Home
Maria Vea Lund's picture

Maria Vea Lund

Associate Professor
 • E-mailMaria.Lund@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 67
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2020. Fremtidsfullmakter: HR-2019-1758-A og erfaringer fra ordningens fem første år. Lov og Rett. 213-233.
 • Show author(s) 2018. Om passivitet og Rt. 2015 s. 1157 Fårøyadommen. Jussens venner. 33-53.
 • Show author(s) 2009. Avhending av realsameigepartar og realservituttar. Jussens venner. 211-237.
Report
 • Show author(s) 2019. Kartlegging og utredning av ordningen med fremtidsfullmakter. 29/2019. 29/2019. .
Academic lecture
 • Show author(s) 2019. Passivitet som grunnlag for ettergiving eller tap av pengekrav.
 • Show author(s) 2019. Bundenhet ved passivitet.
 • Show author(s) 2019. Avtalebinding ved passivitet.
 • Show author(s) 2018. Fullmakt og demens.
 • Show author(s) 2018. Framtidsfullmakter.
 • Show author(s) 2017. Rettstap som ulovfesta passivitetsverknad.
 • Show author(s) 2017. Rettstap som ulovfesta passivitetsverknad.
 • Show author(s) 2017. Rettstap som ulovfesta passivitetsverknad.
 • Show author(s) 2017. Passivitet - binding og rettstap som ulovfesta passivitetsverknader.
 • Show author(s) 2017. Age and age-related impairment as legally relevant factors.
 • Show author(s) 2016. Avtalerettsleg binding ved passivitet.
Academic monograph
 • Show author(s) 2017. Passivitet.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2016. Passivitet. Binding og rettstap som ulovfesta passivitetsverknader.

More information in national current research information system (CRIStin)