Home
Odd Inge Steen's picture

Odd Inge Steen

Associate Professor
 • E-mailOdd.Steen@uib.no
 • Phone+47 55 58 30 78
 • Visitor Address
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2009). International field studies in Norwegian teacher training courses: perspectives and experiences. International Research in Geographical and Environmental Education. 199-211.
 • Show author(s) (1996). Autonomy or dependency? Relations between non-governmental international aid organisations and government. ?. 147-160.
 • Show author(s) (1996). Autonomy or dependency? Relations between non-governmental international aid organisations and government. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 147-160.
Report
 • Show author(s) (2006). Geografifagets egenart og målsetting. Fagfilosofiske og faghistoriske aspekt ved samfunnsgeografien. .
 • Show author(s) (1998). Map of knowledge and chart of skills -Country Report Norway. 2. 2. .
 • Show author(s) (1998). A map of knowledge - Poverty and development. 1. 1. .
 • Show author(s) (1995). Problemer med anvendelse av vestlige planleggingsteorier og modeller i bistand til Den Tredje Verden. (Bearb. av prøveforelsning for dr. polit.-graden ved Universitetet i Bergen, desember 1994). .
 • Show author(s) (1993). De private organisasjonene som kanal for norsk bistand. En tilleggsstudie. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2006). Kunnskapsløftet og lærerutdanning - geografifaget som skolefag.
 • Show author(s) (2006). International Cooperation in Education, Research and Humanitarian Development. The case of Norway.
 • Show author(s) (2006). Integrert lærerutdanning og partnerskolemodellen - konsekvenser for de samfunnsvitenskapelige fag.
Academic lecture
 • Show author(s) (2008). Teacher Training Students and the School Library.
 • Show author(s) (2008). International field studies in Norwegian teacher training courses: A study of student teachers’ perceptions of expectations and the effects of field studies in Tanzania.
 • Show author(s) (2008). Geografi og kunnskapsløftet – Perspektiv på mål og innhold i hovedområdet utviklingsgeografi.
 • Show author(s) (2008). Challenges in the new geography programme introduced in Norwegian secondary schools after Reform 2006.
 • Show author(s) (2008). Becoming partners- examining possible effects after the first semester of implementing a new university-school partnership model.
 • Show author(s) (2007). The European dimension in geography - Challenges and opportunities in geography courses offered to visiting and exchange students at Norwegian universities.
 • Show author(s) (2007). Field studies in higher education - some implications for teacher training courses.
 • Show author(s) (2006). Feltstudieturer som et integrert samfunnsdidaktisk element i geografiundervisning. Erfaringer fra Tanzania.
 • Show author(s) (2001). Tuning Educational Structures in Europe - The case of Norway.
Book review
 • Show author(s) (2011). Andersland Svein: GIS i geografifaget på ungdomstrinnet: Fagdidaktisk perspektiv på å lære om og med GIS. Doktoravhandlinger ved NTNU 2011:12. Norsk Geografisk Tidsskrift. 116-118.
 • Show author(s) (2010). Geografi i tekst og bilde. En studie av geografibøker for ungdomsskolen fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Norsk Geografisk Tidsskrift. 123-123.
Compendium
 • Show author(s) (2001). Fagfilosofiske, faghistoriske og fagdidaktiske aspekt ved samfunnsgeografien.
Masters thesis
 • Show author(s) (2017). NGO relations in development work. A study about people’s perceptions of NGO-government relations, NGO-NGO relations and NGO-locals relations in Ethiopia.
 • Show author(s) (2013). National Development Policy and Rural Schools. Exploring the effects of Nicaragua’s development policy on issues of access, gender, and empowerment in three rural schools.
 • Show author(s) (2011). Læring gjennom feltarbeid- Å gjøre forskningsresultater til en praktisk anvendbar ressurs for næring, forvaltning, læringsinstitusjoner og andre aktuelle aktører.
 • Show author(s) (2011). LEGAL, POLITICAL AND SOCIAL CHANGE-THE CASE OF SEXUAL AND GENDER MINORITIES IN NEPAL.
 • Show author(s) (2011). Agricultural extension, food security and livelihoods. A study of challenges and benefits of the National Agricultural Advisory Services in Tororo District, Uganda.
 • Show author(s) (2010). CHAD-CAMEROON PERTROLEUM DEVELOPMENT AND PIPELINE PROJECT Impact Assessment of the Project to the Local Community: Case Study of the Ocean Division of Cameroon.
 • Show author(s) (2009). The conditions of internally displace people in the outskirts of Bogotá and the external agents'perception of the situation.
 • Show author(s) (2008). Frivillig organisert integreringsarbeidEin studie av frivillige organisasjonar sitt supplerende arbeid for integrering av flyktingar i Bergen.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (1994). Norske organisasjoner i bistand og humanitært hjelpearbeid : en analyse av norske private organisasjoners forhold til det offentlige.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2004). Models of good practice of international co-operation. The case of Norway. 17 pages.
 • Show author(s) (1999). Thematic Study: Poverty and Development. 9 pages.
 • Show author(s) (1999). Nordisk ungdoms oppfatninger av og interesser for verden utenfor Europa. 11 pages.
 • Show author(s) (1999). Country Report: Norway. 13 pages.
 • Show author(s) (1995). Autonomi eller avhengighet? Norske (nordiske) bistandsorganisasjoners forhold til det offentlige. 21 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups