Home
Mari Støverud Beitnes's picture

Mari Støverud Beitnes

PhD Candidate
 • E-mailmari.beitnes@uib.no
 • Visitor Address
  Rosenbergsgaten 39
  5015 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Masters thesis
 • Show author(s) (2022). «En må være levende opptatt av det» - En kvalitativ studie av odelsberettigedes vurderinger omkring overtakelse av familiegården.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2023). Mer samarbeid og målrettet støtte kan øke produksjon og omsetning av lokale grønnsaker i Bergen. NIBIO POP. 8 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)