Home
 • E-mailNick.Pouls@uib.no
 • Phone+47 55 58 26 47+47 413 87 909
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Nick Pouls is a PhD Candidate at the Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion. His research focuses on medieval written culture, medieval literacy, medieval communication, and medieval book history, with particular attention to the transmission of medieval (Latin) texts and intellectual networks. Among other topics, he is interested in intellectuals in the Middle Ages, the history of (medieval) libraries, and auxiliary sciences, such as palaeography, codicology, and diplomatics.

Academic article
 • Show author(s) 2021. 'Reduce, Reuse, Recycle. Das Schicksal der Handschrift Bergen, UB, MS 1550.5'. Maniculae. Beiträge zur Überlieferungsforschung mittelalterlicher Texte. 1-5.
Lecture
 • Show author(s) 2019. Monasticus Communis: Theoretical Consideration on Scribal Evidence of Patristic Manuscripts in the Low Countries during the High Middle Ages.
 • Show author(s) 2019. Habent sua fata libelli: From Manuscript Fragments to Nordic Intellectual Networks in the Long Twelfth Century.
Academic lecture
 • Show author(s) 2021. Using or Understanding Greek? Greek Script and Annotations in latin Manuscripts of the Abbeys of the Southern Low Countries, c. 1100-c. 1300.
 • Show author(s) 2021. If Neumes Could Sing: Musical Scripts from France in Norwegian’ Liturgical Manuscript Fragments.
 • Show author(s) 2021. Een volume of meerdere volumen. Codicologische formats en afmetingen van Gregorius de Grote’s Moralia in Iob in de vroege en hoge middeleeuwen.
 • Show author(s) 2021. Editing: A Never Ending Story. The Case of Konungs skuggsjá, AM 243bα fol.
 • Show author(s) 2020. Writing and Reading Texts of the Church Fathers: A Quantitative Codicological Approach to the Legibility of Patristic Books in the High Middle Ages.
 • Show author(s) 2020. Preparing the Parchment Page: Encoding Pricking and Ruling of Medieval Manuscripts for Quantitative Studies.
 • Show author(s) 2020. French-Norwegian Connections! Dating and Tracing the Origin of the Manuscript Fragment Through Palaeographical Features.
 • Show author(s) 2020. Church Fathers Annotated: Mechanics of Reading Patristic Texts in the Low Countries in the High Middle Ages.
 • Show author(s) 2019. Not All That Different: The Use of Technical Signs in Nordic Latin Manuscript Fragments in a Broader Perspective.
 • Show author(s) 2019. Monastic Learning through Signs: Reading Patristic Texts in the Low Countries during the Twelfth-Century Renaissance.
 • Show author(s) 2019. Alle boeken leiden naar Rome: De overlevering van hoogmiddeleeuwse handschriften uit de Lage Landen in de Biblioteca Apostolica Vaticana.
 • Show author(s) 2018. Reconstructing its Original Bookbinding: A Comparative Codicological Study of Utrecht, Universiteitsbibliotheek, Hs. 86 from the Utrecht Abbey of St. Paul.
 • Show author(s) 2018. Reading and Studying the Moralia in Iob: Marginal Scholarship in Utrecht, Universiteisbibliotheek, Hs. 86 From the Utrecht Abbey of St. Paul.
 • Show author(s) 2018. Nijmeegse klavieren en leeslinten: een analyse van leeshulpen in laatmiddeleeuwse handschriften en vroegmoderne drukken uit het Regionaal Archief Nijmegen.
 • Show author(s) 2018. Leaving Traces in the Marings of the Moralia in Iob: Attention and Quotation Signs in Utrecht, Universiteitsbibliotheek, Hs. 86 from the Utrecht Abbey of St. Paul.
Book review
 • Show author(s) 2021. Frank Coulson en Robert Babcock (red.), The Oxford Handbook of Latin Palaeography (New York/Oxford: Oxford University Press, Oxford Handbooks, 2020). Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. 329-339.
 • Show author(s) 2020. Erik Kwakkel, Books Before Print (Amsterdam, Leeds: Amsterdam University Press; Arc Humanities Press, 2018). Quærendo. 431-435.
 • Show author(s) 2017. 'Sister Act: de wereld van de clarissen, review van Bert Roest, Order and Disorder: the Poor Clares between Foundation and Reform'. Historisch Tijdschrift Aanzet. 51-52.
