Home
Marie Steine von der Lippe's picture

Marie Steine von der Lippe

Professor, Study of Religion
 • E-mailMarie.Lippe@uib.no
 • Phone+47 55 58 24 45+47 957 96 645
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
  Bergen
  Room 
  407
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Religious studies, didactics of religion, youth and religion, religious education, religious diversity, multiculture

Textbook
 • Show author(s) (2007). Grunnbok 9, Horisonter: KRL for ungdomstrinnet. Gyldendal Akademisk.
Academic article
 • Show author(s) (2019). ”It ́s complicated”. Et historisk blikk på forholdet mellom religionsvitenskap og religions- og livssynsfagene i norsk skole. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 121-142.
 • Show author(s) (2019). Teaching controversial issues in RE: the case of ritual circumcision. British Journal of Religious Education.
 • Show author(s) (2019). Being safe from what and safe for whom? A critical discussion of the conceptual metaphor of ‘safe space’. Intercultural Education. 1-14.
 • Show author(s) (2017). "Fremragende undervisning" og kunsten å veilede. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 19-24.
 • Show author(s) (2016). Tid for terror: Læreres håndtering av kontroversielle spørsmål i skolens religions- og livssynsundervisning. Prismet. 261-272.
 • Show author(s) (2015). Youth as pilots of the future – A comparative Study of Norwegian students’ Views and Experiences with Religion in Education. Religious Education Journal of Australia. 23-29.
 • Show author(s) (2015). Når terror ties i hjel : en diskusjon om 22. juli og demokratisk medborgerskap i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 85-96.
 • Show author(s) (2013). Hvordan snakker ungdom om religion – og hvorfor snakker de sånn? En kvalitativ studie av ungdom i aldermen 13-15 år. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 7-31.
 • Show author(s) (2011). Young people's talk about religion and diversity: a qualitative study of Norwegian students aged 13-15. British Journal of Religious Education. 127-142.
 • Show author(s) (2011). Reality Can Bite: Perspectives of Young People on the Role of Religion in Their World. Nordidactica. 15-34.
 • Show author(s) (1999). En ny folkebevegelse i Latin-Amerika? ?. 205-217.
Report
 • Show author(s) (2012). Dialogue in times of crisis: Discourses on 22/7 in the Norwegian society. .
Lecture
 • Show author(s) (2019). Undervisning om kontroversielle spørsmål.
 • Show author(s) (2019). Forskningsmetoder i praksis.
 • Show author(s) (2018). Religiøs, ateist, – eller noe midt i mellom?
 • Show author(s) (2017). Religion og ungdom(skultur).
 • Show author(s) (2017). OMG! Ungdom og religion.
 • Show author(s) (2017). Hva skal vi med religion og livssyn i skolen?
 • Show author(s) (2014). 22. juli i klasserommet.
Academic lecture
 • Show author(s) (2019). What are controversial issues?
 • Show author(s) (2019). Schools as arenas for religious change: Identifying and analyzing religious practice in contemporary society.
 • Show author(s) (2019). Ritualizations and demarcations of religion and non-religion in schools.
 • Show author(s) (2019). Re-Examining the Outcomes of Religious Education Panel respons.
 • Show author(s) (2018). Issues in establishing the classroom as a ‘safer space’ for teaching and learning about religions and other worldviews in an intercultural context.
 • Show author(s) (2018). Dialogue in the aftermath of terror attacks: The role of school and religious education.
 • Show author(s) (2017). Transmitting and Transforming Religious Practice: Varieties of Rituals and Ritualizations in Public and Private Schools.
 • Show author(s) (2017). Symposia: Educational rituals? Ritualizations and varieties of religious practice in public and private schools.
 • Show author(s) (2017). School as opportunity: democratic understanding and prevention of group-based prejudices.
 • Show author(s) (2017). Fighting the Dragon: Celebrating “The Festival of Strong Will” in the Steiner Schools .
 • Show author(s) (2017). Fighting the Dragon. Celebrating “the festival of strong will” in the Steiner schools.
 • Show author(s) (2017). "Fremragende undervisning" og kunsten å veilede.
 • Show author(s) (2016). The right to be exempted – A discussion of the relationship between religion, law and education in Norwegian public schools.
 • Show author(s) (2016). Dealing with terrorism in religion education: An empirical study among teachers in upper secondary schools.
 • Show author(s) (2016). Conflict, terrorism and religious education.
 • Show author(s) (2015). Teaching Terrorism: A Discussion of 22 July and Religion Education in Norway.
 • Show author(s) (2015). Response to keynote lecture by Marju Kõivupuu, University of Tallinn “Spatio- Temporal Orientation in the Religious Landscape" .
 • Show author(s) (2015). Religion and terrorism in religion education.
 • Show author(s) (2015). Dialogue in times of crisis: A study of how Norwegian upper secondary education deals with 22 July and the case of Anders Behring Breivik.
 • Show author(s) (2014). dialogue in times of crisis.
 • Show author(s) (2014). Religion and dialogue in times of societal crisis .
 • Show author(s) (2014). Dialogue in times of crisis.
 • Show author(s) (2006). Hva har dette med oss å gjøre?
 • Show author(s) (2004). Pentecostal Movements in Latin America: A discussion of three different models of explanation.
 • Show author(s) (2002). Revidert læreplan i KRL : problemer, utfordringer og muligheter i faget.
 • Show author(s) (2002). Kunnskap om islam.
 • Show author(s) (2002). Hvordan kan vi forstå hverandre bedre? : kultur og identitet.
 • Show author(s) (2002). Hvordan kan vi forstå annerledeshet?
Editorial
 • Show author(s) (2019). Religionsvitenskap, ritualer og ritualisering i skolen. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Show author(s) (2017). OMG! Religion og ungdomskultur. Prismet. 3-8.
