Home
Nils Gilje's picture

Nils Gilje

Professor Emeritus, Cultural Studies
 • E-mailNils.Gilje@uib.no
 • Phone+47 976 12 008
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) 2010. "Une histoire de la philosophie occidentale" Ouvrage traduit par Jean-Luc Gautero, Angélique Merklen, Jacqueline Boniface. Editions Hermann.
 • Show author(s) 2001. A History of Western Thought. Routledge.
 • Show author(s) 2000. Istorija filosofii [oversatt av: V.I. Kuznecov, redaktør: S.B. Krymskij]. Vlados.
 • Show author(s) 2000. Filosofihistorie [oversatt til bokmål av Torgeir Ulshagen]. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) 2000. Filosofihistorie. Universitetsforlaget.
Academic article
 • Show author(s) 2015. Martin Heideggers "Svarte hefter": Nazisme, antisemittisme og Holocaust. Nytt Norsk Tidsskrift. 317-328.
 • Show author(s) 2014. Liberalitet, marxisme og sosialdemokrati. Nytt Norsk Tidsskrift. 319-334.
 • Show author(s) 2011. Magi og "avfortrylling av verden" : Max Webers perspektiv på oppløsningen av det magiske verdensbildet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 57-69.
 • Show author(s) 2011. "Saa ere nu saadanne Billedstytter døde træ oc stene" : billedstriden i Bergen 1568-1572. Tidsskrift for kulturforskning. 73-83.
 • Show author(s) 2009. Det paradisiske panoptikon Ole Hallesby om lykken i det hinsidige. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 69-81.
 • Show author(s) 2007. Apartheidideologi og materiell kultur en analyse av Voortrekkermonumentet i Pretoria. Tidsskrift for kulturforskning. 5-25.
 • Show author(s) 2006. Ludvig Holbergs origenisme: En analyse av Holbergs syn på helvetesstraffene. Norsk Teologisk Tidsskrift. 144-162.
 • Show author(s) 2006. Fenomenologi, konstruktivisme og kulturforskning en vitenskapsteoretisk diskusjon. Tidsskrift for kulturforskning. 5-22.
Report
 • Show author(s) 2008. Vitenskapsteoretiske essays i tilknytning til forskningsprosjekter. aug.08. aug.08. .
 • Show author(s) 2007. Working Paper No. 2/2007 Vitenskapelige essays i tilknytning til forskningsprosjekter. feb.07. feb.07. .
 • Show author(s) 2007. Livsverdens betydning i forskning på funksjonshemmede Vitenskapsteoretiske essays i tilknytning til forskningsprosjekter. 2. 2. .
 • Show author(s) 2007. Aksjonsforskning i sykehjem - Nærhet og distanseproblematikk. feb.07. feb.07. .
 • Show author(s) 2006. Vitenskapsteoretiske essays i tilknyttning til forskningsprosjekter ved Høgskolen i Bodø Kroppsøvingslærernes arbeidssituasjon. Essay til doktorgradskurs i vitenskapsteori Høgskolen i Bodø,. no 6. no 6. .
 • Show author(s) 2006. Vitenskapsteoretiske essays i tilknytning til forskningsprosjekter ved Handelshøgskolen i Bodø Vitenskapsteoretiske betraktninger rundt begrepet kausalitet. jun.06. jun.06. .
 • Show author(s) 2006. Synliggjøre sykepleierstudentenes praksis - Nærhet og distanse Vitenskapsteoretisk essay i tilknytning til doktorgradskurs i vitenskapsteori. 6. 6. .
 • Show author(s) 2006. Et vitenskapsteoretisk essay om kunnskapsbegrepet - sett i lys av en vestlig skuespillerpedagogisk kontekst. Working Paper No.2/2. Working Paper No.2/2. .
 • Show author(s) 2005. Vitenskapsteoretiske essays i tilknytning til forskningsprosjekter ved Handelshøgskolen i Bodø. 11. 11. .
 • Show author(s) 2004. Vitenskapsteoretiske essays i tilknytning til forskningsprosjekter ved Handelshøgskolen i Bodø. 8. 8. .
 • Show author(s) 2003. Vitenskaplige essays i tilknytning til forskningsprodjekter ved Handelshøgskolen i Bodø. 4. 4. .
 • Show author(s) 2003. Vitenskaplige essays i tilknytning til forskningsprodjekter ved Handelshøgskolen i Bodø. 4. 4. .
 • Show author(s) 1994. Hans Nielsen Hauge og kapitalismens ånd. .
 • Show author(s) 1993. Hermetisme, magi og individoppfatning i renessansen. -. -. .
 • Show author(s) 1991. Kompendium i almen vitenskapsteori for dr.polit- og dr.art.-graden. .
Academic lecture
 • Show author(s) 2006. The Afrikaanermonuments in South-Africa - the Politicization of Material Culture.
 • Show author(s) 2006. Politisk teologi og det moderne Gudsbildet.
 • Show author(s) 2006. Med heksene på Lyderhorn - Djevelens plass i den norske heksetroen.
 • Show author(s) 2006. Humaniseringen av helvete i det 18 århundrede.
 • Show author(s) 2006. Helvete - plassen i teologi og politikk.
 • Show author(s) 2006. Hekseforfølgelsene i Norge - hva kan vi lære?
 • Show author(s) 2006. Fra sosiokulturell teori til sosial konstruktivisme.
 • Show author(s) 2006. Apartheid og monumenter - Laager-mentaliteten blant hvite i Sør-Afrika.
 • Show author(s) 2002. When Themeparks Happen.
Reader opinion piece
 • Show author(s) 2008. Svar fra Nils Gilje. Tidsskrift for kulturforskning. 65.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2009. Religion og kultur. Ein fleirfagleg samtale. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) 2007. Kulturelle landskap. Sted, fortelling og materiell kultur. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) 2007. Discursive Modernity - Festschrift to professor Gunnar Skirbekk on the occasion of his seventieth birthday. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) 2003. Being There. New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture. Nordic Academic Press.
Academic monograph
 • Show author(s) 2011. Gjennomføring av utdanningsreformer i kunnskapssamfunnet.
 • Show author(s) 2007. Filosofihistorie. 8. utg.
 • Show author(s) 2003. Heksen og humanisten . Anne Pedersdatter og Absalon Pederssøn Beyer - en historie om magi og trolldom i Bergen på 1500-tallet.
Non-fiction book
 • Show author(s) 2004. Filosofihistorie (Tarikhi falsafa). Adolat.
 • Show author(s) 2004. A History of Western Philosophy. Shanghai Translation Publishing House.
 • Show author(s) 1999. Heimspekisaga. Haskoliutgavan.
 • Show author(s) 1997. Philosophy Beyond Borders. An Anthology of Norwegian Philos ophy. SVT Press, Bergen.
 • Show author(s) 1997. Philosophy Beyond Borders. SVT Press.
 • Show author(s) 1997. Philosophy Beyond Borders. SVT Press.
 • Show author(s) 1997. Philosophy Beyond Borders. SVT Press, Bergen.
 • Show author(s) 1997. Philosophy Beyond Borders. Svt Press, University of Bergen.
 • Show author(s) 1996. Filosofihistorie II. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Show author(s) 1996. Filosofihistorie I. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) 1993. Vitenskapsteori og lingvistikk. Ariadne, Bergen.
 • Show author(s) 1993. Vitenskapsteori og lingvistikk. Ariadne, Bergen.
 • Show author(s) 1993. Samfunnsvitenskapenes forutsetninger : innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsteori. (3. prøveutg.). Oslo : Universitetsforlaget.
 • Show author(s) 1992. Modernitet - differensiering og rasjonalisering. Årbok 1990. [Mangler utgivernavn].
 • Show author(s) 1991. Samfunnsvitenskapenes forutsetninger. En innføring i samfunnsfagenes vitenskapsfilosofi. Ariadne forlag.
Compendium
 • Show author(s) 2010. Felsefe tarihi.
 • Show author(s) 2007. Working paper : Et vitenskapsteoretisk essay om kunnskapsbegrepet - sett i lys av en vestlig skuespillerpedagogisk kontekst.
 • Show author(s) 1992. Holisme contra atomisme: Otto Neurath og moderne vitenskapsteori.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) 1993. Bakthins vitskapsteori i eit hermeneutisk perspektiv.
Masters thesis
 • Show author(s) 2007. Møteplassen - relasjoner i endring.
 • Show author(s) 2007. Friluftsliv i Tatrafjella og Jotunheimen. Ei analyse av nokre sider ved friluftslivet i seinmoderne samfunn.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2011. Harald Grimen 1955-2011. Nytt Norsk Tidsskrift. 205-208.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2014. Et fotografisk gjennombrudd. Fotografisk og nasjonal modernisering i fotograden Anders Beer Wilses bildeproduksjon ca 1900-1910.
 • Show author(s) 1999. Horizons of the Mind: An Aporetic Approach to Concepts of Mental Horizons.
