Home
Odd Gåsdal's picture

Odd Gåsdal

Emeritus
 • E-mailodd.gasdal@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 53
 • Visitor Address
  Rosenbergsgaten 39
  5015 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2005). Motivation, recruitment and retention of voluntary non-remunerated blood donors: a survey-based questionnaire study. Vox Sanguinis. 236-244.
 • Show author(s) (1999). Elgjakt som fellesgode og inntektskilde. Tidsskrift for samfunnsforskning. 467-490.
Report
 • Show author(s) (2002). Grønn gang- og sykkelkorridor langs Store Lungegårdsvann i Bergen. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2002). Grunneierorganisering og kommersialisering av storviltjakt.
Academic lecture
 • Show author(s) (2006). Bargaining, Distribution and Efficiency in Norwegian Moose Hunting.
 • Show author(s) (2002). Moose hunting as a recreational common pool good.
 • Show author(s) (2002). MOOSE HUNTING AS A RECREATIONAL COMMON POOL GOOD.
 • Show author(s) (2000). "Miljøbasert" næringsutvikling? -Barrierer mot komersialisering av elgjakt.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2007). Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigurd Grønmo. Fagbokforlaget.
Academic monograph
 • Show author(s) (2009). Miljø og samfunn. Sosiologiske perspektiver på forholdet mellom mennesker, naturen og de menneskeskapte miljøproblemene.
 • Show author(s) (2009). Miljø og Samfunn: Sosiologiske prespektiver på forholdet mellom mennesker, naturen og de menneskeskapte miljøproblemene.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (2004). Ungdom og friluftsliv: en kvantitativ studie av studenter og skoleungdoms forhold til fritidsbruk av naturen.
 • Show author(s) (2004). Hva påvirker folks tillit til boligmeglerne? : en studie av kjøpere og selgeres tillit til meglerbransjen og meglerforetakene.
Masters thesis
 • Show author(s) (2011). Holdninger til homoseksualitet En flernivåanalyse av holdninger og holdningsendringer i 36 land, med fokus på sosioøkonomiske og religiøse påvirkningsfaktorer.
 • Show author(s) (2010). Skolestriden i Kvam herad Et casestudie av en skolelokaliseringskonflikt.
 • Show author(s) (2010). "Å unngå apekatten på skuldra" - En kvalitativ studie av problemstillinger knyttet til korrupsjon i internasjonalt næringsliv -.
 • Show author(s) (2010). "Terrarisme" og finansiell alkymi om den kommunale sektoens finansialisering.
 • Show author(s) (2009). Likemenn som dommere En sosiologisk studie av meddommernes møte med domstolene og deres utførelse av vervet.
 • Show author(s) (2009). Institusjonalisering av uforutsigbarhet En kvalitativ studie av ufrivillig deltidsarbeid i velferdsstaten.
 • Show author(s) (2009). Hjem til småbyen En studie av sted, identitet og tilknytning.
 • Show author(s) (2008). Kommunale selskap og føretak Grunngjeving, styringsutfordringar og nye roller.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2002). Vil fiskerne goda ulempene ved tiltak for å øke størrelsen på småvokst røye? utmark.org.
 • Show author(s) (1999). Hvem skal jakte på elgen? Elgen. 70-72.
 • Show author(s) (1999). Allmennhetens rett til jakt. ?. 39-48.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). Økonomisk ulikhet: Fordeling av inntekt og formue. 33 pages.
 • Show author(s) (2007). Strukturelle forklaringer er bra, men hvordan forklarer en strukturene? 10 pages.
 • Show author(s) (2007). Norwegians and Friluftsliv: Are we Unique? 8 pages.
 • Show author(s) (2007). Innledning: Om Sigmund Grønmos karriere og om artiklene i festskriftet. 9 pages.
 • Show author(s) (2001). Omfordeling av utmarksgoder - Organisering av elgjakt som eksempel. 11 pages.
 • Show author(s) (1999). Jaktform og jaktdeltakelse - På sporjakt etter drivjaktkulturens rasjonale. 24 pages.
Other
 • Show author(s) (2002). Hvordan får vi større fisk? 27-31.
Poster
 • Show author(s) (2000). Konsekvenser for "allmennheten" av kommersialisering av elgjakta.
Digital learning tools
 • Show author(s) (2008). Analysing cross sectional survey data using linear regression methods: A 'hands on' introduction using ESS data.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (1999). Hvem får jakte elg? Elgen. 70-72.

More information in national current research information system (CRIStin)