Home
 • E-mailNicoline.Frolich@uib.no
 • Visitor Address
  Christies gate 17
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2023). Can you feel the change of seasons? Perspectives of academicstaff on organizational change. Studies in Higher Education.
 • Show author(s) (2021). Mergers and missions: Investigating consequences for system diversity. Higher Education. 411-434.
 • Show author(s) (2020). Professional educational programmes under pressure. Organizational challenges related to strengthening research. Studies in Higher Education. 11 pages.
 • Show author(s) (2018). Strengthening the strategic capacity of public universities: The role of internal governance models. Public Policy and Administration. 475-493.
 • Show author(s) (2018). Policy, Perceptions, and Practice: A Study of Educational Leadership and Their Balancing of Expectations and Interests at Micro-level. Higher Education Policy. 1-18.
 • Show author(s) (2018). Learning outcomes – a useful tool in quality assurance? Views from academic staff. Studies in Higher Education. 614-624.
 • Show author(s) (2017). Higher Education Learning Outcomes – Ambiguity and Change in Higher Education. European Journal of Education. 8-19.
 • Show author(s) (2017). Academic institutions, ambiguity and learning outcomes as management tools. European Journal of Education. 68-79.
 • Show author(s) (2016). Managing mergers – governancing institutional integration. Tertiary Education and Management. 231-248.
 • Show author(s) (2015). Measuring institutional diversity across higher education systems. Research Evaluation. 369-379.
 • Show author(s) (2015). European Universities as Complete Organizations? Understanding Identity, Hierarchy and Rationality in Public Organizations. Public Management Review. 1444-1474.
 • Show author(s) (2014). The strategically manageable university: Perceptions of strategic choice and strategic change among key decision-makers. Higher Education Studies. 80-88.
 • Show author(s) (2014). Learning outcomes across disciplines and professions: Measurement and interpretation. Quality in Higher Education. 195-215.
 • Show author(s) (2014). Factors affecting the realization of Strategic change in Higher Education. Journal of Strategy and Management.. 193-207.
 • Show author(s) (2013). Informing Institutional Management: institutional strategies and student retention. European Journal of Education. 165-177.
 • Show author(s) (2013). A reinterpretation of institutional transformations in European higher education: strategising pluralistic organisations in multiplex environments. Higher Education. 79-93.
 • Show author(s) (2011). Old players new rules. The impact of performance-based funding on educational markets in higher education. Tertiary Education and Management. 163-179.
 • Show author(s) (2011). Old Players - New Rules: Higher education institutions' response to educational demand. Tertiary Education and Management. 163-179.
 • Show author(s) (2011). Multi-layered accountability. Performance funding of universities. Public Administration. 840-859.
 • Show author(s) (2010). Student recruitment strategies in higher education: promoting excellence and diversity? International Journal of Educational Management. 359-370.
 • Show author(s) (2010). Funding systems for higher education and their impacts on institutional strategies and academia: A comparative perspective. International Journal of Educational Management. 7-21.
 • Show author(s) (2010). Einheit von Forschung und Lehre: Implications for State Funding of Universities. Higher Education Policy. 195-211.
 • Show author(s) (2009). Coping by copying? Higher education institutions' student recruitment strategies. Tertiary Education and Management. 227-240.
 • Show author(s) (2008). Science policy and the driving forces behind the internationalisation of science: the case of Norway. Science and Public Policy.
 • Show author(s) (2008). Internationalisation of higher education: the gap between national policy-making and institutional needs. Globalisation, Societies and Education. 1-11.
 • Show author(s) (2007). Kvalitetsreformen - endringer i læringsutbytte for studentene? UNIPED. 15-28.
 • Show author(s) (2006). The contribution of cultural theory to understanding the embeddedness of arguments in the implementation process: The case of university reform. Innovation. The European Journal of Social Sciences. 190-207.
 • Show author(s) (2006). Still academic and national. Internationalisation in Norwegian research and higher education institutions. Higher Education. 405-420.
 • Show author(s) (2005). Implementation of New Public Management in Norwegian Universities. European Journal of Education. 223-234.
Report
 • Show author(s) (2020). En forskningsbasert følgeevaluering av Høgskulen på Vestlandet : Sluttrapport. 7. 7. .
 • Show author(s) (2019). Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren . 10. 10. .
 • Show author(s) (2018). Academic career structures in Europe : Perspectives from Norway, Denmark, Sweden, Finland, the Netherlands, Austria and the UK. 4. 4. .
 • Show author(s) (2016). Steering approaches in higher education: Comparing Norway, Sweden, Finland, the Netherlands and UK (England. 35. 35. .
 • Show author(s) (2016). Kvalitet og samspill i universitets- og høgskolesektoren. 2. 2. .
 • Show author(s) (2016). Kartlegging av FoU i fagmiljø som tilbyr korte profesjonsutdanninger: En kartlegging av ingeniør-, lærer- og helse- og sosialfagene. 31. 31. .
 • Show author(s) (2016). Gjennomgang av organisasjonsstrukturen ved UiT Norges arktiske universitet. 30. 30. .
 • Show author(s) (2015). Quality in Norwegian Higher Education: A review of research on aspects affecting student learning. 24. 24. .
 • Show author(s) (2014). På vei mot integrasjon? Universiteters og høgskolers arbeid med internasjonalisering. 44. 44. .
 • Show author(s) (2013). Styring og strategi: Betydningen av ulike styringsmodeller for lærestedenes strategiarbeid. 43. 43. .
 • Show author(s) (2012). Kunnskap og kvalitet i ny kontekst: Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009-2011. .
 • Show author(s) (2012). Evaluering av styrings- og ledelsesstrukturen ved Norges idrettshøgskole. 34. 34. .
 • Show author(s) (2012). Bemanning av pleie- og omsorgssektoren: handlingsplan og iverksetting. 3. 3. .
 • Show author(s) (2012). Bemanning av pleie- og omsorgssektoren: handlingsplan og iverksetting. 3. 3. .
 • Show author(s) (2010). Gamle spillere - nye regler: Samspillet mellom etterspørsel og tilbud av høyere utdanning: Søkning til høyere utdanning og lærestedenes utdanningsprofil etter Kvalitetsreformen. 43. 43. .
 • Show author(s) (2009). Hva er viktige kvaliteter ved god sensur? En kartlegging av bruk av ekstern sensor på lavere grad med fokus på kvalitet, økonomi, vurdering og læring. 21. 21. .
 • Show author(s) (2008). The politics of steering by numbers: Debating performance-based funding in Europe. 3. 3. .
 • Show author(s) (2008). Produktivitet, pragmatisme og polarisering: Evaluering av styrings- og ledelsesmodellen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. 47. 47. .
 • Show author(s) (2008). Finnes det en “universalmedisin” mot frafall?: En analyse av universitetenes holdning til og tiltak mot frafall blant studenter. 9. 9. .
 • Show author(s) (2008). Borte bra, men hjemme best?: Færre norske studenter i utlandet. 21. 21. .
 • Show author(s) (2008). Administrative arbeidsoppgaver for det vitenskapelige personalet ved universiteter og høyskoler i lys av Kvalitetsreformen. 10. 10. .
 • Show author(s) (2007). National country study Norway: Funding systems and their effects on higher education systems. OECD Working paper 6. .
 • Show author(s) (2007). Iverksetting av insentivbasert finansiering: Utviklingstrekk i lys av den nye finansieringsmodellen. 13. 13. .
 • Show author(s) (2007). Finansieringsmodeller for høyere utdanning og deres virkninger: Sammenfatning av et IMHE/OECD prosjekt. 6. 6. .
 • Show author(s) (2007). Et nytt utdanningsmarked: "For-profit" høyere utdanning internasjonalt. 10. 10. .
 • Show author(s) (2006). Evaluering av Kvalitetsreformen: Delrapport 4: Resultatbasert forskningsfinansiering: Vitenskapelig publisering 1991/96–2004. .
 • Show author(s) (2004). Å internasjonalisere forskning: En studie av nasjonal politikk for internasjonalisering av forskning i Finland, Nederland, Irland og Canada. 2. 2. .
 • Show author(s) (2004). Kunnskapens pris - regnskapets time? Iverksetting av mål- og resultatstyring i norske universiteter. 5. 5. .
 • Show author(s) (2003). Finansiering av grunnforskning – i Sverige, Danmark, Finland, Nederland og Storbritannia. 14. 14. .
Lecture
 • Show author(s) (2022). Video i undervisningen - God bruk og tekniske løsninger.
 • Show author(s) (2022). Strukturreformen og styringsdilemma.
 • Show author(s) (2022). Samfunnsutfordringer og strategiutforming.
 • Show author(s) (2022). Kvinners vei mot den akademiske toppen.
 • Show author(s) (2022). Konsekvenser av strukturreformen: Tilfredshet blant kandidatene.
 • Show author(s) (2022). Key features of higher education in the future - panel discussion.
 • Show author(s) (2022). Fremtidens høyere utdanning.
 • Show author(s) (2022). Evalueringen av strukturreformen.
 • Show author(s) (2021). Ledelse av panelsamtale.
 • Show author(s) (2021). Kunnskapsvalget 2021.
 • Show author(s) (2021). Hvordan endres forskningshverdagen når åpen forskning blir den nye normalen? (innlegg i paneldebatt).
 • Show author(s) (2020). Studenter i praksis i forskningsinstitutt – erfaringer fra NIFU. Praksisemnet på masterprogrammet i statsvitenskap, UiO.
 • Show author(s) (2019). Hvem vinner det akademiske kappløpet? .
 • Show author(s) (2017). Strukturreformen - nye spenninger og styringsdilemma?
 • Show author(s) (2017). Ledelse av studieprogrammer.
 • Show author(s) (2017). Følgeevaluering av fusjoner i UH-sektoren.
 • Show author(s) (2015). Kvalitet og samspill i UH-sektoren.
 • Show author(s) (2015). Kvalitet og samspill i UH-sektoren.
 • Show author(s) (2014). Kvalitet og samspill: UH-sektoren og samfunnet.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2023). Pedagogisk støtte ved UiO - er det LINK som er problemet?
 • Show author(s) (2023). Hvordan håndterer vi pedagogiske kriser ved UiO?
 • Show author(s) (2014). Introduction to track on higher education governance.
 • Show author(s) (2006). Reaksjoner på og tilpasninger til resultatbasert finansiering av universiteter og høyskoler.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Perceptions of strategic choice and change in the university context.
 • Show author(s) (2022). Transformative re-organisations and identity formation in higher education.
 • Show author(s) (2022). The impact of reforms in higher education.
 • Show author(s) (2022). Distance to leadership: unpacking different forms of distance in academic organisations.
 • Show author(s) (2022). Distance to leadership in academic organisations.
 • Show author(s) (2021). The actual work of university leaders. Short paper accepted to be presented to sub-theme 71.
 • Show author(s) (2021). Pressing problems in researching structural reforms and mergers in higher education.
 • Show author(s) (2021). Hvordan har norske universiteter og høyskoler blitt påvirket av Covid-19? .
 • Show author(s) (2021). Evaluering av strukturreformen – noen foreløpige funn og refleksjoner.
 • Show author(s) (2021). Evaluation of the structural reform.
 • Show author(s) (2020). Policy Making as Dialogue?
 • Show author(s) (2020). Managerial policy making and the higher education merger reform in Norway.
 • Show author(s) (2019). The "what, "why" and "how" of Quality in Nordic higher education reforms.
 • Show author(s) (2019). Re-Structure: Redesigning the Norwegian higher education landscape. .
 • Show author(s) (2019). Re-Structure: Redesigning the Norwegian higher education landscape. .
 • Show author(s) (2019). Norwegian structural reform in higher education. Recent policies and practices .
 • Show author(s) (2019). Endelig likestilling i akademia? .
 • Show author(s) (2019). Attraktive akademiske karrierer? .
 • Show author(s) (2019). Attraktive akademiske karrierer? .
 • Show author(s) (2018). Organizing quality work in higher education institutions.
 • Show author(s) (2018). Navigating complexity: leadership work at institutional top level.
 • Show author(s) (2018). Managing mergers, governancing institutional integration.
 • Show author(s) (2018). Internationalisation strategies of Norwegian higher education institutions.
 • Show author(s) (2017). Structural reforms in higher education.
 • Show author(s) (2017). Professional educational programmes under pressure. Organisational challenges related to strengthening research.
 • Show author(s) (2017). Policy, governance and organisational change in higher education .
 • Show author(s) (2017). Higher education’s relevance: learning outcomes meet the labour market.
