Home
 • E-mailNils.Kolle@uib.no
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2010. Natural fluctuations or human influence? How the Norwegian marine scientists came to consider fisheries as a major factor in the fluctuations in fish stocks 1955-1975. Studia Atlantica. 105-114.
 • Show author(s) 2007. På leit etter det vestlandske - erfaringar frå arbeidet med Vestlandets historie. Heimen - Lokal og regional historie. 97-108.
 • Show author(s) 1994. Fiske, Kystfart og fartøybygging i Hordaland på 1800. Kystguiden.
Report
 • Show author(s) 1999. Bygdebok for Kvam, Bd.II (1800-1900). .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2004. Utvikling av norsk båtmotorindustri.
 • Show author(s) 2002. Wichmann Motorfabrikk og industrimiljøet på Rubbestadneset.
 • Show author(s) 2002. Portrett av ein stortingsmann. Nils N. Skaar d.e.
 • Show author(s) 2002. Den første fiskerigrensa i Nord-Norge.
 • Show author(s) 1999. Rettar til ressursar i sjø, i historisk perspektiv.
Academic lecture
 • Show author(s) 2010. Ressursar under press. Ekspansjonen i fiskeria i Nord-Atlanteren 1950-1970.
 • Show author(s) 2010. Kystens plass i dagens nasjonsfortelling.
 • Show author(s) 2009. Norges fiskeri- og kysthistorie.
 • Show author(s) 2009. Landsdelsplanane - Regionale byggeklossar? Vestlandsplanen som eksempel.
 • Show author(s) 2009. Havrett og fiskerigrenser.
 • Show author(s) 2009. Fiskerinæringas plass i den nasjonale historieforteljinga.
 • Show author(s) 2008. Vestlandsregionen: Manglande felleskap - historisk sett.
 • Show author(s) 2008. Offentlig regulering av oppdrettsnæringen 1972-85.
 • Show author(s) 2008. Norge og Vestnorden i moderne tid.
 • Show author(s) 2008. Nordmenn i amerikansk fiskerinæring.
 • Show author(s) 2008. Korleis oppsto ideen om Det vestafjelske - og om Vestlandet?
 • Show author(s) 2008. Konstruksjonen av Vestlandet.
 • Show author(s) 2008. How to utilize a common resource.
 • Show author(s) 2008. Delelinjespørsmålets historie.
 • Show author(s) 2007. Veslandet - ein region?
 • Show author(s) 2007. Natural Fluctuations or Human Influence? How the Norwegian marine scientists came to consider fisheries as a major factor int the fluctuations in fish stock 1955-1975.
 • Show author(s) 2005. Managing the High Sea Fisheries in the North East Atlantic 1946-1976. A History of the North East Atlantic Fishery Commission (NEAFC) and its predecessor, the Permanent Commission.
 • Show author(s) 2004. Kystøkonomien.
 • Show author(s) 2004. Korleis skrive nordsjødykkarane sin historie.
 • Show author(s) 2004. Internasjonal konferanse om marin historie i Halifax, Canada.
 • Show author(s) 2004. "Det våte Norge". Etablering av dei norske havområda.
 • Show author(s) 2003. Refleksjonar omkring Havlandet Norge.
 • Show author(s) 2003. Norge som ein kyst- og havnasjon.
 • Show author(s) 2002. Korleis skrive nordsjødykkingens historie?
 • Show author(s) 2001. Utviklingstrekk i norsk oppdrettsnæring ca. 1970-2000.
 • Show author(s) 2001. Studietilbud i marin historie.
 • Show author(s) 2001. "Revolusjonen" i norsk fiskenæring etter 1970.
 • Show author(s) 1999. Norsk fiskerinæring - Et historisk tilbakeblikk.
Other product
 • Show author(s) 2005. Havlandet. Katalog til utstillinga Havlandet (fire korte artiklar).
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2014. Over den leiken ville han rå. Norsk havbruksnæringshistorie, Bind V Norges fiskeri- og kysthistorie. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) 2014. En næring i omforming 1880-1970, Bind III Norges fiskeri- og kysthistorie. Fagbokforlaget.
Academic monograph
 • Show author(s) 2017. Fish, Coast and Communities. A History of Norway.
Non-fiction book
 • Show author(s) 2008. Fjell bygdebok. Band IV. Gards- og slektshistorie for g.nr. 30-41. Eide folag A/S.
 • Show author(s) 2003. "Gud alene vet hvor den smed ender". 100 års sammenhengende produksjon av skipsmaskineri på Rubbestadneset. Wärtsilä Corporation.
 • Show author(s) 1998. Til debatt. Innlegg ved norske historiedagar 1996. [Mangler utgivernavn].
 • Show author(s) 1998. Til debatt. Innlegg ved norske historiedagar 1996. [Mangler utgivernavn].
 • Show author(s) 1996. Det grå riket. Fjell Kommune.
Reference material
 • Show author(s) 2010. Fjell Bygdebok. Band V. Gards- og slektshistoria for gardsnummer 42-58.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) 2005. Moja op tvoja? Vilkår for samarbeid med Russland: Et studie av Petsjenganikel-prosjektet 1985-2002.
 • Show author(s) 2004. Sørlandske uthavnssamfunn. Fra maritime monokulturer til fritidssamfunn.
 • Show author(s) 2004. Nabokrangel om fisk. Striden mellom Norge og Island om retten til å fiske i Fiskevernsonen ved Svalbard i perioden 1993-2003.
 • Show author(s) 2004. Døde nordsjødykkerne forgjeves? Regelverksendringer med bakgrunn i erfaringer etter dødsfallene.
 • Show author(s) 2003. Politiseringen av den irske republikanske bevegelse 1970-86.
 • Show author(s) 2003. Nordsjødykking: Pionerårene 1966-1979. En historisk oversikt over utviklingen av arbeidskulturen innenfor dykkevirksomheten på den norske kontinentalsokkel.
 • Show author(s) 2003. "Ulster will fight, and Ulster will be right". Politiseringen av den unionistiske bevegelse - en historigrafisk analyse.
 • Show author(s) 2002. Tradisjonsrik fart møter nye utfordringar. Heimeflåten i Sunnhordland 1940-1945. Høst.
 • Show author(s) 2001. Sunnmøringer her også! Klippfisknæringen i Møre og Romsdal i årene 1920-1965.
 • Show author(s) 2001. Handlende havstriler. En studie av handelskreditten i Fjell sogn mellom 1800 og 1865.
Masters thesis
 • Show author(s) 2007. Ressursar under press. Norges rolle i det nordaustatlantiske fiskerisamarbeidet 1946-1977.
 • Show author(s) 2007. Hval og politikk. Hvalfangstnæringens rolle i utformingen av den norske hvalfangstpolitikken på 1950-tallet.
 • Show author(s) 2006. Valgets kval! Prosessen bak gjenopptakelsen av den norske vågehvalfangsten 1986-1993.
 • Show author(s) 2006. Norwegian investments in the U.S. factory trawler fleet, 1980-2000.
 • Show author(s) 2005. Konflikt og konsensus: Samarbeid i Den blanda norsk-russiske fiskerikommisjon 1975-2005.
 • Show author(s) 2005. "What shall we do with the drunken sailor". Alkohol og relaterte sosiale problem i den norske handelsflåten ca. 1945-1965.
 • Show author(s) 2005. "Fra jakt til fiskevakt".Forskere og forvaltere i utviklingen av et nytt forvaltningsregime i de norske fiskeriene rundt 1970.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2003. Fagmannen Otto Gregussen (portrett av en fiskeriminister). Norsk fiskerinæring. 40-51.
 • Show author(s) 2002. Striden om vernesonen ved Svalbard. Norsk økonomisk sone 25 år (VI). Norsk fiskerinæring. 92-97.
 • Show author(s) 2002. Striden om sjøgrensen. Norsk økonomisk sone 25 år (1). Norsk fiskerinæring. 74-79.
 • Show author(s) 2002. Prosessen i Haag. Norsk økonomisk sone 25 år (II). Norsk fiskerinæring. 96-101.
 • Show author(s) 2002. Gråsone-dramaet i Barentshavet. Norsk økonomisk sone 25 år (V). Norsk fiskerinæring. 78-83.
 • Show author(s) 2002. Fiskerigrenseutvidelsen i 1961. Norsk økonomisk sone 25 år (III). Norsk fiskerinæring. 74-79.
 • Show author(s) 2002. Et eventyr tar form. Norsk oppdrettsnæring gjennom 50 år (10). Aquatic : magasinet for oppdrettsnæringen. 22-27.
 • Show author(s) 2002. En frittalende rogalending: Fiskeriminister Svein Munkejord. Norsk fiskerinæring. 54-62.
 • Show author(s) 2002. 200-mils sonen blir innført. Norsk økonomisk sone 25 år (IV). Norsk fiskerinæring. 96-101.
 • Show author(s) 2002. "De årene det var så bratt". Norsk oppdrettsnæring gjennom 50 år (11). Aquatic : magasinet for oppdrettsnæringen. 22-27.
 • Show author(s) 2001. Onar Onarheim. Industribyggeren som ble fiskeriminister. Norsk fiskerinæring. 58-62.
 • Show author(s) 2001. Norsk oppdrrettshistorie: Dambruket slår rot. Aquatic : magasinet for oppdrettsnæringen.
 • Show author(s) 2001. Norsk oppdrettsnæring gjennom 50 år: Staten engasjerer seg. MANGLER.
 • Show author(s) 2001. Norsk oppdrettsnæring gjennom 50 år: Fos blir dannet. MANGLER.
