Home
Malik Beglerovic's picture

Malik Beglerovic

Academic Librarian
Digital learning tools
  • Show author(s) (2020). Søk på effektstudier i Medline: Eksempel fra ergoterapi. KBP på tvers .
  • Show author(s) (2020). Søk i det kliniske oppslagsverket NEL: Eksempel fra ergoterapi . KBP på tvers .
  • Show author(s) (2020). Søk etter systematiske oversikter i Epistemonikos: Eksempel fra ergoterapi. KBP på tvers .
  • Show author(s) (2020). Søk etter kvalitative studier i CINAHL: Eksempel fra ergoterapi. KBP på tvers .
  • Show author(s) (2020). Finn norske retningslinjer: Eksempel fra ergoterapi. KBP på tvers .

More information in national current research information system (CRIStin)