Home
 • E-mailMarit.Ulvik@uib.no
 • Phone+47 55 58 47 69
 • Visitor Address
  Christiesgt. 13
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Professional development and Bildung:

 • Teacher education
 • Teacher educators
 • Teachers agency
 • Mentoring
 • Newly qualified teachers
 • Action research
 • Teaching

Reseach-group leader: Teacher Professionalism and Education

Coordinator for cohort 7 at the national research school for teacher educators, NAFOL: http://nafol.net/

Council member in "InFoTed", International Forum for Teacher Educator Development: https://www.ntnu.edu/info-ted

Teaching various courses in teacher education and mentor education

Cover especially the following themes: Bildung, esthetics, ethics, classroom management, action research, mentoring and professional development

Teaching  at a methodology course

Teaching at PhD-programs

Tutoring student teachers, mentor students, students in the metodology course and PhD-candidates

 

 

Books
 • Smith, Kari; Ulvik, Marit; Helleve, Ingrid. 2019. Lessons Learned from Novice Teachers An international perspective. Brill Academic Publishers. 155 pages. ISBN: 978-90-04-41310-8.
 • Smith, Kari; Ulvik, Marit. 2018. Veiledning av nye lærere. Universitetsforlaget. 225 pages. ISBN: 9788215028873.
 • Ulvik, Marit; Riese, Hanne; Roness, Dag. 2016. Å forske på egen praksis. Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfeltet. Fagbokforlaget. 243 pages. ISBN: 978-82-450-2005-2.
 • Smith, Kari; Ulvik, Marit; Helleve, Ingrid. 2013. Førstereisen. Gyldendal Akademisk. 212 pages. ISBN: 978-82-05-43114-0.
 • Smith, Kari; Ulvik, Marit. 2010. Veiledning av nye lærere : nasjonale og internasjonale perspektiver. Universitetsforlaget. 211 pages. ISBN: 978-82-15-01709-9.
Journal articles
 • Helleve, Ingrid; Ulvik, Marit. 2019. Tutors seen through the eyes of mentors assumptions for participation in third space in teacher education. European Journal of Teacher Education. 228-242. doi: 10.1080/02619768.2019.1570495
 • Helleve, Ingrid; Ulvik, Marit; Smith, Kari. 2018. «Det handler om å finne sin egen form» Læreres profesjonelle handlingsrom − hvordan det blir forstått og utnyttet. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 12: 1-22. doi: 10.5617/adno.4794
 • MacPhail, Ann; Ulvik, Marit; Guberman, Ainat; Czerniawski, Gerry; Oolbekkink-Marchand, Helma W.; Bain, Yvonne. 2018. The professional development of higher education-based teacher educators: needs and realities. Professional Development in Education. 1-14. doi: 10.1080/19415257.2018.1529610
 • Sæverot, Ane Malene; Ulvik, Marit. 2018. Hvordan kan bilder brukes i undervisning? Journal for Research in Arts and Sports Education. 2: 34-49. doi: 10.23865/jased.v2.1231
 • Ulvik, Marit; Helleve, Ingrid; Smith, Kari. 2018. Hva lærerstudenter lærer i praksis. Bedre Skole. 1. 68-72.
 • Ulvik, Marit; Smith, Kari. 2018. Lærerutdanneres profesjonelle utvikling. UNIPED. 41: 425-440. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2018-04-05
 • Oolbekkink-Marchand, Helma W.; Hadar, Linor L.; Smith, Kari; Helleve, Ingrid; Ulvik, Marit. 2017. Teachers' perceived professional space and their agency. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. 62: 37-46. doi: 10.1016/j.tate.2016.11.005
 • Smith, Kari; Ulvik, Marit. 2017. Leaving teaching: lack of resilience or sign of agency? Teachers and Teaching: theory and practice. 23: 928-945. doi: 10.1080/13540602.2017.1358706
