Home
Nedelina Vasileva Naydenova's picture

Nedelina Vasileva Naydenova

Assistant Professor
 • E-mailnedelina.naydenova@uib.no
 • Phone+47 55 58 89 66
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen