Home
 • E-mailmerethe.roos@uib.no
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) (2021). Masteroppgaven i samfunnsfag: en håndbok for lærerstudenter. Universitetsforlaget.
Academic article
 • Show author(s) (2021). Sekularisering eller modernisering? Offentlig og politisk debatt om kristendomsfaget 1946. Teologisk Tidsskrift. 178-189.
 • Show author(s) (2021). Scottish education through Norwegian eyes. Hartvig Nissen's report from his study trip to Scotland in 1853. . History of Education. 18 pages.
 • Show author(s) (2021). Kunnskap for selvstendighet- Christen Smith som forbilde i naturvitenskapelig opplæring. . Michael. 440-454.
 • Show author(s) (2021). Christen Smith- lege med professorat i botanikk og statsøkonomi. Michael. 413-419.
 • Show author(s) (2020). Utopia of the North: Scandinavia's Presence at the Educational Exhibition in London, July 1854. Scandinavica - An International Journal of Scandinavian Studies. 134-152.
 • Show author(s) (2020). Luthersk og uluthersk oppdragelse. Skole- og utdanningstenkning blant norske utvandrere til Amerika. Paul Vigenstad (1839-1925) som eksempel. Teologisk Tidsskrift. 20-33.
 • Show author(s) (2020). Educating for ecclesia – educating for the nation. Theological perspectives in Nils Egede Hertzberg’s (1827–1911) understanding of schools. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. 47-66.
 • Show author(s) (2018). Tidlige skoleforbindelser: Svensk-norsk ideutveksling på skolens område rundt midten av det 19.århundre og dannelsen av tekstkulturer over kjølen. Nordic Journal of Educational History. 3-25.
 • Show author(s) (2018). Nogle Bemærkninger angaaende den nye Læsebog for Folkeskolen og Folkehjemmet. En nylesning av Julius Bruuns tekst i Luthersk Kirketidende 1867. Norsk pedagogisk tidsskrift. 145-156.
 • Show author(s) (2018). Marcus Thrane, demokratiet og 1850-tallets opplysningsvirksomhet. Nytt Norsk Tidsskrift. 138-150.
 • Show author(s) (2017). Praktisk Viisdom i Foranstaltning mod Cholera - Tiltak og Pressedekning i 1853. Michael. 199-216.
 • Show author(s) (2016). Å velte en kjempe. Modellesere og tekstkulturer i Nils Egede Hertzbergs tekster. Sakprosa. 30 pages.
 • Show author(s) (2016). Look to Britain! Storbritania som forbilde for norsk opplysningstenkning på 1850-tallet. Nordic Studies in Education. 295-310.
 • Show author(s) (2016). Lesing til dannelse. Folkeopplysningsmennenes forståelse av lesing og dannelse på 1850-tallet. Kontekstens betydning for mening og det språklige uttrykk. Teologisk Tidsskrift. 208-227.
 • Show author(s) (2016). En opposisjonell og fritenker. Betydningen av kristendomssyn i debatten om skolelovgivningen frem mot 1889. Søren Jaabæks posisjon. Historisk Tidsskrift (Norge). 384-404.
 • Show author(s) (2015). Universitetsreformator, opplysningsmann og politisk rebell - Johann Friedrich Struensee og reformen av det medisinske fakultet i København 1771. Michael quarterly : publication series of the Norwegian Medical Society. 369-383.
 • Show author(s) (2015). To forsvar for teologien. Trykkefrihet og teologiske tekstkulturer i svenske og danske tidsskrifter mot slutten av 1700-tallet. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies. 21 pages.
 • Show author(s) (2015). Medisinsk opplysning og sosial mobilisering fra prekestolen. Presten som offentlig helse- og sosialarbeider i Danmark-Norge mot slutten av 1700-tallet. Teologisk Tidsskrift. 23-41.
 • Show author(s) (2014). Mot en mer demokratisk og folkelig skole - Johan Sverdrups forsøk på å innføre «Politik i Skolen» 1877–78. Teologisk Tidsskrift. 19-32.
 • Show author(s) (2014). Medical Enlightenment and Social Mobilization from the Pulpit. The Clergy as Public Health and Social Workers in Denmark-Norway at the Turn of the Eighteenth Century. Ideas in History. 25-45.
 • Show author(s) (2014). Guds hjelpende hånd : presten som lege mot slutten av 1700-tallet. Michael. 501-515.
 • Show author(s) (2013). "Kulturendring og kirkesang. Magnus B. Landstad og opplysningstida". Norsk Teologisk Tidsskrift. 227-240.
 • Show author(s) (2013). "Jeg skriver for tænkende mænd, der selv maae kunne prøve aanderne": Nikolai Lorentz Fallesens tidsskrift for religionslærere (1793-1808). 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies. 126-144.
 • Show author(s) (2012). RLE-faget og retorisk medborgerskap. Prismet. 5-16.
 • Show author(s) (2009). The salon as an area of secularization : music performed on intimate stages in the last decades of the 18 century ; new perspectives on the funtion of the Salons. Theatrum Historiae. 155-168.
 • Show author(s) (2008). Talehandlingsteori og musikkforståelse : Quentin Skinner og Reinhart Koselleck som lesestrategier i en teologihistorisk fortolkning av musikk. Tidsskrift for teologi og kirke. 253-267.
 • Show author(s) (2007). The Quest of Musical Meaning. Sketching a methodology for historical studies of music. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom.
 • Show author(s) (2005). Kontekstens speil : om musikk som teologisk og kulturhistorisk resepsjonshistorie, belyst gjennom en revy over to nyere bøker. Tidsskrift for teologi og kirke. 13-25.
Lecture
 • Show author(s) (2019). Scandinavian Educational History.
 • Show author(s) (2019). Nøkkel til artikkelskriving.
 • Show author(s) (2019). Lesebokstrategier på 1700-tallet. Balthasar Münter's Anleitung zur Erkenntnis Christlichen Glaubens (1782).
 • Show author(s) (2019). Introduksjon til norsk 1800-tallshistorie.
 • Show author(s) (2019). Hvordan skrive vitenskapelige arbeider?
 • Show author(s) (2019). Fagene i P. A. Jensens lesebok (1863).
 • Show author(s) (2019). Comments to Educational History in Scandinavia.
 • Show author(s) (2017). Svensk-norske skoleforbindelser.
 • Show author(s) (2017). Norsk Pedagogisk Tidsskrift 100 år.
 • Show author(s) (2017). Kraften i allmenn dannelse. Historiske perspektiver på humanioras nytte idag.
 • Show author(s) (2017). Kommentar til Jes Fabricius Møller, Ruth Hemstad, Dag Thorkildsen: Skandinavismen. Vision og Virkelighed.
 • Show author(s) (2017). Demokrati og folkeopplysning etter Marcus Thrane.
 • Show author(s) (2014). Magnus B. Landstad og opplysningstiden. En nylesning av Landstads salmeverk.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2019). Hartvig Nissen- skolemann og strateg.
 • Show author(s) (2015). Satiren var ikke død. Satire i tidsskrifter på 1700-tallet.
Academic lecture
 • Show author(s) (2019). Kvinneutdannelse på 1850-tallet.
 • Show author(s) (2018). Til kamp for humaniora - men hva kjemper vi for?
 • Show author(s) (2018). Splittede fraksjoner. Nye perspektiver på reaksjonene etter utgivelsen av P. A. Jensens lesebok i 1863.
 • Show author(s) (2018). Scandinavian Presence - Educational Exhibition London 1854.
 • Show author(s) (2018). Nye perspektiver på P. A. Jensens lesebok, 1863.
 • Show author(s) (2018). Natural Science in P. A. Jensens Reader, 1863.
 • Show author(s) (2018). Natural Knowledge in P. A. Jensens Reader, 1863.
 • Show author(s) (2018). Juridiske vilkår. Etableringen av Hartvig Nissens pikeskole 1849.
 • Show author(s) (2018). Interscandinavian transfers and educational debates in the mid 19. century.
 • Show author(s) (2018). Internasjonale forbilder for Latin- og realskolen i Christiania.
 • Show author(s) (2017). tidlige skoleforbindelser. hartvig nissen og per adam siljestrøm.
 • Show author(s) (2017). Skolehistoriske forbindelser. Norsk-svensk utveksling under unionstiden.
 • Show author(s) (2017). Reaksjonen mot religiøse minoriteter i norsk offentlig debatt på 1850-tallet. Søren Jaabæk som eksempel.
 • Show author(s) (2017). Nogle Bemerkninger angaaende Læsebog for Folkeskolen. En nylesning av Julius Bruuns tekst fra 1868.
 • Show author(s) (2017). Mutual Exchange. Swedish-Norwegian educational connection in the long nineteenth century.
 • Show author(s) (2015). The Death of a beloved Child. On Children and Death in Danish Periodicals in the late 18th century.
 • Show author(s) (2014). Training Critical Skills in Swedish and Norwegian Teacher Education. A comparative Analysis.
 • Show author(s) (2014). The Death of a Beloved Child. Funeral sermons on children in the late 18th century.
 • Show author(s) (2013). The Priest as a Health Worker in the Long Eighteenth Century.
 • Show author(s) (2013). The Interpretation of the Struensee Affair in British Periodicals.
 • Show author(s) (2013). Det moderne gjennombrudd - offentlighetens rolle i prosessen frem mot folkeskoleloven i 1889.
 • Show author(s) (2012). Nicolai Fallesens Magazin for Religionslærere, med hensyn til vore tider.
 • Show author(s) (2012). Health Risk Communication in a historical Context.
 • Show author(s) (2012). Democratic citizenship and religious freedom. How to teach religion with the aim of strengthening democratic participation.
 • Show author(s) (2011). RLE-faget som deliberativ dannelsesarena.
 • Show author(s) (2011). Discourse leadership in a multicultural school.
 • Show author(s) (2011). Clerical Communication in the 18th Century.
 • Show author(s) (2010). Mats Rosengrens Doxologi som nøkkel til verdensforståelse.
 • Show author(s) (2010). Johan Ernst Gunnerus og Johan Nordahl Brun som bidragsytere til mangfoldige offentligheter på 1700-tallet. En kommentar til Rolv Nøtvik Jakobsen.
 • Show author(s) (2010). Balthasar Münter im Rahmen des öffentlichkeit in Deutsch-Dänischer Aufklärung.
Other product
 • Show author(s) (2010). Salmer til nasjonalt besvær.
 • Show author(s) (2010). Nye perspektiver på prekener fra 1700-tallet.
Editorial
 • Show author(s) (2022). Skoledebatter før skolevesenet. Norsk pedagogisk tidsskrift. 183-187.
 • Show author(s) (2022). Dr. Sopp: Markant mykolog - og mye mer. Michael. 333-335.
 • Show author(s) (2021). Mellom reformer og tilskuddsordninger. Norsk pedagogisk tidsskrift. 421-427.
 • Show author(s) (2021). Leder 3/21. Norsk pedagogisk tidsskrift. 265-267.
 • Show author(s) (2021). Leder. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2021). Leder. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2021). Leder. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2021). Leder. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2020). Leder 4/20. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2020). Leder 3/20 Temanummer om bærekraft og livsmestring. Norsk pedagogisk tidsskrift. 223-225.
 • Show author(s) (2020). Leder 2/20. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2020). Leder 1/20. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2019). Leder 4/19. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2019). Leder 3/19. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2019). Leder 2/19. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2019). Leder 1/19. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2018). lederartikkel. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2018). Lederartikkel. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2018). Lederartikkel. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2018). "Nordisk utdanningshistorie 1814-1905". Norsk pedagogisk tidsskrift. 97-100.
 • Show author(s) (2017). Leder. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2017). Leder. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2017). Leder. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2017). Leder. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2016). NPT 100 år. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2016). Leder nr. 1. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2016). Leder. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2015). Leder. Norsk pedagogisk tidsskrift. 319-320.
 • Show author(s) (2015). Leder. Norsk pedagogisk tidsskrift. 69-71.
 • Show author(s) (2015). Leder. Norsk pedagogisk tidsskrift. 1-2.
 • Show author(s) (2014). Utdanningspolitikk. Norsk pedagogisk tidsskrift. 389-394.
 • Show author(s) (2014). Religion i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 299-303.
 • Show author(s) (2014). Leder. Norsk pedagogisk tidsskrift. 219-221.
 • Show author(s) (2013). Nye utfordringer krever nye praksiser. Norsk pedagogisk tidsskrift.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2020). Linné, en foreløpig avslutning (10.10.2020). Klassekampen.
 • Show author(s) (2019). La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner! Forskning.no.
 • Show author(s) (2016). Leseopplæringens mangfoldighet. Klassekampen.
Book review
 • Show author(s) (2021). Anmeldelse - Anne Eriksen - Livets læremester. Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Show author(s) (2018). Ruth Hemstad, Jes Fabricius Møller, Dag Thorkildsen (red), Skandinavismen. Visjon og virkning. Anmeldelse. Historisk Tidsskrift (Danmark). 632-635.
 • Show author(s) (2010). Når det regner på præsten: en kulturhistorie om sognepræster og sognefolk 1550-1750 av Morten Fink-Jensen og Charlotte Appel. Luthersk Kirketidende. 105-106.
 • Show author(s) (2009). Når det regner på præsten: en kulturhistorie om sognepræster og sognefolk 1550-1750 / av Morten Fink-Jensen og Charlotte Appel. Luthersk Kirketidende. 571-572.
 • Show author(s) (2008). Fornuft og åpenbaring i opplysningstiden? : en kommentar til Jens Glebe-Møllers bok Struensees vej til skafottet: fornuft og åbenbaring i oplysningstiden (2007). Luthersk Kirketidende. 38-40.
 • Show author(s) (2007). Film og religion : Tomas Axelson og Ola Sigurdson (red.): Film och religion: livstolkning på vita duken. Luthersk Kirketidende. 80-81.
 • Show author(s) (2006). Anna Marie Aag[a]ard: Ånd har krop : teologiske essays. Tidsskrift for teologi og kirke. 70-71.
 • Show author(s) (2005). Varkøy, Øivind og Erling E. Guldbrandsen: Musikk og mysterium : fjorten essay om grensesprengende musikalsk erfaring. Tidsskrift for teologi og kirke. 314-316.
 • Show author(s) (2005). Stephan van Erp: The art of theology : Hans Urs von Balthasars theological aesthetics and the foundations of faith. Tidsskrift for teologi og kirke. 53-55.
 • Show author(s) (2005). Ola Tjørhom: Fartein Valen - vestlandspietist og modernistisk banebryter. Tidsskrift for teologi og kirke. 52-53.
 • Show author(s) (2005). Kunst eller ikke kunst? : en utvidet anmeldelse av Ola Tjørhom: Fartein Valen - vestlandspietist og modernistisk banebryter. Luthersk Kirketidende. 162-164.
 • Show author(s) (2004). Johann Georg Hamann: Opplysning og kors. Tidsskrift for teologi og kirke. 302-303.
 • Show author(s) (2004). Hans Georg Gadamer: Forståelsens filosofi. Kirke og kultur. 575.
 • Show author(s) (2004). Hans Blumenberg: Tenkning og metafor. Kirke og kultur. 465-466.
 • Show author(s) (2003). Bernt Torvild Oftestad: Tro og politikk. Kirke og kultur. 375.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2021). Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020. Brill|Sense.
 • Show author(s) (2018). Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking. Routledge.
 • Show author(s) (2017). Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk.
 • Show author(s) (2012). Education for Social Justice, Equity and Diversity. LIT Verlag.
Academic monograph
 • Show author(s) (2021). International impact on 19th century Norwegian Education. Development, influence and national identity. .
 • Show author(s) (2019). Hartvig Nissen. Grundtvigianer, skandinav, skolemann.
 • Show author(s) (2016). Kraften i allmenn dannelse. Skolen som formidler av humaniora. Bidrag til en historisk lesning.
 • Show author(s) (2013). Enlightened Preaching. Balthasar Münter's Authorship 1772-1793. 62.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2020). En kort introduksjon til Norge på 1800-tallet. Cappelen Damm Akademisk.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2021). Kan man tenke seg en særegen nordisk modell for utdanning? Utdanningsnytt.no.
 • Show author(s) (2015). Historiefagets ansikter. Nytt Norsk Tidsskrift. 287-296.
 • Show author(s) (2003). Musikk og modernitet : Johannes Brahms' musikk som eksempel på fremveksten av ny religionstenkning. Kirke og kultur. 187-195.
Feature article
 • Show author(s) (2022). Hva skal vi med historiefaget? VG : Verdens gang.
 • Show author(s) (2020). Linné. En oppklaring (26.9.2020). Klassekampen.
 • Show author(s) (2017). Skolehistorie på kartet. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2017). Gud og Naturen. Avisa Vårt land.
 • Show author(s) (2016). Verdien av en bredere humanioradebatt. Nytt Norsk Tidsskrift. 356-361.
 • Show author(s) (2016). Humaniora for de få. Klassekampen.
 • Show author(s) (2015). Har Norge verdens beste skolepolitikk? Utdanningsnytt.no.
 • Show author(s) (2011). Tre talere - ett språk. Vårt land. 2 pages.
 • Show author(s) (2010). Tilpasset kirkeliv. Forskning.no.
 • Show author(s) (2010). Maktens tilpassing. Vårt land. 1.