 • Show author(s) (2016). State power and university autonomy: Analyzing the role of internal governance modes.
 • Show author(s) (2016). Pulling the plug in a bathtub – the big long-term consequences of a small change in Norwegian higher education.
 • Show author(s) (2016). Is the landscape changing? A study of the changes in the Norwegian higher education sector.
 • Show author(s) (2016). Hva skjer i universiteter og høgskoler? Utviklingstrekk i sektoren - med fokus på ledelse av forsknings- og utdanningsvirksomheten.
 • Show author(s) (2016). Hva skjer i universiteter og høgskoler?
 • Show author(s) (2016). Beyond Bologna? Change processes and change drivers within study programs in Norwegian higher education.
 • Show author(s) (2016). Ambiguous, competing and mediated institutions, implications for organizational dynamics in universities.
 • Show author(s) (2016). Academic institutions, ambiguity and learning outcomes as management tools.
 • Show author(s) (2015). Quality and Collaboration: The higher education sector and society.
 • Show author(s) (2015). Managing mergers - governing Institutional integration.
 • Show author(s) (2015). Learning outcomes - a useful tool in quality assurance. Views from academic staff.
 • Show author(s) (2015). Leadership practices in elite and non-elite study programs. The introduction of learning outcomes in higher education.
 • Show author(s) (2014). Strategies for internationalization in Norwegian higher education institutions (related to quality).
 • Show author(s) (2014). Patterns of University Governance. Organizational Centralization and Engagement in European Universities.
 • Show author(s) (2014). Managing learning outcomes. Leadership practices and old modes of new governance in higher education.
 • Show author(s) (2014). Managing learning outcomes. Leadership practices and old modes of new governance in higher education.
 • Show author(s) (2014). Managing learning outcomes Leadership in higher education at the interface between policies and professions.
 • Show author(s) (2014). Leadership practices in elite and non-elite education. The case of introducing learning outcomes in higher education.
 • Show author(s) (2014). HELOs. Høyere utdanning i endring - i hvilken retning?
 • Show author(s) (2013). University Organization as bridging: Ambigous, competing and mediated institutions.
 • Show author(s) (2013). Structuring perceptions of performance: Transforming Universities in Europe.
 • Show author(s) (2013). Structuring perceptions of governance: Transforming Universities in Europe.
 • Show author(s) (2013). Increasing competititon for students and their choice of where and what to study.
 • Show author(s) (2012). Søkermønstre og lærestedenes respons. Søkning til høyere utdanning 2003-2009.
 • Show author(s) (2012). Strategi og internasjonalisering - styring og ledelse i høyere utdanning.
 • Show author(s) (2012). Results of Higher Education: Learning outcomes - perspectives on a moving target?
 • Show author(s) (2012). Perceptions of factors affecting the realization of strategic change in higher education.
 • Show author(s) (2012). HELO: Higher Education Learning Outcomes transforming higher education?
 • Show author(s) (2011). Paneldebatt om teoribruk - uoverkommelige utfordringer?
 • Show author(s) (2011). On how to grasp the interrelatedness of environments - organisations and strategies.
 • Show author(s) (2011). Diversity in European Higher Education: Measuring the Immeasurable?
 • Show author(s) (2010). Strategi og ressursfordeling ved Universitetet i Agder.
 • Show author(s) (2010). Quality enhancement, learning outcomes and examination procedures in higher education.
 • Show author(s) (2010). Old players - new rules. The impact of performance-based funding on educational markets in higher education.
 • Show author(s) (2010). Kontekst for styring og ledelse i høyere utdanning.
 • Show author(s) (2010). Institutional transformations of the European higher educational field - micro-foundations of organisation change.
 • Show author(s) (2010). Governance reforms, organizational change and performance in higher education.
 • Show author(s) (2009). The Politics of Skill Formation: University funding strategies in France and England.
 • Show author(s) (2009). Studentrekrutteringsstrategier ved norske læresteder.
 • Show author(s) (2009). Preparing for strategy. The micro-sociology of strategy formulation in universities.
 • Show author(s) (2009). Mangfold i studentmassen: Hva gjør lærestedene? Om hvilket ansvar lærestedene tar for å ivareta mangfoldet.
 • Show author(s) (2009). Higher education institutions and their responsibility for maintaining diversified student groups.
