Home
Olav Korsnes's picture

Olav Korsnes

Professor Emeritus
 • E-mailOlav.Korsnes@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 68+47 915 66 806
 • Visitor Address
  Rosenbergsgaten 39
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Work, knowledge, education and economy

 • Sociology of work
 • Social mobility
 • Power and elites

Latest research projects:

Elites in an Egalitarian Society: Recruitment, Reproduction and Circulation

http://www.uib.no/fg/akeku/38418/elites-egalitarian-society-recruitment-reproduction-and-circulation

New directions in studies of social differentiation, power, class, status and elite

http://www.uib.no/fg/akeku/43138/new-directions-studies-social-differentiation-power-class-status-and-eliteojects:

 

Academic article
 • Show author(s) 2020. CIRCULATION AT THE TOP: ELITES, SOCIAL MOBILITY AND INTERGENERATIONAL CAPITAL CONVERSION. Revista Pós Ciências Sociais. 189-208.
 • Show author(s) 2017. «Øvst ved bordet?» Ein analyse av symbolske kapitalhierarki ved Noregs Banks årsmiddag. Tidsskrift for samfunnsforskning. 5-35.
 • Show author(s) 2016. Women in the Field of Power. Sociologica. 20 pages.
 • Show author(s) 2013. Héritiers et outsiders. Construire le champ du pouvoir en Norvège. Actes de la Recherche en Sciences Sociales. 85-103.
 • Show author(s) 2011. Social capital in the field of power: the case of Norway. Sociological Review. 86-108.
 • Show author(s) 2010. Nedturar. Deklassering i det seinmoderne Noreg. Nytt Norsk Tidsskrift. 46-59.
 • Show author(s) 2007. The Norwegian field of power anno 2000. European Societies. 245-274.
 • Show author(s) 2007. The Norwegian field of power anno 2000. European Societies.
 • Show author(s) 2005. Sosial kapital-strukturar i norske elitar. Tidsskrift for samfunnsforskning. 467-502.
 • Show author(s) 2004. Educational Mobility Trajectories and Mobility Barriers in the Norwegian Social Space. International Journal of Contemporary Sociology. 163-189.
 • Show author(s) 2003. Introduksjon til jubileumsnummer. Sosiologisk Tidsskrift. 3-5.
 • Show author(s) 1999. Economic Sociology - Past and Present, with a View to the Future. Sociologija. Mintis ir veiksmas. 49-63.
 • Show author(s) 1998. Jern og Metall. Olav Korsnes og Knut Venneslan i samtale med Replikk. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 2-10.
 • Show author(s) 1997. Problemer og utfordringer ved et strukturalistisk-konstruktivistisk perspektiv. Sosiologisk Tidsskrift. 179-196.
 • Show author(s) 1988. Tverrfaglighetens problem i arbeidslivsforskningen - tre ulike angrepsmåter. Sosiologi i dag. 89-105.
 • Show author(s) 1982. Bravermanisme og Bravermani - diagnose og forslag til terapi. Tidsskrift for samfunnsforskning. 597-608.
 • Show author(s) 1980. Etter Braverman - Quo Vadis? Sosiologi i dag. 1-19.
 • Show author(s) 1979. Duality in the Role of Unions and Unionists: the case of Norway. British Journal of Industrial Relations. 362-375.
 • Show author(s) 1978. Trade Unions - Resource or Regulation? Acta Sociologica. 197-215.
 • Show author(s) 1977. Makt og avmakt i arbeids- og fagorganisasjon. Tidsskrift for samfunnsforskning. 14.
Report
 • Show author(s) 2003. Det norske maktfeltet: Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og –barrierar i norske elitar. .
 • Show author(s) 2003. Det norske maktfeltet: Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og -barrierar i norske elitar. 71. 71. .
 • Show author(s) 1994. Yrkessosialisering og former for yrkesidentitet. En presentasjon av en artikkel av Claude Dubar. .
 • Show author(s) 1991. Tverrfaglighet og historisk-sosiologiske konstruksjoner av forskningsobjektet. Teoretiske refleksjoner omkring studiet av omstillinger i arbeidslivet, i: Historie og sosiologi. Tre innlegg. .
 • Show author(s) 1990. On the Social Construction of the Skilled Industrial Worker. .
