Home
 • E-mailMorten.Ramstad@uib.no
 • Phone+47 55 58 49 44+47 406 10 070
 • Visitor Address
  Joachim Frieles gate 1
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2016). High-resolution stratigraphy of Scandinavian coastal archaeological settlements: the case of Håkonshella, W Norway. Boreas. 508-520.
 • Show author(s) (2011). Bjørkum: feasting, craft production and specialisation on a Viking Age rural site in Norway. Antiquity.
 • Show author(s) (2006). Perler og mennesker 4000 f.Kr. Om miljøet rundt ravfunene fra Finnmarks steianlder. Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter - Nordisk. 129-146.
 • Show author(s) (2005). The Melkøya project: maritime hunter-fisher island settlements and the use of space through 11 000 years on Melkøya, Arctic Norway. Antiquity.
 • Show author(s) (2000). Veideristnignene på Møre. teori, kronologi og dateringsmetoder. Viking. 51-86.
 • Show author(s) (2000). Brytinga mellom nord og sør. Primitive tider. 54-79.
 • Show author(s) (1998). Cultural and regional boundaries in the Neolithic of the western coast of Norway - a present or past construction?”. Archaeologia Baltica. 205-214.
 • Show author(s) (1998). Common Group Identity with or without Ethnicity? The Norwegian West Coast during the Late Stone Age. GOTARC Series C. 355-365.
Report
 • Show author(s) (2022). Glasialarkeologi i Norge. .
 • Show author(s) (2015). Arkeologiske undersøkelser av kulturlagslokalitet fra senmesolitikum (id 109879). Follese gbnr.12/389,1742. Askøy k. Hordaland. Upubl. arkeologisk rapport. .
 • Show author(s) (2011). SFYK, personalveileder. For midlertidige ansatte ved arkeologisk felt og etterarbeid. .
 • Show author(s) (2009). Undersøkelsene på Melkøya. Melkøyaprosjektet - kulturhistoriske registreringer og utgravninger 2001 og 2002. 36. 36. .
 • Show author(s) (2006). Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika/Fjellvika 2005. Tromura, Tromsø Museum Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø. .
 • Show author(s) (2002). Dokuemntasjons- og gravestandard, Melkøyaprosjektet. .
 • Show author(s) (2000). Kulturminner og kulturmiljø i Gråfjell, Regionfelt Østlandet, Åmot kommune i Hedemark. 093. 093. .
 • Show author(s) (2000). Eldre steinalder på Melkøya, representativitet, strandlinjer og transgresjon. 36. 36. .
 • Show author(s) (1998). Utvidelse av eksisterended steinbrudd Sløvågen, Gulen kommune. Oppdragsmelding 009. Bergen Museum. .
Lecture
 • Show author(s) (2018). Veiðar og strandmenning/Hunting and fishing in coastal areas.
 • Show author(s) (2018). Eksternt finansierte prosjekter.
 • Show author(s) (2015). Universitetsmuseene – universitetenes vindu mot verden – er glasset pusset tilstrekkelig rent? Moderator ved paneldebatt.
 • Show author(s) (2015). Sesjon 4:Forvaltningsarkeologiens yttergrense eller på kanten av stupet. Sesjonsinnledning.
 • Show author(s) (2015). Alpine topper og fonnefunn 2014, Universitetsmuseet i Bergen.
 • Show author(s) (2013). Året som gikk, SFYK, Universitetsmuseet i Bergen.
 • Show author(s) (2013). Budsjettering og dimensjonering av steinalderundersøkelser.
 • Show author(s) (2013). Bjørkum i Lærdal. En unik lokalitet? Eller en av mange?
 • Show author(s) (2012). Årets feltsesong, Universitetsmuseet i Bergen.
 • Show author(s) (2012). Året som gjekk – 2011. SFYK, Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (2011). Feltsesongen 2011 ved SFYK, Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (2010). Årets feltsesong SFYK.
 • Show author(s) (2010). De store vikingfunnene fra Bjørkum i Lærdal. En spesialisert gård, verkstedsplass eller kaupang.
 • Show author(s) (2010). Da Øystein kom til Bjørkum, og arkeologene vel tusen år etter.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2017). De arkeologiske undersøkelsene på Lurane i 2012 og 2016.
 • Show author(s) (2016). Siste kapittel om de norske høyfjellsfonnene.
 • Show author(s) (2016). Dei arkeologiske utgravingane på Lurane.
 • Show author(s) (2014). Arkeologiske funn og utgravinger i Herøy 2009-2014. Historia fortel.
 • Show author(s) (2012). Utgravingene på Bjørkum Foreløpige resultater, perspektiv og tolkning.
 • Show author(s) (2007). Musikk i steinalderen.
 • Show author(s) (2006). Vinterstid på Melkøya for 6000 år siden.
Academic lecture
 • Show author(s) (2019). Vestnorske grophus fra jern- og mellomalder. Variasjon, funksjon og tolkning.
 • Show author(s) (2019). Veidemann og bonde, nye vestlandske boplassfunn fra MNb og SN.
 • Show author(s) (2019). Session leader, Shielings.
 • Show author(s) (2019). Hallingskeid, a window into Viking Age assemblies.
 • Show author(s) (2019). Fangstanlegg og den «nye» høgfjellsarkeologien.
 • Show author(s) (2018). Tidleg organisering. Tingstaden på Sausjord.
 • Show author(s) (2018). Sumtangen på Hardangervidda -dokumentasjon og refleksjoner av 180 år med arkeologisk feltpraksis.
 • Show author(s) (2018). Resultatbørs. Arkeologiske undersøkingar Universitetsmuseet i Bergen 2017.
 • Show author(s) (2018). Neolithic amber in Norway and social dynamics in the 3th millennium BC in Scandinavia.
 • Show author(s) (2018). Late Iron Age - Sites and finds in Western Norway.
 • Show author(s) (2018). Frå lokalitet til buplass. Empiriske og teoretiske betraktningar om bruken av maskinell flateavdekking ved steinalderundersøkingar.
 • Show author(s) (2018). Reindeer, antler and exchange in the light of Sumtangen, Hardangervidda and Bjørkum. .
 • Show author(s) (2017). Yngre Jernalder og Middelalder på Vestlandet. Kunnskap og status.
 • Show author(s) (2017). Universitetsmuseet i Bergen, Feltsesongen 2017.
 • Show author(s) (2017). Ting og mennesker i endring. Rav og skifer, nettverk og materielle konfigurasjoner ved overgangen til det fjerde årtusen f.Kr.
 • Show author(s) (2017). Steinalderboplassen Håkonshella. Landskapsrom, bygd miljø og materiell kultur.
 • Show author(s) (2017). Alpine topper og ville fjell; nordvestnorske høyfjellsfonner, mennesker, reinsdyr og klima. Status og perspektiv.
 • Show author(s) (2016). Recent Discoveries of Viking Age graves in Western Norway, Landscape and Context.
 • Show author(s) (2016). Introduction,; Buried Things Recent Discoveries of Viking Graves in Iceland and Western Norway. .
 • Show author(s) (2015). Steinalderens kultrulagslokaliteter; landskap og dimensjonering, alternative metoder og analyse.
 • Show author(s) (2015). Frå sans og samling - stevner i fjell og vikingtid.
 • Show author(s) (2015). Alpin fangst på Fetegga i mesolitikum.
 • Show author(s) (2014). Vikingtidsplassen Bjørkum i Lærdal i lys av møteplasser, stevne, skeid og dans i historisk tid.
 • Show author(s) (2014). Utmark; fra Sumtangen til Aurland til Hallingskeid.
 • Show author(s) (2014). Ting og mennesker i endring: Nye perspektiver på overgangen til neolitikum i Nordligste Europa.
 • Show author(s) (2014). Stone Age Amber in Norway: Chronology, Exchange and Networks.
 • Show author(s) (2014). Bjørkum, Skeid and Dances. New forms of assemblies and multifunctional localities during Late Iron Age Western Norway.
 • Show author(s) (2014). Amber, networks and exchange. Material and social transformations in Northernmost Europe 4000 BC.
 • Show author(s) (2013). The complexity of the Viking Age Site Bjørkum: A window into Prehistoric Cult and Assambely Places.
 • Show author(s) (2013). Austant’s comb: Craft production, networks, and social landscape during Late Iron Age Western Norway.
 • Show author(s) (2012). Colonizing darkness, entering the light! Lithic raw materials, trends and tradition during the Early Mesolithic in Western Finnmark, Arctic Norway.
 • Show author(s) (2011). Material culture, tends and traditions during pre-boreal times in Western Finnmark, Arctic Norway.
 • Show author(s) (2011). Combs and combmakers at Bjørkum. Worksho. Actors and Affordable Crafts.
 • Show author(s) (2010). ”Mellom bakkar og berg – Bjørkum, en vikingtidsplass i Lærdal”.
 • Show author(s) (2010). I skyggen av Jutlamannen- Vikingtidsplassen Bjørkum.
 • Show author(s) (2009). Mellom øst og vest, fjord og fjell. Tidlig vikingtid, Bjørkum i Lærdal.
 • Show author(s) (2007). Ny teknologi, nye historier. Om den nye steinalderutstillignen ved Tromsø Museum.
 • Show author(s) (2006). Steinalderutstillingen "Ilden i sentrum". Konsept, målsetting og evaluering.
 • Show author(s) (2006). Melkøyaprosjektet,- utstillinger og formidling.
 • Show author(s) (2006). Landskap og ild. Melkøya i tidlig metalltid og jernalder.
 • Show author(s) (2005). The straight jackets of traditional concepts: How a re-evaluation of amber finds and personal identities in Stone Age Finnmark Arctic Norway could change how we view the Mesolithic and Neolithic transition in the far north”.
 • Show author(s) (2005). Amber and personal identities in Stone Age Arctic Norway: Mesolithic – ”Neolithic” transitions in the far North.
 • Show author(s) (2004). ”I enden av byttenettverket. Fragmenterte ravsmykker, kultus og død for 6000 år siden”.
 • Show author(s) (2004). ”From Early to Late Stone Age in Finnmark, Artic Norway – Amber, Exchange and Social identities”.
 • Show author(s) (2004). Nord Skandivia 4000 f.Kr. Ravsmykker, bytterelasjoner og sosialeidentiteter.
 • Show author(s) (2003). Steinalderundersøkelser i Nord-Norge. En kritisk metodisk diskusjon med utgangspunkt i Melkøya prosjektet.
 • Show author(s) (2003). Steinalderboplasser og flateavdekking. Teoretiske og metodiske perspektiver basert på Melkøyaprosjektet.
 • Show author(s) (2002). Restructuring; life, settlements and dwellings. New perspectives based on the ongoing excavations at Melkoya, Artic Norway”.
 • Show author(s) (2002). Melkøya Prosjektet 2002. - Nye utgravingsmetoder, nye perspektiver.
 • Show author(s) (1997). Formidlingens innhold.
Other product
 • Show author(s) (2006). Maritime hunter-fishers through 11.000 years on Melkøya, Northern Norway.
 • Show author(s) (2005). Melkøya: bosetning og fangst gjennom 11.000 år.
Other presentation
 • Show author(s) (2012). Vikingtidsstaden Bjørkum. Skiltutstilling.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2022). Expanding Horizons: Settlement Patterns and Outfield Land Use in the Norse North Atlantic. Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (2013). Jordbruksbosetningens utvikling på Vestlandet. Kunnskapsstatus, presentasjon av nye resultater og fremtidige problemstillinger. UBAS 7. Universitetet i Bergen.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2019). Rognaloftets hemmelegheiter - frå ofra vikingskip til steinaldergraver. Havstrilen. 42-58.
 • Show author(s) (2018). Rongelofthillaren – pionerbønder, steinaldergraver og vikingskipet i myra. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 126-126.
 • Show author(s) (2018). Bjørkum i vikingtida: en gård, en samlingsplass, litt av begge deler eller noe helt annet? Are Tie.
 • Show author(s) (2017). Reinsjakt til Ulike tider over eit langt tidsrom i Møre-fjella. Villreinen. 32-37.
 • Show author(s) (2015). Siste kapittel om de norske høyfjellsfonnene? Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 54-61.
 • Show author(s) (2015). Ringshornet - klima, mennesker og reinsdyr gjennom 4000 år. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 62-70.
 • Show author(s) (2015). Reinsjakt i pionertida. Ein nyoppdaga steinalderbupolass i Langfjelldalen. Årbok for Norddal.
 • Show author(s) (2015). Fetegga; bågastøer og alpin fangst i eldre steinalder. Villreinen. 35-40.
 • Show author(s) (2014). Steinaldermenneskene ved Norskekysten: pionérer i maritim mestring. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 6-17.
 • Show author(s) (2011). Bjørkum. Et innblikk i nye økonomiske og sosiale strukturer i tidlig vikingtid. Riss: Et arkeologisk tidsskrift. 40-52.
 • Show author(s) (2010). Vikingtidsplassen Bjørkum, -utgraving og formidling. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 56-67.
 • Show author(s) (2007). Mennesker og ild på Melkøya i tidlig metalltid og jernalder. Øyfolk. Årbok for lokjalhistorie og kultur i Hammerfest. 114-123.
 • Show author(s) (2007). Den brente øya - nye perspektiver på den "funntomme perioden". RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 28-40.
 • Show author(s) (2006). Nye bål -gammel ved. Treartsbestemmelse, datering og fortidens ildsteder. Ottar. 43-49.
 • Show author(s) (2006). Melkøya - ild og energi gjennnom 11 000 år. Ottar. 18-25.
 • Show author(s) (2003). Som man graver, finner man! Ottar. 15-26.
 • Show author(s) (2003). De levende døde. Ravfunn og dødekult på Melkøya i steinalderen. Ottar. 57-63.
 • Show author(s) (2003). De levende døde. Øyfolk. Årbok for lokjalhistorie og kultur i Hammerfest. 37-49.
 • Show author(s) (2002). Ravfunna på Melkøya - spor etter ritualer i steinalderen. Ottar. 32-40.
 • Show author(s) (1999). T16056 - et myrfunn fra Frøya. Spor. 21-24.
 • Show author(s) (1998). Sunnmøre - et sosialt grenselandskap i yngre steinalder. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 8-12.
 • Show author(s) (1998). Bergartsbrudd og samfunn. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen.
 • Show author(s) (1996). Skostredet på godt og vondt! Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 28-30.
Interview
 • Show author(s) (2019). Forsker vil ha mer informasjon om vikingskipet: - Det er jo et spektakulært funn!
 • Show author(s) (2017). NRK dagsrevyen og Vestlandsrevyen.
 • Show author(s) (2017). Her finn dei spora etter dei første jegerane.
 • Show author(s) (2015). De ukjente tindejegerne.
 • Show author(s) (2014). Sensasjonelle steinalderfunn i Tafjordfjella.
 • Show author(s) (2014). Fann avansert marin teknologi. Rett under torva har arkeologane i haust funne det dei kallar avansert marin teknologi på Nautøya.
 • Show author(s) (2014). Arkeologane ber turgåarar om å la funna få ligge i fred.
 • Show author(s) (2007). Sneeuwitjie - Norwee Energie.
 • Show author(s) (2007). Melkøya.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2022). Expanding Horizons in North Atlantic Archaeology. 12 pages.
 • Show author(s) (2017). The skeid and other assemblies in the Norwegian "Mountain Land". 18 pages.
 • Show author(s) (2015). Amber. 15 pages.
 • Show author(s) (2009). Melkøyaprosjektet og formidling. 24 pages.
 • Show author(s) (2009). Materiellkultur og bosetning på Melkøya gjennom forhistorisk tid. 61 pages.
 • Show author(s) (2009). Katalogiseringsnøkler for Melkøyaprosjektet / Steinbrukende tid i Nord Norge. 10 pages.
 • Show author(s) (2009). Island settlements and maritime hunter-fishers: spatial and temporal transformations over 11,000 years at Melkøya, northern Norway. 8 pages.
 • Show author(s) (2009). Eldre steinalder på Melkøya, repsentativitet, strandlinjer og transgresjon. -491494 pages.
Museum exhibition
 • Show author(s) (2010). Unike vikingtidsfunn.
 • Show author(s) (2006). Ilden i sentrum. Mat, kult og varme gjennom 11 000 år.
 • Show author(s) (2006). Form fra fortida - Steinalderens brukskunst og design.
Poster
 • Show author(s) (2017). Klokkebegerspisser in situ. Funn og aktivitetsområde fra Haslvik, Sogn og Fjordane.
 • Show author(s) (2015). The Bjørkum Combs; Actors, Production and Networks during the Viking Age.
 • Show author(s) (2015). Hallingskeid - Feasting, competetive games and barter in the mountains.
 • Show author(s) (2006). “Focus on fire” – The New Stone Age exhibition atTromsø University Museum.
 • Show author(s) (2005). Island settlements and the use of space: Maritime hunter-fishers through 11 000 years at Melkøya, Arctic Norway.
 • Show author(s) (2004). Maritime hunter-fishers through 10.000 years at Melkøya, Arctic Norway.
Exhibition catalogue
 • Show author(s) (1998). Skostredet på godt og vondt! 1998.
 • Show author(s) (1998). Skostredet for better or worse. 1998.
Website (informational material)
 • Show author(s) (2017). I hjartet av Lædalskvartsitten.
 • Show author(s) (2014). Ville fjell, bogastøer og steinredskap – Fetegga i Norddal kommune.
 • Show author(s) (2014). Steinalderbøndene på Hjelmeset.
 • Show author(s) (2014). Små lokaliteter, stort potensial. Ny kunnskap om tidlig-mesolitikum på Vestlandet.
 • Show author(s) (2014). Små leirplasser, sjeldent fine funn! Steinalderundersøkelser i Halsvik, Gulen.
 • Show author(s) (2014). Møteplassar på fjellet, Hallingskeidsanden.
 • Show author(s) (2014). Merovingertidsgrava på Tolo i Hardanger.
 • Show author(s) (2014). Dårlig vær, fine funn! Steinalderboplassen på Nautøy.
 • Show author(s) (2013). Gravrøysa på Huglo.

More information in national current research information system (CRIStin)