Home
Maren Metell's picture

Maren Metell

Assistant Professor
 • E-mailMaren.Metell@uib.no
 • Phone+47 912 45 157
 • Visitor Address
  Lars Hilles gate 3
  5015 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2019). How We Talk when We Talk About Disabled Children and Their Families: An Invitation to Queer the Discourse . Voices: A World Forum for Music Therapy.
 • Show author(s) (2016). Blind spots in music therapy. Toward a critical notion of participation in context of children with visual impairment. Nordic journal of music therapy. 300-318.
 • Show author(s) (2015). “A great moment.. because of the music”: An exploratory study on music therapy and early interaction with children with visual impairment and their sighted caregivers. The British Journal of Visual Impairment. 111-125.
Academic lecture
 • Show author(s) (2020). Fra uro til moro, fra moro til ro - Musikk som ressurs for sped- og småbarn og deres familier.
 • Show author(s) (2020). "Svisj", vi kaster LEGO! Holdninger og forventninger til musikkterapi med barn med autisme - et relfeksivt interaksjonsverksted. (ikke gjennomført grunnet covid-19).
 • Show author(s) (2019). The music café project. Musicking as a revolutionary activity.
 • Show author(s) (2019). Brukermedvirkning i forskning med barn. Er det mulig?
Poster
 • Show author(s) (2019). Musikkafeen: Om å skape et musikktilbud sammen.

More information in national current research information system (CRIStin)