Home
Marie von der Lippe's picture

Marie von der Lippe

Associate Professor, Study of Religion
 • E-mailMarie.Lippe@uib.no
 • Phone+47 55 58 24 45
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
  Bergen
  Room 
  407
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Religious studies, didactics of religion, youth and religion, religious education, religious diversity, multiculture

Books
 • Lippe, von der, Marie; Ipgrave, Julia; Knauth, Thorsten; Vieregge, Dorthe; Kors, Anna. 2018. Religion and dialogue in the city: case studies on interreligious encounter in urban community and education. Waxmann Verlag. 330 pages. ISBN: 978-3-8309-3794-4.
 • Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel. 2017. Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215029078.
 • Lippe, von der, Marie; Holth, Gunnar; Kallevik, Kjell Arne. 2007. Grunnbok 9, Horisonter: KRL for ungdomstrinnet. Gyldendal Akademisk. ISBN: 978-82-05-36316-8.
 • Lippe, Marie von der; Hansen, Ole Henrik B. 2006. Ett fag - mange muligheter : en praktisk håndbok i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 118 pages. ISBN: 8276346545.
Journal articles
 • Flensner, Karin K; Lippe, von der, Marie. 2019. Being safe from what and safe for whom? A critical discussion of the conceptual metaphor of ‘safe space’. Intercultural Education. 11: 1-14. doi: 10.1080/14675986.2019.1540102
 • Lippe, von der, Marie. 2019. Teaching controversial issues in RE: the case of ritual circumcision. British Journal of Religious Education. doi: https://doi.org/10.1080/01416200.2019.1638227
 • Lenz, Claudia; Korbøl, Karsten; Anker, Trine; Bråten, Oddrun Marie Hovde; Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin; Døving, Alexa; Erdal, Silje Førland; Jørgensen, Camilla Stabel; Stray, Janicke Heldal; Korsvoll, Nils H.; Nustad, Peder; Lippe, von der, Marie; Eriksen, Eli-Anne Vongraven. 2018. Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. VG : Verdens gang. Published 2018-11-14.
 • Lippe, von der, Marie. 2017. "Fremragende undervisning" og kunsten å veilede. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 2. 19-24. doi: http://ojs.novus.no/index.php/DIN/article/view/1512/1496
 • Undheim, Sissel; Lippe, von der, Marie. 2017. OMG! Religion og ungdomskultur. Prismet. 68: 3-8.
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2016. Tid for terror: Læreres håndtering av kontroversielle spørsmål i skolens religions- og livssynsundervisning. Prismet. 67: 261-272.
 • Lippe, von der, Marie; Anker, Trine. 2016. Snakk med ungdom om 22. juli! Agenda Magasin. Published 2016-07-15.
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2015. Når terror ties i hjel : en diskusjon om 22. juli og demokratisk medborgerskap i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 99: 85-96.
 • Lippe, von der, Marie. 2015. Trenger vi flere lærebøker i religionsdidaktikk? Bokanmeldelse av Praktisk fagdidaktikk for religionsfagene Kari Repstad og Inger Margrethe Tallaksen Cappelen Damm 2014. Prismet. 03. 169-170.
 • Lippe, von der, Marie; Skeie, Geir; Jozsa, Dan-Paul. 2015. Youth as pilots of the future – A comparative Study of Norwegian students’ Views and Experiences with Religion in Education. Religious Education Journal of Australia. 31: 23-29.
 • Lippe, von der, Marie. 2014. Hva med et forskningsbasert fag i skolen? Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 2. 6-11.
 • Lippe, von der, Marie; Anker, Trine; Roos, Merethe. 2014. Religion i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 98: 299-303.
 • Lippe, von der, Marie. 2013. Baklengs inn i fremtiden. Bergens Tidende. Published 2013-10-08.
 • Lippe, von der, Marie. 2013. Hvordan snakker ungdom om religion – og hvorfor snakker de sånn? En kvalitativ studie av ungdom i aldermen 13-15 år. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 2. 7-31.
 • Lippe, von der, Marie. 2011. Young people's talk about religion and diversity: a qualitative study of Norwegian students aged 13-15. British Journal of Religious Education. 33: 127-142. doi: 10.1080/01416200.2011.543590
 • Lippe, von der, Marie. 2011. Reality Can Bite: Perspectives of Young People on the Role of Religion in Their World. Nordidactica. 2011: 15-34.
 • Lippe, von der, Marie. 2009. Religious diversity and intercultural education: a reference book for schools. British Journal of Religious Education. 31: 167-168.
 • Lippe, Marie von der. 2005. Religionens to sider. Klassekampen. Published 2005-07-31.
 • Lippe, Marie von der. 2002. Islam online.com. Bergens Tidende. Published 2002-09-09.
 • Lippe, Marie von der. 2001. Pinsen i politisk perspektiv. Bergens Tidende. 1. Published 2001-06-01.
 • Lippe, Marie von der. 2000. Den norske selvgodheten. Bergens Tidende. 1. Published 2000-10-26.
 • Lippe, Marie von der. 1999. En ny folkebevegelse i Latin-Amerika? ?. 12: 205-217.
Reports and theses
 • Lippe, von der, Marie. 2012. Dialogue in times of crisis: Discourses on 22/7 in the Norwegian society. Universitetet i Hamburg, Universitetet i Bergen. 41 pages.
 • Lippe, von der, Marie. 2010. Youth, religion and diversity : a qualitative study of young people's talk about religion in a secular and plural society : a Norwegian case. Universitetet i Stavanger, Universitetet i Stavanger. 149 pages.
 • Lippe, Marie von der. 1998. Pentekostale bevegelser i Latin-Amerika: En diskusjon av tre forklaringsmodeller.
Book sections
 • Lippe, von der, Marie; Anker, Trine. 2019. Salient or silenced. How religion and terrorism are formatted in school. 9, pages 142-155. In:
  • Mjaaland, Marius Timmann. 2019. Formatting Religion: Across Politics, Education, Media, and Law. Routledge. 216 pages. ISBN: 9781138599987.
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2018. Controversial issues in Religious Education: How Teachers Deal with Terrorism in their Teaching. Kapittel, pages 131-143. In:
  • Schweitzer, Friedrich; Boschki, Reinhold. 2018. Researching Religious Education: Classroom Processes and Outcomes. Waxmann Verlag. 422 pages. ISBN: 978-3-8309-3719-7.
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2018. Coming to Terms with Terrorism? A Case Study on how Schools are Dealing with the Terror Attacks of 22 July in Oslo and at Utøya. Chapter, pages 247-261. In:
  • Ipgrave, Julia; Knauth, Thorsten; Anna, Köhrs; Dörthe, Vieregge; Lippe, Marie von der. 2018. Religion and Dialogue in the City. Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education. Waxmann Verlag. 330 pages. ISBN: 978-3-8309-3794-4.
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel. 2018. Ungdom og religion : tradisjon, nyskaping og individuelle valg. Kapittel 4, pages 58-73. In:
  • Schjetne, Espen; Skrefsrud, Thor Andre. 2018. Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag. Gyldendal Akademisk. 312 pages. ISBN: 9788205512252.
 • Ipgrave, Julia; Knauth, Thorsten; Kors, Anna; Vieregge, Dorthe; Lippe, von der, Marie. 2018. Introduction. 1, pages 9-22. In:
  • Ipgrave, Julia; Knauth, Thorsten; Anna, Köhrs; Dörthe, Vieregge; Lippe, Marie von der. 2018. Religion and Dialogue in the City. Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education. Waxmann Verlag. 330 pages. ISBN: 978-3-8309-3794-4.
 • Ipgrave, Julia; Lippe, von der, Marie. 2018. Interreligious Dialogue and Engagement in the City. 11, pages 277-290. In:
  • Ipgrave, Julia; Knauth, Thorsten; Anna, Köhrs; Dörthe, Vieregge; Lippe, Marie von der. 2018. Religion and Dialogue in the City. Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education. Waxmann Verlag. 330 pages. ISBN: 978-3-8309-3794-4.
 • Lippe, von der, Marie. 2018. The Right to be Exempted: A Discussion of the Relationship between Religion, Law and Education in Norwegian Public Schools. 6, pages 133-157. In:
  • Rydving, Håkan; Olsson, Stefan. 2018. Religion, Law, and Justice: Seven Essays. Novus Forlag. 170 pages. ISBN: 978-82-7099-912-5.
 • Lippe, von der, Marie. 2017. Fritak for hvem og fra hva? kapittel 6, pages 87-100. In:
  • Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel. 2017. Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215029078.
 • Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel. 2017. Forord. Forord, pages 9-9. In:
  • Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel. 2017. Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215029078.
 • Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel. 2017. Hva skal vi med et felles religionsfag i skolen? 1, pages 11-24. In:
  • Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel. 2017. Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215029078.
 • Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel. 2017. Hva skal vi med et felles religionsfag i skolen? Kapittel 1, pages 11-24. In:
  • Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel. 2017. Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215029078.
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2014. Religiøst mangfold i skolen. Kapittel 36, pages 619-635. In:
  • Wittek, Line; Stray, Janicke Heldal. 2014. Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk. 683 pages. ISBN: 978-82-02-41424-5.
 • Lippe, von der, Marie. 2012. Young people's talk about religion and diversity : a qualitative study of Norwegian students aged 13-15. 2, pages 25-39. In:
  • Jackson, Robert. 2012. Religion, education, dialogue and conflict : perspectives on religious education research. Routledge. 178 pages. ISBN: 978-0-415-60431-4.
 • Lippe, von der, Marie. 2009. Scenes from a classroom : video analysis of classroom interaction in religious education in Norway. 11, pages 174-193. In:
  • ter Avest, Ina. 2009. Dialogue and conflict on religion. Studies of classroom interaction in European countries. Waxmann Verlag. 315 pages. ISBN: 978-3-8309-2272-8.
 • Lippe, von der, Marie. 2009. Hermeneutic video analysis in ethnographic research. 4, pages 28-37. In:
  • ter Avest, Ina. 2009. Dialogue and conflict on religion. Studies of classroom interaction in European countries. Waxmann Verlag. 315 pages. ISBN: 978-3-8309-2272-8.
 • Lippe, von der, Marie. 2009. The French situation from a Norwegian point of vi. 8, pages 167-171. In:
  • Valk, Pille. 2009. Teenagers` perspectives on the role of religion in their lives, schools and societies. Waxmann Verlag. 448 pages. ISBN: 978-3-8309-2118-9.
 • Lippe, von der, Marie. 2008. To believe or not to believe : young people's perceptions and experiences of religion and religious education in Norway. 6, pages 149-171. In:
  • Knauth, Thorsten. 2008. Encountering religious pluralism in school and society : a qualitative study of teenage perspectives in Europe. Waxmann Verlag. 416 pages. ISBN: 978-3-8309-1972-8.
 • Lippe, Marie von der. 2003. Tre forklaringsmodeller. 129-187. In:
  • 2003. Pinsekirker og samfunnsengasjement : religion og politikk i Latin-Amerika. 59 pages.
 • Lippe, Marie von der; Omdahl, Tore; Snoek, Lina. 2003. Innledning. 11-22. In:
  • 2003. Pinsekirker og samfunnsengasjement : religion og politikk i Latin-Amerika. 59 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)