hold Pusten. 14-8.

More information in national current research information system (CRIStin)