Home
Njål Vidar Traavik's picture

Njål Vidar Traavik

Assistant Professor, 20%
 • E-mailNjal.Traavik@uib.no
 • Visitor Address
  Christiesgt. 13
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Report
 • 2006. Uteskole, en arena for GLSM-faget. .
Lecture
 • 2019. Utvikla og gjennomført undervisingsopplegg knytt til skulebesøk(fotoutstillinga; "Spor i berg". Foredrag knytt til lokal kultur- og industrihistorie. (bakstehelleproduksjon og gruvedrift).
Academic lecture
 • 2019. Yrkesfaglege handlinger som fundament for læring.
 • 2018. Bruk av røyndomsnære opplæringsarenaer og autentiske læringsoppdrag i vidaregåande opplæring.
 • 2018. Bakstehellebròta og bakstehelleindustrien i Ølve og Hatlestrand.
 • 2016. Kan en gruppe studenter ved praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (PPU-y) sammen med sin lærer avklare gjnsidige forventninger til hverandre som kontraktsfestes som en psykologisk kontrakt mellom partene ?
 • 2016. Forskande PPU-studentar. -Yrkesfaglærarstudentar i feltarbeid og feltpraksis i ungdomsskulen.
Reader opinion piece
 • 2019. Har faglærte lite kulturell kapital? Forskerforum. 40-40.
 • 2018. Glad for det nye valfaget Praktisk handverksfag. Khrono.no.
 • 2018. Glad for det nye valfaget Praktisk handverksfag. Khrono.no.
Other presentation
 • 2019. Fotoutstillinga "Spor i berg". Utstillinga er på vandring, og har vore utstillt i: Gamlebanken i Ølve, Moster Amfi og Folgefonnsenteret i Rosendal. Fotografi av Oddleiv Apneseth.
Book review
 • 2018. Høyringsinnspel til det nye valfaget Praktisk handverksfag . www.Udir.no.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2020. Praksisnær undervisning – i praksis og teori. Cappelen Damm Akademisk.
Feature article
 • 2019. Har faglærte lite kulturell kapital? Forskerforum.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2020. Psykologisk kontrakt med studenter i høyere utdanning.
 • 2020. Feltarbeid -forskande tilnærming til praksis . 16 pages.
 • 2007. Uteskole, en arena for GLSM-faget. 12 pages.
Article in business/trade/industry journal
 • 2010. Forholdet mellom teori og praksis i pedagogikkfaget. Bedre Skole. 32-35.

More information in national current research information system (CRIStin)