Home
 • E-mailoksana.singh@uib.no
 • Visitor Address
  Parkveien 9
  Ida Bloms hus
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

ORCiD

Singh, O. (2021). Med fokus på lærerutdanneres frihet - En diskursanalytisk studie om hvordan frihet framtrer i matematikklærerutdanneres utforming av faget matematikk for trinn 5 – 10 i kontekst av styringsdokumenter. PhD thesis. (Monograph, in Norwegian), Bodoni AS / Høgskulen på Vestlandet. Bergen, Norway. ISBN 978-82-93677-66-6.

Singh, O. (2017). Danningsperspektiver på utforming av lærersubjektet i læreverket i matematikk. Norsk pedagogisk tidsskrift, 101(03), 266-277.

Singh, O., Engelsen, K.S., Espeland, M. (2016). Improvisasjon i lærerutdanning, Tangenten 4/2016: 40-48.

Singh, O.F. (2016). Måling i barnehagen. Tangenten 3/2016: 8-14.

Singh, O. (2014), I øyeblikket: En studie om IKT sin medierende rolle i improvisatoriske samhandlinger mellom lærerutdanner og studenter i faget matematikkdidaktikk. MSc thesis. Høgskolen Stord/Haugesund. Stord.

ORCiD

Singh, O. (2021) Hva kan internasjonal Foucault-basert forskning på læreplaner og praksis tilby matematikkutdanning og undervisning i norsk kontekst? Transkripsjon av prøveforelesning knytet til disputas, 12.11.2021 HVL, Bergen, Norge, Ph.D-program av danning og didaktiske praksiser.

Singh, O. (2021). Med fokus på lærerutdanneres frihet - En diskursanalytisk studie om hvordan frihet framtrer i matematikklærerutdanneres utforming av faget matematikk for trinn 5 – 10 i kontekst av styringsdokumenter. PhD thesis. (Monograph, in Norwegian), Bodoni AS / Høgskulen på Vestlandet. Bergen, Norway. ISBN 978-82-93677-66-6.

Singh, O. (2017). Danningsperspektiver på utforming av lærersubjektet i læreverket i matematikk. Norsk pedagogisk tidsskrift, 101(03), 266-277.

Singh, O., Engelsen, K.S., Espeland, M. (2016). Improvisasjon i lærerutdanning, Tangenten 4/2016: 40-48.

Singh, O.F. (2016). Måling i barnehagen. Tangenten 3/2016: 8-14.

Singh, O. (2014), I øyeblikket: En studie om IKT sin medierende rolle i improvisatoriske samhandlinger mellom lærerutdanner og studenter i faget matematikkdidaktikk. MSc thesis. Høgskolen Stord/Haugesund. Stord.

Fields of competence