Home
Olav Aas's picture

Olav Aas

Senior Academic Librarian
Avdeling for medisin, realfag og psykologi
 • E-mailOlav.Aas@uib.no
 • Phone+47 55 58 48 19
 • Visitor Address
  Realfagbygget, Allégaten 41
 • Postal Address
  Postboks 7808
  5020 BERGEN
Journal articles
 • Aas, Olav. 2018. Lærar Johannes L. Bøyum og Leirvik skule i 1920-åra. Sogeskrift frå Hyllestad. 76-79.
 • Aas, Olav. 2017. Lærar Fridtjov Vik og siste bokmålskrinsen i Hyllestad kommune. Sogeskrift frå Hyllestad. 14-16.
 • Wolff, Einar; Aas, Olav. 2017. Frå krigens dagar. Sogeskrift frå Hyllestad. 147-151.
 • Aas, Olav; Linde, Svanlaug Aas. 2016. Litt om misjonslaga i Bø og ved Hyllestad Prestegard i eldre tid. Sogeskrift frå Hyllestad. 8-13.
 • Aas, Olav. 2015. Gløtt frå skulesoga i Handal skulekrins i 1860-1880-åra. Sogeskrift frå Hyllestad. 10-17.
 • Aas, Olav. 2014. Litt om Døscherhagen og Majorgjerdet, to stadnamn i Leirvik. Sogeskrift frå Hyllestad. 24-29.
 • Aas, Olav. 2013. Frå husmann i Bøfjorden til handelsmann i Bergen, Anfin Monsen Løvaas (1864-1920). Sogeskrift frå Hyllestad 2013. 58-64.
 • Aas, Olav. 2012. Kari Aas (1888-1963), eit rikt, men einsamt liv. Sogeskrift frå Hyllestad. 65-71.
 • Aas, Olav. 2011. Botanikaren Eugen Jørgensen og Peder Elias Storaker på leit etter sjeldne mosar i Hyllestad. Sogeskrift frå Hyllestad. 92-97.
 • Aas, Olav; Losvik, Mary Holmedal. 2011. Bjarne Spangelo - ein allsidig pedagog. Naturen. 6. 274-277.
 • Aas, Olav. 2009. Skog og skogplanting i Hyllestad kommune for 100 år sidan. Sogeskrift frå Hyllestad 2008. 26-35.
 • Aas, Olav. 2008. Mons Gullakson Lövaas og saueskabben. Sogeskrift frå Hyllestad 2008. 22-29.
 • Aas, Olav. 2007. Fjern Cladosporium macrocarpum frå den norske svartelista. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. 64: 237-237.
 • Mikki, Susanne Ruth; Aas, Olav. 2006. Carl Friedrich Naumann og geologiens historie i Norge. Naturen. 130: 272-278.
 • Mikki, Susanne Ruth; Aas, Olav. 2006. Første geologiske beskrivelser – Et verk finner veien tilbake. På Høyden ( UiBs nettavis). Published 2006-10-03.
 • Sætersdal, Magne; Gjerde, Ivar; Blom, Hans H.; Ihlen, Per Gerhard; Myrseth, Elisabeth W.; Pommeresche, Reidun; Skartveit, John; Solhøy, Torstein; Aas, Olav. 2004. Vascular plants as a surrogate species group in complementary site selection for bryophytes, macrolichens, spiders, carabids, staphylinids, snails and Wood living polypores in a Northern forest. Biological Conservation. 115: 21-31.
 • Aas, Olav; Losvik, Mary H. 1998. Microfungi on Narthecium ossifragum(L)Huds. in four mires in Sogn and Fjordane, western Norway. Agarica. 15: 199-213. Published 1998-11-04.
 • Erstad, Karl-Jan; Aas, Olav. 1998. Koppar og kalk knekker romeplanten. Vestlandsk Landbruk. 7: 20-22. Published 1998-04-21.
 • Pousi, Terhi; Aas, Olav. 1998. Sjeldne sopper i Arboretet på Milde. Årringen. 2: 27-37.
Reports and theses
 • Aas, Olav. 2014. Sopp på gamle eiketre i Hordaland 2014. MVA-rapport 6/2014. Fylkesmannen i Hordaland, miljøvern- og klimaavdelinga, Bergen. 38 pages.
 • Ihlen, Per G.; Bjelland, Torbjørg; Aas, Olav. 2014. Gammel kystfuruskog i Fusa kommune. Prøvekartlegging i forbindelse med faggrunnlag til handlingsplan. Rådgivende Biologer AS, rapport 1913. Rådgivende Biologer AS, Bergen. 16 pages.
 • Aas, Olav. 2012. Kartlegging av sopp i 11 slåttemarker i Hordaland i 2011. Fylkesmannen i Hordaland, miljøvern- og klimaavdelinga. MVA-rapport 1/2012, Bergen. 31 pages.