 • Show author(s) (2008). Studentenes synspunkter på bachelorutdanningene - kvalitet og relevans.
 • Show author(s) (2008). Marketing to whom? Higher education institutions' student recruitment strategies.
 • Show author(s) (2008). Higher education institutions' recruitment strategies.
 • Show author(s) (2008). Funding and Institutional Autonomy.
 • Show author(s) (2008). Excellent, relevant or whatever? Strategising student recruitment in higher education?
 • Show author(s) (2007). Research mission - research funding - research output- Building publising strategies at universities?
 • Show author(s) (2007). Kvalitetsreformen: hensikt og funn.
 • Show author(s) (2007). Kvalitetsreformen: hensikt og funn.
 • Show author(s) (2007). Comparing grades.
 • Show author(s) (2007). Collaboration of technical universities with industry - evidence from thirteen European universities.
 • Show author(s) (2006). Value for money? Accountability and transparency within higher education.
 • Show author(s) (2006). Strategic management of higher education institutions: performance funding and research output.
 • Show author(s) (2006). Portugal - Denmark - Norway: A continuum of funning systems for higher education and their impacts on institutional strategies and academia.
 • Show author(s) (2006). Funding systems and their effects on higher education. National study Norway.
 • Show author(s) (2006). Endringer i finansiering - endringer i faglige prioriteringer?
 • Show author(s) (2006). Endringer i finansiering - endringer i faglige prioriteringer?
 • Show author(s) (2006). Endringer i finansiering - endringer i faglige prioriteringer?
 • Show author(s) (2005). Still Academic and National - Internationalisation strategies in Norwegian research and higher education.
 • Show author(s) (2005). Inherent or imposed international? Internationalisation strategies in higher education institutions.
 • Show author(s) (2005). Funding systems and their effects on the Norwegian Higher Education System. Open questions and some highly preliminary results.
 • Show author(s) (2005). Finansieringsreformen - hva kan vi si om den?
 • Show author(s) (2005). Competition, cooperation, consequences and choices.
 • Show author(s) (2004). Norwegian higher education institutions' internationalisation strategies.
Editorial
 • Show author(s) (2017). Editorial: Higher Education Learning Outcomes – Transforming Higher Education? European Journal of Education. 3-7.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2022). Hvordan skal vi undervise etter pandemien? . Khrono.no.
 • Show author(s) (2022). Fem globale trender innen høyere utdanning. Khrono.no.
 • Show author(s) (2017). Syv utfordringer for Strukturreformen. Khrono.no.
 • Show author(s) (2017). Strukturreformen - mye arbeid gjenstår. Khrono.no.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2015). Hva skjer i universiteter og høgskoler? Perspektiver fra vitenskapelig ansatte og studenter. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2014). Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. Cappelen Damm Akademisk.
Compendium
 • Show author(s) (2021). A note on survey methodology: Documentation of data from the Re-structure survey among academic staff spring 2021. 13.
 • Show author(s) (2016). Utdanningsledelse: En analyse av ledere av studieprogrammer i høyere utdanning. 10.
 • Show author(s) (2015). Skillelinjer i universitets- og høgskolesektoren: Et eksplorerende notat. 13.
 • Show author(s) (2005). Internationalisation policies and international practises in higher education institutions: A case study of five Norwegian higher education institutions. 23.
Feature article
 • Show author(s) (2021). Politikken som formet strukturreformen. Khrono.no.
 • Show author(s) (2021). Det er trolig flere forskere som forsker på 1. mai-tog enn som går i det. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2020). Nye utfordringer for strukturreformen. Khrono.no.
 • Show author(s) (2020). Bør "relevant jobb etter studiet" inngå i inansieringssystemet? Khrono.no.
 • Show author(s) (2018). Attraktive karriereveier i og ut av universiteter og høgskoler. Forskningspolitikk. 18-19.
 • Show author(s) (2016). Spenninger mellom definisjoner av kvalitet. Khrono.no.
 • Show author(s) (2015). Hvilken kvalitet skal fusjonene styrke? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 10-11.
Interview
 • Show author(s) (2019). Kvinner og menn har like sjanser til å gjøre karrierehopp i akademia.
 • Show author(s) (2019). Endelig likestilling? Ikke ennå. .
 • Show author(s) (2018). NIFU-rapport: Høy andel professorer i Norge.