 • Show author(s) (2014). Religion i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 299-303.
Book review
 • Show author(s) (2015). Trenger vi flere lærebøker i religionsdidaktikk? Bokanmeldelse av Praktisk fagdidaktikk for religionsfagene Kari Repstad og Inger Margrethe Tallaksen Cappelen Damm 2014 . Prismet. 169-170.
 • Show author(s) (2009). Religious diversity and intercultural education: a reference book for schools. British Journal of Religious Education. 167-168.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2021). Fordommer i skolen. Gruppekonstruksjoner, utenforskap og inkludering. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2018). Religion and dialogue in the city: case studies on interreligious encounter in urban community and education. Waxmann Verlag.
 • Show author(s) (2017). Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2006). Ett fag - mange muligheter : en praktisk håndbok i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (1998). Pentekostale bevegelser i Latin-Amerika: En diskusjon av tre forklaringsmodeller.
Masters thesis
 • Show author(s) (2019). Den besværlige fritaksretten. Om klagesaker og henvendelser gjort til fylkesmannsembetene knyttet til Opplæringsloven §2-3a.
Feature article
 • Show author(s) (2018). Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. VG : Verdens gang.
 • Show author(s) (2016). Snakk med ungdom om 22. juli! Agenda Magasin.
 • Show author(s) (2013). Baklengs inn i fremtiden. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2005). Religionens to sider. Klassekampen.
 • Show author(s) (2002). Islam online.com. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2001). Pinsen i politisk perspektiv. Bergens Tidende. 1.
 • Show author(s) (2000). Den norske selvgodheten. Bergens Tidende. 1.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2010). Youth, religion and diversity : a qualitative study of young people's talk about religion in a secular and plural society : a Norwegian case.
Interview
 • Show author(s) (2018). Populærkultur og spenning.
 • Show author(s) (2018). KRLE-podden til Knut Aukland, episode 4: "Populærkultur og spenning".
 • Show author(s) (2018). Hva skal vi med etikken?
 • Show author(s) (2018). Fritak.
 • Show author(s) (2017). Å lære i/om/av religion.
 • Show author(s) (2017). Verdensreligionsmodellen.
 • Show author(s) (2017). Skal forebygge fordommer.
 • Show author(s) (2017). Religionsfagene i skolen – politikk, kontrovers, og fremtiden.
 • Show author(s) (2017). KRLE-podden til Knut Aukland. Episode 3 "Verdensreligionsmodellen".
 • Show author(s) (2017). KRLE-podden av Knut Aukland, episode 1: "Å lære i/om/av religion".
 • Show author(s) (2016). Jeg er en lagforsker.
 • Show author(s) (2009). Unge bryr seg ikke om religion.
 • Show author(s) (2009). "Absurd å tenke at det finnes noe mer der oppe".
 • Show author(s) (2002). Religiøst internett.
 • Show author(s) (2002). Internett kan skape en religiøs revolusjon.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2019). Salient or silenced. How religion and terrorism are formatted in school. 13 pages.
 • Show author(s) (2018). Ungdom og religion : tradisjon, nyskaping og individuelle valg. 16 pages.
 • Show author(s) (2018). The Right to be Exempted: A Discussion of the Relationship between Religion, Law and Education in Norwegian Public Schools. 25 pages.
 • Show author(s) (2018). Introduction. 14 pages.
 • Show author(s) (2018). Interreligious Dialogue and Engagement in the City. 14 pages.
 • Show author(s) (2018). Controversial issues in Religious Education: How Teachers Deal with Terrorism in their Teaching. 13 pages.
 • Show author(s) (2018). Coming to Terms with Terrorism? A Case Study on how Schools are Dealing with the Terror Attacks of 22 July in Oslo and at Utøya. 15 pages.
 • Show author(s) (2017). Hva skal vi med et felles religionsfag i skolen? 14 pages.
 • Show author(s) (2017). Hva skal vi med et felles religionsfag i skolen? 14 pages.
 • Show author(s) (2017). Fritak for hvem og fra hva? 14 pages.
 • Show author(s) (2012). Young people's talk about religion and diversity : a qualitative study of Norwegian students aged 13-15. 15 pages.
 • Show author(s) (2009). The French situation from a Norwegian point of vi. 5 pages.
 • Show author(s) (2009). Scenes from a classroom : video analysis of classroom interaction in religious education in Norway. 20 pages.
 • Show author(s) (2009). Hermeneutic video analysis in ethnographic research. 10 pages.
 • Show author(s) (2008). To believe or not to believe : young people's perceptions and experiences of religion and religious education in Norway. 23 pages.
 • Show author(s) (2003). Tre forklaringsmodeller. 59 pages.
 • Show author(s) (2003). Innledning. 12 pages.
Poster
 • Show author(s) (2002). www.religion.com : en presentasjon av religiøse hjemmesider på internett.
 • Show author(s) (2002). “Globalization and tranznationalisation in Latin America&#8221.
Multimedia product
 • Show author(s) (2015). Hvordan underviser man om religion?
Chapter Translation
 • Show author(s) (2005). «Veiviseren»: En presentasjon av Europarådets retningslinjer for religions- og livssynsundervisning - («Signposts»: Dissemination of Council of Europe Policy on Education about Religions and Non-religious Convictions). 376-384.
Foreword
 • Show author(s) (2017). Forord. 9-9.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2014). Hva med et forskningsbasert fag i skolen? Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 6-11.
Chapter
 • Show author(s) (2014). Religiøst mangfold i skolen. 619-635. In:
  • Show author(s) (2014). Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk.

More information in national current research information system (CRIStin)