Home
Miriam Skag's picture

Miriam Skag

Associate Professor
 • E-mailMiriam.Skag@uib.no
 • Phone+47 55 58 97 73
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2017. Avvikling av tomtefeste. Tidsskrift for forretningsjus. 202-281.
 • Show author(s) 2016. Kan skadelidte påberope seg skadevolderens melding av kravet til ansvarsforsikringsselskapet? Tidsskrift for forretningsjus. 279-293.
 • Show author(s) 2015. Foreldelsesfristens start for krav fremmet ved enkeltvedtak. Tidsskrift for forretningsjus. 22 pages.
Lecture
 • Show author(s) 2018. Tilleggsfrist og kreditorskifte.
 • Show author(s) 2017. Avvikling av tomtefeste - om verdsettelsesspørsmål ved offentligrettslige restriksjoner.
 • Show author(s) 2016. Foreldelse av misligholdskrav, herunder rådgivningsansvar.
 • Show author(s) 2015. Foreldelse av misligholdskrav.
Academic lecture
 • Show author(s) 2017. Grensen mellom erstatning i og utenfor kontrakt og betydningen ved kravsbortfall.
 • Show author(s) 2006. "Tålt bruk".
 • Show author(s) 2006. "Tålt bruk".
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2011. Starttidspunkt for foreldelsesfrister.
Interview
 • Show author(s) 2015. Foreldelse av erstatningskrav.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence