Home
Njål Vidar Traavik's picture

Njål Vidar Traavik

Assistant Professor, 20%
 • E-mailnjal.traavik@uib.no
 • Visitor Address
  Christies gate 13
  5015 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Report
 • Show author(s) (2006). Uteskole, en arena for GLSM-faget. .
Lecture
 • Show author(s) (2019). Utvikla og gjennomført undervisingsopplegg knytt til skulebesøk(fotoutstillinga; "Spor i berg". Foredrag knytt til lokal kultur- og industrihistorie. (bakstehelleproduksjon og gruvedrift).
Academic lecture
 • Show author(s) (2022). Den utforskande og framtidsfokuserte yrkesfaglæraren som innovatør i eigen undervisning.
 • Show author(s) (2020). Staden som næring for læring.
 • Show author(s) (2020). Forskande tilnærming til praksis.
 • Show author(s) (2019). Yrkesfaglege handlinger som fundament for læring.
 • Show author(s) (2018). Bruk av røyndomsnære opplæringsarenaer og autentiske læringsoppdrag i vidaregåande opplæring.
 • Show author(s) (2018). Bakstehellebròta og bakstehelleindustrien i Ølve og Hatlestrand.
 • Show author(s) (2016). Kan en gruppe studenter ved praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (PPU-y) sammen med sin lærer avklare gjnsidige forventninger til hverandre som kontraktsfestes som en psykologisk kontrakt mellom partene ?
 • Show author(s) (2016). Forskande PPU-studentar. -Yrkesfaglærarstudentar i feltarbeid og feltpraksis i ungdomsskulen.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2019). Har faglærte lite kulturell kapital? Forskerforum. 40-40.
 • Show author(s) (2018). Glad for det nye valfaget Praktisk handverksfag. Khrono.no.
 • Show author(s) (2018). Glad for det nye valfaget Praktisk handverksfag. Khrono.no.
Other presentation
 • Show author(s) (2019). Fotoutstillinga "Spor i berg". Utstillinga er på vandring, og har vore utstillt i: Gamlebanken i Ølve, Moster Amfi og Folgefonnsenteret i Rosendal. Fotografi av Oddleiv Apneseth.
Book review
 • Show author(s) (2018). Høyringsinnspel til det nye valfaget Praktisk handverksfag . www.Udir.no.
Feature article
 • Show author(s) (2019). Har faglærte lite kulturell kapital? Forskerforum.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2020). Psykologisk kontrakt med studenter i høyere utdanning. 14 pages.
 • Show author(s) (2020). Feltarbeid -forskande tilnærming til praksis . 16 pages.
 • Show author(s) (2007). Uteskole, en arena for GLSM-faget. 12 pages.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2010). Forholdet mellom teori og praksis i pedagogikkfaget. Bedre Skole. 32-35.

More information in national current research information system (CRIStin)