 • Show author(s) 1989. Teoretiske problemer, forskningspraksis og forskningspolitikk i studiet av omstillinger i arbeidslivet, i: Arbeidslivsforskning på viddene? Rapport Finseseminaret mai 1989. .
 • Show author(s) 1989. Evalueringsrapport Arbetsvetenskapliga kollegiet, Gøteborg. i: Disiplin og nyskaping. Tverrfaglighet og forskningspolitikken i 90-åra. .
 • Show author(s) 1989. Disiplin og nyskaping. Tverrfaglighet og forskningspolitikken i 90-åra. .
 • Show author(s) 1988. Working life research and the peculiarity of industrial relations in Norway. Norwegian working life in a comparative perspective. .
 • Show author(s) 1988. Universalisme og komparativ metode. To innlegg om arbeidslivsforskning. .
 • Show author(s) 1988. Arbeidspolitikk som forskningsprogram. Perspektiver og problemer. .
 • Show author(s) 1988. Arbeidslivsforskning - forsøk på en nyorientering. i: Industrialisering og arbeidsliv. Rapport fra II. Nordiske arbeidslivskonferanse 30.10-1.11.19 Voss. .
 • Show author(s) 1987. Arbeitspolitik als Forschungsprogram. Perspektiven und Probleme. .
 • Show author(s) 1984. Streikende - politi - opinion. To rapporter med utgangspunkt i transportarbeiderstreiken i 1982. .
 • Show author(s) 1983. Arbeidsprosessers sosiale organisering. 7. 7. .
 • Show author(s) 1981. Ledelsesstrategier og arbeidermotstand i det kapitalistiske foretaket. 2. 2. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2010. Klassenedturar.
 • Show author(s) 1997. Comparative Methodology. Some personal lessons.
Academic lecture
 • Show author(s) 2016. Les femmes dans le champ de pouvoir.
 • Show author(s) 2015. "A Place at What Table? An Analysis of Symbolic Capital Hierarchies at the Norwegian Central Bank's Annual Dinner".
 • Show author(s) 2011. The Norwegian Field of Power.
 • Show author(s) 2011. L'analyse géométrique des données (AGD): Le cas des élites.
 • Show author(s) 2011. Cultural Distinctions: A Geometric Data Analysis.
 • Show author(s) 2010. Cultural Distinctions in an Egalitarian Society.
 • Show author(s) 2010. Circulation in the Norwegian Elites.
 • Show author(s) 2009. Multiposisjonalitet og sosial kapital i norske elitar.
 • Show author(s) 2009. Introduction. Comparing Fields and Spaces.
 • Show author(s) 2008. The Norwegian Electoral Space.
 • Show author(s) 2008. The Geometry of the Norwegian Electoral Space.
 • Show author(s) 2008. Social Capital in the Field of Power.
 • Show author(s) 2007. The Critique Against the Mobility Table.An Empirical Assessment of Variations in Relative Mobility Rates.
 • Show author(s) 2007. Social capital in the Norwegian field of power.
 • Show author(s) 2005. Globalisation and transformations in the social embeddedness of economic actors and institutions - the role of national power elites.
 • Show author(s) 2004. The space of elite opinions. The Case of Norway.
 • Show author(s) 2004. Social Capital Structures, Mobility Barriers and Mobility Trajectories in the Norwegian Elites.
 • Show author(s) 2004. Globalisation and transformations in the social embeddedness of economic actors and institutions.
 • Show author(s) 2004. Examining Capital Structures, Mobility Barriers and Mobility Trajectories in the Elites: The Case of Norway.
 • Show author(s) 2004. Constructing a common ground.
 • Show author(s) 2004. Avoiding "methodological nationalism" in comparative studies of globalization and transformations in the social embeddedness of economic actors and institutions.
 • Show author(s) 2003. Utdanningsmobilitetsbaner og mobilitetsbarrierer i det norske sosiale rommet.
 • Show author(s) 2003. Le patronat norvégien.
 • Show author(s) 2003. Det norske maktfeltet.
 • Show author(s) 2003. "Le patronat norvégien": State vs. Market? Capital Structures, Oppositions and Political Position Taking in the Norwegian Field of Power.
 • Show author(s) 2002. Om symbolsk makt, ære og skam. Det er ikkje berre barn og fulle folk som fortel sanningar - av og til gjer også politikarar det.