 • Aas, Olav. 2012. Kartlegging av sopp i sju slåttemarker i Hordaland, våren 2012. Fylkesmannen i Hordaland, miljøvern- og klimaavdelinga. MVA-rapport 3/2012, Bergen. 18 pages.
 • Aas, Olav. 2011. Kartlegging av sopp i åtte slåttemarker i Hordaland i 2010. Fylkesmannen i Hordaland, miljøvern- og klimaavdelinga. MVA-rapport 5/2011., Bergen. 26 pages.
 • Øyen, Bernt-Håvard; Aas, Olav. 2002. Salt i bolverkstømmer. Tilstanden for nye trefundamenter i Jacobsfjorden VIc, Bryggen i Bergen. Oppdragsrapport. 03/02. Skogforsk. Norsk institutt for skogforskning, Ås. 18 pages.
 • Aas, Olav. 1995. Registrering av sopp i kalkrike grasmarker i Hordaland og Sogn og Fjordane. Prosjektrapport. Botanisk instittutt, UiB, Bergen.
 • Aas, Olav. 1995. Registrering av sopp i kalkrike grasmarker i Hordaland og Sogn og Fjordane. Prosjektrapport. Botanisk instittutt, UiB, Bergen.
 • Aas, Olav. 1994. Beiteforgiftning av storfe i hordaland og Sogn og Fjordane. UiB-MatNat: Botanisk institutt.
 • Aas, Olav. 1992. A world-monograph of the genus Thecotheus (Ascomycetes, Pezizales). Thesis dr. scient. Botanisk institutt.
Book sections
 • Aas, Olav. 2013. Nyttige kjuker. Delkapittel, pages 54-55. In:
  • Nord, S.; Solhøy, T.; Helland-Hansen, W. 2013. Ei halvøy i Hardanger. Natur- og kulturforteljingar frå Neshalvøya. 150 pages. ISBN: 9788273261045.
 • Aas, Olav. 2013. Soppane er viktige i naturen. Delkapittel, pages 56-56. In:
  • Nord, S.; Solhøy, T.; Helland-Hansen, W. 2013. Ei halvøy i Hardanger. Natur- og kulturforteljingar frå Neshalvøya. 150 pages. ISBN: 9788273261045.
 • Aas, Olav. 2013. Oksetungesoppen. Delkapittel, pages 57-57. In:
  • Nord, S.; Solhøy, T.; Helland-Hansen, W. 2013. Ei halvøy i Hardanger. Natur- og kulturforteljingar frå Neshalvøya. 150 pages. ISBN: 9788273261045.
 • Aas, Olav. 2011. Pionerane som utforska naturen i Hyllestad kommune. Del av kapittel, pages 28-37. In:
  • Førsund, Finn Borgen; Nordstrand, Ingemar; Haukøy, Håkon. 2011. Hyllestad 1861-2011 - kommunen og folket. 228 pages. ISBN: 978-82-992198-5-3.
 • Aas, Olav. 2005. Historien om soppforeningen i Bergen. Fra starten i 1904 til 1954. Kapittel i bok, pages 11-29. In:
  • Digranes, Eva; Grytøyr, Eilif; Samuelsen, Betsy Wuestman. 2005. Soppforeningen i Bergen 100 år. "Den norden - og vestenfjeldske Sopforening". 79 pages.
 • Aas, Olav. 2004. Rik soppflora. Lysekloster, pages 310. In:
  • Helland-Hansen, William. 2004. Naturhistorisk vegbok. Hordaland. 567 pages. ISBN: 82-7326-061-5.
 • Aas, Olav. 2004. UFO-ringen. Espevær, pages 266. In:
  • Helland-Hansen, William. 2004. Naturhistorisk vegbok. Hordaland. 567 pages. ISBN: 82-7326-061-5.
 • Blom, Hans H.; Ihlen, Per Gerhard; Aas, Olav. 2004. Sporer til mangfold. Temadel, pages 148-152. In:
  • Helland-Hansen, William. 2004. Naturhistorisk vegbok. Hordaland. 567 pages. ISBN: 82-7326-061-5.
 • Svarstad, Hanne; Aas, Olav. 2004. Gullhøna frå Hardangervidda. Eidfjord, pages 522. In:
  • Helland-Hansen, William. 2004. Naturhistorisk vegbok. Hordaland. 567 pages. ISBN: 82-7326-061-5.
 • Sætersdal, Magne; Aas, Olav; Lyngstad, Heidi; Whist, Catrine M. 2002. Levesteder og miljø. Sopp. Kapittel, pages 36-43. In:
  • Gjerde, Ivar; Baumann, Camilla. 2002. Miljøregistrering i skog - biologisk mangfold. Hovedrapport. Norsk institutt for skogforskning, Ås. 224 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)