Home
 • E-mailMarit.R.Bjerke@uib.no
 • Phone+47 928 01 852
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
 • 2020. Inne i en sjette masseutryddelse? Tid og fremtidsforestillinger i formidlingen av tap av biologisk mangfold . Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.
 • 2019. Virkeligheten der ute: Fra EKUL til arbeidsliv.
 • 2019. Time and exemplarity in media representations of biodiversity.
 • 2019. Tidens natur.
 • 2019. The Past as a Mirror: Deep Time Climate Change Exemplarity in the Anthropocene. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. 330-352.
 • 2019. Snakke om biologisk mangfold: Tall, dyreeksempler og sammenfiltringer.
 • 2019. Making Invisible Changes Visible: Animal Examples and the Communication of Biodiversity Loss . Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. 21 pages.
 • 2019. Introduction: Exemplifying Climate Change. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. 298-305.
 • 2019. Etter katastrofen: Artsmøter og antropocen-kritikk i Tor Åge Bringsværds Vår verden er dugg.
 • 2019. Budbringer om en klimaendret fremtid?
 • 2018. Å sette (antropo)scenen selv: Klimakrise, teknologi og møter med naturen . Forfatternes Klimaaksjon §112 Nettside..
 • 2018. Norge - en naturlig historie?
 • 2018. Italesetting av natur: Haraways chthulucen eller bare antropocen?
 • 2018. Hvor ble det av naturens egenverdi? . Morgenbladet.
 • 2018. Hvor ble det av naturens egenverdi? Nytt Norsk Tidsskrift. 7-21.
 • 2018. Biodiversity loss - a story of climate change?
 • 2016. Cloaca Maxima i Roma: En to tusen år gammel kloakkledning og dens beundrere. Vann. 405-408.
 • 2004. Molecular and ecological studies on introduced marine macroalgae in Norwegian waters.
 • 2004. Effects of temperature and salinity on growth, reproduction and survival in the introduced red alga Heterosiphonia japonica (Ceramiales, Rhodophyta). Botanica Marina. 373-380.
 • 2004. AFLP fingerprints reveal more than one introduction of the red alga Heterosiphonia japonica to the Norwegian coast.
 • 2001. Den nylig introduserte rødalgen Dasysiphonia sp. i Norge: Livssyklus og vekstresponser i kultur.
 • 1999. Epifytter på Sargassum muticum.

More information in national current research information system (CRIStin)