 • Show author(s) 2001. Norsk oppdrettsnæring gjennom 50 år: Akvakulturforskning slår rot (1): Havforskningsinstituttets innsats. MANGLER.
 • Show author(s) 2001. Norsk oppdrettshistorie: Pionerene. Aquatic : magasinet for oppdrettsnæringen. 19-25.
 • Show author(s) 2001. Norsk oppdrettshistorie: Oppdretterne organiserer seg. Aquatic : magasinet for oppdrettsnæringen. 19-25.
 • Show author(s) 2001. Norsk oppdrettshistorie: Gjennombrudet. MANGLER.
 • Show author(s) 2001. Norsk oppdrettshistorie: Akvakulturforskningen slår rot (II): Landbruksforskernes bidrag. Aquatic : magasinet for oppdrettsnæringen. 20-27.
 • Show author(s) 2001. Norsk oppdrettshistorie: "Vi blei ikkje rike". MANGLER.
 • Show author(s) 2001. Nils Lysø. En kystfisker og småbruker ved Kongens bord. Norsk fiskerinæring.
Feature article
 • Show author(s) 2009. Fiskerienes plass i historien. Fiskaren. 26-26.
 • Show author(s) 1999. Har havet alltid vore fritt? Bergens Tidende.
Interview
 • Show author(s) 2005. Hundre år med havet. Dronning Sonja opnar utstillinga Havlandet i Vestlandske Kunstindustrimuseum laurdag. Utstillinga er ein del av hundreårsmarkeringa Norge 2005.
 • Show author(s) 2005. Havlandet (Kronikk).
 • Show author(s) 2005. Havlandet.
 • Show author(s) 2005. Grådige sunnmøringer i amerikansk klondyke.
Documentary
 • Show author(s) 2005. Kven har retten til fisken i havet? Ei hundreårig konfliktlinje i norsk fiskerihistorie.
Programme participation
 • Show author(s) 1996. Småskipsbygging i Hardanger/Sunnhordland 1800-1900.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2014. Russefiske og russehandel fram til 1815. 17 pages.
 • Show author(s) 2014. Kiberg og Kiberg-rettighetene. 22 pages.
 • Show author(s) 2008. Skog og skip. 12 pages.
 • Show author(s) 2007. Lokalhistorie, bygde- og byhistorie. 3 pages.
 • Show author(s) 2006. Den sjøvende landsdelen. 29 pages.
 • Show author(s) 2003. Svein Munkejord (1989-1990). En frittalende rogalending. 14 pages.
 • Show author(s) 2003. Otto Gregussen (2000-2001). Fagmannen. 16 pages.
 • Show author(s) 2003. Onar Onarheim (1963-1963). Industribygger og Høyre-mann. 8 pages.
 • Show author(s) 2003. Nils Lysø (1955-1963). En kystfisker og småbruker ved Kongens bord. 10 pages.
 • Show author(s) 1998. Fritt hav? Om retten til sjøfiske. 12 pages.
 • Show author(s) 1995. Småskipsbygginga i Sunnhordland 1820-1860. Ein analyse av bilbrevmaterialet. 55 pages.
 • Show author(s) 1993. Jektfart og fartøybygging. 3 pages.
 • Show author(s) 1993. En Sand Guldgrube. (Vårsildfiskeriet ca. 1810-70). 5 pages.
Museum exhibition
 • Show author(s) 2005. Riksutstillingen Havlandet 2005 Undertema: "Havlandets Fremtid" http://www.havlandet2005.no/.
 • Show author(s) 2005. Havlandet.
Popular scientific book
 • Show author(s) 2006. Fjell Bygdebok. Band III. Gards- og slektshistoria for gardsnummer 20-29 og 59-60. Eide Forlag A/S.
 • Show author(s) 2005. Fjell bygdebok, band II. Gards- og slektshistoria for gardsnummer 1-19. Fjell kommune.
Chapter
 • Show author(s) 2014. Norskekysten - en naturens gave. 15-41. In:
  • Show author(s) 2014. Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) 2014. Kapittel 4 Gjennombruddet. Kapittel 5 En næring for distriktene. Kapittel 6 "De årene det var så bratt". 117-213. In:
  • Show author(s) 2014. Over den leiken ville han rå. Norsk havbruksnæringshistorie, Bind V Norges fiskeri- og kysthistorie. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) 2014. Kapittel 14 Strid om veivalg. 15 Torskefiskeriene utvides. 16 Omveltning i sildefiskeriene. 17. Fiskeindustrien bygges ut. 18 Staten og lønnsomhetsproblemet. 19 Ressurser under press. 20 Ringnæringene. 393-579. In:
  • Show author(s) 2014. En næring i omforming 1880-1970, Bind III Norges fiskeri- og kysthistorie. Fagbokforlaget.

More information in national current research information system (CRIStin)