 • Ulvik, Marit; Helleve, Ingrid; Smith, Kari. 2017. What and how student teachers learn during their practicum. Professional Development in Education. 44: 638-649.
 • Ulvik, Marit; Helleve, Ingrid; Smith, Kari. 2017. What and how student teachers learn during their practicum as a foundation for further professional development. Professional Development in Education. 44: 638-649. doi: 10.1080/19415257.2017.1388271
 • Ulvik, Marit; Riese, Hanne; Roness, Dag. 2017. Action research – connecting practice and theory. Educational Action Research. 26: 273-287. doi: 10.1080/09650792.2017.1323657
 • Ulvik, Marit; Riese, Hanne. 2016. Action research in pre-service teacher education – a never-ending story promoting professional development. Professional Development in Education. 42: 441-457. doi: 10.1080/19415257.2014.1003089
 • Ulvik, Marit; Riese, Hanne; Roness, Dag. 2016. Aksjonsforskning – et bidrag til en praksisnær og teoriorientert lærerutdanning. Norsk pedagogisk tidsskrift. 100: 222-239.
 • Ulvik, Marit; Smith, Kari. 2016. Å undervise om å undervise : lærerutdanneres kompetanse sett fra deres eget og fra lærerstudenters perspektiv. UNIPED. 39: 61-77. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-01-06
 • Ulvik, Marit; Smith, Kari; Helleve, Ingrid. 2016. Ethical aspects of professional dilemmas in the first year of teaching. Professional Development in Education. 43: 236-252. doi: 10.1080/19415257.2016.1178163
 • Ulvik, Marit. 2015. Om å (ut)danne en lærer. FoU i praksis. 9: 67-84.
 • Ulvik, Marit; Smith, Kari. 2015. Den kunnskapsinformerte læreren må ha metodefrihet. Utdanning. 14. 50-53.
 • Sunde, Eva; Ulvik, Marit. 2014. School leaders’ views on mentoring and newly qualified teachers’ needs. Education Inquiry. doi: 10.3402/edui.v5.23923
 • Ulvik, Marit. 2014. Den gode lærer har noe på hjertet. Bedre Skole.
 • Ulvik, Marit. 2014. Student-teachers doing action research in their practicum: why and how? Educational Action Research. 22: 518-533. doi: 10.1080/09650792.2014.918901
 • Ulvik, Marit. 2014. Undervisningens estetiske dimensjon. Om å våge å ta i bruk det uforutsigbare. Bedre Skole.
 • Sunde, Eva; Ulvik, Marit. 2013. Skoleledere om nye læreres behov for veiledning første år i skolen. Bedre Skole. 4. 30-35.
 • Ulvik, Marit. 2013. Pedagogikk og estetikk. Norsk pedagogisk tidsskrift. 97: 418-428.
 • Ulvik, Marit; Sunde, Eva. 2013. The impact of mentor education. Does mentor education matter? Professional Development in Education. 39: 754-770.
 • Ulvik, Marit; Krüger, Kari Raknes. 2012. Lærerutdanneren som modell: Hvordan forbedre egne forelesninger gjennom aksjonsforskning? :. FoU i praksis. 6: 61-79.
 • Ulvik, Marit; Langørgen, Ketil. 2012. What can experienced teachers learn from newcomers? Newly qualified teachers as a resource in schools. Teachers and Teaching: theory and practice. 18: 43-57. doi: 10.1080/13540602.2011.622553
 • Helleve, Ingrid; Ulvik, Marit. 2011. Is individual mentoring the only answer? Education Inquiry. 2: 123-135.
 • Olsen, Maria Jose Sanchez; Ulvik, Marit. 2011. Veiledning av nye lærere i videregående skole. Bedre Skole. 4. 82-87.
 • Ulvik, Marit; Smith, Kari. 2011. Veilederrollen- En profesjon innenfor profesjonen. Bedre Skole. 4: 83-87.
 • Ulvik, Marit; Smith, Kari. 2011. Veiledning av nye lærere. Hvem, hva og hvorfor. Bedre Skole. 1. 52-55.
 • Ulvik, Marit; Smith, Kari. 2011. What characterises a good practicum in teacher education? Education Inquiry. 2: 517-536.
 • Ulvik, Marit. 2010. Superheltenes inntog. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Ulvik, Marit. 2009. Ikke glem de nye lærerne som ressurs. Utdanning.
 • Ulvik, Marit. 2009. Slik eleven ser det - skolens bidrag i unge menneskers liv. Norsk pedagogisk tidsskrift. 93: 97-109.
 • Ulvik, Marit; Aas, Sissel; Hildremyr, Helene; Drevland Johansen, Katharina; Walde Lund, Eva; Sanchez Olsen, Maria Jose; Smith, Kari. 2009. Gi nye lærere en mulighet. Bedre Skole. 4. 67-71.
 • Ulvik, Marit; Smith, Kari; Helleve, Ingrid. 2009. Novice in secondary school - the coin has two sides. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. 25: 835-842. doi: 10.1016/j.tate.2009.01.003
 • Ulvik, Marit. 2008. Hvorfor vil ikke lærere jobbe i skolen? Utdanning. 16. 62-65.
 • Ulvik, Marit. 2008. Studieveiledning i kvalitetsreformens tid. UNIPED (Tromsø). 31: 50-56.
 • Smith, Kari; Ulvik, Marit; Helleve, Ingrid. 2007. Nyutdannet i videregående skole. Utdanning. 5. 56-59.
 • Ulvik, Marit. 2007. Elevers mening om læring. Bedre Skole. 2. 27-31.
 • Ulvik, Marit. 2007. Betydning av praksis i lærerutdanning. Utdanning. 23. 50-53.
 • Ulvik, Marit. 2007. Lærerutdanning som danning. Norsk pedagogisk tidsskrift. 3. 193-206.
 • Ulvik, Marit. 2007. Skolen slik elever ser den. Bedre Skole. 1. 78-83.
 • Kolstø, Stein Dankert; Bungum, Berit; Arnesen, Erik; Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil; Mestad, Idar; Quale, Andreas; Tonning, Anne Sissel Vedvik; Ulvik, Marit. 2006. Science students' critical examination of scientific information related to socio-scientific issues. Science Education. 90: 632-655. doi: 10.1002/sce.20133
 • Moe, Randi; Ulvik, Marit; Madsen, Tjalve Gjøstein; Krüger, Kari Raknes; Strømman, John R. 2005. Hva kjennetegner god praksisveiledning. Bedre Skole. 3. 86-92.
 • Ulvik, Marit. 2005. Bør danning være et mål for skolen? Bedre Skole. 3. 62-72.
 • Ulvik, Marit; Madsen, Tjalve; Moe, Randi; Krüger, Kari; Strømman, John. 2005. Hva kjennetegner god praksisveiledning? Bedre Skole. 3. 86-92.
 • Kolstø, Stein Dankert; Ulvik, Marit; Mestad, Idar; Quale, Andreas; Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil; Arnesen, Erik; Tonning, Anne Sissel Vedvik. 2004. Danning, informasjonsvurdering og argumentering i naturvitenskap. Acta Didactica. 3. 82 pages.
 • Ulvik, Marit. 2002. Skolens uutholdelige letthet. Norsk pedagogisk tidsskrift. nr.1.
 • Ulvik, Marit. 2001. Elevsamtalen - utfordring og mulighet. Bedre Skole. 108 sider: 76-89.
 • Ulvik, Marit. 2000. Ansvar for egen læring og ansvar for andres læring - et pedagogisk vågestykke. Bedre Skole. 96: 70-79.
Reports and theses
 • Ulvik, Marit. 2009. Lærerutdanning som danning? Tre stemmer i diskusjonen. 1 pages.
 • Quale, Andreas; Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil; Kolstø, Stein Dankert; Ulvik, Marit; Mestad, Idar; Arnesen, Erik; Vedvik, Anne Sissel. 2004. Danning, Informasjonsvurdering og Argumentering i naturvitenskap (DIA). Acta Didactica, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO. 82 pages.
 • Kolstø, Stein Dankert; Ulvik, Marit; Mestad, Idar; Quale, Andreas; Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil. 2003. Danning, Informasjonsvurdering og Argumentering i naturvitenskap (DIA).Sluttrapport fra PLUTO-prosjektet. ITU, Bergen. 41 pages.
Book sections
 • Ulvik, Marit; Smith, Kari. 2019. Teaching about Teaching- Teacher Educators' and Student Teachers' Perceptions from Norway. 9, pages 123-137. In:
  • Murray, Jean; Swennen, Anja; Kosnik, Claire. 2019. International Research, Policy and Practice in Teacher Education. Springer. 216 pages. ISBN: 9783030016104.
 • Ulvik, Marit. 2018. Å sette avtrykk. Kapittel 8, pages 169-186. In:
  • Taraldsen, Eldar; Kanestrøm, Endre. 2018. Marionetteskolen. Cappelen Damm Akademisk. 228 pages. ISBN: 9788202569518.
 • Ulvik, Marit. 2016. Aksjonsforskning - en oversikt. Kap.1, pages 17-35. In:
  • Ulvik, Marit; Riese, Hanne; Roness, Dag. 2016. Å forske på egen praksis. Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfeltet. Fagbokforlaget. 243 pages. ISBN: 978-82-450-2005-2.
 • Ulvik, Marit. 2016. Nye lærere som klasseromsforskere. Kap.8, pages 161-177. In:
  • Ulvik, Marit; Riese, Hanne; Roness, Dag. 2016. Å forske på egen praksis. Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfeltet. Fagbokforlaget. 243 pages. ISBN: 978-82-450-2005-2.
 • Smith, Kari; Ulvik, Marit. 2015. An Emerging Understanding of Mentors’ Knowledge Base. kap.14, pages 299-312. In:
  • Tillema, Harm; Van der Westhuizen, Gert J.; Smith, Kari. 2015. Mentoring for learning : climbing the mountain. Sense Publishers. 346 pages. ISBN: 9789463000567.
 • Czerniawski, Gerry; Ulvik, Marit. 2014. Changing context, changing landscapes. A review of teachters education in Norway and England. -, pages 48-67. In:
  • Rabensteiner, Pia-Maria; Rabensteiner, Gerhard. 2014. Internationalzation in teacher education. Schneider Verlag Hohengehren GmbH. 207 pages. ISBN: 978-3-8340-1392-7.
 • Smith, Kari; Ulvik, Marit. 2014. Learning to teach in Norway: A shared responsibility. 15, pages 261-277. In:
  • McNamara, Olwen; Murray, Jean; Jones, Marion. 2014. Workplace Learning in Teacher Education. Springer Publishing Company. 315 pages. ISBN: 978-94-007-7825-2.
 • Ulvik, Marit. 2014. Student teachers doing action research. 11, pages 140-153. In:
  • Calvo de Mora, Javier; Wood, Keith. 2014. Practical Knowledge in Teacher Education: Approaches to Teacher Internship. Routledge. 256 pages. ISBN: 9780415844338.
 • Ulvik, Marit; Sæverot, Herner. 2013. Pedagogisk danning. kapittel 2, pages 31-49. In:
  • Krumsvik, Rune Johan; Säljö, Roger. 2013. Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi. Fagbokforlaget. 644 pages. ISBN: 978-82-450-1280-4.
 • Smith, Kari; Ulvik, Marit. 2010. Noen oppsummerende tanker. avsluttende kap., pages 202-209. In:
  • Smith, Kari; Ulvik, Marit. 2010. Veiledning av nye lærere : nasjonale og internasjonale perspektiver. Universitetsforlaget. 211 pages. ISBN: 978-82-15-01709-9.
 • Smith, Kari; Ulvik, Marit. 2010. Ulike verktøy for profesjonell utvikling. Kap. 5. In:
  • Smith, Kari; Ulvik, Marit. 2010. Veiledning av nye lærere : nasjonale og internasjonale perspektiver. Universitetsforlaget. 211 pages. ISBN: 978-82-15-01709-9.
 • Ulvik, Marit. 2010. Nye lærere – hvorfor trenger de støtte? Kap.2, pages 39-50. In:
  • Smith, Kari; Ulvik, Marit. 2010. Veiledning av nye lærere : nasjonale og internasjonale perspektiver. Universitetsforlaget. 211 pages. ISBN: 978-82-15-01709-9.
 • Ulvik, Marit; Smith, Kari. 2010. Nye læreres stemme. kap. 9. In:
  • Smith, Kari; Ulvik, Marit. 2010. Veiledning av nye lærere : nasjonale og internasjonale perspektiver. Universitetsforlaget. 211 pages. ISBN: 978-82-15-01709-9.
 • Ulvik, Marit; Smith, Kari. 2010. Veiledning av nye lærere. innledning. In:
  • Smith, Kari; Ulvik, Marit. 2010. Veiledning av nye lærere : nasjonale og internasjonale perspektiver. Universitetsforlaget. 211 pages. ISBN: 978-82-15-01709-9.

More information in national current research information system (CRIStin)