Home
Odd Inge Steen's picture

Odd Inge Steen

Associate Professor
 • E-mailOdd.Steen@uib.no
 • Phone+47 55 58 30 78+47 922 72 305
 • Visitor Address
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Journal articles
 • Dale, Britt Engan; Møller Madsen, Lene; Steen, Odd Inge. 2011. Andersland Svein: GIS i geografifaget på ungdomstrinnet: Fagdidaktisk perspektiv på å lære om og med GIS. Doktoravhandlinger ved NTNU 2011:12. Norsk Geografisk Tidsskrift. 65: 116-118.
 • Molin, Lena; Steen, Odd Inge; Rød, Jan Ketil. 2010. Geografi i tekst og bilde. En studie av geografibøker for ungdomsskolen fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Norsk Geografisk Tidsskrift. 64: 123-123. doi: 10.1080/00291951.2010.481133
 • Steen, Odd Inge. 2009. International field studies in Norwegian teacher training courses: perspectives and experiences. International Research in Geographical and Environmental Education. 18: 199-211. doi: 10.1080/10382040903054032
 • Steen, Odd Inge. 1996. Autonomy or dependency? Relations between non-governmental international aid organisations and government. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 7: 147-160.
 • Steen, Odd Inge; Klausen, Kurt Klaudi; Selle, Per. 1996. Autonomy or dependency? Relations between non-governmental international aid organisations and government. ?. 7: 147-160.
Reports and theses
 • Steen, Odd Inge. 2006. Geografifagets egenart og målsetting. Fagfilosofiske og faghistoriske aspekt ved samfunnsgeografien. Institutt for geografi, UiB., Bergen. 40 pages.
 • Steen, Odd Inge. 2001. Fagfilosofiske, faghistoriske og fagdidaktiske aspekt ved samfunnsgeografien.
 • Steen, Odd Inge; Gonzales, Julia; Lowenstein, Wilhelm. 1998. Map of knowledge and chart of skills -Country Report Norway. 2. Thematic Network on Humanitarian Development Studies, Universidad de Deusto, Bilbao.
 • Steen, Odd Inge; Reed, Robert A.; Gonzales, Julia; Lowenstein, Wilhelm. 1998. A map of knowledge - Poverty and development. 1. Thematic Network on Humanitarian Development Studies, Universidad de Deusto, Bilbao..
 • Steen, Odd Inge; Hansen, Jens Christian. 1995. Problemer med anvendelse av vestlige planleggingsteorier og modeller i bistand til Den Tredje Verden. (Bearb. av prøveforelsning for dr. polit.-graden ved Universitetet i Bergen, desember 1994). Geografi i Bergen. 208. Institutt for geografi. 19 pages.
 • Steen, Odd Inge. 1994. Norske organisasjoner i bistand og humanitært hjelpearbeid : en analyse av norske private organisasjoners forhold til det offentlige. Institutt for geografi, Universitetet i Bergen, Bergen. 1 pages.
 • Barkved, Einar; Tvedt, Terje; Steen, Odd Inge; Manger, Leif Ole. 1993. De private organisasjonene som kanal for norsk bistand. En tilleggsstudie. Centre for Development Studies, Bergen.
Book sections
 • Steen, Odd Inge. 2004. Models of good practice of international co-operation. The case of Norway. faglig_bok_institusjon, pages 111-127. In:
  • 2004. University Development Co-operation: Models of Good Practice. 17 pages.
 • Steen, Odd Inge. 1999. Thematic Study: Poverty and Development. 62-70. In:
  • 1999. Humanitarian Development Studies in Europe. 9 pages.
 • Steen, Odd Inge. 1999. Country Report: Norway. 201-213. In:
  • 1999. Humanitarian Development Studies in Europe. 9 pages.
 • Steen, Odd Inge; Angvik Magne, Nielsen Vagn Oluf. 1999. Nordisk ungdoms oppfatninger av og interesser for verden utenfor Europa. 69-79. In:
  • 1999. Ungdom og historie i Norden. Fagbokforlaget. 11 pages.
 • Steen, Odd Inge; Klausen, Kurt Klaudi; Selle, Per. 1995. Autonomi eller avhengighet? Norske (nordiske) bistandsorganisasjoners forhold til det offentlige. faglig_bok_institusjon, pages 316-336. In:
  • 1995. Frivillig organisering i Norden. Tano, Oslo. 21 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)