Home
Odd Gåsdal's picture

Odd Gåsdal

Associate Professor
 • E-mailOdd.Gasdal@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 53
 • Visitor Address
  Rosenbergsgaten 39
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2005. Motivation, recruitment and retention of voluntary non-remunerated blood donors: a survey-based questionnaire study. Vox Sanguinis. 236-244.
 • Show author(s) 1999. Elgjakt som fellesgode og inntektskilde. Tidsskrift for samfunnsforskning. 467-490.
Report
 • Show author(s) 2002. Grønn gang- og sykkelkorridor langs Store Lungegårdsvann i Bergen. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2002. Grunneierorganisering og kommersialisering av storviltjakt.
Academic lecture
 • Show author(s) 2006. Bargaining, Distribution and Efficiency in Norwegian Moose Hunting.
 • Show author(s) 2002. Moose hunting as a recreational common pool good.
 • Show author(s) 2002. MOOSE HUNTING AS A RECREATIONAL COMMON POOL GOOD.
 • Show author(s) 2000. "Miljøbasert" næringsutvikling? -Barrierer mot komersialisering av elgjakt.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2007. Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigurd Grønmo. Fagbokforlaget.
Academic monograph
 • Show author(s) 2009. Miljø og samfunn. Sosiologiske perspektiver på forholdet mellom mennesker, naturen og de menneskeskapte miljøproblemene.
 • Show author(s) 2009. Miljø og Samfunn: Sosiologiske prespektiver på forholdet mellom mennesker, naturen og de menneskeskapte miljøproblemene.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) 2004. Ungdom og friluftsliv: en kvantitativ studie av studenter og skoleungdoms forhold til fritidsbruk av naturen.
 • Show author(s) 2004. Hva påvirker folks tillit til boligmeglerne? : en studie av kjøpere og selgeres tillit til meglerbransjen og meglerforetakene.
Masters thesis
 • Show author(s) 2011. Holdninger til homoseksualitet En flernivåanalyse av holdninger og holdningsendringer i 36 land, med fokus på sosioøkonomiske og religiøse påvirkningsfaktorer.
 • Show author(s) 2010. Skolestriden i Kvam herad Et casestudie av en skolelokaliseringskonflikt.
 • Show author(s) 2010. "Å unngå apekatten på skuldra" - En kvalitativ studie av problemstillinger knyttet til korrupsjon i internasjonalt næringsliv -.
 • Show author(s) 2010. "Terrarisme" og finansiell alkymi om den kommunale sektoens finansialisering.
 • Show author(s) 2009. Likemenn som dommere En sosiologisk studie av meddommernes møte med domstolene og deres utførelse av vervet.
 • Show author(s) 2009. Institusjonalisering av uforutsigbarhet En kvalitativ studie av ufrivillig deltidsarbeid i velferdsstaten.
 • Show author(s) 2009. Hjem til småbyen En studie av sted, identitet og tilknytning.
 • Show author(s) 2008. Kommunale selskap og føretak Grunngjeving, styringsutfordringar og nye roller.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2002. Vil fiskerne goda ulempene ved tiltak for å øke størrelsen på småvokst røye? utmark.org.
 • Show author(s) 1999. Hvem skal jakte på elgen? Elgen. 70-72.
 • Show author(s) 1999. Allmennhetens rett til jakt. ?. 39-48.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2007. Strukturelle forklaringer er bra, men hvordan forklarer en strukturene? 10 pages.
 • Show author(s) 2007. Norwegians and Friluftsliv: Are we Unique? 8 pages.
 • Show author(s) 2007. Innledning: Om Sigmund Grønmos karriere og om artiklene i festskriftet. 9 pages.
 • Show author(s) 2001. Omfordeling av utmarksgoder - Organisering av elgjakt som eksempel. 11 pages.
 • Show author(s) 1999. Jaktform og jaktdeltakelse - På sporjakt etter drivjaktkulturens rasjonale. 24 pages.
Other
 • Show author(s) 2002. Hvordan får vi større fisk? 27-31.
Poster
 • Show author(s) 2000. Konsekvenser for "allmennheten" av kommersialisering av elgjakta.
Digital learning tools
 • Show author(s) 2008. Analysing cross sectional survey data using linear regression methods: A 'hands on' introduction using ESS data.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) 1999. Hvem får jakte elg? Elgen. 70-72.
Chapter
 • Show author(s) 2021. Økonomisk ulikhet: Fordeling av inntekt og formue. 39-71. In:
  • Show author(s) 2021. Ulikhet: Sosiologiske perspektiver og analyser. Fagbokforlaget.

More information in national current research information system (CRIStin)