Home
Mathilde Holm's picture
Photo:
Eivind Senneset

Mathilde Holm

Assistant Director, Portfolio manager of digitization
Briefs
  • Show author(s) (2015). Nasjonal satsing på læringsanalyse til UiB.
  • Show author(s) (2013). Satser på studiekvalitet DigUiB og digital kompetanse II Institutt for pedagogikk. Kontaktperson: Rune Krumsvik - Har fokus på omlegging til større bruk av digital hjelpemidler i undervisning, evaluering og vurdering. Den overordnede målsetningen er å forbedre den digitale kompetansen til UiBs ansatte. .

More information in national current research information system (CRIStin)