Home
 • E-mailmargunn.rauset@uib.no
 • Phone+47 55 58 24 63
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2022). Merkelappar brukte på bokmål og nynorsk med subvarietetar. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). 207-232.
 • Show author(s) (2022). Kollokasjonar - språkets R2-D2 og C-3PO. Maal og Minne. 35-66.
 • Show author(s) (2022). Brukarmedverknad i utvikling av nettsida ordbøkene.no. LexicoNordica. 97-118.
 • Show author(s) (2019). Bokmålsordboka og Nynorskordboka – einegga, toegga eller siamesiske tvillingar? LexicoNordica. 155-175.
 • Show author(s) (2010). Utfordringar med to norske målformer i ISLEX. Nordiske Studier i Leksikografi (NSL). 446-454.
Lecture
 • Show author(s) (2024). Praktisk bruk av ordbøkene.no og norsk-ordbok.no i klasserommet .
 • Show author(s) (2021). Nynorskkorpuset og utviklingsbehov for leksikografisk arbeid.
 • Show author(s) (2019). Måndagsseminariet: Revideringen av Bokmålsordboka och Nynorskordboka.
 • Show author(s) (2019). Kva bør dialektene ha å seie for nynorsken? Og kva har det å seie for prinsipprogrammet til Noregs Mållag?
 • Show author(s) (2019). Gummimakkar, myrull og gjenstridige hushjelper. Om stilistiske sprang og utfordringar i omsetjingar av Bergsveinn Birgisson.
 • Show author(s) (2018). Revisjonsprosjektet.
 • Show author(s) (2018). Presentasjon av Revisjonsprosjektet.
 • Show author(s) (2017). Frasar til besvær? Norsk fraseologi i ordbøker og reell bruk.
 • Show author(s) (2014). Norwegian phraseology from a lexicographical perspective.
 • Show author(s) (2014). Norske frasar og kognitiv lingvistikk.
 • Show author(s) (2014). Norsk fraseologi i ordbøker og reell bruk.
 • Show author(s) (2013). Korpuslingvistikk, neologismar og ei tradisjonsrik ordliste.
 • Show author(s) (2013). Eit leksikografisk blikk på frasar og målformskilnadar.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2022). Kvar finn vi det korrekte språket? Og korleis bruker du ordbøkene?
 • Show author(s) (2022). Frasar, ordbøker og kva folk faktisk skriv.
 • Show author(s) (2019). Orientering om revisjonen av Bokmålsordboka og Nynorskordboka.
 • Show author(s) (2019). Kva skjer med Bokmålsordboka og Nynorskordboka? Revisjonsprosjektet i eit nøtteskal.
 • Show author(s) (2019). Jakta på den nynorske røysta til Bergsveinn Birgisson.
 • Show author(s) (2016). Om å omsetje frå islandsk til norsk.
 • Show author(s) (2016). Islandske perler.
 • Show author(s) (2015). Idiom på nynorsk og bokmål.
 • Show author(s) (2014). Lær islandsk på ein time!
 • Show author(s) (2013). Ordbøker som språkleg ressurs i undervisninga.
 • Show author(s) (2008). Hjelpemiddel i språkundervisinga: ISLEX som digitalt islandsk-skandinavisk ordbokverk.
Academic lecture
 • Show author(s) (2020). Kvifor glimrar visse frasar med sitt fråvære i standardordbøkene? Fraseforsking med utgangspunkt i det leksikografiske materialet i Språksamlingane.
 • Show author(s) (2019). Korleis skal Bokmålsordboka og Nynorskordboka forbetrast? Dei viktigaste oppgåvene i Revisjonsprosjektet.
 • Show author(s) (2019). Har bokmålsbrukere bein eller ben i nesa – eller er det nesen? Om idiomatisk variasjon i norske ordbøker og faktisk språkbruk .
 • Show author(s) (2019). Bokmålsordboka og Nynorskordboka – einegga, toegga eller siamesiske tvillingar?
 • Show author(s) (2018). Å dokumentere og forvalte ein språkkultur. Prinsipielle og aktuelle perspektiv for nynorsken.
 • Show author(s) (2015). På kva måtar kan barnet kastast ut med badevatnet?
 • Show author(s) (2015). Når finst eit fast uttrykk?
 • Show author(s) (2011). Meir, mindre eller det same? Terminologi i tospråkleg leksikografi.
 • Show author(s) (2011). En-, två- eller flerspråkig ordbok?
 • Show author(s) (2009). Bibeluttrykk i samtidsordboka ISLEX.
Book review
 • Show author(s) (2015). Tungtvegande ny bokmålsordbok? LexicoNordica. 243-261.
Reference material
 • Show author(s) (2016). Enkel nynorsk ordliste.
 • Show author(s) (2013). Ordbok for grunnskulen: med ordforklaringar, synonym og fulle bøyingsformer.
 • Show author(s) (2012). Nynorsk ordliste.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2017). Bokstavleg babyutkasting. Språkprat.
 • Show author(s) (2014). Islex: eit skuleeksempel på godt språkteknologisk samarbeid i Norden. Språk i Norden. 48-76.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2022). Frasar til besvær? Studiar av norm og bruk i norsk fraseologi.
Interview
 • Show author(s) (2022). «Avduker» de nye ordbøkene.
 • Show author(s) (2022). Gode tips til bruk av nettordboka.
 • Show author(s) (2021). Kamp for ordet «nordmann» – eller mot stråmenn?
 • Show author(s) (2020). WTF is… Bokmål and Nynorsk?
 • Show author(s) (2020). Vil kvitte seg med bokmål for å spare pengar.
 • Show author(s) (2020). Uønskt vestlandsopprør om Språkrådet.
 • Show author(s) (2020). Ordbokmiljøet veks : Nye arbeidsplassar og engasjerte studentar sikrar og utviklar norsk rettskriving.
 • Show author(s) (2019). Stadig fleire brukar ordbøkene på mobilen.
 • Show author(s) (2019). Pressemelding frå Språkrådet: Stadig fleire brukar ordbøkene på mobilen.
 • Show author(s) (2019). Gratis ordbøker på nett er viktig.
 • Show author(s) (2019). Amerikansk ordbok kårer engelske «hen» – «they» – til årets nyord.
 • Show author(s) (2019). 4000 brukar ordbokappen dagleg.
 • Show author(s) (2018). Startar revisjon av ordbøkene etter 30 års pause.
 • Show author(s) (2018). Skal fornye ordbøkene: No kan gutane også vere gutegalne.
 • Show author(s) (2018). Ordlisten skal vaskes.
 • Show author(s) (2018). Ordbøker revideres.
 • Show author(s) (2018). Hvilke ord skal ut og hva kommer inn?
 • Show author(s) (2018). 8 millionar kroner til UiBs ordbokarbeid.
 • Show author(s) (2018). "Ny rettskrivning av ordboken" og "Nye ord inn i ordboka" .
 • Show author(s) (2015). Finst det ulv i fåreklede?
Programme participation
 • Show author(s) (2022). Holm: Kaster vi barnet ut med badevannet eller hiver vi det? Eller var det babyen som gikk i sluket.. Og hvorfor har vi høner å plukke med noen? Hvor reiser vi når vi drar "ad undas"? Fersk doktorgrad har sett på frasene våre og snudd litt på dem. .
 • Show author(s) (2022). Deltaking som språkforskar i NRK P2-programmet Språksnakk 7. januar, 8. mai og 23. oktober.
 • Show author(s) (2019). Ødelegger ungdommene språket vårt?
 • Show author(s) (2019). Ordskifte: Årets ord og revisjon av ordbøkene.
 • Show author(s) (2018). Ordskifte - Ordbøker og årets ord.
 • Show author(s) (2015). Går det an å "glimre med sitt fråver" på nynorsk?
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2022). Words, Words! Resources and Tools for Lexicography at the CLARINO Bergen Centre . 24 pages.
 • Show author(s) (2018). Idiomlenker. 6 pages.
 • Show author(s) (2015). Kvar ligg den nynorske hunden nedgraven? Om stilideal og norm i nynorsk fraseologi. 16 pages.
 • Show author(s) (2011). Islandsk møter norsk i eit nytt tusenår. Utfordringar og fordelar i den norske delen av ISLEX-prosjektet. 18 pages.
Book Translation
 • Show author(s) (2014). Soga om vêret.
Academic literature review
 • Show author(s) (2012). Ein-, to- eller fleirspråkleg ordbok? Nordiske Studier i Leksikografi (NSL). 512-523.
Chapter
 • Show author(s) (2020). Norsk Ordbok no og i framtida (og i nær fortid). 167-173. In:
  • Show author(s) (2020). Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag.

More information in national current research information system (CRIStin)