Masters thesis
 • Show author(s) 2018. Tracing Readers in the Utrecht Abbey of St. Paul: A Codicological and Palaeographical Search for Readers and Their Reading Patterns and Reading Habits in MS Utrecht, Universiteitsbibliotheek, Hs. 86.
 • Show author(s) 2017. Last van stemmingswisselingen. De receptie van Claudius Ptolemaeus’ Άρμονίαι (Harmonieën) in de muziektheoretische ontwikkeling van de middentoonstemming in het laat vijftiende- en zestiende-eeuwse Italië.
Database
 • Show author(s) 2017. 'Introductie zegelcollecties Regionaal Archief Nijmegen'.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2021. ‘Global Orthodoxy’ aan het Instituut voor Oosters Christendom (IVOC). Een conference-verslag. Pokrof. 19-20.
 • Show author(s) 2021. 'Terugblik. Patriarch Irinej (1930-2020), hoeder van de Servische traditie'. Pokrof. 12-13.
 • Show author(s) 2021. 'Nieuwe patriarch Servisch-orthodoxe Kerk'. Kerk wereldwijd. Tijdschrift voor missie en dialoog. 18-20.
 • Show author(s) 2021. 'Gekoeld bewaard: Vaticaanse collecties in Spitsbergen'. Archievenblad. 15-17.
 • Show author(s) 2020. Goed gelovig? De inkeer van Ivan IV 'de Verschrikkelijke' na diens ontmoeting met de heilige 'gek' van Pskov, Nicolaas'. Pokrof. 13-14.
 • Show author(s) 2020. 'Irinej Bulović: diplomaticus van de Servisch-Orthodox Kerk?'. Pokrof. 17-19.
 • Show author(s) 2020. 'In de ban van de heilige berg: het opzetten van een onderzoeksproject over de hoogmiddeleeuwse schriftcultuur van de kloosters op Athos'. Pokrof. 15-18.
 • Show author(s) 2019. ‘Noordelijke boekuitwisseling: Scandinavische intellectuele netwerken in de lange twaalfde eeuw (ca. 1050-ca. 1250)’. Madoc: Tijdschrift over de Middeleeuwen. 178-185.
 • Show author(s) 2018. 'Zegelen voor een ander: hoe het zegel van een kapelaan op het testament van een schoenmaker belandde'. Bossche Kringen. 16-19.
 • Show author(s) 2018. 'Zegelbeschrijvingen: een vak apart'. Archievenblad. 20-22.
 • Show author(s) 2018. 'Mili Balakirev: een Russisch componist geïntrigeerd door de kerk'. Pokrof. 6-8.
 • Show author(s) 2018. 'Koptische papyri en perkamenten in Utrecht: herkomst, tekstfragmenten, gebruikerssporen'. Pokrof. 6-8.
 • Show author(s) 2018. 'De 'Landbrief' van de Circul van de Ooij: een zestiende-eeuwse oorkonde en zegel met een Spaanse knipoog'. Numaga Nijmeegs Katern. 57-60.
 • Show author(s) 2017. 'Twee rechterhanden: een vergelijkende analyse van de aanslagtechniek van de renaissanceluit en de pipa'. De Tablatuur. 15-20.
 • Show author(s) 2017. 'Obsessie voor Pythagoras: de verhandelingen van muziektheoreticus Franchinus Graffurius'. Hermeneus. 152-159.
 • Show author(s) 2017. 'Klassiek afgestemd: de opkomst en teloorgang van de Pythagoreïsche stemming in de middeleeuwen'. Historisch Tijdschrift Aanzet. 20-27.
 • Show author(s) 2017. 'De kloostergemeenschappen van Athos: een kritisch geluid tegen de oecumene'. Pokrof. 5-8.
 • Show author(s) 2016. 'Een oecumenisch visionair uit het Oosten: patriarch Athenagoras (1866-1972)'. Pokrof. 15-17.
Book Translation
 • Show author(s) 2020. Catalogus Lepra Museum Bergen .
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) 2018. ‘Muziek versneden tot dekblad: acht middeleeuwse handschriftfragmenten met muzieknotatie’. 94-97.
 • Show author(s) 2018. ‘Middeleeuwse muzieknotatie in een archiefstuk: een kijkje in het Utrechtse neumenschrift’. 98-101.
 • Show author(s) 2018. ‘Lokalisering van handschriftfragmenten: een speurtocht door middeleeuwse heiligenverering’. 224-229.

More information in national current research information system (CRIStin)