Home
Mikkel Ekeland Paulsen's picture
 • E-mailmikkel.paulsen@uib.no
 • Phone+47 55 58 34 10
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
  Room 
  224
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2023). Wheat or Chaff? A Compound Selection Model Based on Look-Up Data. International Journal of Lexicography. 306-324.
 • Show author(s) (2022). Snikstigmatisering. Metonymisk representasjon av muslimar i kronikkar om islamofobi og snikislamisering. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). 233-253.
 • Show author(s) (2022). Assessing word commonness: Adding dispersion to frequency. International Journal of Corpus Linguistics. 318-343.
 • Show author(s) (2020). Svartsjuk tankelesing på vandresafari - en modell for bedømmelse av sammensatte ords gjennomsiktighet. LexicoNordica.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2020). What makes a successful dissertation (both monographs and article-based)? Experiences from previous evaluation committee members.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Å skille klinten fra hveten. Konklusjoner i sluttfasen av et doktorgradsprosjekt om kriterier for sammensetningsutvalg i allmennordbøker.
 • Show author(s) (2022). Søkeatferd - en sti gjennom urskogen av sammensatte ord.
 • Show author(s) (2022). Snikstigmatisering.
 • Show author(s) (2020). Propagating Prejudice through Metonymy – the case of Islam-related Metonyms in Norwegian Opinion Pieces.
 • Show author(s) (2019). Sammensatte ord - et sammensatt problem.
Masters thesis
 • Show author(s) (2018). "Den neste hevnlystne terroristen kan lure bak det neste hjørnet" - Kritisk metafor- og metonymianalyse av det politiske ordskiftet rundt terror.
Programme participation
 • Show author(s) (2023). Uttrykk i eller fra Bibelen.
 • Show author(s) (2023). Tæn, tross og balla.
 • Show author(s) (2023). Rundt peisen, ratatosk, ...og jeg.
 • Show author(s) (2023). Nissen og mellomjula - bokstavlig talt.
 • Show author(s) (2023). Klarifisere og levere, på død og liv.
 • Show author(s) (2022). Språksnakk: Saken er biff! Fampe og retrofleks.
 • Show author(s) (2022). Lytterspørsmål spesial: Prefiks-fakseri, tjukk L, og/så og nonsmat. Språksnakk .
 • Show author(s) (2021). Lytterspørsmål spesial: Egentlig, dritbra og "ta til palings".

More information in national current research information system (CRIStin)