Home
 • E-mailMartin.Eide@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 20+47 951 03 838
 • Visitor Address
  Fosswinckels gate 6
  Room 
  522
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2015. How online journalists learn within a non-formal context. Journal of Workplace Learning. 226-240.
 • Show author(s) 2014. Tvetydighetens triumf. Populærjournalistikk på norsk. En gjenvisitt. Norsk Medietidsskrift. 295-307.
 • Show author(s) 2014. Accounting for Journalism. Journalism Studies.
 • Show author(s) 2013. Journalistic Reorientations. The online challenge to journalistic ontology. Journalistikk på nye veier. Nordicom Information. 93-96.
 • Show author(s) 2010. Dialogical ambiguities: journalism, professionalism and flattery. Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook. 9-23.
 • Show author(s) 2007. Encircling the power of journalism. Nordicom Review. 21-29.
 • Show author(s) 2007. Encircling the Power of Journalism. Nordicom Information. 21-29.
 • Show author(s) 2004. Journalistikkens oppfinnelse. Pressehistoriske skrifter. 98-104.
 • Show author(s) 1999. Public/private service. Service journalism and the problems of everyday life. European Journal of Communication. 525-547.
 • Show author(s) 1999. Om journalistikk og metaforikk. Rhetorica Scandinavica. 38-45.
 • Show author(s) 1998. Etterkrigsavisen og hjemmefronten. Mediekultur. 15-22.
 • Show author(s) 1998. Det journalistiske mistaket. Sociologisk forskning. 69-87.
 • Show author(s) 1997. The incidence of ectopic pregnancy in Hordaland county, Norway 1976-1993. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 345-349.
 • Show author(s) 1997. Popularisering som frisetting : tilfellet Verdens Gang. Norsk Medietidsskrift. 25-39.
 • Show author(s) 1997. A new kind of newspaper? Understanding a popularization process. Media, Culture and Society. 173-183.
 • Show author(s) 1996. Forbruker- og service-program : Refleks hjelper deg. Norsk Medietidsskrift. 70-76.
 • Show author(s) 1995. Insidensen av ekstrauterine svangerskap i Hordaland fylke i perioden 1976-1993. Gynekologen. 34.
 • Show author(s) 1995. Evaluation of a rapid enzyme immunoassay for detection of genital colonization of group B streptococci in pregnant women: own experience and review. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology (ANZJOG). 251-253.
 • Show author(s) 1994. Science Journalism without Science Journalists. Public Understanding of Science. 425-434.
 • Show author(s) 1994. Samfunnsforsking mellom Cambridge og Dikemark : struktureringsteoriens posisjon og potensial. Sosiologi i dag. side 53-65.
 • Show author(s) 1994. Individuell korttids dynamisk psykoterapi med barn. Noen foreløpige kliniske erfaringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 494-501.
 • Show author(s) 1992. Individuell korttids dynamisk psykoterapi med barn: En for lite påaktet arbeidsmåte? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 438-447.
 • Show author(s) 1992. Gudeferd i Hardanger. = The Norwegian prime minister in Hardanger. Syn og Segn. 179-184.
Academic lecture
 • Show author(s) 2016. Om offentlighetens utvikling på 1800-tallet.
 • Show author(s) 2016. Digital transparency/accountability.
 • Show author(s) 2015. The culture of Service Journalism.
 • Show author(s) 2015. Reorientations. What reorientations? Four challenges to journalistic ontology.
 • Show author(s) 2015. Digital tansparency and accountability.
 • Show author(s) 2014. Reorientations. What reorientations?
 • Show author(s) 2014. Reconstructing a Public Sphere. On the relevance of a socio-biography.
 • Show author(s) 2013. Kampen om dagsordenen. Pressen og presset.
 • Show author(s) 2013. Accounting for Journalism.
 • Show author(s) 2013. "Først setter vi over til Stortinget...".
 • Show author(s) 2012. Ti bud for journalister.
 • Show author(s) 2012. Orchestrating Common Sense. Popular Journalism and Staging of Public Debate.
 • Show author(s) 2012. Om faktasjekk som journalistisk nyorientering.
 • Show author(s) 2012. Det store Du. Fire perspektiver på uformell journalistikk.
 • Show author(s) 2011. The Structuring of Accountability.
 • Show author(s) 2011. Structuring of Accountability Journalism.
 • Show author(s) 2011. Om boken "Hva er journalistikk".
 • Show author(s) 2011. Journalistikk: Hva er det?
 • Show author(s) 2011. Journalism,professionalism and flattery.
 • Show author(s) 2011. Hva er journalistikk?
 • Show author(s) 2009. Renegotiating a Social Contract. Professionalism, Flattery and the Current Talk of Conversation and Dialogue in Journalism.
 • Show author(s) 2009. On professionalism, conversation and dialogue in journalism.
 • Show author(s) 2009. Fakta og begrunnelser i valgkampens tid.
 • Show author(s) 2008. Orchestrating Common Sense.
 • Show author(s) 2007. Pressen som serviceinstitusjon.
 • Show author(s) 2007. Journalistisk makt på norsk.
 • Show author(s) 2007. Håndverk og hærverk. Journalistikk mellom partipresse og seddelpresse.
 • Show author(s) 2006. Tre statsministre og journalistikk (1960-tallet).
 • Show author(s) 2006. Reconstructing a Public Sphere. On a press strategist's socio-biography.
 • Show author(s) 2006. On the Invention of Norwegian Journalism.
 • Show author(s) 2006. On the Expert System of Popular Journalism. Popularization and Power: Notes on a Norwegian Context.
 • Show author(s) 2006. Om biografien om Chr. A. R. Christensen.
 • Show author(s) 2005. Saklighet som lidenskap (om biografi om Chr. A. R. Christensen).
 • Show author(s) 2005. Media Logic. On journalism, power & democracy.
 • Show author(s) 2005. Journalistisk makt på norsk.
 • Show author(s) 2005. Journalism History: Agency and Structures.
 • Show author(s) 1999. Medier og symbolsk makt i Norge.
 • Show author(s) 1999. Død og pine, liv og lære. Journalistikk og helsepolitikk.
 • Show author(s) 1995. Systemic and mucosal antibodies to group B streptococci.
 • Show author(s) 1995. Gruppe B streptokokker (GBS): spesifikke antistoffer i cervix og i serum.
 • Show author(s) 1995. Gruppe B streptokokker (GBS): Hurtigdiagnostikk.
 • Show author(s) 1993. Enlitghenment from the Middle Ground. The case of Norwegian Science Journalism. Paper presented to the working Group "Science Information in the World".
 • Show author(s) 1992. Mass communication, Anthony Giddens and the eternal questions of sociology.
Book review
 • Show author(s) 2020. Hinsides løgnfabrikkeneAnmeldelse av Bente Kalsnes. Falske nyheter, løgn,, desinformasjon og propagada i den digitale offentligheten. Norsk Medietidsskrift.
 • Show author(s) 2016. Et bredt lerret om individet. Anmeldelse avHarald Hornmoen, Thore Roksvold og Jørgen Alnæs (red.) Individet i journalistikken Cappelen Damm Akademisk, 2015. Norsk Medietidsskrift. 2 pages.
 • Show author(s) 2014. Book review: Journalists and Media Accountability: an international study of news people in the digital age. Digital Journalism.
 • Show author(s) 2012. Rapport fra helvete (anmeldelse av Kjetil Stormark: Da terroren rammet Norge). Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2012. Opprør og system. Anmeldelse av Rolf Werenskjolds dr. avhandling: That's the way it is. Medienes rolle i proteståret 1968. Norsk Medietidsskrift. 279-282.
 • Show author(s) 2011. Av klasse, om kamp Anmeldelse av Alf Skjeseth: Sykle på vatnet. Historia om Klassekampen, Oslo: Samlaget. Norsk Medietidsskrift. 294-296.
 • Show author(s) 2011. Akersgatas Machiavelli (anmeldelse av Chr. Hals Gylseth: Storoksen - Arve Solstad og Dagbladet, Aschehoug). Klassekampen.
 • Show author(s) 2011. "Det lille vi". Anmeldelse av Birgitte Kjos Fonn: Orientering - rebellenes avis, Pax 2011. Klassekampen. 10-11.
 • Show author(s) 2010. Beretninger om fall, fyll og famling (anmeldelse av Trygve Aas Olsen: Sex, drap og dårlig ledelse. Hvordan Dagbladet mistet troverdighet, penger og lesere + Ottar Jakobsen: Dagbladet - beretningen om et avismord. Prosa - tidsskrift for skribenter. 44-47.
 • Show author(s) 2007. Retorisk handlekraft. Anmeldelse av Christine Isager: Skribenter der skaber sig. Günter Wallraff og Hunter S. Thompson som mønstre for retorisk handlekraft i den spektakulære personlige reportage, Ph.D.-afhandling, Institut for medier, erkendelse og formidling, Afdeling for retorik, Københavns Universitet, 2007. Rhetorica Scandinavica. 43-46.
 • Show author(s) 2006. Engle-djevelens vingeslag. Anmeldelse av Christopher Hals Gylseth: En forbannet svartsmusket redaktør. Olav Thommesen og hans tid, Oslo: Tiden. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2005. Tinius-gåten nærmere en løsning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2016. The Journalistic Institution Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. University of Chicago Press.
 • Show author(s) 2016. Journalism Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. Lessons from Northern Europe. Intellect Ltd..
 • Show author(s) 2014. Journalistikkens norske klassikere ... ved noen av dem. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) 2013. New Nordic Journalism Research. Challenges and Perspectives. Nordicom Review vol 34 Special Issue December 2013. Nordicom.
 • Show author(s) 2012. Nytt på nett og brett. Journalistikk i forandring. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) 2009. Journalistiske nyorienteringer. Scandinavian Academic Press.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2015. Den velfunderte arroganse (Om Arve solstads politiske journalistikk). Dagbladet.
 • Show author(s) 2014. "Det store Vi". Overlegen. 18-19.
 • Show author(s) 2011. Ti bud for en oppegående journalistikk. Vox publica.
 • Show author(s) 2011. Sprek i regningen (om journalsitikk, liv og helse). Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2010. Mangfoldig mediemakt i fri dressur: Fornuft og følelser. IMDI - Årsrapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 54-61.
 • Show author(s) 2010. Likskue over en statsborger. Morgenbladet. 20-21.
 • Show author(s) 2007. Folkets trøst. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2004. Den mobile redaktør. Morgenbladet.
 • Show author(s) 1997. Helter og skurker i medieregi. Lederbulletin. 3.
 • Show author(s) 1996. Ordet fanger. På Høyden ( UiBs nettavis). 1.
 • Show author(s) 1993. Profilmedier og medieprofiler. Inforum. 22-23.
 • Show author(s) 1993. Massemedia og sosiale sceneskift. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 1993. Kom nærmere, kom nærmere! Bergens Tidende.
Feature article
 • Show author(s) 2012. Kvalitet, kutt og retorikk. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2012. Kvalitet må koste. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2012. Journalistikk på spill. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) 2012. Det korte, det lange, det gode. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2012. Den kritiske positur. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2011. Sorgens og torgets arbeidere (om valgkamp og journalistikk). Dagens næringsliv.
 • Show author(s) 2011. Fakta og makta. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2011. "Satsa hårdare på själva journalistiken - och sluta smickra publiken". second-opinion.se.
 • Show author(s) 2007. Vinkelsliperne. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2007. Spinn eller forsvinn. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2007. På plakaten. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2007. Nekrolog: Tinius Nagell-Erichsen. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2007. Lover pressen frihet. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2007. Latteren på torget. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2007. Ennå lukter det trykksverte. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2007. Det er alarm! Morgenbladet.
 • Show author(s) 2006. Å sykle rundt vannet (om politisk imagepleie). Morgenbladet.
 • Show author(s) 2006. Uken det var så bratt (anmeldelse av BTs første uke i tabloid). Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2006. Rop om folkets hjelp. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2006. Nye mediedyr. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2006. Medieferie med feriemedier. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2006. Magasiner for alle. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2006. Kapital og katedral - på tvers. Dagbladet.
 • Show author(s) 2006. Journalistiske forbilder. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2006. Jens og Johnny. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2006. Gravende gravitasjon. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2006. Gal mann gjenoppstår (Om Hunter S. Thompson). Morgenbladet.
 • Show author(s) 2006. Et hjem for deg. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2005. Uredd (red)aktør. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2005. Til å ta notis av. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2005. Tenk en gang til! (Om slapp medielogikk). Morgenbladet.
 • Show author(s) 2005. Sommerkrig. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2005. Sak og spill. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2005. Proffe prosenter (om eierkonsentrasjon på medieområdet). Morgenbladet.
 • Show author(s) 2005. Når alle vil bli journalister. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2005. Nyttige nyheter. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2005. Journalistisk såpevask. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2005. Godt nett år! Morgenbladet.
 • Show author(s) 2005. Flytende samtid. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2005. Er lik forskjellig. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2005. En polemisk strateg (Om Rune Slagstad). Dagbladet.
 • Show author(s) 2005. Avis i hundre. Klassekampen.
 • Show author(s) 2004. Mediemakt på flyttefot. Dagens medisin.
 • Show author(s) 1999. Åpne kort som lesertrumf. Dagspressen. 1.
 • Show author(s) 1999. Ytringsfrihetens norske historie. Dagbladet.
 • Show author(s) 1999. Leserens kritiske sans. Dagspressen. 1.
 • Show author(s) 1999. Fra journalistikkens frigjøringsfront. Anmeldelse av Odd Raaum: Pressen er løs! Norsk Medietidsskrift. 80-81.
 • Show author(s) 1999. Den poserende uavhengighet. Dagspressen. 1.
 • Show author(s) 1999. Demokratiske ambisjoner. Dagspressen. 1.
 • Show author(s) 1998. Universitetene, harmoni for enhver pris? (intervju). Forskerforum.
 • Show author(s) 1998. Kjellmagnetismen. NRinformasjon. 4-4.
 • Show author(s) 1998. Intervju om sommeraviser og agurkstoff. Dagspressen.
 • Show author(s) 1998. Intervju om rettsreportasje i anledning mediedekning av mishandlingssak i Egersund. Dalane Tidende.
 • Show author(s) 1998. Intervju om norsk underholdningsjournalistikk. Universitas.
 • Show author(s) 1998. Intervju om norsk løssalgspresse og momsfritak. Dagspressen.
 • Show author(s) 1998. Intervju om medier og Bill Clintons sexliv. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) 1998. Intervju om informasjonspolitikk ved Universitetet i Bergen. Studvest.
 • Show author(s) 1998. Intervju om helse- og livsstilsmagasiner. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 1998. Intervju om doktoravhandling. NTB (Norsk telegrambyrå).
 • Show author(s) 1998. Intervju om doktoravhandling. Haugesunds avis.
 • Show author(s) 1998. Intervju om doktoravhandling. VG : Verdens gang.
 • Show author(s) 1998. Intervju om doktoravhandling. Sunnhordland Årbok.
 • Show author(s) 1998. Fra et pressehistorisk menasjeri. Norsk Medietidsskrift. 151-152.
 • Show author(s) 1996. Om bladfyker i krig og fred - uten fjærpenn. Journalisten. 2.
 • Show author(s) 1996. Helt Normal Galskap. 10 teser om BT-journalistikk i en ny medietid. Bergens Tidende. 1.
 • Show author(s) 1996. Avislandet mot deadline? Bergens Tidende. 1.
 • Show author(s) 1996. "Af Alle Slags Indhold". Historisk Tidsskrift (Norge).
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2014. Å velge sine forbilder. 6 pages.
 • Show author(s) 2014. Pressen, presset og palamentet. 22 pages.
 • Show author(s) 2014. Christian Friele (1821-1899). 6 pages.
 • Show author(s) 2014. Chr. A.R. Christensen (1906-1967). 11 pages.
 • Show author(s) 2013. Reconstructing Accountability - Essential Journalistic Reorientations. 14 pages.
 • Show author(s) 2012. Nytt, brett, nett. Journalsitikk i forandring. 11 pages.
 • Show author(s) 2012. Faktasjekk som journalistisk nyorientering. 17 pages.
 • Show author(s) 2010. «Man er Presse, man er Statsmakt». 8 pages.
 • Show author(s) 2010. Redaktørplakat og selvjustis. 17 pages.
 • Show author(s) 2010. Presseforeningene blir til. 31 pages.
 • Show author(s) 2010. Organisasjonene settes på fote. 9 pages.
 • Show author(s) 2010. Nye nyheter og ny offentlighet. 5 pages.
 • Show author(s) 2010. Kultur, fornøyelser, norskhet. 13 pages.
 • Show author(s) 2010. Hverdagslivets allianser. 13 pages.
 • Show author(s) 2010. Framskrittets paroler. 27 pages.
 • Show author(s) 2010. En omtvistet oppfinnelse. 6 pages.
 • Show author(s) 2010. En frihet til besvær. 43 pages.
 • Show author(s) 2010. Den norske vei. 9 pages.
 • Show author(s) 2009. Journalistiske nyorienteringer. En introduksjon. 32 pages.
 • Show author(s) 2009. Alltid foran - og skrått fra siden. 10 pages.
 • Show author(s) 2006. Redaktøren og landsfaderen. 6 pages.
 • Show author(s) 2006. Power on the Threshold of the Interview Society. Journalism, Politics, Popularisation. 14 pages.
 • Show author(s) 1999. Mot et institusjonelt perspektiv. 17 pages.
 • Show author(s) 1999. Medier og samfunn - en introduksjon. 13 pages.
 • Show author(s) 1999. Det journalistiske mistaket. 28 pages.
 • Show author(s) 1999. Den politiske offentlighet og nyhetsinstitusjonen. 19 pages.
 • Show author(s) 1998. Intervju om A-pressens utvikling.
 • Show author(s) 1994. Politikk som kampsport. 64 pages.
 • Show author(s) 1993. Pøbler imellom : på sporet av Dagbladstilen.
 • Show author(s) 1993. Nyheiter og maktspel : nokre definisjonsspørsmål. 14 pages.
 • Show author(s) 1993. Den sosiologiske fantasi og journalistforskningen eller den journalist iske fantasi og sosiologien. 17 pages.
 • Show author(s) 1993. "Glede forvoldt". -76 pages.
 • Show author(s) 1992. Samfunnsforskning spaltelangs. = Social science along the columns. 23 pages.
 • Show author(s) 1992. Ridderne av det rette ord: noter om ekspert- og mediemakt. = The journalist between expert power and media power. 9 pages.
 • Show author(s) 1992. Børs og kateter: frå ein populærvitenskapleg marknadsplass. = The market place of popular science. 8 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups