Home
Olav Korsnes's picture

Olav Korsnes

Professor
 • E-mailOlav.Korsnes@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 68+47 915 66 806
 • Visitor Address
  Rosenbergsgt. 39
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Work, knowledge, education and economy

 • Sociology of work
 • Social mobility
 • Power and elites

Latest research projects:

Elites in an Egalitarian Society: Recruitment, Reproduction and Circulation

http://www.uib.no/fg/akeku/38418/elites-egalitarian-society-recruitment-reproduction-and-circulation

New directions in studies of social differentiation, power, class, status and elite

http://www.uib.no/fg/akeku/43138/new-directions-studies-social-differentiation-power-class-status-and-eliteojects:

 

Books
 • Korsnes, Olav; Heilbron, Johan; Hjellbrekke, Johannes; Bühlmann, Felix; Savage, Mike. 2018. New Directions in Elite Studies. Routledge. 322 pages. ISBN: 978-1138059191.
 • Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli; Hjellbrekke, Johannes. 2014. Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget. 268 pages. ISBN: 978-82-15-02183-6.
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2012. Sosial mobilitet. Det Norske Samlaget. 199 pages. ISBN: 978-82-521-7942-2.
 • Korsnes, Olav. 2008. Sosiologisk leksikon. Universitetsforlaget. 351 pages. ISBN: 978-82-15-01380-0.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Korsnes, Olav. 2006. Sosial mobilitet. Det Norske Samlaget. 174 pages. ISBN: 82-521-6572-9.
 • Heiret, Jan; Korsnes, Olav; Venneslan, Knut; Bjørnson, Øyvind. 2003. Arbeidsliv, Historie, Samfunn. Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv. Fagbokforlaget. 350 pages. ISBN: 82-7674-567-9.
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2003. Det norske maktfeltet: Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og -barrierar i norske elitar. Unipub forlag. 90 pages.
 • Korsnes, Olav. 1997. Sosiologisk leksikon. ISBN: 82-00-22948-3.
 • Korsnes, Olav; Colbjørnsen, Tom; Fennefoss, Arvid. 1984. Streikende. Politi - opinion. 214 pages. ISBN: 82-10-02551-1.
 • Korsnes, Olav; Colbjørnsen, Tom; Nordhaug, Odd. 1981. Fagbevegelsen - interesseorganisasjon og administrator. Universitetsforlaget. 195 pages. ISBN: 82-00-05482-9.
Journal articles
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2017. «Øvst ved bordet?» Ein analyse av symbolske kapitalhierarki ved Noregs Banks årsmiddag. Tidsskrift for samfunnsforskning. 57: 5-35. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-01-01
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2016. Women in the Field of Power. Sociologica. 10. 20 pages. doi: 10.2383/85291
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2013. Héritiers et outsiders. Construire le champ du pouvoir en Norvège. Actes de la Recherche en Sciences Sociales. 200. 85-103.
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2012. Utdanning og sosial mobilitet. Lektorbladet. 11: 12-15.
 • Denord, Francois; Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav; Lebaron, Frédéric; Le Roux, Brigitte. 2011. Social capital in the field of power: the case of Norway. Sociological Review. 59: 86-108. doi: 10.1111/j.1467-954X.2010.01994.x
 • Hjellbrekke,, Johs.; Korsnes, Olav. 2010. Nedturar. Deklassering i det seinmoderne Noreg. Nytt Norsk Tidsskrift. 27: 46-59.
 • Korsnes, Olav. 2008. True as it reads but false as it is taken? om Hans Erik Næss' argumenter for en transnasjonal sosiologi. Sosiologisk Tidsskrift. 16: 401-404.
 • Hjellbrekke, Johs.; Le Roux, Brigitte; Korsnes, Olav; Lebaron, Frederic; Rosenlund, Lennart; Rouanet, Henry. 2007. The Norwegian field of power anno 2000. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association. 9.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Le Roux, Brigitte; Korsnes, Olav; Lebaron, Frédéric; Rosenlund, Lennart; Rouanet, Henry. 2007. The Norwegian field of power anno 2000. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association. 9: 245-274. doi: 10.1080/14616690601002749
 • Korsnes, Olav; Sakslind, Rune. 2007. En egalitær elite. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 24. 22-26.
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2005. Sosial kapital-strukturar i norske elitar. Tidsskrift for samfunnsforskning. 46: 467-502.
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2004. Educational Mobility Trajectories and Mobility Barriers in the Norwegian Social Space. International Journal of Contemporary Sociology. 41: 163-189.
 • Nilsen, Ann; Korsnes, Olav. 2003. Introduksjon til jubileumsnummer. Sosiologisk Tidsskrift. 11: 3-5.
 • Korsnes, Olav. 1999. Economic Sociology - Past and Present, with a View to the Future. Sociologija : Mintis ir Veiksmas. 4: 49-63.
 • Korsnes, Olav; Venneslan, Knut. 1998. Jern og Metall. Olav Korsnes og Knut Venneslan i samtale med Replikk. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 4: 2-10.
 • Korsnes, Olav. 1997. Problemer og utfordringer ved et strukturalistisk-konstruktivistisk perspektiv. Sosiologisk Tidsskrift. 5: 179-196.
 • Korsnes, Olav. 1992. Finn Borum and Peer Hull Kristensen (eds.): Technological Innovation and Organizational Change - Danish Patterns of Knowledge, Networs and Culture Copenhagen: Danish Social Science Research Council, 289 pages). Organization Studies. 13: 277-281.
 • Korsnes, Olav; Müller, Hanne; Ågotnes, Knut. 1988. Tverrfaglighetens problem i arbeidslivsforskningen - tre ulike angrepsmåter. Sosiologi i dag. 18: 89-105.
 • Korsnes, Olav. 1982. Bravermanisme og Bravermani - diagnose og forslag til terapi. Tidsskrift for samfunnsforskning. 23: 597-608.
 • Korsnes, Olav. 1981. Trade Union Democracy in Sweden. European Political Data Newsletter. 39. 3.
 • Korsnes, Olav. 1980. Etter Braverman - Quo Vadis? Sosiologi i dag. 10: 1-19.
 • Korsnes, Olav. 1979. Duality in the Role of Unions and Unionists: the case of Norway. British Journal of Industrial Relations. XVII: 362-375.
 • Korsnes, Olav; Colbjørnsen, Tom. 1978. Trade Unions - Resource or Regulation? Acta Sociologica. 21: 197-215.
 • Korsnes, Olav; Karlsen, Jan Erik. 1977. Makt og avmakt i arbeids- og fagorganisasjon. Tidsskrift for samfunnsforskning. 18: 14.
Reports and theses
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2003. Det norske maktfeltet: Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og -barrierar i norske elitar. Rapportserien. 71. Makt- og demokratiutgreiinga, Oslo. 90 pages.
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2003. Det norske maktfeltet: Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og –barrierar i norske elitar. Makt- og demokratiutredningen, Oslo. 90 pages.
 • Korsnes, Olav. 1996. Industri og samfunn. Framlegg til et program for studiet av norsk arbeidsliv. Dr.philos.. -. Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen. 675 pages.
 • Korsnes, Olav. 1994. Yrkessosialisering og former for yrkesidentitet. En presentasjon av en artikkel av Claude Dubar. AHS - Serie B 1994-3. AHS - gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning ved UiB. 14 pages.
 • Korsnes, Olav; Halvorsen, Tor. 1991. Tverrfaglighet og historisk-sosiologiske konstruksjoner av forskningsobjektet. Teoretiske refleksjoner omkring studiet av omstillinger i arbeidslivet, i: Historie og sosiologi. Tre innlegg. AHS Serie B 1991-3. AHS - Gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning ved UiB. 13 pages.
 • Korsnes, Olav. 1990. On the Social Construction of the Skilled Industrial Worker. AHS Series B 1990-4. AHS - gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning ved UiB. 66 pages.
 • Korsnes, Olav; Bernsen, Martin; Halvorsen, Tor. 1989. Teoretiske problemer, forskningspraksis og forskningspolitikk i studiet av omstillinger i arbeidslivet, i: Arbeidslivsforskning på viddene? Rapport Finseseminaret mai 1989. AHS Serie B 1989-9. AHS - gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning ved UiB. 19 pages.
 • Korsnes, Olav; Korsnes, Olav. 1989. Disiplin og nyskaping. Tverrfaglighet og forskningspolitikken i 90-åra. AHS Serie B 1989-4. AHS - gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning ved UiB. 143 pages.
 • Korsnes, Olav; Korsnes, Olav. 1989. Evalueringsrapport Arbetsvetenskapliga kollegiet, Gøteborg. i: Disiplin og nyskaping. Tverrfaglighet og forskningspolitikken i 90-åra. AHS Serie B 1989-4. AHS - gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning ved UiB. 38 pages.
 • Korsnes, Olav. 1988. Universalisme og komparativ metode. To innlegg om arbeidslivsforskning. AHS Serie B 1988-1. AHS - gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning ved UiB. 19 pages.
 • Korsnes, Olav; Halvorsen, Tor; Sakslind, Rune. 1988. Arbeidspolitikk som forskningsprogram. Perspektiver og problemer. AHS Serie B 1988-5. AHS - gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning ved UiB. 51 pages.
 • Korsnes, Olav; Halvorsen, Tor; Sakslind, Rune. 1988. Working life research and the peculiarity of industrial relations in Norway. Norwegian working life in a comparative perspective. AHS - gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning ved UiB. 22 pages.
 • Korsnes, Olav; Venneslan, Knut; Byrkjeland, Martin. 1988. Arbeidslivsforskning - forsøk på en nyorientering. i: Industrialisering og arbeidsliv. Rapport fra II. Nordiske arbeidslivskonferanse 30.10-1.11.19 Voss. AHS Serie B 1988-7. AHS - gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning ved UiB. 36 pages.
 • Korsnes, Olav; Halvorsen, Tor; Sakslind, Rune. 1987. Arbeitspolitik als Forschungsprogram. Perspektiven und Probleme. IIVG/dp87-232. Wissenschaftszentrum Berlin - WZB. 56 pages.
 • Fennefoss, Arvid; Colbjørnsen, Tom; Korsnes, Olav. 1984. Streikende - politi - opinion. To rapporter med utgangspunkt i transportarbeiderstreiken i 1982. Tiden Norsk forlag, Oslo. 214 pages.
 • Korsnes, Olav. 1983. Arbeidsprosessers sosiale organisering. MORAL-prosjektets skriftserie. 7. 33 pages.
 • Korsnes, Olav. 1981. Ledelsesstrategier og arbeidermotstand i det kapitalistiske foretaket. Skriftserien - Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen. 2. Sosiologisk institutt, UiB. 43 pages.
 • Korsnes, Olav. 1976. Fagbevegelsens organisasjonsform. Sosiale Indikatorer. Rapport. Institutt for sosiologi og statsvitenskapelige fag, UiB. 128 pages.
Book sections
 • Heilbron, Johan; Bühlmann, Felix; Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav; Savage, Mike. 2018. Introduction. 1, pages 1-28. In:
  • Korsnes, Olav; Heilbron, Johan; Hjellbrekke, Johannes; Bühlmann, Felix; Savage, Mike. 2018. New Directions in Elite Studies. Routledge. 322 pages. ISBN: 978-1138059191.
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2018. A place at what table? An analysis of symbolic capital hierarchies at the annual dinner of Norges Bank (the Norwegian central bank). 5, pages 93-112. In:
  • Korsnes, Olav; Heilbron, Johan; Hjellbrekke, Johannes; Bühlmann, Felix; Savage, Mike. 2018. New Directions in Elite Studies. Routledge. 322 pages. ISBN: 978-1138059191.
 • Hjellbrekke, Johannes; Jarness, Vegard; Korsnes, Olav. 2015. Cultural Distinctions in an 'Egalitarian' Society. 11, pages 187-206. In:
  • Coulangeon, Philippe; Duval, Julien. 2015. The Routledge Companion to Bourdieu's 'Distinction'. Routledge. 326 pages. ISBN: 978-0-415-72727-3.
 • Hjellbrekke, Johannes; Jarness, Vegard; Korsnes, Olav. 2015. Distinctions egalitaristes. Kapittel 7, pages 131-150. In:
  • Lebaron, Frédéric; Le Roux, Brigitte. 2015. La methodologie de Pierre Bourdieu en action. Espace culturel, espace social et analyse des donnees. Dunod Editeur. 250 pages. ISBN: 978-2-10-070384-5.
