Home
Miriam Skag's picture

Miriam Skag

 • E-mailmiriam.skag@uib.no
 • Phone+47 55 58 97 73
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2022). I hvilken utstrekning kan velferdstjenester unntas fra anskaffelsesregelverket? – Kritiske merknader til EFTA-domstolens tilnærming i sak E-13/19 (Hraðbraut). Lov og Rett. 301-318.
 • Show author(s) (2017). Avvikling av tomtefeste. Tidsskrift for forretningsjus. 202-281.
 • Show author(s) (2016). Kan skadelidte påberope seg skadevolderens melding av kravet til ansvarsforsikringsselskapet? Tidsskrift for forretningsjus. 279-293.
 • Show author(s) (2015). Foreldelsesfristens start for krav fremmet ved enkeltvedtak. Tidsskrift for forretningsjus. 22 pages.
Lecture
 • Show author(s) (2018). Tilleggsfrist og kreditorskifte.
 • Show author(s) (2017). Avvikling av tomtefeste - om verdsettelsesspørsmål ved offentligrettslige restriksjoner.
 • Show author(s) (2016). Foreldelse av misligholdskrav, herunder rådgivningsansvar.
 • Show author(s) (2015). Foreldelse av misligholdskrav.
Academic lecture
 • Show author(s) (2017). Grensen mellom erstatning i og utenfor kontrakt og betydningen ved kravsbortfall.
 • Show author(s) (2006). "Tålt bruk".
 • Show author(s) (2006). "Tålt bruk".
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2011). Starttidspunkt for foreldelsesfrister.
Interview
 • Show author(s) (2015). Foreldelse av erstatningskrav.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence