Home
 • E-mailMartin.Eide@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 20+47 951 03 838
 • Visitor Address
  Fosswinckelsgt. 6
  Room 
  522
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Books
 • Eide, Martin. 2019. I nynorskens skog. 20 pages. ISBN: 978-82-73-39054-7.
 • Eide, Martin; Myrvang, Christine. 2018. Alltid foran skjermen. Dagbladet og det digitale skiftet. Universitetsforlaget. 442 pages. ISBN: 978-82-15-03145-3.
 • Eide, Martin; Sjøvaag, Helle; Larsen, Leif Ove. 2016. The Journalistic Institution Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. University of Chicago Press. 215 pages. ISBN: 1783207183.
 • Eide, Martin; Sjøvaag, Helle; Larsen, Leif Ove. 2016. Journalism Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. Lessons from Northern Europe. Intellect Ltd.. 226 pages. ISBN: 978-1-78320-718-3.
 • Eide, Martin. 2014. Journalistikkens norske klassikere ... ved noen av dem. Universitetsforlaget. 365 pages. ISBN: 978-82-15-02376-2.
 • Allern, Sigurd; Bødker, Henrik; Eide, Martin; Lauk, Epp; Pollack, Ester. 2013. New Nordic Journalism Research. Challenges and Perspectives. Nordicom Review vol 34 Special Issue December 2013. Nordicom. ISBN: 978-91-86523-83-1.
 • Eide, Martin; Larsen, Leif Ove; Sjøvaag, Helle. 2012. Nytt på nett og brett. Journalistikk i forandring. Universitetsforlaget. 326 pages. ISBN: 978-82-15-02074-7.
 • Eide, Martin. 2011. Hva er journalistikk. Universitetsforlaget. 153 pages. ISBN: 978-82-15-01746-4.
 • Eide, Martin; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget. 479 pages. ISBN: 978-82-15-01551-4.
 • Eide, Martin. 2009. Journalistiske nyorienteringer. Scandinavian Academic Press. 315 pages. ISBN: 978-82-304-0046-3.
 • Eide, Martin. 2008. Medievitenskap 1 Medier - institusjoner og historie. Fagbokforlaget. 240 pages. ISBN: 978-82-450-0591-2.
 • Eide, Martin. 2006. Saklighetens lidenskap. En biografi om Chr. A.R. Christensen. Aschehoug & Co. 328 pages. ISBN: 978-82-03-23394-4.
 • Eide, Martin J. 2005. The Reference Book of English Practice. ISBN: 8273144747.
 • Eide, Martin. 2004. Hodet på blokken. Essays om journalistikk. Gyldendal Akademisk. 285 pages. ISBN: 82-05-32794-7.
 • Eide, Martin J. 2004. "Are You Asking Me, or Are You Telling Me?" English Intonation Made Simple. New revised edition. ISBN: 8273144577.
 • Eide, Martin; Gentikow, Barbara; Helland, Knut. 1997. Quality television. ISBN: 82-578-0365-0.
 • Eide, Martin. 1995. Blod, sverte og gledestårer : Verdens Gang 1945-95. 556 pages. ISBN: 82-516-1557-7.
Journal articles
 • Eide, Martin. 2016. Et bredt lerret om individet. Anmeldelse avHarald Hornmoen, Thore Roksvold og Jørgen Alnæs (red.) Individet i journalistikken Cappelen Damm Akademisk, 2015. Norsk Medietidsskrift. 2. 2 pages. doi: 10.18261/issn.0805-9535-2016-02-08
 • Eide, Martin. 2015. Den velfunderte arroganse (Om Arve solstads politiske journalistikk). Dagbladet. Published 2015-11-14.
 • Kronstad, Morten; Eide, Martin. 2015. How online journalists learn within a non-formal context. Journal of Workplace Learning. 27: 226-240. doi: 10.1108/JWL-12-2013-0107
 • Eide, Martin. 2014. Book review: Journalists and Media Accountability: an international study of news people in the digital age. Digital Journalism. doi: 10.1080/21670811.2014.991125
 • Eide, Martin. 2014. Tvetydighetens triumf. Populærjournalistikk på norsk. En gjenvisitt. Norsk Medietidsskrift. 21: 295-307.
 • Eide, Martin. 2014. "Det store Vi". Overlegen. 1. 18-19.
 • Eide, Martin. 2014. Accounting for Journalism. Journalism Studies. doi: 10.1080/1461670X.2014.891856
 • Allern, Sigurd; Bødker, Henrik; Eide, Martin; Lauk, Epp; Pollack, Ester. 2013. New Nordic journalism research : introduction. Nordicom Review. 34: 7-10.
