Home
Maria Vea Lund's picture

Maria Vea Lund

Associate Professor
 • E-mailmaria.lund@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 67
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2022). Lovkommentarer til kjøpsloven kapittel IV og V. Karnov lovkommentarer. 50 pages.
 • Show author(s) (2020). Fremtidsfullmakter: HR-2019-1758-A og erfaringer fra ordningens fem første år. Lov og Rett. 213-233.
 • Show author(s) (2018). Om passivitet og Rt. 2015 s. 1157 Fårøyadommen. Jussens venner. 33-53.
 • Show author(s) (2009). Avhending av realsameigepartar og realservituttar. Jussens venner. 211-237.
Report
 • Show author(s) (2019). Kartlegging og utredning av ordningen med fremtidsfullmakter. 29/2019. 29/2019. .
Academic lecture
 • Show author(s) (2019). Passivitet som grunnlag for ettergiving eller tap av pengekrav.
 • Show author(s) (2019). Bundenhet ved passivitet.
 • Show author(s) (2019). Avtalebinding ved passivitet.
 • Show author(s) (2018). Fullmakt og demens.
 • Show author(s) (2018). Framtidsfullmakter.
 • Show author(s) (2017). Rettstap som ulovfesta passivitetsverknad.
 • Show author(s) (2017). Rettstap som ulovfesta passivitetsverknad.
 • Show author(s) (2017). Rettstap som ulovfesta passivitetsverknad.
 • Show author(s) (2017). Passivitet - binding og rettstap som ulovfesta passivitetsverknader.
 • Show author(s) (2017). Age and age-related impairment as legally relevant factors.
 • Show author(s) (2016). Avtalerettsleg binding ved passivitet.
Academic monograph
 • Show author(s) (2017). Passivitet.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2016). Passivitet. Binding og rettstap som ulovfesta passivitetsverknader.

More information in national current research information system (CRIStin)