Home
 • E-mailNils.Kolle@uib.no
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Books
 • Kolle, Nils; Nielssen, Alf Ragnar; Døssland, Atle; Christensen, Pål. 2017. Fish, Coast and Communities. A History of Norway. Fagbokforlaget. 378 pages. ISBN: 978-82-450-1878-3.
 • Kolle, Nils. 2014. Over den leiken ville han rå. Norsk havbruksnæringshistorie, Bind V Norges fiskeri- og kysthistorie. Fagbokforlaget. 467 pages. ISBN: 978-82-321-0428-4.
 • Kolle, Nils. 2014. En næring i omforming 1880-1970, Bind III Norges fiskeri- og kysthistorie. Fagbokforlaget. 668 pages. ISBN: 978-82-321-0426-0.
 • Skurtveit, Halvor; Hornnes, Rune; Kolle, Nils; Fyllingsnes, Frode; Akselberg, Gunnstein. 2010. Fjell Bygdebok. Band V. Gards- og slektshistoria for gardsnummer 42-58. 688 pages. ISBN: 978-82-514-0749-6.
 • Kolle, Nils; Akselberg, Gunnstein; Skurtveit, Halvor; Hornnes, Rune; Fyllingsnes, Frode. 2008. Fjell bygdebok. Band IV. Gards- og slektshistorie for g.nr. 30-41. 639 pages. ISBN: 978-82-514-0738-0.
 • Kolle, Nils; Akselberg, Gunnstein; Skurtveit, Halvor; Fyllingsnes, Frode. 2006. Fjell Bygdebok. Band III. Gards- og slektshistoria for gardsnummer 20-29 og 59-60. 608 pages. ISBN: 82-514-0711-7.
 • Kolle, Nils. 2005. Fjell bygdebok, band II. Gards- og slektshistoria for gardsnummer 1-19. 672 pages. ISBN: 82-419-0354-5.
 • Kolle, Nils. 2003. "Gud alene vet hvor den smed ender". 100 års sammenhengende produksjon av skipsmaskineri på Rubbestadneset. 321 pages. ISBN: 82-303-0143-3.
 • Bjørnson, Øyvind; Vikør, Knut S.; Steen, Kristel Skorge; Ohman-Nielsen, May-Brith; Kjerland, Kirsten Alsaker; Fure, Odd-Bjørn; Kolle, Nils; Grove, Knut; Heiret, Jan; Nysæter, Egil; Uthaug, Arve Kjell. 1998. Til debatt. Innlegg ved norske historiedagar 1996. 362 pages. ISBN: 82-90992-06-8.
 • Uthaug, Arve Kjell; Vikør, Knut S.; Steen, Kristel Skorge; Ohman-Nielsen, May-Brith; Kjerland, Kirsten Alsaker; Fure, Odd-Bjørn; Kolle, Nils; Grove, Knut; Heiret, Jan; Bjørnson, Øyvind; Nysæter, Egil; Uthaug, Arve Kjell. 1998. Til debatt. Innlegg ved norske historiedagar 1996. 362 pages. ISBN: 82-90992-06-8.
 • Krzywinski, Knut; Kolle, Nils. 1996. Det grå riket. 496 pages.
Journal articles
 • Kolle, Nils. 2010. Natural fluctuations or human influence? How the Norwegian marine scientists came to consider fisheries as a major factor in the fluctuations in fish stocks 1955-1975. Studia Atlantica. 13: 105-114.
 • Kolle, Nils. 2009. Fiskerienes plass i historien. Fiskaren. 20. mars. 26-26. Published 2009-03-20.
 • Kolle, Nils. 2007. På leit etter det vestlandske - erfaringar frå arbeidet med Vestlandets historie. Heimen. 44: 97-108.
 • Kolle, Nils. 2003. Fagmannen Otto Gregussen (portrett av en fiskeriminister). Norsk fiskerinæring. 42: 40-51.
 • Kolle, Nils. 2002. Prosessen i Haag. Norsk økonomisk sone 25 år (II). Norsk fiskerinæring. 41: 96-101.
 • Kolle, Nils. 2002. Striden om vernesonen ved Svalbard. Norsk økonomisk sone 25 år (VI). Norsk fiskerinæring. 41: 92-97.
 • Kolle, Nils. 2002. Gråsone-dramaet i Barentshavet. Norsk økonomisk sone 25 år (V). Norsk fiskerinæring. 41: 78-83.
 • Kolle, Nils. 2002. 200-mils sonen blir innført. Norsk økonomisk sone 25 år (IV). Norsk fiskerinæring. 41: 96-101.
 • Kolle, Nils. 2002. Fiskerigrenseutvidelsen i 1961. Norsk økonomisk sone 25 år (III). Norsk fiskerinæring. 41: 74-79.
 • Kolle, Nils. 2002. Striden om sjøgrensen. Norsk økonomisk sone 25 år (1). Norsk fiskerinæring. 41: 74-79.
 • Kolle, Nils. 2002. En frittalende rogalending: Fiskeriminister Svein Munkejord. Norsk fiskerinæring. 41: 54-62.
 • Kolle, Nils. 2002. Et eventyr tar form. Norsk oppdrettsnæring gjennom 50 år (10). Aquatic : magasinet for oppdrettsnæringen. 4: 22-27.
 • Kolle, Nils. 2002. "De årene det var så bratt". Norsk oppdrettsnæring gjennom 50 år (11). Aquatic : magasinet for oppdrettsnæringen. 4: 22-27.
 • Kolle, Nils. 2001. Norsk oppdrettshistorie: Gjennombrudet. MANGLER.
 • Kolle, Nils. 2001. Onar Onarheim. Industribyggeren som ble fiskeriminister. Norsk fiskerinæring. 4. 58-62.
 • Kolle, Nils. 2001. Norsk oppdrettsnæring gjennom 50 år: Staten engasjerer seg. MANGLER.
 • Kolle, Nils. 2001. Norsk oppdrettshistorie: Pionerene. Aquatic : magasinet for oppdrettsnæringen. 2. 19-25.
 • Kolle, Nils. 2001. Norsk oppdrrettshistorie: Dambruket slår rot. Aquatic : magasinet for oppdrettsnæringen.
 • Kolle, Nils. 2001. Norsk oppdrettshistorie: Oppdretterne organiserer seg. Aquatic : magasinet for oppdrettsnæringen. 7. 19-25.
 • Kolle, Nils. 2001. Norsk oppdrettsnæring gjennom 50 år: Fos blir dannet. MANGLER.
 • Kolle, Nils. 2001. Norsk oppdrettshistorie: "Vi blei ikkje rike". MANGLER.
 • Kolle, Nils. 2001. Norsk oppdrettsnæring gjennom 50 år: Akvakulturforskning slår rot (1): Havforskningsinstituttets innsats. MANGLER.
 • Kolle, Nils. 2001. Norsk oppdrettshistorie: Akvakulturforskningen slår rot (II): Landbruksforskernes bidrag. Aquatic : magasinet for oppdrettsnæringen. 11. 20-27.
 • Kolle, Nils. 2001. Nils Lysø. En kystfisker og småbruker ved Kongens bord. Norsk fiskerinæring.
 • Kolle, Nils. 1999. Har havet alltid vore fritt? Bergens Tidende. Published 1999-09-23.
 • Kolle, Nils. 1994. Fiske, Kystfart og fartøybygging i Hordaland på 1800. Kystguiden.
Reports and theses
 • Kolle, Nils. 1999. Bygdebok for Kvam, Bd.II (1800-1900). Kvam herad, kulturkontoret, Øystese. 648 pages.
Book sections
 • Kolle, Nils. 2014. Kapittel 4 Gjennombruddet. Kapittel 5 En næring for distriktene. Kapittel 6 "De årene det var så bratt". Kapittel 4-6, pages 117-213. In:
  • Kolle, Nils. 2014. Over den leiken ville han rå. Norsk havbruksnæringshistorie, Bind V Norges fiskeri- og kysthistorie. Fagbokforlaget. 467 pages. ISBN: 978-82-321-0428-4.
 • Kolle, Nils. 2014. Norskekysten - en naturens gave. Kapittel 1, pages 15-41. In:
  • Nielssen, Alf Ragnar. 2014. Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk. Fagbokforlaget. 545 pages. ISBN: 978-82-321-0424-6.
 • Kolle, Nils. 2014. Kapittel 14 Strid om veivalg. 15 Torskefiskeriene utvides. 16 Omveltning i sildefiskeriene. 17. Fiskeindustrien bygges ut. 18 Staten og lønnsomhetsproblemet. 19 Ressurser under press. 20 Ringnæringene. Kapittel 14-20, pages 393-579. In:
  • Kolle, Nils. 2014. En næring i omforming 1880-1970, Bind III Norges fiskeri- og kysthistorie. Fagbokforlaget. 668 pages. ISBN: 978-82-321-0426-0.
 • Niemi, Einar A; Kolle, Nils; Nielsen, Jens Petter; Myklebost, Kari Aga. 2014. Kiberg og Kiberg-rettighetene. Kapittel 18, pages 447-468. In:
  • Nielsen, Jens Petter. 2014. Russland kommer nærmere. Norge og Russland 1814-1917. Pax Forlag. 643 pages. ISBN: 978-82-530-3749-3.
 • Schrader, Tatjana Aleksejevna; Nielsen, Jens Petter; Kolle, Nils. 2014. Russefiske og russehandel fram til 1815. Kapittel 3, pages 60-76. In:
  • Nielsen, Jens Petter. 2014. Russland kommer nærmere. Norge og Russland 1814-1917. Pax Forlag. 643 pages. ISBN: 978-82-530-3749-3.
 • Kolle, Nils. 2008. Skog og skip. Temakapittel, pages 464-475. In:
  • Brekke, Nils Georg. 2008. Folgefonna og fjordbygdene. 591 pages. ISBN: 978-82-7326-070-3.
 • Kolle, Nils. 2007. Lokalhistorie, bygde- og byhistorie. Del av kapittel: Fra det nasjonale til det globale: Forskningen., pages 52-54. In:
  • Grønlie, Tore; Andresen, Astri; Flo, Yngve. 2007. Historie som historie 1957-2007. Universitetet i Bergen. 160 pages. ISBN: 978-82-7128-436-7.
 • Kolle, Nils. 2006. Den sjøvende landsdelen. Kapittel 3, pages 132-160. In:
  • Helle, Knut; Grepstad, Ottar; Lillehammer, Arnvid; Tryti, Anna Elisa. 2006. Vestlandets historie. Bd. 1: Natur og næring. Vigmostad & Bjørke. 359 pages. ISBN: 82-419-0401-0.
 • Kolle, Nils. 2003. Nils Lysø (1955-1963). En kystfisker og småbruker ved Kongens bord. 39-48. In:
  • Tande jr., Thorvald. 2003. Uriaspost ved Kongens bord. Norske fiskeriministre 1946-2004.
 • Kolle, Nils. 2003. Onar Onarheim (1963-1963). Industribygger og Høyre-mann. 49-56. In:
  • Tande jr., Thorvald. 2003. Uriaspost ved Kongens bord. Norske fiskeriministre 1946-2004.
 • Kolle, Nils. 2003. Svein Munkejord (1989-1990). En frittalende rogalending. 147-160. In:
  • Tande jr., Thorvald. 2003. Uriaspost ved Kongens bord. Norske fiskeriministre 1946-2004.
 • Kolle, Nils. 2003. Otto Gregussen (2000-2001). Fagmannen. 249-264. In:
  • Tande jr., Thorvald. 2003. Uriaspost ved Kongens bord. Norske fiskeriministre 1946-2004.
 • Kolle, Nils. 1998. Fritt hav? Om retten til sjøfiske. 341-352. In:
  • Bjørnson, Øyvind; Nysæter, Egil; Uthaug, Arve Kjell. 1998. Til debatt - innlegg ved Norske historiedagar 1996. ISBN: 82-90992-06-8.
 • Kolle, Nils. 1995. Småskipsbygginga i Sunnhordland 1820-1860. Ein analyse av bilbrevmaterialet. 174-228. In:
  • Thowsen, Atle. 1995. Sjøfartshistorisk årbok 1994. ISBN: 82-7064-034-4.
 • Kolle, Nils. 1993. En Sand Guldgrube. (Vårsildfiskeriet ca. 1810-70). Kapittel, pages 100-104. In:
  • Brekke, Nils Georg; Skaar, Ronny. 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. 477 pages. ISBN: 82-7326-026-7.
 • Kolle, Nils. 1993. Jektfart og fartøybygging. Kapittel, pages 89-91. In:
  • Brekke, Nils Georg; Skaar, Ronny. 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. 477 pages. ISBN: 82-7326-026-7.

More information in national current research information system (CRIStin)