 • Show author(s) 2001. AVOIDING ”METHODOLOGICAL NATIONALISM” IN CROSS-NATIONAL COMPARATIVE STUDIES OF PROCESSES OF GLOBALISATION.
Reader opinion piece
 • Show author(s) 2008. True as it reads but false as it is taken? om Hans Erik Næss' argumenter for en transnasjonal sosiologi. Sosiologisk Tidsskrift. 401-404.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2018. New Directions in Elite Studies. Routledge.
 • Show author(s) 2014. Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget.
Academic monograph
 • Show author(s) 2012. Sosial mobilitet.
 • Show author(s) 2006. Sosial mobilitet.
 • Show author(s) 2003. Det norske maktfeltet: Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og -barrierar i norske elitar.
Non-fiction book
 • Show author(s) 2003. Arbeidsliv, Historie, Samfunn. Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) 1997. Sosiologisk leksikon. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Show author(s) 1984. Streikende. Politi - opinion. Tiden Norsk Forlag.
 • Show author(s) 1981. Fagbevegelsen - interesseorganisasjon og administrator. Universitetsforlaget.
Encyclopaedia
 • Show author(s) 2008. Sosiologisk leksikon.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) 2007. Maten som er trygg nok En studie av legitimeringsarbeid i stortingsdebatter.
 • Show author(s) 2005. The Immigration Agenda of the Knowlegde-based Economy.
 • Show author(s) 2005. Selvrealisering gjennom karriere.
 • Show author(s) 2005. Lojalitet til arbeidsgjevar i ein omorganiseringsprosess.
 • Show author(s) 1976. Fagbevegelsens organisasjonsform. Rapport.
Masters thesis
 • Show author(s) 2010. "Giving something back to society" Et etnografisk studie av Teach First.
 • Show author(s) 2009. Privatizing the socialist kibbutz:Updating the method?A study of how members of a renewing and a communal kibbutz relate to conflicting values in times of change.
 • Show author(s) 2008. Entreprenører "lenket" til sofaen Bedriftseiere som permitterer seg selv.
 • Show author(s) 2008. Det synkroniserte arbeidslivet Om bruk av mobil e-post og nye grenser mellom arbeid og fritid.
 • Show author(s) 2007. "Jeg vet ikke hvorfor de må ha verdier..." En kvalitativ studie av ansattes forhold til sin organisasjons offisielle identitet.
Feature article
 • Show author(s) 2012. Utdanning og sosial mobilitet. Lektorbladet. 12-15.
 • Show author(s) 1992. Finn Borum and Peer Hull Kristensen (eds.): Technological Innovation and Organizational Change - Danish Patterns of Knowledge, Networs and Culture Copenhagen: Danish Social Science Research Council, 289 pages). Organization Studies. 277-281.
 • Show author(s) 1981. Trade Union Democracy in Sweden. European Political Data Newsletter. 3.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2017. Navigating Development. An ethnographic study of development aid, education and social change among urban squatters in Nepal.
 • Show author(s) 2016. The Nature of Parliament. The Manufacture of Legitimate Norwegian Environmental and Petroleum Policy (1945-2013) .
 • Show author(s) 2009. The discipline of historians. A comparative study of historians' constructions of the discipline of history in English, French and Norwegian universities.
 • Show author(s) 2004. Vurderingar. Kvalifisering til verdfull samfunnsvitskap.
 • Show author(s) 2004. Poverty Conceptions in the United Nations Development Programme and the World Bank: Knowledge, Politics, and Ethics.
 • Show author(s) 1996. Industri og samfunn. Framlegg til et program for studiet av norsk arbeidsliv. -.
Interview
 • Show author(s) 2014. "Et elite stykke Norge".
 • Show author(s) 2010. Akademikerbarn følger foreldrene.
 • Show author(s) 2006. "Der ulikhetene gror".
 • Show author(s) 2004. Talentmidler slutt etter første runde.
 • Show author(s) 2004. Næringslivsledere vil ha ulikhet.
 • Show author(s) 2004. Elitane reproduserer seg sjølve.
 • Show author(s) 2004. Elitane reproduserar seg sjølve.
Programme participation
 • Show author(s) 2003. Globalisering - et sosiologisk perspektiv.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2020. Constructing a Field of Power. Reflections on a Norwegian Case Study. . 13 pages.
 • Show author(s) 2019. Field Analysis, MCA and Class Specific Analysis: Analysing Structural Homologies Between, and Variety Within Subfields in the Norwegian Field of Power. 18 pages.
 • Show author(s) 2018. Introduction. 28 pages.
 • Show author(s) 2018. A place at what table? An analysis of symbolic capital hierarchies at the annual dinner of Norges Bank (the Norwegian central bank). 20 pages.
 • Show author(s) 2015. La sociologie des pratiques culturelles après La Distinction: un etat des enjeux. 17 pages.
 • Show author(s) 2015. Distinctions egalitaristes. 20 pages.
 • Show author(s) 2015. Cultural Distinctions in an 'Egalitarian' Society. 20 pages.
 • Show author(s) 2014. Kapittel 1 Innledning. 14 pages.
 • Show author(s) 2014. Intergenerasjonell mobilitet og sirkulasjon i norske elitar og profesjonar. 23 pages.
 • Show author(s) 2014. Geometrien i det sosiale rommet. 6 pages.
 • Show author(s) 2010. Nedturar. Ein analyse av deklassering i to norske etterkrigskohortar. 15 pages.
 • Show author(s) 2009. Quantifying the Field of Power in Norway. 16 pages.
 • Show author(s) 2009. Kjønn, familie og mobilitet. 20 pages.
 • Show author(s) 2009. At studere magtfeltet. 24 pages.
 • Show author(s) 2007. Avoiding 'Methodological Nationalism' in Comparative Studies of Globalisation and Transformations in the Social Embeddedness of Economic Actors and Institutions. 16 pages.
 • Show author(s) 2005. Constructing a meeting ground. 4 pages.
 • Show author(s) 2003. Arbeidslivsrelasjoner - et historisk-sosiologisk perspektiv. 29 pages.
 • Show author(s) 2000. Towards a relational approach to the study of variety in the situated creativity of economic actors. 18 pages.
 • Show author(s) 1998. Technology and the Social Construction of Skilled Workers in Norwegian Industry. 30 pages.
 • Show author(s) 1997. Modernisme/postmodernisme. 2 pages.
 • Show author(s) 1997. Handlingstypologi. -97 pages.
 • Show author(s) 1997. Evolusjonsteori. 2 pages.
 • Show author(s) 1997. Div. artikler. -5 pages.
 • Show author(s) 1997. Dekonstruksjon. 1 pages.
 • Show author(s) 1996. The Norwegian disconnection. Professional unity and industrial division. 24 pages.
 • Show author(s) 1992. Fagorganisasjon. 21 pages.
 • Show author(s) 1992. A New Kind of Work Society? 6 pages.
 • Show author(s) 1985. Arbeidslivsforskning og de særegne industrielle relasjoner i Norge. Norsk arbeidsliv i komparativt perspektiv. 36 pages.
 • Show author(s) 1984. Streik og solidaritet. 99 pages.
 • Show author(s) 1983. Arbeidermotstand i foretak og samfunn. 20 pages.
 • Show author(s) 1981. Fagforeningsbevissthet - klassebevissthet - yrkesbevissthet. 18 pages.
 • Show author(s) 1981. Fagbevegelsens organisasjon (Trade union organization). 34 pages.
 • Show author(s) 1981. Fagbevegelsen og det korporative samarbeid (Trade unions and corporatism). 18 pages.
 • Show author(s) 1981. Fagbevegelse og konfliktregulering. 24 pages.
 • Show author(s) 1980. Fagorganisasjonen - ressurs eller regulator? 27 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) 2008. Sosial embeddedness. 275-275. In:
  • Show author(s) 2008. Sosiologisk leksikon.
 • Show author(s) 2008. Samfunnseffekt. 261-261. In:
  • Show author(s) 2008. Sosiologisk leksikon.
 • Show author(s) 2008. Metodologisk nasjonalisme. 195-195. In:
  • Show author(s) 2008. Sosiologisk leksikon.
Poster
 • Show author(s) 2003. "Le patronat norvégien": capital structures and political position-taking in the Norwegian field of power.
Interview Journal
 • Show author(s) 2007. En egalitær elite. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 22-26.

More information in national current research information system (CRIStin)