 • Allern, Sigurd; Bødker, Henrik; Eide, Martin; Lauk, Epp; Pollack, Ester. 2013. Introduction. New Nordic Journalism Research. Nordicom Review. 34.
 • Eide, Martin. 2013. Journalistic Reorientations. The online challenge to journalistic ontology. Journalistikk på nye veier. Nordicom Information. 1 - 2. 93-96.
 • Eide, Martin. 2012. Kvalitet må koste. Bergens Tidende. Published 2012-09-02.
 • Eide, Martin. 2012. Rapport fra helvete (anmeldelse av Kjetil Stormark: Da terroren rammet Norge). Bergens Tidende. Published 2012-01-23.
 • Eide, Martin. 2012. Det korte, det lange, det gode. Bergens Tidende. Published 2012-04-29.
 • Eide, Martin. 2012. Den kritiske positur. Bergens Tidende. Published 2012-01-15.
 • Eide, Martin. 2012. Kvalitet, kutt og retorikk. Bergens Tidende. Published 2012-09-16.
 • Eide, Martin. 2012. Journalistikk på spill. Stavanger Aftenblad. Published 2012-10-15.
 • Eide, Martin. 2012. Mediernas logik är i förändring. Chefstidningen. 8. 1 pages.
 • Eide, Martin. 2012. Opprør og system. Anmeldelse av Rolf Werenskjolds dr. avhandling: That's the way it is. Medienes rolle i proteståret 1968. Norsk Medietidsskrift. 19: 279-282.
 • Eide, Martin. 2011. Sprek i regningen (om journalsitikk, liv og helse). Bergens Tidende. Published 2011-04-17.
 • Eide, Martin. 2011. "Det lille vi". Anmeldelse av Birgitte Kjos Fonn: Orientering - rebellenes avis, Pax 2011. Klassekampen. 10-11. Published 2011-04-02.
 • Eide, Martin. 2011. Ti bud for en oppegående journalistikk. Vox publica. Published 2011-06-07.
 • Eide, Martin. 2011. Fakta og makta. Bergens Tidende. Published 2011-09-11.
 • Eide, Martin. 2011. om å skrive sakprosa. Prosa - tidsskrift for skribenter. Published 2011-06-24.
 • Eide, Martin. 2011. Sorgens og torgets arbeidere (om valgkamp og journalistikk). Dagens næringsliv. Published 2011-09-15.
 • Eide, Martin. 2011. Av klasse, om kamp Anmeldelse av Alf Skjeseth: Sykle på vatnet. Historia om Klassekampen, Oslo: Samlaget. Norsk Medietidsskrift. 18: 294-296.
 • Eide, Martin. 2011. Akersgatas Machiavelli (anmeldelse av Chr. Hals Gylseth: Storoksen - Arve Solstad og Dagbladet, Aschehoug). Klassekampen. doi: 22.10.2011
 • Eide, Martin. 2011. "Satsa hårdare på själva journalistiken - och sluta smickra publiken". second-opinion.se. Published 2011-11-15.
 • Eide, Martin. 2010. Dialogical ambiguities: journalism, professionalism and flattery. Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook. 8: 9-23. doi: 10.1386/nl.8.9_1
 • Eide, Martin. 2010. Mangfoldig mediemakt i fri dressur: Fornuft og følelser. IMDI - Årsrapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 54-61.
 • Eide, Martin. 2010. Likskue over en statsborger. Morgenbladet. 13. 20-21. Published 2010-04-09.
 • Eide, Martin. 2010. Beretninger om fall, fyll og famling (anmeldelse av Trygve Aas Olsen: Sex, drap og dårlig ledelse. Hvordan Dagbladet mistet troverdighet, penger og lesere + Ottar Jakobsen: Dagbladet - beretningen om et avismord. Prosa - tidsskrift for skribenter. 4. 44-47. Published 2010-09-06.
 • Eide, Martin; Isager, Christine; Jønch-Clausen, Heidi. 2009. Temaintro: Retorik og journalistik. Rhetorica Scandinavica. 49/50. 12-15.
 • Eide, Martin. 2007. Ennå lukter det trykksverte. Morgenbladet. Published 2007-02-16.
 • Eide, Martin. 2007. Folkets trøst. Morgenbladet. Published 2007-05-25.
 • Eide, Martin. 2007. Spinn eller forsvinn. Morgenbladet. Published 2007-01-26.
 • Eide, Martin. 2007. Lover pressen frihet. Morgenbladet. Published 2007-03-30.
 • Eide, Martin. 2007. Det er alarm! Morgenbladet. Published 2007-03-09.
 • Eide, Martin. 2007. Vinkelsliperne. Morgenbladet. 17. Published 2007-04-27.
 • Eide, Martin. 2007. På plakaten. Morgenbladet. Published 2007-06-08.
 • Eide, Martin. 2007. Nekrolog: Tinius Nagell-Erichsen. Morgenbladet. Published 2007-11-16.
 • Eide, Martin. 2007. Retorisk handlekraft. Anmeldelse av Christine Isager: Skribenter der skaber sig. Günter Wallraff og Hunter S. Thompson som mønstre for retorisk handlekraft i den spektakulære personlige reportage, Ph.D.-afhandling, Institut for medier, erkendelse og formidling, Afdeling for retorik, Københavns Universitet, 2007. Rhetorica Scandinavica. 41. 43-46.
 • Eide, Martin. 2007. Encircling the power of journalism. Nordicom Review. 28: 21-29.
 • Eide, Martin. 2007. Encircling the Power of Journalism. Nordicom Information. 29: 21-29.
 • Eide, Martin. 2007. Latteren på torget. Morgenbladet. Published 2007-05-18.
 • Eide, Martin. 2006. Journalistiske forbilder. Morgenbladet. Published 2006-06-23.
 • Eide, Martin. 2006. Rop om folkets hjelp. Morgenbladet. Published 2006-12-15.
 • Eide, Martin. 2006. Medieferie med feriemedier. Morgenbladet. Published 2006-07-28.
 • Eide, Martin. 2006. Å sykle rundt vannet (om politisk imagepleie). Morgenbladet. Published 2006-09-01.
 • Eide, Martin. 2006. Gal mann gjenoppstår (Om Hunter S. Thompson). Morgenbladet. Published 2006-10-06.
 • Eide, Martin. 2006. Uken det var så bratt (anmeldelse av BTs første uke i tabloid). Bergens Tidende. Published 2006-09-22.
 • Eide, Martin. 2006. Magasiner for alle. Morgenbladet. Published 2006-11-10.
 • Eide, Martin. 2006. Engle-djevelens vingeslag. Anmeldelse av Christopher Hals Gylseth: En forbannet svartsmusket redaktør. Olav Thommesen og hans tid, Oslo: Tiden. Morgenbladet. Published 2006-05-12.
 • Eide, Martin. 2006. Gravende gravitasjon. Morgenbladet. Published 2006-04-07.
 • Eide, Martin. 2006. Kapital og katedral - på tvers. Dagbladet. Published 2006-03-16.
 • Eide, Martin. 2006. Nye mediedyr. Morgenbladet. Published 2006-03-03.
 • Eide, Martin. 2006. Jens og Johnny. Morgenbladet. Published 2006-01-27.
 • Eide, Martin. 2006. Et hjem for deg. Morgenbladet. Published 2006-05-19.
 • Eide, Martin. 2005. Til å ta notis av. Morgenbladet. Published 2005-04-29.
 • Eide, Martin. 2005. Godt nett år! Morgenbladet. Published 2005-01-07.
 • Eide, Martin. 2005. Proffe prosenter (om eierkonsentrasjon på medieområdet). Morgenbladet. doi: 16.12.2005
 • Eide, Martin. 2005. Uredd (red)aktør. Morgenbladet. 6. Published 2005-02-11.
 • Eide, Martin. 2005. En polemisk strateg (Om Rune Slagstad). Dagbladet. Published 2005-02-22.
 • Eide, Martin. 2005. Nyttige nyheter. Morgenbladet. Published 2005-03-18.
 • Eide, Martin. 2005. Tenk en gang til! (Om slapp medielogikk). Morgenbladet. Published 2005-06-03.
 • Eide, Martin. 2005. Avis i hundre. Klassekampen. Published 2005-06-09.
 • Eide, Martin. 2005. Journalistisk såpevask. Morgenbladet. 31. Published 2005-08-05.
 • Eide, Martin. 2005. Når alle vil bli journalister. Bergens Tidende. Published 2005-08-18.
 • Eide, Martin. 2005. Sak og spill. Morgenbladet. 35. Published 2005-09-02.
 • Eide, Martin. 2005. Er lik forskjellig. Morgenbladet. Published 2005-10-07.
 • Eide, Martin. 2005. Flytende samtid. Morgenbladet. 186. Published 2005-09-11.
 • Eide, Martin. 2005. Sommerkrig. Morgenbladet. 27. Published 2005-07-08.
 • Eide, Martin. 2005. Tinius-gåten nærmere en løsning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2005-10-01.
 • Eide, Martin. 2004. Mediemakt på flyttefot. Dagens medisin. Published 2004-12-16.
 • Eide, Martin. 2004. Den mobile redaktør. Morgenbladet. Published 2004-12-10.
 • Eide, Martin. 2004. Journalistikkens oppfinnelse. Pressehistoriske skrifter. 1: 98-104.
 • Eide, Martin. 2004. Retorisk røyklegging (Om Alnæs-saken). Dagbladet. Published 2004-11-08.
