Home
 • E-mailMorten.Ramstad@uib.no
 • Phone+47 55 58 49 44+47 406 10 070
 • Visitor Address
  J. Frielesgt. 1
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2016. High-resolution stratigraphy of Scandinavian coastal archaeological settlements: the case of Håkonshella, W Norway. Boreas. 508-520.
 • Show author(s) 2011. Bjørkum: feasting, craft production and specialisation on a Viking Age rural site in Norway. Antiquity.
 • Show author(s) 2006. Perler og mennesker 4000 f.Kr. Om miljøet rundt ravfunene fra Finnmarks steianlder. Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter - Nordisk. 129-146.
 • Show author(s) 2005. The Melkøya project: maritime hunter-fisher island settlements and the use of space through 11 000 years on Melkøya, Arctic Norway. Antiquity.
 • Show author(s) 2000. Veideristnignene på Møre. teori, kronologi og dateringsmetoder. Viking. 51-86.
 • Show author(s) 2000. Brytinga mellom nord og sør. Primitive tider. 54-79.
 • Show author(s) 1998. Cultural and regional boundaries in the Neolithic of the western coast of Norway - a present or past construction?”. Archaeologia Baltica. 205-214.
 • Show author(s) 1998. Common Group Identity with or without Ethnicity? The Norwegian West Coast during the Late Stone Age. GOTARC Series C. 355-365.
Report
 • Show author(s) 2015. Arkeologiske undersøkelser av kulturlagslokalitet fra senmesolitikum (id 109879). Follese gbnr.12/389,1742. Askøy k. Hordaland. Upubl. arkeologisk rapport. .
 • Show author(s) 2011. SFYK, personalveileder. For midlertidige ansatte ved arkeologisk felt og etterarbeid. .
 • Show author(s) 2009. Undersøkelsene på Melkøya. Melkøyaprosjektet - kulturhistoriske registreringer og utgravninger 2001 og 2002. 36. 36. .
 • Show author(s) 2006. Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika/Fjellvika 2005. Tromura, Tromsø Museum Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø. .
 • Show author(s) 2002. Dokuemntasjons- og gravestandard, Melkøyaprosjektet. .
 • Show author(s) 2000. Kulturminner og kulturmiljø i Gråfjell, Regionfelt Østlandet, Åmot kommune i Hedemark. 093. 093. .
 • Show author(s) 2000. Eldre steinalder på Melkøya, representativitet, strandlinjer og transgresjon. 36. 36. .
 • Show author(s) 1998. Utvidelse av eksisterended steinbrudd Sløvågen, Gulen kommune. Oppdragsmelding 009. Bergen Museum. .
Lecture
 • Show author(s) 2018. Veiðar og strandmenning/Hunting and fishing in coastal areas.
 • Show author(s) 2018. Eksternt finansierte prosjekter.
 • Show author(s) 2015. Universitetsmuseene – universitetenes vindu mot verden – er glasset pusset tilstrekkelig rent? Moderator ved paneldebatt.
 • Show author(s) 2015. Sesjon 4:Forvaltningsarkeologiens yttergrense eller på kanten av stupet. Sesjonsinnledning.
 • Show author(s) 2015. Alpine topper og fonnefunn 2014, Universitetsmuseet i Bergen.
 • Show author(s) 2013. Året som gikk, SFYK, Universitetsmuseet i Bergen.
 • Show author(s) 2013. Budsjettering og dimensjonering av steinalderundersøkelser.
 • Show author(s) 2013. Bjørkum i Lærdal. En unik lokalitet? Eller en av mange?
 • Show author(s) 2012. Årets feltsesong, Universitetsmuseet i Bergen.
 • Show author(s) 2012. Året som gjekk – 2011. SFYK, Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) 2011. Feltsesongen 2011 ved SFYK, Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) 2010. Årets feltsesong SFYK.
 • Show author(s) 2010. De store vikingfunnene fra Bjørkum i Lærdal. En spesialisert gård, verkstedsplass eller kaupang.
 • Show author(s) 2010. Da Øystein kom til Bjørkum, og arkeologene vel tusen år etter.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2017. De arkeologiske undersøkelsene på Lurane i 2012 og 2016.
 • Show author(s) 2016. Siste kapittel om de norske høyfjellsfonnene.
 • Show author(s) 2016. Dei arkeologiske utgravingane på Lurane.
 • Show author(s) 2014. Arkeologiske funn og utgravinger i Herøy 2009-2014. Historia fortel.
 • Show author(s) 2012. Utgravingene på Bjørkum Foreløpige resultater, perspektiv og tolkning.
 • Show author(s) 2007. Musikk i steinalderen.
 • Show author(s) 2006. Vinterstid på Melkøya for 6000 år siden.
Academic lecture
 • Show author(s) 2019. Vestnorske grophus fra jern- og mellomalder. Variasjon, funksjon og tolkning.
 • Show author(s) 2019. Veidemann og bonde, nye vestlandske boplassfunn fra MNb og SN.
 • Show author(s) 2019. Session leader, Shielings.
 • Show author(s) 2019. Hallingskeid, a window into Viking Age assemblies.
 • Show author(s) 2019. Fangstanlegg og den «nye» høgfjellsarkeologien.
 • Show author(s) 2018. Tidleg organisering. Tingstaden på Sausjord.
 • Show author(s) 2018. Sumtangen på Hardangervidda -dokumentasjon og refleksjoner av 180 år med arkeologisk feltpraksis.
 • Show author(s) 2018. Resultatbørs. Arkeologiske undersøkingar Universitetsmuseet i Bergen 2017.
 • Show author(s) 2018. Neolithic amber in Norway and social dynamics in the 3th millennium BC in Scandinavia.
 • Show author(s) 2018. Late Iron Age - Sites and finds in Western Norway.
 • Show author(s) 2018. Frå lokalitet til buplass. Empiriske og teoretiske betraktningar om bruken av maskinell flateavdekking ved steinalderundersøkingar.
 • Show author(s) 2018. Reindeer, antler and exchange in the light of Sumtangen, Hardangervidda and Bjørkum. .
 • Show author(s) 2017. Yngre Jernalder og Middelalder på Vestlandet. Kunnskap og status.
 • Show author(s) 2017. Universitetsmuseet i Bergen, Feltsesongen 2017.
 • Show author(s) 2017. Ting og mennesker i endring. Rav og skifer, nettverk og materielle konfigurasjoner ved overgangen til det fjerde årtusen f.Kr.
 • Show author(s) 2017. Steinalderboplassen Håkonshella. Landskapsrom, bygd miljø og materiell kultur.
 • Show author(s) 2017. Alpine topper og ville fjell; nordvestnorske høyfjellsfonner, mennesker, reinsdyr og klima. Status og perspektiv.
 • Show author(s) 2016. Recent Discoveries of Viking Age graves in Western Norway, Landscape and Context.
 • Show author(s) 2016. Introduction,; Buried Things Recent Discoveries of Viking Graves in Iceland and Western Norway. .
 • Show author(s) 2015. Steinalderens kultrulagslokaliteter; landskap og dimensjonering, alternative metoder og analyse.
 • Show author(s) 2015. Frå sans og samling - stevner i fjell og vikingtid.
 • Show author(s) 2015. Alpin fangst på Fetegga i mesolitikum.
 • Show author(s) 2014. Vikingtidsplassen Bjørkum i Lærdal i lys av møteplasser, stevne, skeid og dans i historisk tid.
 • Show author(s) 2014. Utmark; fra Sumtangen til Aurland til Hallingskeid.
 • Show author(s) 2014. Ting og mennesker i endring: Nye perspektiver på overgangen til neolitikum i Nordligste Europa.
 • Show author(s) 2014. Stone Age Amber in Norway: Chronology, Exchange and Networks.
 • Show author(s) 2014. Bjørkum, Skeid and Dances. New forms of assemblies and multifunctional localities during Late Iron Age Western Norway.
 • Show author(s) 2014. Amber, networks and exchange. Material and social transformations in Northernmost Europe 4000 BC.
 • Show author(s) 2013. The complexity of the Viking Age Site Bjørkum: A window into Prehistoric Cult and Assambely Places.
 • Show author(s) 2013. Austant’s comb: Craft production, networks, and social landscape during Late Iron Age Western Norway.
 • Show author(s) 2012. Colonizing darkness, entering the light! Lithic raw materials, trends and tradition during the Early Mesolithic in Western Finnmark, Arctic Norway.
 • Show author(s) 2011. Material culture, tends and traditions during pre-boreal times in Western Finnmark, Arctic Norway.
 • Show author(s) 2011. Combs and combmakers at Bjørkum. Worksho. Actors and Affordable Crafts.
 • Show author(s) 2010. ”Mellom bakkar og berg – Bjørkum, en vikingtidsplass i Lærdal”.
 • Show author(s) 2010. I skyggen av Jutlamannen- Vikingtidsplassen Bjørkum.
 • Show author(s) 2009. Mellom øst og vest, fjord og fjell. Tidlig vikingtid, Bjørkum i Lærdal.
 • Show author(s) 2007. Ny teknologi, nye historier. Om den nye steinalderutstillignen ved Tromsø Museum.
 • Show author(s) 2006. Steinalderutstillingen "Ilden i sentrum". Konsept, målsetting og evaluering.
 • Show author(s) 2006. Melkøyaprosjektet,- utstillinger og formidling.
 • Show author(s) 2006. Landskap og ild. Melkøya i tidlig metalltid og jernalder.
 • Show author(s) 2005. The straight jackets of traditional concepts: How a re-evaluation of amber finds and personal identities in Stone Age Finnmark Arctic Norway could change how we view the Mesolithic and Neolithic transition in the far north”.
 • Show author(s) 2005. Amber and personal identities in Stone Age Arctic Norway: Mesolithic – ”Neolithic” transitions in the far North.
 • Show author(s) 2004. ”I enden av byttenettverket. Fragmenterte ravsmykker, kultus og død for 6000 år siden”.
 • Show author(s) 2004. ”From Early to Late Stone Age in Finnmark, Artic Norway – Amber, Exchange and Social identities”.
 • Show author(s) 2004. Nord Skandivia 4000 f.Kr. Ravsmykker, bytterelasjoner og sosialeidentiteter.
 • Show author(s) 2003. Steinalderundersøkelser i Nord-Norge. En kritisk metodisk diskusjon med utgangspunkt i Melkøya prosjektet.
 • Show author(s) 2003. Steinalderboplasser og flateavdekking. Teoretiske og metodiske perspektiver basert på Melkøyaprosjektet.
 • Show author(s) 2002. Restructuring; life, settlements and dwellings. New perspectives based on the ongoing excavations at Melkoya, Artic Norway”.
 • Show author(s) 2002. Melkøya Prosjektet 2002. - Nye utgravingsmetoder, nye perspektiver.
 • Show author(s) 1997. Formidlingens innhold.
Other product
 • Show author(s) 2006. Maritime hunter-fishers through 11.000 years on Melkøya, Northern Norway.
 • Show author(s) 2005. Melkøya: bosetning og fangst gjennom 11.000 år.
Other presentation
 • Show author(s) 2012. Vikingtidsstaden Bjørkum. Skiltutstilling.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2013. Jordbruksbosetningens utvikling på Vestlandet. Kunnskapsstatus, presentasjon av nye resultater og fremtidige problemstillinger. UBAS 7. Universitetet i Bergen.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2019. Rognaloftets hemmelegheiter - frå ofra vikingskip til steinaldergraver. Havstrilen. 42-58.
 • Show author(s) 2018. Rongelofthillaren – pionerbønder, steinaldergraver og vikingskipet i myra. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 126-126.
 • Show author(s) 2018. Bjørkum i vikingtida: en gård, en samlingsplass, litt av begge deler eller noe helt annet? Are Tie.
 • Show author(s) 2017. Reinsjakt til Ulike tider over eit langt tidsrom i Møre-fjella. Villreinen. 32-37.
 • Show author(s) 2015. Siste kapittel om de norske høyfjellsfonnene? Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 54-61.
 • Show author(s) 2015. Ringshornet - klima, mennesker og reinsdyr gjennom 4000 år. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 62-70.
 • Show author(s) 2015. Reinsjakt i pionertida. Ein nyoppdaga steinalderbupolass i Langfjelldalen. Årbok for Norddal.
 • Show author(s) 2015. Fetegga; bågastøer og alpin fangst i eldre steinalder. Villreinen. 35-40.
 • Show author(s) 2014. Steinaldermenneskene ved Norskekysten: pionérer i maritim mestring. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 6-17.
 • Show author(s) 2011. Bjørkum. Et innblikk i nye økonomiske og sosiale strukturer i tidlig vikingtid. Riss: Et arkeologisk tidsskrift. 40-52.
 • Show author(s) 2010. Vikingtidsplassen Bjørkum, -utgraving og formidling. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 56-67.
 • Show author(s) 2007. Mennesker og ild på Melkøya i tidlig metalltid og jernalder. Øyfolk. Årbok for lokjalhistorie og kultur i Hammerfest. 114-123.
 • Show author(s) 2007. Den brente øya - nye perspektiver på den "funntomme perioden". RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 28-40.
 • Show author(s) 2006. Nye bål -gammel ved. Treartsbestemmelse, datering og fortidens ildsteder. Ottar. 43-49.
 • Show author(s) 2006. Melkøya - ild og energi gjennnom 11 000 år. Ottar. 18-25.
 • Show author(s) 2003. Som man graver, finner man! Ottar. 15-26.
 • Show author(s) 2003. De levende døde. Ravfunn og dødekult på Melkøya i steinalderen. Ottar. 57-63.
 • Show author(s) 2003. De levende døde. Øyfolk. Årbok for lokjalhistorie og kultur i Hammerfest. 37-49.
 • Show author(s) 2002. Ravfunna på Melkøya - spor etter ritualer i steinalderen. Ottar. 32-40.
 • Show author(s) 1999. T16056 - et myrfunn fra Frøya. Spor. 21-24.
 • Show author(s) 1998. Sunnmøre - et sosialt grenselandskap i yngre steinalder. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 8-12.
 • Show author(s) 1998. Bergartsbrudd og samfunn. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen.
 • Show author(s) 1996. Skostredet på godt og vondt! Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 28-30.
Interview
 • Show author(s) 2019. Forsker vil ha mer informasjon om vikingskipet: - Det er jo et spektakulært funn!
 • Show author(s) 2017. NRK dagsrevyen og Vestlandsrevyen.
 • Show author(s) 2017. Her finn dei spora etter dei første jegerane.
 • Show author(s) 2015. De ukjente tindejegerne.
 • Show author(s) 2014. Sensasjonelle steinalderfunn i Tafjordfjella.
 • Show author(s) 2014. Fann avansert marin teknologi. Rett under torva har arkeologane i haust funne det dei kallar avansert marin teknologi på Nautøya.
 • Show author(s) 2014. Arkeologane ber turgåarar om å la funna få ligge i fred.
 • Show author(s) 2007. Sneeuwitjie - Norwee Energie.
 • Show author(s) 2007. Melkøya.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2017. The skeid and other assemblies in the Norwegian "Mountain Land". 18 pages.
 • Show author(s) 2015. Amber. 15 pages.
 • Show author(s) 2009. Melkøyaprosjektet og formidling. 24 pages.
 • Show author(s) 2009. Materiellkultur og bosetning på Melkøya gjennom forhistorisk tid. 61 pages.
 • Show author(s) 2009. Katalogiseringsnøkler for Melkøyaprosjektet / Steinbrukende tid i Nord Norge. 10 pages.
 • Show author(s) 2009. Island settlements and maritime hunter-fishers: spatial and temporal transformations over 11,000 years at Melkøya, northern Norway. 8 pages.
 • Show author(s) 2009. Eldre steinalder på Melkøya, repsentativitet, strandlinjer og transgresjon. -491494 pages.
Museum exhibition
 • Show author(s) 2010. Unike vikingtidsfunn.
 • Show author(s) 2006. Ilden i sentrum. Mat, kult og varme gjennom 11 000 år.
 • Show author(s) 2006. Form fra fortida - Steinalderens brukskunst og design.
Poster
 • Show author(s) 2017. Klokkebegerspisser in situ. Funn og aktivitetsområde fra Haslvik, Sogn og Fjordane.
 • Show author(s) 2015. The Bjørkum Combs; Actors, Production and Networks during the Viking Age.
 • Show author(s) 2015. Hallingskeid - Feasting, competetive games and barter in the mountains.
 • Show author(s) 2006. “Focus on fire” – The New Stone Age exhibition atTromsø University Museum.
 • Show author(s) 2005. Island settlements and the use of space: Maritime hunter-fishers through 11 000 years at Melkøya, Arctic Norway.
 • Show author(s) 2004. Maritime hunter-fishers through 10.000 years at Melkøya, Arctic Norway.
Exhibition catalogue
 • Show author(s) 1998. Skostredet på godt og vondt! 1998.
 • Show author(s) 1998. Skostredet for better or worse. 1998.
Website (informational material)
 • Show author(s) 2017. I hjartet av Lædalskvartsitten.
 • Show author(s) 2014. Ville fjell, bogastøer og steinredskap – Fetegga i Norddal kommune.
 • Show author(s) 2014. Steinalderbøndene på Hjelmeset.
 • Show author(s) 2014. Små lokaliteter, stort potensial. Ny kunnskap om tidlig-mesolitikum på Vestlandet.
 • Show author(s) 2014. Små leirplasser, sjeldent fine funn! Steinalderundersøkelser i Halsvik, Gulen.
 • Show author(s) 2014. Møteplassar på fjellet, Hallingskeidsanden.
 • Show author(s) 2014. Merovingertidsgrava på Tolo i Hardanger.
 • Show author(s) 2014. Dårlig vær, fine funn! Steinalderboplassen på Nautøy.
 • Show author(s) 2013. Gravrøysa på Huglo.

More information in national current research information system (CRIStin)