Home

My PhD-project The Social Archaeology of Houses – Rural and Urban Households in AD 800-1350 Central Norway is an analysis of how social aspects and changes can be interpreted in houses from archaeological contexts. The material consists of archaeologically excavated houses from both the city and the countryside in Central Norway, dated to the Viking Age (AD 800-1030) and Early to High Middle Ages (AD 1030-1350). Written sources are also central to the project.

During the Viking Age, the Medieval Period, and the transition between these periods, Norse society changed in many ways: The Viking raids, trade and colonisation brought new impulses; the first cities were founded; Christianity was introduced and established; the Church gained power and influenced people’s lives; and the country of Norway was gathered under one King. One of my working hypotheses is that the large-scale societal changes during these periods affected people’s lives, bringing on different types of changes in domestic practice, which again could be visible through the archaeological households. Within a sub-discipline of archaeology called household archaeology, the household is said to constitute a fundamental social unit in society, as well as being regarded as the smallest scale for social change. Households should therefore be well suited for studying changes on a human level.

Through an analysis of houses, households and everyday life of "ordinary" people in Central Norway, the project seeks to investigate how the households in this region changed over time, as well as studying how people adapted to large and small changes in social conditions. In addition, the project aims to examine differences and similarities between the urban and rural demographic contexts in Central Norway during the named periods.

Report
 • 2017. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2017/6. Arkeologisk utgravning av steinalderlokaliteter, Meisingset, Tingvoll, Møre og Romsdal. 2017/6. 2017/6. .
 • 2016. Årsrapport 2015. De arkeologiske undersøkelsene ved Ørland kampflybase. Vik 70/1, Ørland, Sør-Trøndelag. .
 • 2015. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2015/18. Arkeologisk undersøkelse på Sjetnan Øvre, Trondheim kommune. 2015/18. 2015/18. .
 • 2015. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2014/16. Arkeologisk utgraving Ørland kirkegård, Ørland kommune. 2014/16. 2014/16. .
 • 2014. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2014/3. Arkeologisk undersøkelse, Ølvisheimvegen på Egge, Steinkjer kommune. 2014/3. 2014/3. .
 • 2014. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2014/17 - Arkeologiske undersøkelser, Valum-Hallem, Verdal kommune. 17. 17. .
 • 2014. Arkeologisk undersøkelse i forbindelse med reguleringsplan for boligutbygging på Mediå gnr. 29/3 og 29/9 i Grong kommune, Nord-Trøndelag fylke. .
 • 2014. Arkeologisk undersøkelse i forbindelse med reguleringsplan for Skorpa, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal, 2012. Lok 9 – boplass/aktivitetsområde fra tidligneolittikum. .
 • 2014. Arkeologisk undersøkelse i forbindelse med gang- og sykkelveg Minsås-Lein, Verdal kommune, Nord-Trøndelag, 2013. Felt 1 og felt 2. .
 • 2013. Arkeologisk undersøkelse i forbindelse med utbyggingsplaner for Hestvikholmane industriområde, Averøy kommune, Møre og Romsdal, 2012. Lokalitet 14. .
 • 2009. Arkeologiske undersøkelser. Reguleringsplan Orvika-Øygarden, lok 2 og lok 4, lokaliteter fra eldre steinalder. .
 • 2009. Arkeologiske undersøkelser av kokegropfelt i forbindelse med vannforsyning Tranaskogvegen, Trana Øvre 190/1 og Ner-Trana 191/1, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag, 11.-22. mai 2009. .
 • 2008. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med nødutgraving langs kulturstien ”Fotefar mot nord” sør for nausttufter fra jernalder på Tjøtta, Alstahaug kommune, Nordland, 23.-27. juni 2008 . .
Lecture
 • 2019. The Social Archaeology of Houses - Rural and Urban Households in AD 800-1350 Central Norway. A short presentation of my PhD project. .
 • 2019. The Social Archaeology of Houses - Rural and Urban Households in AD 800-1350 Central Norway. A first presentation of my PhD project. .
 • 2010. De ble begravd sittende. Et unikt gravfelt i Sandvika ved Nord-Trøndelags kyst. Foredrag.
 • 2007. Sittegravbyggerne i Sandvika på Jøa. Presentert på FANT Seminar, Sesjon 1: Bosetning og gravlegging i jernalder.
Popular scientific lecture
 • 2019. Hverdagen etter endt arkeologiutdanning.
 • 2017. Lokalhistorie sett fra en arkeologs synsvinkel.
 • 2015. Utgravning, Ørland kirkegård 2014.
 • 2015. Arkeologiske utgravninger på Ørland kampflybase.
 • 2013. Sittegravene i Sandvika. Foredrag ved Namdal Historielags årsmøte.
 • 2010. Vikingtidens gravskikk i Norge. Lørdagsforedrag på Leikvin vikingmarked.
Academic lecture
 • 2019. Urban household development in Viking age and Medieval Trondheim, Norway.
 • 2019. Changes in Urban Households in AD 950-1150 Trondheim, Norway.
 • 2015. Vitenskapsmuseets utgravninger, med fokus på Ørland-prosjektet.
 • 2014. Hallem 2013.
Popular scientific article
 • 2017. Arkeologisk utgravning på Meisingset. Sommeren 2016. Årbok for Nordmøre museum. 26-46.
 • 2016. Flerstolpehuset på Vik. Spor. 14-15.
 • 2016. Arkeologiske utgravninger ved Ørland kampflybase i 2015. Årbok for Fosen. 159-174.
 • 2015. Grophuset på Viklem. Spor.
 • 2013. Høvdinghus på Hallem. Spor. 4-8.
Interview
 • 2018. Avdekkjer løyndom i gravrøyser.
 • 2016. Steinalderbolig fram i lyset.
 • 2016. Som en graver får en svar.
 • 2016. Historien rundt ilden.
 • 2016. Gjorde spennende funn. Arkeologiske utgravninger i full gang på Meisingset.
 • 2016. Finner eldgamle hemmeligheter/Meisingset i 8000 år.
 • 2016. Fant tufter etter steinalderbygg.
 • 2015. Fant perle av rav ved kampflybasen.
 • 2015. - Den viser at også de var glade i å pynte seg.
 • 2014. Mener hallemsfunn var et høvdinghus.
 • 2014. Har trolig funnet gård fra vikingtiden.
 • 2014. Graver så lenge de har penger.
 • 2014. - Dette er veldig sjeldent. Arkeologer fant et gårdstun som trolig er fra vikingtiden ved Ørland kirke.
 • 2014. "Utgravninger på Sjetnan Nedre i Trondheim".
 • 2013. Store langhus avdekket ved Stiklestad.
 • 2013. Nrk distriktsradio - intervju angående utgravningen på Hallem i Verdal.
 • 2013. Nrk distriktsradio - intervju angående utgravningen av langhus på Hallem i Verdal.
 • 2013. Fant eldgammelt langhus.
 • 2013. "Langhus Stiklestad".
 • 2012. Spor fra gamle Hamar.
 • 2010. Fant steinalderspor langs Nordøyvegen.
 • 2009. Utgravninger på Trana.
 • 2009. Nye funn på Aukra.
 • 2005. Gjorde sjeldent perlefunn.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2019. Roman period waste deposits at Ørland, Norway. 37 pages.
 • 2016. Rural Buildings from the Viking and Early Medieval Period in Central Norway. 18 pages.
 • 2012. De ble begravd sittende. Ett unikt gravfelt i Sandvika ved Nord-Trøndelags kyst.
Poster
 • 2018. The Social Archaeology of Houses.
Brochure
 • 2015. På historisk grunn. I "Prospekt Hagebyen Tiller", Eiendomsmegler 1.
Briefs
 • 2010. Rike arkeologiske funn langs Nordøyvegen.
Website (informational material)
 • 2016. Who Were These Vikings Buried Sitting Upright? Thornews.com 15.05.2016.
 • 2016. Tuft og øks. Norark.no 11.07.2016.
 • 2016. Skal rekonstruere steinovnen fra Viklem på Ørlandet.
 • 2016. Metallfunn og sosialt søk. Norark.no 19.05.2016.
 • 2016. Metallfunn og sosialt søk på Ørland kampflybase. Forskning.no 22.07.2016.
 • 2016. Metallfunn og sosialt søk 2. Norark.no 23.02.2016.
 • 2016. I gang med 8000 år. Norark.no, 05.07.2016.
 • 2015. Vei, lag og hus i nord på Ørland Kampflybase. Norark.no, 10.07.2015.
 • 2015. Nydelig liten glassperle funnet på Ørland Kampflybase. Norark.no, 16.07.2015.
 • 2015. Langhus fra jernalderen på Ørland kampflybase. Forskning.no.
 • 2015. Grophuset på Viklem. Norark.no.
 • 2014. Utgravning på Sjetnan i Trondheim. Norark.no, 26.06.2014.
 • 2014. Langhus og avsluttet utgravning på Sjetnan i Trondheim. Norark.no, 03.09.2014.
 • 2014. Førhistorisk jordbruk på Sjetnan Nedre. Norark.no, 15.07.2014.
 • 2014. Fantastiske vikingtidsfunn på Viklem på Ørlandet. Norark.no, 28.05.2014.
 • 2013. To hus tett i tett på Lein. Norark.no, 15.07.2013.
 • 2013. På gamle veier i Grong. Norark.no, 22.05.2013.
 • 2013. Large Iron Age houses discovered.
 • 2013. Langhus og hall på Hallem? Norark.no, 15.06.2013.
 • 2005. Gjorde sjeldent perlefunn.

More information in national current research information system (CRIStin)