 • Eide, Martin. 1999. Leserens kritiske sans. Dagspressen. 1.
 • Eide, Martin. 1999. Demokratiske ambisjoner. Dagspressen. 1.
 • Eide, Martin. 1999. Ytringsfrihetens norske historie. Dagbladet. Published 1999-11-14.
 • Eide, Martin. 1999. Den poserende uavhengighet. Dagspressen. 1.
 • Eide, Martin. 1999. Åpne kort som lesertrumf. Dagspressen. 1.
 • Eide, Martin. 1999. Om journalistikk og metaforikk. Rhetorica Scandinavica. 11. 38-45.
 • Eide, Martin. 1999. Fra journalistikkens frigjøringsfront. Anmeldelse av Odd Raaum: Pressen er løs! Norsk Medietidsskrift. 2. 80-81.
 • Eide, Martin; Knight, Graham. 1999. Public/private service. Service journalism and the problems of everyday life. European Journal of Communication. 14: 525-547.
 • Eide, Martin. 1998. Kjellmagnetismen. NRinformasjon. 1998: 4-4.
 • Eide, Martin. 1998. Intervju om helse- og livsstilsmagasiner. Bergens Tidende. Published 1998-12-01.
 • Eide, Martin. 1998. Intervju om doktoravhandling. VG : Verdens gang. Published 1998-10-27.
 • Eide, Martin. 1998. Det journalistiske mistaket. Sociologisk forskning. 1998: 69-87.
 • Eide, Martin. 1998. Etterkrigsavisen og hjemmefronten. Mediekultur. 28. 15-22.
 • Eide, Martin. 1998. Intervju om norsk underholdningsjournalistikk. Universitas.
 • Eide, Martin. 1998. Intervju om doktoravhandling. NTB (Norsk telegrambyrå). Published 1998-10-29.
 • Eide, Martin. 1998. Intervju om doktoravhandling. Haugesunds avis. Published 1998-10-30.
 • Eide, Martin. 1998. Intervju om doktoravhandling. Sunnhordland Årbok. Published 1998-10-29.
 • Eide, Martin. 1998. Intervju om medier og Bill Clintons sexliv. Stavanger Aftenblad. Published 1998-09-22.
 • Eide, Martin. 1998. Intervju om sommeraviser og agurkstoff. Dagspressen. 1998.
 • Eide, Martin. 1998. Intervju om norsk løssalgspresse og momsfritak. Dagspressen. 1998.
 • Eide, Martin. 1998. Intervju om rettsreportasje i anledning mediedekning av mishandlingssak i Egersund. Dalane Tidende. Published 1998-03-21.
 • Eide, Martin. 1998. Intervju om informasjonspolitikk ved Universitetet i Bergen. Studvest. Published 1998-02-12.
 • Eide, Martin. 1998. Universitetene, harmoni for enhver pris? (intervju). Forskerforum. 1998.
 • Eide, Martin. 1998. Fra et pressehistorisk menasjeri. Norsk Medietidsskrift. 1998: 151-152.
 • Eide, Martin. 1997. A new kind of newspaper? Understanding a popularization process. Media Culture and Society. 19: 173-183.
 • Eide, Martin. 1997. Helter og skurker i medieregi. Lederbulletin. 3.
 • Eide, Martin. 1997. Popularisering som frisetting : tilfellet Verdens Gang. Norsk Medietidsskrift. 2. 25-39.
 • Storeide, O; Veholmen, M; Eide, Martin; Bergsjø, Per; Sandvei, Roar. 1997. The incidence of ectopic pregnancy in Hordaland county, Norway 1976-1993. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 76: 345-349.
 • Eide, Martin. 1996. Forbruker- og service-program : Refleks hjelper deg. Norsk Medietidsskrift. 1. 70-76.
 • Eide, Martin. 1996. "Af Alle Slags Indhold". Historisk Tidsskrift (Norge). 4.
 • Eide, Martin. 1996. Om bladfyker i krig og fred - uten fjærpenn. Journalisten. 16. 2. Published 1996-10-11.
 • Eide, Martin. 1996. Ordet fanger. På Høyden ( UiBs nettavis). 1. Published 1996-08-16.
 • Eide, Martin. 1996. Avislandet mot deadline? Bergens Tidende. 1. Published 1996-01-27.
 • Eide, Martin. 1996. Helt Normal Galskap. 10 teser om BT-journalistikk i en ny medietid. Bergens Tidende. 1. Published 1996-04-03.
 • Hordnes, Knut; Eide, Martin; Ulstein, M; Digranes, Asbjørn; Haneberg, B. 1995. Evaluation of a rapid enzyme immunoassay for detection of genital colonization of group B streptococci in pregnant women: own experience and review. Australian and New Zealand journal of obstetrics and gynaecology. 35: 251-253.
 • Storeide, O.; Veholmen, M.; Eide, Martin; Bergsjø, P.; Sandvei, R. 1995. Insidensen av ekstrauterine svangerskap i Hordaland fylke i perioden 1976-1993. Gynekologen. 4. 34.
 • Bruseth, M.; Finnøy, O.J.; Eide, Martin; Gjøsund, G.E.; Starheim, G.; Sørdal, O.J.; Valderhaug, R.; Nielsen, Geir Høstmark. 1994. Individuell korttids dynamisk psykoterapi med barn. Noen foreløpige kliniske erfaringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 31: 494-501.
 • Eide, Martin. 1994. Samfunnsforsking mellom Cambridge og Dikemark : struktureringsteoriens posisjon og potensial. Sosiologi i dag. 1. side 53-65.
 • Eide, Martin; Ottosen, Rune. 1994. Science Journalism without Science Journalists. Public Understanding of Science. 4. 425-434.
 • Eide, Martin. 1993. Kom nærmere, kom nærmere! Bergens Tidende.
 • Eide, Martin. 1993. Massemedia og sosiale sceneskift. Bergens Tidende.
Reports and theses
 • Eide, Martin; Moring, Tom; Bejbro-Högfeldt, Gunilla; Buskqvist, Ulf; El Rafie, Yasmine; Mogensen, Kirsten. 2007. Uppföljande utvärdering av utbildning i journalistik vid universitet och högskolor i Sverige. Kvalitetsgranskning. Högskoleverkets rapportserie. 2007:4 R. Högskoleverket, Stockholm. 87 pages.
 • Eide, Martin J. 2005. English Accents. 13 non-RP accents of English. Høgskolen i Bodø, Bodø.
 • Eide, Martin J. 2004. Phonemes for Our Pupils: a Practical Troubleshooter. English phonology for the Norwegian classroom. Bodø University College / Høgskolen i Bodø, Bodø, Norway. 52 pages.
 • Eide, Martin J. 2004. TEFL Practice and Didactics Project 2004/05. 19 pages.
 • Eide, Martin J. 2002. Oslo-prøven 2002: Booklet / Tasks / Infosheet. Skoleetaten i Oslo, Oslo.
 • Eide, Martin. 1998. Popularisering, modernisering, strukturering : en populæravis tar form : Verdens Gang i forvandling 1945-81. Dr.philos.. 40. Institutt for medievitenskap, Bergen. 442 pages.
 • Eide, Martin; Gentikow, Barbara; Helland, Knut. 1997. Quality television. Rapport. 30. 231 pages.
 • Eide, Martin. 1996. In massemedia res. Giddens, medier og modernitet. Arbeidsnotatserien. nr. 5. Institutt for medievitenskap. 18 pages.
Book sections
 • Eide, Martin. 2017. Digital Transparency and Accountability. chapter 25, pages 253-262. In:
  • Franklin, Bob; Eldridge II, Scott. 2017. The Routledge Companion to Digital Journalism Studies. Routledge. 614 pages. ISBN: 9781138887961.
 • Eide, Martin. 2017. The Culture of Service Journalism. chapter 10, pages 195-204. In:
  • Kristensen, Nete Nørgaard; Riegert, Kristina. 2017. Cultural Journalism in the Nordic Countries. Nordicom. 210 pages. ISBN: 978-91-87957-57-4.
 • Eide, Martin; Larsen, Peter. 2017. 1840-1890 Det norske slagsmålsparadis. kapittel 4, pages 180-229. In:
  • Gripsrud, Jostein. 2017. Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Universitetsforlaget. 685 pages. ISBN: 978-82-15-02910-8.
 • Eide, Martin. 2016. Normative Theories and Journalistic Role Performance. chapter 5, pages 90-105. In:
  • Mellado, Claudia; Hellmueller, Lea; Donsbach, Wolfgang. 2016. Journalistic Role Performance: Concepts, Contexts, and Methods (Routledge Research in Journalism). Routledge. 282 pages. ISBN: 1138783013.
 • Eide, Martin. 2016. Journalistic Reorientations. Chapter 2, pages 15-26. In:
  • Eide, Martin; Sjøvaag, Helle; Larsen, Leif Ove. 2016. Journalism Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. Lessons from Northern Europe. Intellect Ltd.. 226 pages. ISBN: 978-1-78320-718-3.
 • Eide, Martin; Sjøvaag, Helle. 2016. Conclusion. Chapter 13 Conclusion, pages 219-224. In:
  • Eide, Martin; Sjøvaag, Helle; Larsen, Leif Ove. 2016. Journalism Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. Lessons from Northern Europe. Intellect Ltd.. 226 pages. ISBN: 978-1-78320-718-3.