 • Show author(s) 1990. Det naturrettslige kontraktparadigmet : en teorihistorisk analyse av naturrettsfilosofi og kontrakttenkning i tradisjonen fra Hobbes til Kant.
Programme participation
 • Show author(s) 2004. Intervju med NRK/TV om heksejakten i Bergen.
 • Show author(s) 2004. Intervju med NRK/Kulturbeitet om heksejakten i Bergen.
 • Show author(s) 2004. Intervju med NRK om heksejakten i Bergen.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2016. Victor Klemperer and the Language of Totalitarianism. 27 pages.
 • Show author(s) 2016. Moods and Emotions. Some Philosophical Reflections on the 'Affective Turn". 25 pages.
 • Show author(s) 2014. Teologi og nasjonalsosialisme. To norske teologers vurdering av religion og politikk i Det tredje riket. 47 pages.
 • Show author(s) 2014. Prestene. 39 pages.
 • Show author(s) 2014. Filosofi og nazisme - tilfellet Alfred Beaumler. 28 pages.
 • Show author(s) 2013. Thomas Hobbes – naturrett, samfunnskontrakt og stat. 31 pages.
 • Show author(s) 2013. Oddlaug Reiakvam (1940 - 1996). 7 pages.
 • Show author(s) 2013. Myten som symbolsk form : kontroversen mellom Cassirer og Heidegger. 22 pages.
 • Show author(s) 2013. Max Weber – modernitet, rasjonalitet og karismatisk politikk. 29 pages.
 • Show author(s) 2013. Martin Heidegger og nasjonalsosialismen – Der Führer og hans folk. 30 pages.
 • Show author(s) 2013. Carl Schmitt – politisk eksistensialisme og konservativ ordenstenkning. 34 pages.
 • Show author(s) 2011. Testing av hypoteser. -196 pages.
 • Show author(s) 2011. Moderne frihet og maktens grenser. 20 pages.
 • Show author(s) 2011. Epistemisk drift og vitenskapens etos - vitenskapsteoretiske utfordringer i akademia. 21 pages.
 • Show author(s) 2009. Filosofisk teologi og religiøs erfaring : et kantiansk perspektiv. 16 pages.
 • Show author(s) 2008. Heksen som kjetter: demonologi og trolldom i tidlig nytid. 19 pages.
 • Show author(s) 2007. Ascona - annerledesstedet ved Lago Maggiore. En studie av alternativkulturen på begynnelsen av 1900-tallet. 27 pages.
 • Show author(s) 2006. Humaniseringen av helvete. Den historiske konteksten for Holbergs syn på livets ut utganger. 17 pages.
 • Show author(s) 2006. Geneaologi og gyldighed - mellom naturalisering og sagen selv. 41 pages.
 • Show author(s) 2005. Ludvig Holbergs politiske tenkning - suverenitet og enevelde. 17 pages.
 • Show author(s) 2003. Idehistorie og folkekultur i den tidlig moderne perioden. Noen utfordringer og muligheter. 21 pages.
 • Show author(s) 2003. Being There. An Introduction. 47 pages.
 • Show author(s) 1998. Renessansens menneskebilde og naturoppfatning. 26 pages.
 • Show author(s) 1998. Pedagogisk filosofi som forutsetningsanalyse. 11 pages.
 • Show author(s) 1998. Pedagogisk filosofi som forutsetningsanalyse.
 • Show author(s) 1998. Pedagogisk filosofi som forutsetningsanalyse. 6 pages.
 • Show author(s) 1997. Menneskesyn og naturoppfatning i renessansehumanismen. -25 pages.
 • Show author(s) 1993. Namnegransking i Noreg - vitskap eller nasjonsbygging? 36 pages.
 • Show author(s) 1992. Hans Skjervheim - eit intellektuelt portrett. 19 pages.
Poster
 • Show author(s) 2006. Contested Cencepts of Knowledge.
 • Show author(s) 2006. Boerkulturen og dens monumenter - en kritisk analyse.
 • Show author(s) 2006. Apartheid, Afrikaaner Monuments and Religion.
Academic literature review
 • Show author(s) 2009. Anders Molander og Lars Inge Terum: Profesjonsstudier. Tidsskrift for velferdsforskning. 294-297.
 • Show author(s) 2007. Nicolò Machiavelli - en idéhistorisk gåte. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 109-111.
Interview Journal
 • Show author(s) 2010. "Førti år og fjorten språk". NFF-bulletin. 3.

More information in national current research information system (CRIStin)