Home
 • E-mailMargunn.Rauset@uib.no
 • Phone+47 55 58 24 63+47 976 24 346
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2019. Bokmålsordboka og Nynorskordboka – einegga, toegga eller siamesiske tvillingar? LexicoNordica. 155-175.
 • Show author(s) 2010. Utfordringar med to norske målformer i ISLEX. Nordiske Studier i Leksikografi (NSL). 446-454.
Lecture
 • Show author(s) 2019. Måndagsseminariet: Revideringen av Bokmålsordboka och Nynorskordboka.
 • Show author(s) 2019. Kva bør dialektene ha å seie for nynorsken? Og kva har det å seie for prinsipprogrammet til Noregs Mållag?
 • Show author(s) 2019. Gummimakkar, myrull og gjenstridige hushjelper. Om stilistiske sprang og utfordringar i omsetjingar av Bergsveinn Birgisson.
 • Show author(s) 2018. Revisjonsprosjektet.
 • Show author(s) 2018. Presentasjon av Revisjonsprosjektet.
 • Show author(s) 2017. Frasar til besvær? Norsk fraseologi i ordbøker og reell bruk.
 • Show author(s) 2014. Norwegian phraseology from a lexicographical perspective.
 • Show author(s) 2014. Norske frasar og kognitiv lingvistikk.
 • Show author(s) 2014. Norsk fraseologi i ordbøker og reell bruk.
 • Show author(s) 2013. Korpuslingvistikk, neologismar og ei tradisjonsrik ordliste.
 • Show author(s) 2013. Eit leksikografisk blikk på frasar og målformskilnadar.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2019. Orientering om revisjonen av Bokmålsordboka og Nynorskordboka.
 • Show author(s) 2019. Kva skjer med Bokmålsordboka og Nynorskordboka? Revisjonsprosjektet i eit nøtteskal.
 • Show author(s) 2019. Jakta på den nynorske røysta til Bergsveinn Birgisson.
 • Show author(s) 2016. Om å omsetje frå islandsk til norsk.
 • Show author(s) 2016. Islandske perler.
 • Show author(s) 2015. Idiom på nynorsk og bokmål.
 • Show author(s) 2014. Lær islandsk på ein time!
 • Show author(s) 2013. Ordbøker som språkleg ressurs i undervisninga.
 • Show author(s) 2008. Hjelpemiddel i språkundervisinga: ISLEX som digitalt islandsk-skandinavisk ordbokverk.
Academic lecture
 • Show author(s) 2019. Korleis skal Bokmålsordboka og Nynorskordboka forbetrast? Dei viktigaste oppgåvene i Revisjonsprosjektet.
 • Show author(s) 2019. Har bokmålsbrukere bein eller ben i nesa – eller er det nesen? Om idiomatisk variasjon i norske ordbøker og faktisk språkbruk .
 • Show author(s) 2019. Bokmålsordboka og Nynorskordboka – einegga, toegga eller siamesiske tvillingar?
 • Show author(s) 2018. Å dokumentere og forvalte ein språkkultur. Prinsipielle og aktuelle perspektiv for nynorsken.
 • Show author(s) 2015. På kva måtar kan barnet kastast ut med badevatnet?
 • Show author(s) 2015. Når finst eit fast uttrykk?
 • Show author(s) 2011. Meir, mindre eller det same? Terminologi i tospråkleg leksikografi.
 • Show author(s) 2011. En-, två- eller flerspråkig ordbok?
 • Show author(s) 2009. Bibeluttrykk i samtidsordboka ISLEX.
Book review
 • Show author(s) 2015. Tungtvegande ny bokmålsordbok? LexicoNordica. 243-261.
Reference material
 • Show author(s) 2016. Enkel nynorsk ordliste.
 • Show author(s) 2013. Ordbok for grunnskulen: med ordforklaringar, synonym og fulle bøyingsformer.
 • Show author(s) 2012. Nynorsk ordliste.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2017. Bokstavleg babyutkasting. Språkprat.
 • Show author(s) 2014. Islex: eit skuleeksempel på godt språkteknologisk samarbeid i Norden. Språk i Norden. 48-76.
Interview
 • Show author(s) 2020. Ordbokmiljøet veks : Nye arbeidsplassar og engasjerte studentar sikrar og utviklar norsk rettskriving.
 • Show author(s) 2019. Stadig fleire brukar ordbøkene på mobilen.
 • Show author(s) 2019. Pressemelding frå Språkrådet: Stadig fleire brukar ordbøkene på mobilen.
 • Show author(s) 2019. Gratis ordbøker på nett er viktig.
 • Show author(s) 2019. Amerikansk ordbok kårer engelske «hen» – «they» – til årets nyord.
 • Show author(s) 2019. 4000 brukar ordbokappen dagleg.
 • Show author(s) 2018. Startar revisjon av ordbøkene etter 30 års pause.
 • Show author(s) 2018. Skal fornye ordbøkene: No kan gutane også vere gutegalne.
 • Show author(s) 2018. Ordlisten skal vaskes.
 • Show author(s) 2018. Ordbøker revideres.
 • Show author(s) 2018. Hvilke ord skal ut og hva kommer inn?
 • Show author(s) 2018. 8 millionar kroner til UiBs ordbokarbeid.
 • Show author(s) 2018. "Ny rettskrivning av ordboken" og "Nye ord inn i ordboka" .
 • Show author(s) 2015. Finst det ulv i fåreklede?
Programme participation
 • Show author(s) 2019. Ødelegger ungdommene språket vårt?
 • Show author(s) 2019. Ordskifte: Årets ord og revisjon av ordbøkene.
 • Show author(s) 2018. Ordskifte - Ordbøker og årets ord.
 • Show author(s) 2015. Går det an å "glimre med sitt fråver" på nynorsk?
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2018. Idiomlenker. 6 pages.
 • Show author(s) 2015. Kvar ligg den nynorske hunden nedgraven? Om stilideal og norm i nynorsk fraseologi. 16 pages.
 • Show author(s) 2011. Islandsk møter norsk i eit nytt tusenår. Utfordringar og fordelar i den norske delen av ISLEX-prosjektet. 18 pages.
Book Translation
 • Show author(s) 2014. Soga om vêret.
Academic literature review
 • Show author(s) 2012. Ein-, to- eller fleirspråkleg ordbok? Nordiske Studier i Leksikografi (NSL). 512-523.
Chapter
 • Show author(s) 2020. Norsk Ordbok no og i framtida (og i nær fortid). 167-173. In:
  • Show author(s) 2020. Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag.

More information in national current research information system (CRIStin)