 • Show author(s) (2010). Forkynnelse : maktens tilpasning. Vårt land. 24.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2010). postStruensee : en undersøkelse av praksis pietatis i St. Petri menighet i København1772-1793, med utgangspunkt i Balthasar Münters forfatterskap.
 • Show author(s) (2010). post Struensee. En undersøkelse av praxis pietatis i St. Petri menighet 1772-1793, med utgangspunkt i Balthasar Münters forfatterskap.
Interview
 • Show author(s) (2022). Hva ønsker vi å oppnå med utdanning?
 • Show author(s) (2017). Intervju om "Sann Opplysning".
 • Show author(s) (2010). Snudde prestekappen etter vinden.
Programme participation
 • Show author(s) (2017). Læremidler på 1800-tallet.
 • Show author(s) (2017). Jordskjelv i Norge og Escholt.
 • Show author(s) (2017). Escholt og ordet geologi.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). Anticipating Reforms and Changes: Control, Representation and Participation in Textbooks in Denmark-Norway in the Late 18th Century - Balthasar Münter and Johann Andreas Cramer. 14 pages.
 • Show author(s) (2019). Et bidrag til kvinners selvstendighet. Skandinaviske forutsetninger for Hartvig Nissens pikeskole (1849). 21 pages.
 • Show author(s) (2018). Children, dying and death. Views from an eighteenth century periodical for children. 13 pages.
 • Show author(s) (2017). Naturvitenskapen i nordiske offentligheter - fra 1600-tallet til idag. 27 pages.
 • Show author(s) (2017). Naturvitenskap som dannelsesprosjekt: om naturvitenskapelig opplæring i Norge på 1850- og 60-tallet. 20 pages.
 • Show author(s) (2017). Geologia Norvegica. Geologisk kunnskapsformidling i Norge på 1600-tallet. 36 pages.
 • Show author(s) (2015). Struensee in Britain: The interpretation of the Struensee Affair in British Periodicals, 1772. 16 pages.
 • Show author(s) (2014). Skolens rolle i nasjonsbyggingsprosessen. 14 pages.
 • Show author(s) (2012). Rhetorical Citizenship. The Norwegian RPE subejct and freedom of speech. 18 pages.
 • Show author(s) (2012). Poverty, Charity, and the Risk of Eternal Damnation: Balthasar Münter's Clerical Risk Communication in Late 18th Century Copenhagen. 20 pages.
 • Show author(s) (2009). Poetisk teologi i Bengt Lidners forfatterskap. 12 pages.
 • Show author(s) (2004). Nasjonale spenninger og kulturell tilhørighet : konstruksjon av religiøs identitet i romantikkens København. 11 pages.
Poster
 • Show author(s) (2010). Kulturendring og kirkesang. Magnus B. Landstad og prosessen rundt apologien 1862.
 • Show author(s) (2010). For Fattig og Rik. Prekener som nøkkel til 1700-tallets mangfoldige offentligheter.
Academic literature review
 • Show author(s) (2019). Norsk skoletidende: En konservativ stemme i skolelandskapet. Utdanning.
 • Show author(s) (2019). Hartvig Nissen og N.F.S. Grundtvig. Grundtvigianske aspekter i norsk skoletenkning rundt midten av 1800-tallet. Polemikken mellom Hartvig Nissen og Frederik Bugge i Morgenbladet 1845. Teologisk Tidsskrift. 115-129.
Introduction
 • Show author(s) (2021). Introduction. 1-12.
 • Show author(s) (2012). Education for Social Justice, Equity and Diversity. Editorial. 9-18.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2011). På en felles arena. Kirken og det offentliges språk etter 22. juli. Nytt norsk kirkeblad. 66-69.
 • Show author(s) (2005). Kunst som kirkelig agenda - og omvendt. Luthersk Kirketidende. 184-185.
Chapter
 • Show author(s) (2013). RLE-faget i skolen - et viktig dialogfag. 58-62. In:
  • Show author(s) (2013). 50 år med lærerutdanning i Halden: Perioden 2003-2013: Ti år i endring. .
 • Show author(s) (2008). History. 27-62. In:
  • Show author(s) (2008). Norway. Society and Culture. Portal Forlag.
Interview Journal
 • Show author(s) (2010). Sjælesørger for Struensee og reformator av den danske kirke. Kristeligt Dagblad.
 • Show author(s) (2010). Ny doktorgrad på gammelt materiale. Eidsvold Blad/Ullensaker Blad.
 • Show author(s) (2010). Doktorgrad på gamle prekentekster. Romerikes Blad.

More information in national current research information system (CRIStin)