Home
 • E-mailNick.Pouls@uib.no
 • Phone+47 55 58 26 47+47 413 87 909
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Nick Pouls is a PhD Candidate at the Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion. His research focuses on medieval written culture, medieval literacy, medieval communication, and medieval book history, with particular attention to the transmission of medieval (Latin) texts and intellectual networks. Among other topics, he is interested in intellectuals in the Middle Ages, the history of (medieval) libraries, and auxiliary sciences, such as palaeography, codicology, and diplomatics.

Academic article
 • 2019. ‘Noordelijke boekuitwisseling: Scandinavische intellectuele netwerken in de lange twaalfde eeuw (ca. 1050-ca. 1250)’. Madoc: Tijdschrift over de Middeleeuwen. 178-185.
Lecture
 • 2019. Monasticus Communis: Theoretical Consideration on Scribal Evidence of Patristic Manuscripts in the Low Countries during the High Middle Ages.
 • 2019. Habent sua fata libelli: From Manuscript Fragments to Nordic Intellectual Networks in the Long Twelfth Century.
Academic lecture
 • 2020. Writing and Reading Texts of the Church Fathers: A Quantitative Codicological Approach to the Legibility of Patristic Books in the High Middle Ages.
 • 2020. French-Norwegian Connections! Dating and Tracing the Origin of the Manuscript Fragment Through Palaeographical Features.
 • 2020. Church Fathers Annotated: Mechanics of Reading Patristic Texts in the Low Countries in the High Middle Ages.
 • 2019. Not All That Different: The Use of Technical Signs in Nordic Latin Manuscript Fragments in a Broader Perspective.
 • 2019. Monastic Learning through Signs: Reading Patristic Texts in the Low Countries during the Twelfth-Century Renaissance.
 • 2019. Alle boeken leiden naar Rome: De overlevering van hoogmiddeleeuwse handschriften uit de Lage Landen in de Biblioteca Apostolica Vaticana.
 • 2018. Reconstructing its Original Bookbinding: A Comparative Codicological Study of Utrecht, Universiteitsbibliotheek, Hs. 86 from the Utrecht Abbey of St. Paul.
 • 2018. Reading and Studying the Moralia in Iob: Marginal Scholarship in Utrecht, Universiteisbibliotheek, Hs. 86 From the Utrecht Abbey of St. Paul.
 • 2018. Nijmeegse klavieren en leeslinten: een analyse van leeshulpen in laatmiddeleeuwse handschriften en vroegmoderne drukken uit het Regionaal Archief Nijmegen.
 • 2018. Leaving Traces in the Marings of the Moralia in Iob: Attention and Quotation Signs in Utrecht, Universiteitsbibliotheek, Hs. 86 from the Utrecht Abbey of St. Paul.
Book review
 • 2020. Erik Kwakkel, Books Before Print (Amsterdam, Leeds: Amsterdam University Press; Arc Humanities Press, 2018). Quærendo. 431-435.
 • 2017. 'Sister Act: de wereld van de clarissen, review van Bert Roest, Order and Disorder: the Poor Clares between Foundation and Reform'. Historisch Tijdschrift Aanzet. 51-52.
Masters thesis
 • 2018. Tracing Readers in the Utrecht Abbey of St. Paul: A Codicological and Palaeographical Search for Readers and Their Reading Patterns and Reading Habits in MS Utrecht, Universiteitsbibliotheek, Hs. 86.
 • 2017. Last van stemmingswisselingen. De receptie van Claudius Ptolemaeus’ Άρμονίαι (Harmonieën) in de muziektheoretische ontwikkeling van de middentoonstemming in het laat vijftiende- en zestiende-eeuwse Italië.
Database
 • 2017. 'Introductie zegelcollecties Regionaal Archief Nijmegen'.
Popular scientific article
 • 2020. Goed gelovig? De inkeer van Ivan IV 'de Verschrikkelijke' na diens ontmoeting met de heilige 'gek' van Pskov, Nicolaas'. Pokrof. 13-14.
 • 2020. 'In de ban van de heilige berg: het opzetten van een onderzoeksproject over de hoogmiddeleeuwse schriftcultuur van de kloosters op Athos'. Pokrof. 15-18.
 • 2018. 'Zegelen voor een ander: hoe het zegel van een kapelaan op het testament van een schoenmaker belandde'. Bossche Kringen. 16-19.
 • 2018. 'Zegelbeschrijvingen: een vak apart'. Archievenblad. 20-22.
 • 2018. 'Mili Balakirev: een Russisch componist geïntrigeerd door de kerk'. Pokrof. 6-8.
 • 2018. 'Koptische papyri en perkamenten in Utrecht: herkomst, tekstfragmenten, gebruikerssporen'. Pokrof. 6-8.
 • 2018. 'De 'Landbrief' van de Circul van de Ooij: een zestiende-eeuwse oorkonde en zegel met een Spaanse knipoog'. Numaga Nijmeegs Katern. 57-60.
 • 2017. 'Twee rechterhanden: een vergelijkende analyse van de aanslagtechniek van de renaissanceluit en de pipa'. De Tablatuur. 15-20.
 • 2017. 'Obsessie voor Pythagoras: de verhandelingen van muziektheoreticus Franchinus Graffurius'. Hermeneus. 152-159.
 • 2017. 'Klassiek afgestemd: de opkomst en teloorgang van de Pythagoreïsche stemming in de middeleeuwen'. Historisch Tijdschrift Aanzet. 20-27.
 • 2017. 'De kloostergemeenschappen van Athos: een kritisch geluid tegen de oecumene'. Pokrof. 5-8.
 • 2016. 'Een oecumenisch visionair uit het Oosten: patriarch Athenagoras (1866-1972)'. Pokrof. 15-17.
Book Translation
 • 2020. Catalogus Lepra Museum Bergen .
Popular scientific chapter/article
 • 2018. ‘Muziek versneden tot dekblad: acht middeleeuwse handschriftfragmenten met muzieknotatie’. 94-97.
 • 2018. ‘Middeleeuwse muzieknotatie in een archiefstuk: een kijkje in het Utrechtse neumenschrift’. 98-101.
 • 2018. ‘Lokalisering van handschriftfragmenten: een speurtocht door middeleeuwse heiligenverering’. 224-229.

More information in national current research information system (CRIStin)