 • Eide, Martin; Sjøvaag, Helle. 2016. Journalism as an Institution. Chapter 1, pages 1-14. In:
  • Eide, Martin; Sjøvaag, Helle; Larsen, Leif Ove. 2016. Journalism Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. Lessons from Northern Europe. Intellect Ltd.. 226 pages. ISBN: 978-1-78320-718-3.
 • Eide, Martin. 2014. Å velge sine forbilder. innledningskapittel, pages 13-18. In:
  • Eide, Martin. 2014. Journalistikkens norske klassikere ... ved noen av dem. Universitetsforlaget. 365 pages. ISBN: 978-82-15-02376-2.
 • Eide, Martin. 2014. Christian Friele (1821-1899). kapittel, pages 86-91. In:
  • Eide, Martin. 2014. Journalistikkens norske klassikere ... ved noen av dem. Universitetsforlaget. 365 pages. ISBN: 978-82-15-02376-2.
 • Eide, Martin. 2014. Pressen, presset og palamentet. Kapittel, pages 505-526. In:
  • Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut; Grønlie, Olav Tore. 2014. Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. 608 pages. ISBN: 978-82-450-1586-7.
 • Eide, Martin. 2014. Chr. A.R. Christensen (1906-1967). kapittel, pages 209-219. In:
  • Eide, Martin. 2014. Journalistikkens norske klassikere ... ved noen av dem. Universitetsforlaget. 365 pages. ISBN: 978-82-15-02376-2.
 • Eide, Martin. 2013. Reconstructing Accountability - Essential Journalistic Reorientations. 16, pages 390-403. In:
  • Gates/Valdivia, Kelly/Angharad N. Valdivia. 2013. The International Encyclopedia of Media Studies - Volume VI - Media Studies Futures. Wiley-Blackwell. 760 pages. ISBN: 978-1405193566.
 • Eide, Martin. 2012. Kunsten å tenke negativt. En reporter griper inn. VII Opplysning, pages 679-690. In:
  • Knapskog, Karl; Hovden, Jan Fredrik. 2012. Hunting High and Low. Skriftfest til Jostein Gripsrud. Scandinavian Academic Press. 859 pages. ISBN: 978-82-304-0090-6.
 • Eide, Martin. 2012. Faktasjekk som journalistisk nyorientering. 11, pages 176-192. In:
  • Eide, Martin; Larsen, Leif Ove; Sjøvaag, Helle. 2012. Nytt på nett og brett. Journalistikk i forandring. Universitetsforlaget. 326 pages. ISBN: 978-82-15-02074-7.
 • Eide, Martin; Larsen, Leif Ove; Sjøvaag, Helle. 2012. Nytt, brett, nett. Journalsitikk i forandring. 1, pages 11-21. In:
  • Eide, Martin; Larsen, Leif Ove; Sjøvaag, Helle. 2012. Nytt på nett og brett. Journalistikk i forandring. Universitetsforlaget. 326 pages. ISBN: 978-82-15-02074-7.
 • Eide, Martin. 2011. "Følelser og fornuft - om journalistiske nyorienteringer". Foredrag, pages 333-346. In:
  • Stenseth, Nils Christian. 2011. Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2010. Det Norske Videnskaps-Akademi. 442 pages. ISBN: 978-82-7099-646-9.
 • Eide, Martin. 2010. Dagbladet. Norske aviser fra A til Å, pages 73-73. In:
  • Flo, Idar Andre. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 4: Norske aviser fra A til Å. Universitetsforlaget. 432 pages. ISBN: 9788215016047.
 • Eide, Martin. 2010. «Man er Presse, man er Statsmakt». 5, pages 429-436. In:
  • Eide, Martin; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget. 479 pages. ISBN: 978-82-15-01551-4.
 • Eide, Martin. 2010. Joseph Schumpeter. Section II, pages . In:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2010. The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books. 317 pages. ISBN: 978-0-7391-4197-7.
 • Eide, Martin. 2010. Walter Lippmann. section II, pages 25-25. In:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2010. The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books. 317 pages. ISBN: 978-0-7391-4197-7.
 • Eide, Martin. 2010. Morgenavisen. Norske aviser fra A til Å, pages 219-219. In:
  • Flo, Idar Andre. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 4: Norske aviser fra A til Å. Universitetsforlaget. 432 pages. ISBN: 9788215016047.
 • Eide, Martin. 2010. Bergens Tidende. Norske aviser fra A til Å, pages 49-49. In:
  • Flo, Idar Andre. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 4: Norske aviser fra A til Å. Universitetsforlaget. 432 pages. ISBN: 9788215016047.
 • Eide, Martin. 2010. Dagens Næringsliv. Norske aviser fra A til Å, pages 76-76. In:
  • Flo, Idar Andre. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 4: Norske aviser fra A til Å. Universitetsforlaget. 432 pages. ISBN: 9788215016047.
 • Eide, Martin. 2010. Verdens Gang (gamle). Norske aviser fra A til Å, pages 367-367. In:
  • Flo, Idar Andre. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 4: Norske aviser fra A til Å. Universitetsforlaget. 432 pages. ISBN: 9788215016047.
 • Eide, Martin. 2010. VG (nye). Norske aviser fra A til Å, pages 368-368. In:
  • Flo, Idar Andre. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 4: Norske aviser fra A til Å. Universitetsforlaget. 432 pages. ISBN: 9788215016047.
 • Eide, Martin. 2010. En omtvistet oppfinnelse. 1, pages 9-14. In:
  • Eide, Martin; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget. 479 pages. ISBN: 978-82-15-01551-4.
 • Eide, Martin. 2010. Nye nyheter og ny offentlighet. 3, pages 195-199. In:
  • Eide, Martin; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget. 479 pages. ISBN: 978-82-15-01551-4.
 • Eide, Martin. 2010. Framskrittets paroler. 5, pages 401-427. In:
  • Eide, Martin; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget. 479 pages. ISBN: 978-82-15-01551-4.
 • Eide, Martin. 2010. Hverdagslivets allianser. 4, pages 287-299. In:
  • Hjeltnes, Guri; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 3: Imperiet vakler 1945-2010. Universitetsforlaget. 552 pages. ISBN: 978-82-15-01605-4.
 • Eide, Martin; Larsen, Leif Johan. 2010. "Mass Society", Democracy, and Public Opinion. Section II, pages 23-24. In:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2010. The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books. 317 pages. ISBN: 978-0-7391-4197-7.
 • Eide, Martin; Røssland, Lars Arve. 2010. Redaktørplakat og selvjustis. 2, pages 149-165. In:
  • Hjeltnes, Guri; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 3: Imperiet vakler 1945-2010. Universitetsforlaget. 552 pages. ISBN: 978-82-15-01605-4.
 • Eide, Martin; Storsveen, Odd Arvid. 2010. Kultur, fornøyelser, norskhet. 3, pages 261-273. In:
  • Eide, Martin; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget. 479 pages. ISBN: 978-82-15-01551-4.
 • Eide, Martin; Storsveen, Odd Arvid. 2010. Den norske vei. 5, pages 369-377. In:
  • Eide, Martin; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget. 479 pages. ISBN: 978-82-15-01551-4.
 • Johansen, Tor Are; Eide, Martin; Storsveen, Odd Arvid. 2010. En frihet til besvær. 3, pages 205-247. In:
  • Eide, Martin; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget. 479 pages. ISBN: 978-82-15-01551-4.
 • Larsen, Leif Johan; Eide, Martin. 2010. Introduction: "Mass Society", Democracy, and Public Opinion. kapittel, pages 23-24. In:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2010. The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books. 317 pages. ISBN: 978-0-7391-4197-7.
 • Ottosen, Rune; Eide, Martin. 2010. Organisasjonene settes på fote. 1, pages 55-63. In:
  • Hjeltnes, Guri; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 3: Imperiet vakler 1945-2010. Universitetsforlaget. 552 pages. ISBN: 978-82-15-01605-4.
 • Ottosen, Rune; Eide, Martin. 2010. Presseforeningene blir til. 5, pages 245-275. In:
  • Ottosen, Rune; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. Universitetsforlaget. 462 pages. ISBN: 978-82-15-01565-1.
 • Eide, Martin. 2009. Alltid foran - og skrått fra siden. Offentlighet, pages 216-225. In:
  • Bastiansen, Henrik G.; Hagtvet, Bernt; Hjeltnes, Guri; Lundby, Knut; Rønning, Helge. 2009. Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen. Pax Forlag. 410 pages. ISBN: 978-82-530-3261-0.
 • Eide, Martin. 2009. Journalistiske nyorienteringer. En introduksjon. Kapittel 1, pages 9-40. In:
  • Eide, Martin. 2009. Journalistiske nyorienteringer. Scandinavian Academic Press. 315 pages. ISBN: 978-82-304-0046-3.
 • Eide, Martin. 2008. Den politiske offentlighet og nyhetsinstitusjonen. Kapittel 4, pages 53-66. In:
  • Eide, Martin. 2008. Medievitenskap 1 Medier - institusjoner og historie. Fagbokforlaget. 240 pages. ISBN: 978-82-450-0591-2.
 • Eide, Martin. 2008. Pressen - institusjoner og historie. Kapittel 9, pages 157-172. In:
  • Eide, Martin. 2008. Medievitenskap 1 Medier - institusjoner og historie. Fagbokforlaget. 240 pages. ISBN: 978-82-450-0591-2.
 • Eide, Martin. 2008. Mot et institusjonelt perspektiv. Kapittel 2, pages 23-38. In:
  • Eide, Martin. 2008. Medievitenskap 1 Medier - institusjoner og historie. Fagbokforlaget. 240 pages. ISBN: 978-82-450-0591-2.
 • Eide, Martin. 2008. "det ubestrideligste Talent til at væe Hofnar" Vinje som kulturjournalistisk portalfigur. Del 2, pages 119-138. In:
  • Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2008. Kulturjournalistikk. Pressen og den kulturelle offentligheten. Scandinavian Academic Press. 350 pages. ISBN: 978-82-304-0035-7.
 • Eide, Martin. 2008. On the expert system of popular journalism. 3, pages 79-90. In:
  • Myhre, Jan Eivind. 2008. Intellectuals in the public sphere in Britain and Norway after World War II. Unipub forlag. 212 pages. ISBN: 978-82-7477-291-5.
 • Eide, Martin; Syvertsen, Trine; Skogerbø, Eli. 2008. Medier og samfunn - en introduksjon. kapittel 1, pages 13-22. In:
  • Eide, Martin. 2008. Medievitenskap 1 Medier - institusjoner og historie. Fagbokforlaget. 240 pages. ISBN: 978-82-450-0591-2.
 • Eide, Martin. 2006. Power on the Threshold of the Interview Society. Journalism, Politics, Popularisation. Chapter 4, pages 79-92. In:
  • Ekström, Mats; Kroon, Åsa; Nylund, Mats. 2006. News from the Interview Society. Nordicom. 270 pages. ISBN: 91-89471-37-7.
 • Eide, Martin. 2006. Redaktøren og landsfaderen. kapittel 15, pages 106-111. In:
  • Øy, Nils E. 2006. Redactores Osloenses. Profiler og protretter blant Oslo-redaktører. IJ-forlaget. 168 pages. ISBN: 82-7147-305-0.
 • Eide, Martin. 2004. Et svin blant perler (Om Walter Winchell). Kapittel 15/Bonus, pages 125-132. In:
  • van der Hagen, Alf; Bech-Karlsen, Jo. 2004. Journalistikkens mestere. 14 norske journalister introduserer sine forbilder. 140 pages.
 • Eide, Martin. 1999. Mot et institusjonelt perspektiv. 23-39. In:
  • Hausken, Liv; Larsen, Peter Leonhard. 1999. Medievitenskap 1: Medier - institusjoner og historie. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-447-8.
 • Eide, Martin. 1999. Den politiske offentlighet og nyhetsinstitusjonen. 55-73. In:
  • Hausken, Liv; Larsen, Peter Leonhard. 1999. Medievitenskap 1: Medier - institusjoner og historie. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-447-8.
 • Eide, Martin. 1999. Det journalistiske mistaket. 125-152. In:
  • Møen, Atle; Slaattelid, Rasmus Tore. 1999. Det sivile samfunn. Oppseding, verdiar og offentleg meining. ISBN: 82-03-18196-1.
 • Eide, Martin; Skogerbø, Eli; Syvertsen, Trine. 1999. Medier og samfunn - en introduksjon. 11-23. In:
  • Hausken, Liv; Larsen, Peter Leonhard. 1999. Medievitenskap 1: Medier - institusjoner og historie. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-447-8.
 • Eide, Martin. 1998. Intervju om A-pressens utvikling. In:
  • Jacobsen, Arvid; Amundsen, Hans Kristian; Hovland, Trond Indrebø. 1998. Mennesker og meninger : A-pressen ASA 50 år 1948-1998.
 • Eide, Martin. 1994. Politikk som kampsport. side 53-63. In:
  • Edvardsen, Terje Steen. 1994. Media og samfunnsstyring. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-051-0.
 • Eide, Martin. 1993. Nyheiter og maktspel : nokre definisjonsspørsmål. 231-244. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1993. Verda på skjermen : om nyheiter og fjernsyn. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-4107-2.
 • Eide, Martin. 1993. Pøbler imellom : på sporet av Dagbladstilen. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1993. Utskjelt og utsolgt : Dagbladet 125 år.
 • Eide, Martin. 1993. Den sosiologiske fantasi og journalistforskningen eller den journalist iske fantasi og sosiologien. 13-29. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1993. Journalistikkforskning : et felt på nye veier? ISBN: 82-91329-00-1.
 • Eide, Martin. 1993. "Glede forvoldt". 321-244. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1993. Mediegleder. Et festskrift til Peter Larsen. ISBN: 82-521-4107-2.

More information in national current research information system (CRIStin)