Home
Marius Mikkel Kjølstad's picture

Marius Mikkel Kjølstad

PhD Candidate
 • E-mailMarius.Kjolstad@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 71+47 46 69 45 06
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Marius Mikkel Kjølstad is a PhD Candidate in legal history at the University of Bergen. He is writing his doctoral thesis on ideas about the purpose of the state in Norwegian legal and political thought in the 19th century.

He holds a law degree from UiB (2019) and an LL.M. in Legal Theory from Goethe-Universität Frankfurt am Main (2019).

Academic article
 • Show author(s) (2023). Naturrett i Norge ca. 1814–1840. Også en historie. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 3-89.
 • Show author(s) (2021). Forvaltningsloven og offentlig innsynsrett etter EMK artikkel 10. Kritisk juss. 4-26.
 • Show author(s) (2020). Suverene Schmitt? Agora. 361-381.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Religionsreformer i Norge 1842–1851 – uttrykk for en toleransepolitikk?
 • Show author(s) (2023). Om Ørsted-romantikk og Ørsteds romantikk.
 • Show author(s) (2022). Natural Law in Norway 1814-1844.
 • Show author(s) (2022). Konstitusjon og konstruksjon - om forfatningsfortaler 1776–1814.
 • Show author(s) (2022). Henrik Steenbuch - en schlegelianer. Frederik Stang - en hegelianer?
 • Show author(s) (2022). A Norwegian Staatszwecklehre in the 19th Century? Opportunities and Challenges with Doctrinal Transfers in Legal Historical Research.
 • Show author(s) (2020). Hans Kelsen og den østerrikske forfatningen av 1920.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2020). Klimasøksmålet og Grunnloven – tilsvar til Eivind Smith. Rett24.no.
Book review
 • Show author(s) (2023). I voldens navn. Anmeldelse av Christoph Menke, Rett og vold. Agora. 163-179.
 • Show author(s) (2023). Holberg i holbergsk ånd. Anmeldelse av Ludvig Holberg, Rettskunnskap. Agora. 475-489.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2023). Handbook on Legal Cultures. A Selection of the World's Legal Cultures. Springer Nature.
 • Show author(s) (2023). Frederik Stangs naturrett. Forelesninger 1830–1831. Pax Forlag.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2023). Da pensum var håndskrevet. Juridika Innsikt.
 • Show author(s) (2021). Lydighet og dydighet. Forfatternes Klimaaksjon §112 Nettside..
 • Show author(s) (2020). Mens vi venter på klimadommen. Forfatternes Klimaaksjon §112 Nettside..
Feature article
 • Show author(s) (2021). Restaurasjonens røst. Klassekampen.
 • Show author(s) (2020). Kven skreiv dommen i Appel-saka? Rett24.no.
 • Show author(s) (2020). Kraften i Høyesterett. Klassekampen.
 • Show author(s) (2019). Var Weimarrepublikken født til å dø? Morgenbladet.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). Retten, staten og den virkelige fornuft. En introduksjon til Frederik Stangs naturrett. 43 pages.
 • Show author(s) (2023). Legal Cultures: Combining Diversity and Structure. 11 pages.
 • Show author(s) (2020). Norway. 5 pages.
 • Show author(s) (2020). An Introduction to the Norwegian Legal Culture. 44 pages.
 • Show author(s) (2019). Norway - Constitutional Year in Review. 6 pages.
 • Show author(s) (2019). Det rettsvitenskaplige kloster. 18 pages.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2023). Frederik Stang. Natural Law Database.

More information in national current research information system (CRIStin)