 • Show author(s) (2015). Anklages for elitisme.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2022). Climbing the ladder: equal chances for women and men? 15 pages.
 • Show author(s) (2020). Quality Systems in Higher Education Institutions: Enabling and Constraining Quality Work. 23 pages.
 • Show author(s) (2019). Reformer i UH-sektoren. Det muliges kunst. 24 pages.
 • Show author(s) (2017). University Governance – Organizational Centralization and Engagement in European Universities. 27 pages.
 • Show author(s) (2017). Understanding Strategy Practices in Universities. 22 pages.
 • Show author(s) (2017). Pulling the plug in a bathtub: the big consequences of a small change in Norwegian higher education. 23 pages.
 • Show author(s) (2015). Managing learning outcomes: Leadership practices and old modes of new governance in higher education. 16 pages.
 • Show author(s) (2015). Institutional Governance Structures. 19 pages.
 • Show author(s) (2015). Hva skjer i universiteter og høgskoler? 11 pages.
 • Show author(s) (2015). Hva har skjedd i universiteter og høgskoler? 8 pages.
 • Show author(s) (2015). Et godt grep om internasjonaliseringen? Lærestedenes internasjonale strategier. 12 pages.
 • Show author(s) (2014). Styring, organisering og ledelse i høyere utdanningspolitikk. 18 pages.
 • Show author(s) (2014). Læringsutbytte som styringsredskap for ledelsen i høyere utdanning.
 • Show author(s) (2014). Kvalitet, kapasitet og relevans. 4 pages.
 • Show author(s) (2012). University strategizing: The role of evaluation as a sensemaking tool. 18 pages.
 • Show author(s) (2008). Justifications and drivers. Higher education institutions' strategies of internationalisation. 22 pages.
 • Show author(s) (2006). Offentlig politikk for høyere utdanning. Endringer i finansiering - endringer i faglige prioriteringer? 13 pages.
 • Show author(s) (2005). Academic, economic and developmental strategies - Internationalisation of Norwegian higher education institutions.
 • Show author(s) (1996). Målstyring som kommunikasjonssvikt.
 • Show author(s) (1996). Lokale reformstrategier - ritualisering, tilpasning og utnytting. 27 pages.
Briefs
 • Show author(s) (2022). The impact of the structural reform: what do academics think and do?
 • Show author(s) (2022). Organisational features of Norwegian higher education institutions: perceptions on organisational change.
 • Show author(s) (2022). Konsekvenser av strukturreformen: Tilfredshet blant kandidatene.
 • Show author(s) (2021). Policy processes shaping the Norwegian Structural Reform.
 • Show author(s) (2021). Kontinuitet fremfor innovasjon. Valg av faglig organisering ved fusjonerte institusjoner.
 • Show author(s) (2021). Fusjonerte institusjoner i støpeskjeen: Endringer i faglige profiler og det regionale studietilbudet.
 • Show author(s) (2021). An initial bibliometric mapping of six higher education institutions undergoing structural changes.
 • Show author(s) (2019). Struktur, kommunikasjon og kultur i en ny organisasjon.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2021). Publiseringen ved fusjonerte høyskoler har skutt i været. Forskerforum.no.
 • Show author(s) (2018). Attraktive karriereveier i og ut av universiteter og høgskoler. Khrono.no.
 • Show author(s) (2014). Kan universiteter opptre som strategiske aktører? Forskningspolitikk. 22-23.
 • Show author(s) (2010). Stor stabilitet i søkningen til høyere utdanning. Forskningspolitikk. 14-15.
 • Show author(s) (2003). Elitisme og innovasjon - endret finansiering av grunnforskning. Forskningspolitikk. 3 pages.
Chapter
 • Show author(s) (2021). Menneskelige ressurser til FoU. 115-226. In:
  • Show author(s) (2021). Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2021. .
 • Show author(s) (2021). Hva gjør strukturreformen med norsk høyere utdanning? 189-193. In:
  • Show author(s) (2021). Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2021. .
 • Show author(s) (2017). How does policy change universities? Outlook on the global research agenda. 127-132. In:
  • Show author(s) (2017). State of Higher Education 2015-2016. .

More information in national current research information system (CRIStin)

 

Re-Structure: Redesigning the Norwegian higher education landscape https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=686554