 • Lebaron, Frédéric; Hjellbrekke, Johannes; Jarness, Vegard; Korsnes, Olav; Prieur, Annick Ingrid; Rosenlund, Lennart. 2015. La sociologie des pratiques culturelles après La Distinction: un etat des enjeux. Kapittel 5, pages 81-97. In:
  • Lebaron, Frédéric; Le Roux, Brigitte. 2015. La methodologie de Pierre Bourdieu en action. Espace culturel, espace social et analyse des donnees. Dunod Editeur. 250 pages. ISBN: 978-2-10-070384-5.
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2014. Intergenerasjonell mobilitet og sirkulasjon i norske elitar og profesjonar. Kapittel 4, pages 54-76. In:
  • Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli; Hjellbrekke, Johannes. 2014. Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget. 268 pages. ISBN: 978-82-15-02183-6.
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2014. Geometrien i det sosiale rommet. Kapittel 5, pages 77-82. In:
  • Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli; Hjellbrekke, Johannes. 2014. Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget. 268 pages. ISBN: 978-82-15-02183-6.
 • Korsnes, Olav. 2014. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 1, pages 11-24. In:
  • Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli; Hjellbrekke, Johannes. 2014. Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget. 268 pages. ISBN: 978-82-15-02183-6.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Korsnes, Olav. 2010. Nedturar. Ein analyse av deklassering i to norske etterkrigskohortar. Del 3, kapittel 15, pages 213-227. In:
  • Dahlgren, Kenneth; Ljunggren, Jørn. 2010. Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Universitetsforlaget. 282 pages. ISBN: 978-82-15-01580-4.
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2009. Quantifying the Field of Power in Norway. Kapittel, pages 31-46. In:
  • Robson, Karen; Sanders, Chris. 2009. Quantifying Theory: Pierre Bourdieu. Springer Science+Business Media B.V.. 227 pages. ISBN: 978-1-4020-9449-1.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Korsnes, Olav. 2009. At studere magtfeltet. Kapitel 6, pages 147-170. In:
  • Hammerslev, Ole; Hansen, Jens Arnholtz; Willig, Ida. 2009. Refleksiv sociologi i praksis. Hans Reitzels Forlag. 237 pages. ISBN: 978-87-412-5283-4.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Korsnes, Olav. 2009. Kjønn, familie og mobilitet. Kapittel, pages 119-138. In:
  • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2009. Kvinners arbeid. Unipub forlag. 293 pages. ISBN: 978-82-7477-386-8.
 • Korsnes, Olav. 2008. Sosial embeddedness. Oppslagsord, pages 275-275. In:
  • Korsnes, Olav. 2008. Sosiologisk leksikon. Universitetsforlaget. 351 pages. ISBN: 978-82-15-01380-0.
 • Korsnes, Olav. 2008. Samfunnseffekt. Oppslagsord, pages 261-261. In:
  • Korsnes, Olav. 2008. Sosiologisk leksikon. Universitetsforlaget. 351 pages. ISBN: 978-82-15-01380-0.
 • Korsnes, Olav. 2008. Metodologisk nasjonalisme. Oppslagsord, pages 195-195. In:
  • Korsnes, Olav. 2008. Sosiologisk leksikon. Universitetsforlaget. 351 pages. ISBN: 978-82-15-01380-0.
 • Korsnes, Olav. 2007. Avoiding 'Methodological Nationalism' in Comparative Studies of Globalisation and Transformations in the Social Embeddedness of Economic Actors and Institutions. Chapter 12, pages 211-226. In:
  • Gåsdal, Odd; Løyning, Trond; Hjellbrekke, Johs.; Brusdal, Ragnhild. 2007. Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigurd Grønmo. Fagbokforlaget. 296 pages. ISBN: 9788245005455.
 • Korsnes, Olav. 2005. Constructing a meeting ground. Kap., pages 7-10. In:
  • Kinn, Torodd. 2005. Akademisk Prosa. Akademisk prosa. 3. Kulturell Identitet i Akademisk Prosa, Bergen. 152 pages.
 • Korsnes, Olav. 2003. Arbeidslivsrelasjoner - et historisk-sosiologisk perspektiv. 17-45. In:
  • Heiret, Jan; Korsnes, Olav; Venneslan, Knut; Bjørnson, Øyvind. 2003. Arbeidsliv, Historie, Samfunn. Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv. Fagbokforlaget. 350 pages. ISBN: 82-7674-567-9.
 • Korsnes, Olav. 2000. Towards a relational approach to the study of variety in the situated creativity of economic actors. 71-88. In:
  • Maurice, Marc; Sorge, Arndt. 2000. Embedding Organizations. Societal Analysis of Actors, Organizations and Socio-Economic Context. 434 pages.
 • Korsnes, Olav. 1998. Technology and the Social Construction of Skilled Workers in Norwegian Industry. 65-94. In:
  • Sørensen, Knut H. 1998. The Spectre of Participation. Technology and Work in a Welf are State. ISBN: 82-00-42309-3.
 • Fauske, Halvor; Korsnes, Olav; Andersen, Heine; Brante, Thomas. 1997. Handlingstypologi. faglig_bok_institusjon, pages 109-11. In:
  • 1997. Sosiologisk leksikon. Universitetsforl.. -97 pages.
 • Korsnes, Olav. 1997. Div. artikler. 6. In:
  • Korsnes, Olav; Andersen, Heine; Brante, Thomas. 1997. Sosiologisk Leksikon. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-22948-3.
 • Moe, Sverre; Korsnes, Olav; Andersen, Heine; Brante, Thomas. 1997. Evolusjonsteori. faglig_bok_institusjon, pages 74-75. In:
  • 1997. Sosiologisk leksikon. 1 pages.
 • Moe, Sverre; Korsnes, Olav; Andersen, Heine; Brante, Thomas. 1997. Modernisme/postmodernisme. faglig_bok_institusjon, pages 210-211. In:
  • 1997. Sosiologisk leksikon. 1 pages.
 • Moe, Sverre; Korsnes, Olav; Andersen, Heine; Brante, Thomas. 1997. Dekonstruksjon. faglig_bok_institusjon, pages 51-51. In:
  • 1997. Sosiologisk leksikon. 1 pages.
 • Korsnes, Olav; Halvorsen, Tor; Sakslind, Rune. 1996. The Norwegian disconnection. Professional unity and industrial division. 305-328. In:
  • Whitley, Richard; Kristensen, Peer Hull. 1996. The Changing European Firm. Limits to Convergence. Routledge. ISBN: 0-415-12999-0.
 • Korsnes, Olav. 1992. A New Kind of Work Society? 36-41. In:
  • Halvorsen, Tor; Olsen, Ole Johnny. 1992. Det kvalifiserte samfunn? ISBN: 82-05-20832-8.
 • Korsnes, Olav. 1992. Fagorganisasjon. 176-196. In:
  • Øyen, Else. 1992. Sosiologi og ulikhet. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-21580-6.
 • Korsnes, Olav; Halvorsen, Tor; Sakslind, Rune. 1985. Arbeidslivsforskning og de særegne industrielle relasjoner i Norge. Norsk arbeidsliv i komparativt perspektiv. 42-77. In:
  • Bleiklie, Ivar. 1985. Politikkens forvaltning. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-07774-8.
 • Korsnes, Olav; Colbjørnsen, Tom. 1984. Streik og solidaritet. 112-210. In:
  • Colbjørnsen, Tom; Fennefoss, Arvid; Korsnes, Olav. 1984. Streikende. Politi - opinion. ISBN: 82-10-02551-1.
 • Korsnes, Olav. 1983. Arbeidermotstand i foretak og samfunn. 138-157. In:
  • Hoel, Marit; Hvinden, Bjørn. 1983. Kollektivteori og sosiologi. ISBN: 82-05-14327-7.
 • Korsnes, Olav. 1981. Fagbevegelse og konfliktregulering. 133-156. In:
  • Colbjørnsen, Tom; Korsnes, Olav; Nordhaug, Odd. 1981. Fagbevegelsen - interesseorganisasjon og administrattor. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-05482-9.
 • Korsnes, Olav. 1981. Fagforeningsbevissthet - klassebevissthet - yrkesbevissthet. 157-174. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1981. Fagbevegelsen - interesseorganisasjon og administrator. Universitetsforlaget.
 • Nordhaug, Odd; Colbjørnsen, Tom; Korsnes, Olav. 1981. Fagbevegelsen og det korporative samarbeid (Trade unions and corporatism). faglig_bok_institusjon, pages 175-192. In:
  • 1981. Fagbevegelsen: Interesseorganisasjon og administrator. 34 pages.
 • Nordhaug, Odd; Colbjørnsen, Tom; Korsnes, Olav. 1981. Fagbevegelsens organisasjon (Trade union organization). faglig_bok_institusjon, pages 13-46. In:
  • 1981. Fagbevegelsen: Interesseorganisasjon og administrator. 34 pages.
 • Korsnes, Olav; Colbjørnsen, Tom. 1980. Fagorganisasjonen - ressurs eller regulator? 274-300. In:
  • Halvorsen, Knut. 1980. Arbeid og sysselsetting foran 80-åra. Pax Forlag. ISBN: 82-530-1069-9.

More information in national current research information system (CRIStin)