Home
 • E-mailNick.Pouls@uib.no
 • Phone+47 55 58 26 47
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Nick Pouls is a PhD Candidate at the Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion. His research focuses on medieval written culture, medieval literacy, medieval communication, and medieval book history, with particular attention to the transmission of medieval (Latin) texts and intellectual networks. Among other topics, he is interested in intellectuals in the Middle Ages, the history of (medieval) libraries, and auxiliary sciences, such as palaeography, codicology, and diplomatics.

Journal articles
 • Pouls, Nick. 2019. ‘Noordelijke boekuitwisseling: Scandinavische intellectuele netwerken in de lange twaalfde eeuw (ca. 1050-ca. 1250)’. Madoc: Tijdschrift over de Middeleeuwen. 33: 44-51.
 • Pouls, Nick. 2018. 'Mili Balakirev: een Russisch componist geïntrigeerd door de kerk'. Pokrof. 65: 6-8.
 • Pouls, Nick. 2018. 'De 'Landbrief' van de Circul van de Ooij: een zestiende-eeuwse oorkonde en zegel met een Spaanse knipoog'. Numaga Nijmeegs Katern. 32: 57-60.
 • Pouls, Nick. 2018. 'Zegelen voor een ander: hoe het zegel van een kapelaan op het testament van een schoenmaker belandde'. Bossche Kringen. 5: 16-19.
 • Pouls, Nick. 2018. 'Koptische papyri en perkamenten in Utrecht: herkomst, tekstfragmenten, gebruikerssporen'. Pokrof. 65: 6-8.
 • Pouls, Nick. 2018. 'Zegelbeschrijvingen: een vak apart'. Archievenblad. 122: 20-22.
 • Pouls, Nick. 2017. 'Obsessie voor Pythagoras: de verhandelingen van muziektheoreticus Franchinus Graffurius'. Hermeneus. 89: 152-159.
 • Pouls, Nick. 2017. 'De kloostergemeenschappen van Athos: een kritisch geluid tegen de oecumene'. Pokrof. 64: 5-8.
 • Pouls, Nick. 2017. 'Sister Act: de wereld van de clarissen, review van Bert Roest, Order and Disorder: the Poor Clares between Foundation and Reform'. Historisch Tijdschrift Aanzet. 32: 51-52.
 • Pouls, Nick. 2017. 'Klassiek afgestemd: de opkomst en teloorgang van de Pythagoreïsche stemming in de middeleeuwen'. Historisch Tijdschrift Aanzet. 32: 20-27.
 • Pouls, Nick. 2017. 'Twee rechterhanden: een vergelijkende analyse van de aanslagtechniek van de renaissanceluit en de pipa'. De Tablatuur. 114: 15-20.
 • Pouls, Nick. 2016. 'Een oecumenisch visionair uit het Oosten: patriarch Athenagoras (1866-1972)'. Pokrof. 63: 15-17.
Reports and theses
 • Pouls, Nick. 2018. Tracing Readers in the Utrecht Abbey of St. Paul: A Codicological and Palaeographical Search for Readers and Their Reading Patterns and Reading Habits in MS Utrecht, Universiteitsbibliotheek, Hs. 86. Utrecht University, Utrecht. 270 pages.
 • Pouls, Nick. 2017. Last van stemmingswisselingen. De receptie van Claudius Ptolemaeus’ Άρμονίαι (Harmonieën) in de muziek-theoretische ontwikkeling van de middentoonstemming in het laat vijftiende- en zestiende-eeuwse Italië. Radboud University Nijmegen, Nijmegen. 82 pages.
Book sections
 • Pouls, Nick; Calis, Kiki; Verweij, Loni. 2018. ‘Lokalisering van handschriftfragmenten: een speurtocht door middeleeuwse heiligenverering’. 31, pages 224-229. In:
  • Jaski, Bart; Mostert, Marco; Van Vliet, Kaj. 2018. Perkament in stukken: Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten. Uitgeverij Verloren. 280 pages. ISBN: 9789087047429.
 • Pouls, Nick; Verweij, Loni. 2018. ‘Middeleeuwse muzieknotatie in een archiefstuk: een kijkje in het Utrechtse neumenschrift’. 12, pages 98-101. In:
  • Jaski, Bart; Mostert, Marco; Van Vliet, Kaj. 2018. Perkament in stukken: Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten. Uitgeverij Verloren. 280 pages. ISBN: 9789087047429.
 • Pouls, Nick; Verweij, Loni. 2018. ‘Muziek versneden tot dekblad: acht middeleeuwse handschriftfragmenten met muzieknotatie’. 11, pages 94-97. In:
  • Jaski, Bart; Mostert, Marco; Van Vliet, Kaj. 2018. Perkament in stukken: Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten. Uitgeverij Verloren. 280 pages. ISBN: 9789087047429.

More information in national current research information system (CRIStin)