Home
Morten Eirik Berge's picture

Morten Eirik Berge

Professor
 • E-mailMorten.Berge@uib.no
 • Phone+47 55 58 66 36+47 913 82 014
 • Visitor Address
  Årstadvn. 19
 • Postal Address
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Academic article
 • Opsahl, Ulrik Leidland; Johansson, Anders; Berge, Morten ; Opsahl, Per; Lehmann, Sverre. 2018. Akustisk pharyngometri for bedre resultat av behandling med søvnapnéskinner. Den norske tannlegeforenings tidende. 264-267.
 • Gjerde, Kjersti; Lehmann, Sverre; Naterstad, Ingvill Fjell; Berge, Morten Eirik; Johansson, Anders. 2017. Reliability of an adherence monitoring sensor embedded in an oral appliance used for treatment of obstructive sleep apnea. Journal of Oral Rehabilitation. 110-115.
 • Gjerde, Kjersti; Lehmann, Sverre; Berge, Morten Eirik; Johansson, Ann-Katrin Gerd; Johansson, Anders. 2016. Oral appliance treatment in moderate and severe obstructive sleep apnoea patients non-adherent to CPAP. Journal of Oral Rehabilitation. 249-258.
 • Jonsgar, Christine; Hordvik, Paul-Arne; Berge, Morten Eirik; Johansson, Ann-Katrin Gerd; Svensson, Peter; Johansson, Anders. 2015. Sleep bruxism in individuals with and without attrition-type tooth wear: An exploratory matched case-control electromyographic study. Journal of Dentistry. 1504-1510.
 • Solvang, Anne-Nohre; Skarsvåg, Anne-Mari; Berge, Morten Eirik; Johansson, Anders; Carlsson, Gunnar E. 2015. Distance between the retruded contact position and the maximal intercuspal position in young adults. J Pak Prosthodont Assoc. 4-10.
 • Goksøyr, Øyvind; Gundersen, Jenny Helena; Bøe, Olav Egil; Berge, Morten Eirik. 2013. Tekniske feilslag ved enkle kroner produsert av studenter ved Odontologisk klinikk, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen. Den norske tannlegeforenings tidende. 628-634.
 • Berg, Einar; Gjengedal, Harald; Berge, Morten Eirik; Bøe, Olav Egil; Trovik, Tordis Agnete. 2013. Denture wearer's perception of ambient care. Part 2. Analyses of data. Acta Odontologica Scandinavica. 1-8.
 • Berge, Morten Eirik; Berg, Einar; Ingebrigtsen, Jana. 2013. A critical appraisal of holistic teaching and its effects on dental student learning at University of Bergen, Norway. Journal of Dental Education. 612-620.
 • Berg, Einar; Gjengedal, Harald; Berge, Morten Eirik; Trovik, Tordis Agnete. 2012. Denture wearer's perception of ambient care, part 1: validation of a preliminary scale. Acta Odontologica Scandinavica. 622-628.
 • Seljestokken, Tone; Berge, Morten Eirik; Klock, Kristin. 2011. Rotstiftforankring i faste protesar : spørjeundersøking om indikasjon og bruk blant privatpraktiserande allmenntannlegar og spesialistar i oral potetikk. Den norske tannlegeforenings tidende. 156-162.
 • Gotfredsen, K; Carlsson, GE; Jokstad, A; Arvidsson, Kristina Fyrberg; Berge, M; Bergendal, B; Bergendal, T; Ellingsen, JE; Gunne, J; Hofgren, M; Holm, B; Isidor, F; Karlsson, S; Klemetti, Esa Pekka; Lang, NP; Lindh, T; Midtbø, M.; Molin, M; Närhi, Timo; Nilner, K; Öwall, Bengt; Pjetursson, B; Saxegaard, E; Schou, S; Stokholm, R; Thilander, B; Tomasi, C; Wennerberg, A. 2008. Implants and/or teeth: consensus statements and recommendations. Journal of Oral Rehabilitation. 2-8.
 • Berge, Morten Eirik; Ingebrigtsen, Jana; Røynstrand, Edvard. 2008. A comparison between previos and new curriculum in preclinical prosthodontic education - effect of new strategies. European journal of dental education. 80-84.
 • Birkeland, Jan Magne; Molven, Olav; Fristad, Inge; Berge, Morten Eirik; Hoff, Ivar; Per, Tufte; Bøe, Olav Egil. 2003. Kompetanse til tannleger fra land utenfor EØS før og etter lisensprogrammet i Bergen. Den norske tannlegeforenings tidende. 848-851.
 • Birkeland, Jan Magne; Molven, Olav; Fristad, Inge; Berge, Morten Eirik; Hoff, Ivar; Walter, Kristin; Isaksen, Tom S. 2003. Autorisasjon av tannleger med utdanning fra land utenfor EØS - erfaringer fra lisensprogrammet i Bergen. Tandlægernes nye tidsskrift. 10-17.
 • Birkeland, Jan Magne; Molven, Olav; Fristad, Inge; Berge, Morten Eirik; Hoff, Ivar; Walter, Kristin; Isaksen, Tom S. 2003. Autorisasjon av tannleger med utdanning fra land utenfor EØS - erfaringer fra lisensprogrammet i Bergen. Den norske tannlegeforenings tidende. 210-217.
 • Silness, John; Berge, Morten Eirik; Johannessen, Gerd. 1997. Relationship between incisal tooth wear and the increasing number of permanent teeth in children and adolescents. Journal of Oral Rehabilitation. 410-413.
 • Silness, John; Berge, Morten Eirik; Johannessen, Gerd. 1997. Re-examination of incisal tooth wear in children and adolescents. Journal of Oral Rehabilitation. 405-409.
Reader opinion piece
 • Berge, Morten Eirik; Johansson, Anders; Bjorvatn, Bjørn; Lehmann, Sverre; Gjerde, Kjersti; Gulati, Shashi; Al-Azawy, Kahtan. 2014. Oral appliance for sleep apnea. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1030-1031.
Short communication
 • Tvinnereim, Helene Meyer; Lundekvam, Birgitte Fos; Morken, Tore; Berge, Morten E; Bjorkman, Lars. 2003. Allergic contact reactions to dental gold. Contact Dermatitis. 288-289.
Popular scientific article
 • Johansson, Anders; Bjorvatn, Bjørn; Saxegaard, Erik; Gjerde, Kjersti; Berge, Morten Eirik; Lehmann, Sverre; Opsahl, Ulrik Leidland. 2018. Stor interesse for odontologisk søvnmedisin og søvnapné i Norge. Den norske tannlegeforenings tidende. 202-204.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Johansson, Anders; Johansson, Ann-Katrin Gerd; Berge, Morten Eirik; Fondenes, Ove. 2011. Snarkskena vid obstruktiv sömnapné och snarkning.
Errata
 • Berge, Morten Eirik; Johansson, Anders; Gulati, Shashi; Lehmann, Sverre; Bjorvatn, Bjørn; Gjerde, Kjersti. 2014. Skinnebehandling mot søvapne. Den norske tannlegeforenings tidende. 637-639.
Academic literature review
 • Tvinnereim, Helene Meyer; Lundekvam, BF; Berge, Morten Eirik; Bjørkman, Lars. 2004. Kontaktallergisk reaksjon overfor dentalt gull-kasuspresentasjon. 400-401.
Article in business/trade/industry journal
 • Johansson, Anders; Gjerde, Kjersti; Lehmann, Sverre; Bjorvatn, Bjørn; Al-Azawy, Kahtan; Gulati, Shashi; Berge, Morten Eirik. 2014. Skinnebehandling mot søvnapnè. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1030-1031.

More information in national current research information system (CRIStin)