Home
Journal articles
 • Mokkelbost, Marte. 2017. Arkeologisk utgravning på Meisingset. Sommeren 2016. Årbok for Nordmøre museum. 26-46.
 • Mokkelbost, Marte. 2016. Flerstolpehuset på Vik. Spor. 1: 14-15.
 • Ystgaard, Ingrid; Pettersen, Aina Margrethe Heen; Fransson, Ulf; Mokkelbost, Marte; Gran, Magnar Mojaren. 2016. Arkeologiske utgravninger ved Ørland kampflybase i 2015. Årbok for Fosen. 159-174.
 • Mokkelbost, Marte. 2015. Grophuset på Viklem. Spor. 2.
 • Sauvage, Raymond; Mokkelbost, Marte. 2013. Høvdinghus på Hallem. Spor. 2: 4-8.
Reports and theses
 • Mokkelbost, Marte; Henriksen, Merete Moe; Ellingsen, Ellen J. Grav. 2017. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2017/6. Arkeologisk utgravning av steinalderlokaliteter, Meisingset, Tingvoll, Møre og Romsdal. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport. 2017/6. NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 324 pages.
 • Ystgaard, Ingrid; Gran, Magnar Mojaren; Fransson, Ulf; Mokkelbost, Marte; Pettersen, Aina Margrethe Heen; Randerz, Ellen L.Wijgård. 2016. Årsrapport 2015. De arkeologiske undersøkelsene ved Ørland kampflybase. Vik 70/1, Ørland, Sør-Trøndelag. NTNU Vitenskapsmuseet. 51 pages.
 • Mokkelbost, Marte; Sauvage, Raymond; Ellingsen, Ellen J. Grav. 2015. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2014/16. Arkeologisk utgraving Ørland kirkegård, Ørland kommune. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport. 2014/16. NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 236 pages.
 • Mokkelbost, Marte; Ystgaard, Ingrid; Ellingsen, Ellen J. Grav. 2015. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2015/18. Arkeologisk undersøkelse på Sjetnan Øvre, Trondheim kommune. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport. 2015/18. NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 416 pages.
 • Mokkelbost, Marte. 2014. Arkeologisk undersøkelse i forbindelse med reguleringsplan for Skorpa, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal, 2012. Lok 9 – boplass/aktivitetsområde fra tidligneolittikum. NTNU Vitenskapsmuseet Trondheim, Trondheim. 91 pages.
 • Mokkelbost, Marte. 2014. Arkeologisk undersøkelse i forbindelse med reguleringsplan for boligutbygging på Mediå gnr. 29/3 og 29/9 i Grong kommune, Nord-Trøndelag fylke. NTNU Vitenskapsmuseet Trondheim, Trondheim. 39 pages.
 • Mokkelbost, Marte. 2014. Arkeologisk undersøkelse i forbindelse med gang- og sykkelveg Minsås-Lein, Verdal kommune, Nord-Trøndelag, 2013. Felt 1 og felt 2. NTNU Vitenskapsmuseet Trondheim, Trondheim. 152 pages.
 • Mokkelbost, Marte; Ellingsen, Ellen J. Grav. 2014. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2014/3. Arkeologisk undersøkelse, Ølvisheimvegen på Egge, Steinkjer kommune. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport. 2014/3. NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 60 pages.
 • Mokkelbost, Marte; Sauvage, Raymond; Ellingsen, Ellen J. Grav. 2014. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2014/17 - Arkeologiske undersøkelser, Valum-Hallem, Verdal kommune. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport. 17. NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 212 pages.
 • Mokkelbost, Marte. 2013. Arkeologisk undersøkelse i forbindelse med utbyggingsplaner for Hestvikholmane industriområde, Averøy kommune, Møre og Romsdal, 2012. Lokalitet 14. NTNU Vitenskapsmuseet Trondheim, Trondheim. 186 pages.
 • Mokkelbost, Marte. 2009. Arkeologiske undersøkelser. Reguleringsplan Orvika-Øygarden, lok 2 og lok 4, lokaliteter fra eldre steinalder. NTNU Vitenskapsmuseet Trondheim, Trondheim. 62 pages.
 • Mokkelbost, Marte. 2009. Arkeologiske undersøkelser av kokegropfelt i forbindelse med vannforsyning Tranaskogvegen, Trana Øvre 190/1 og Ner-Trana 191/1, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag, 11.-22. mai 2009. NTNU Vitenskapsmuseet Trondheim, Trondheim. 41 pages.
 • Mokkelbost, Marte. 2008. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med nødutgraving langs kulturstien ”Fotefar mot nord” sør for nausttufter fra jernalder på Tjøtta, Alstahaug kommune, Nordland, 23.-27. juni 2008. NTNU Vitenskapsmuseet Trondheim, Trondheim. 18 pages.
Book sections
 • Sauvage, Raymond; Mokkelbost, Marte. 2016. Rural Buildings from the Viking and Early Medieval Period in Central Norway. Chapter 13, pages 275-292. In:
  • Iversen, Frode; Petersson, Håkan. 2016. The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway. Portal forlag. 342 pages. ISBN: 978-82-8314-099-6.
 • Mokkelbost, Marte. 2012. De ble begravd sittende. Ett unikt gravfelt i Sandvika ved Nord-Trøndelags kyst. 4. In:
  • Hemmendorff, Ove. 2012. Människor i vikingatidens Mittnorden. Föredrag vid de Mittnordiska Arkeologidagarna i Ôstersund 2010. 208 pages. ISBN: 978-91-7948-237-4.

More information in national current research information system (CRIStin)