Home
Olav Tore Grønlie's picture

Olav Tore Grønlie

Professor Emeritus, History
 • E-mailTore.Gronlie@uib.no
 • Phone+47 954 94 820
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) 2000. Forvaltning for politikk: norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Fagbokforlaget.
Academic article
 • Show author(s) 2017. Politikkens retrett og statens fragmentering - eller politisering og integrasjon? Et gjensyn med Makt- og demokratiutredningen 1998 - 2003. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.
 • Show author(s) 2015. Politisering og integrasjon - forvaltningspraksis og reglement gjennom to mannsaldre. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 83-94.
 • Show author(s) 2011. Slagstads politiserende embetsmenn. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 220-226.
 • Show author(s) 2010. Det lokale i det nasjonale. Glimt fra Ranas nasjonale historie. Årbok for Rana : med omliggende distrikter. 72-82.
 • Show author(s) 2006. Norwegian general hospitals, 1970-2002: County ownership - An interlude between welfare localism and state direction. Medical history. 189-208.
 • Show author(s) 2006. Hydro-modellen. Nytt Norsk Tidsskrift. 159-165.
 • Show author(s) 2004. From the Swedish Ideal to EU Direction: Scandinavian Central-State Administative Reform in the 1980s and 1990s, in a Post-1945 Perspective. Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte. 151-196.
 • Show author(s) 2004. Fra velferdskommune til velferdsstat - hundre års velferdsvekst fra lokalisme til statsdominans. Historisk Tidsskrift (Norge). 633-649.
 • Show author(s) 2003. Fra entreprenørskap til avkastningskrav. Statens eierengasjement i næringsvirksomhet 1945-2003. Eierberetning for 2002 for Nærings- og handelsdepartementet. 43-46.
Report
 • Show author(s) 2008. Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. .
 • Show author(s) 2007. Transferring Public Health, Medical Knowledge and Science in the 19th and 20th Century. Conference Proceedings. .
 • Show author(s) 2006. Science, Culture, and Politics. European perspectives on Medicine, Sickness and Health. Conference Proceedings. .
 • Show author(s) 2005. Politics of Prevention, Health Propaganda, and the Organisation of Hospitals 1800-2000. 10-2005. 10-2005. .
 • Show author(s) 2005. Departement og direktorat i norsk styrings- og forvaltningshistorie. .
 • Show author(s) 2004. Hospitals, patients and medicine 1800-2000. Conference Proceedings. 6. 6. .
Lecture
 • Show author(s) 2015. Historisk perspektiv på organisering og styring i sentralforvaltningen.
 • Show author(s) 2014. Minnetale over Alf Kaartvedt.
 • Show author(s) 2013. Fra rødt til blått - brudd eller kontinuitet?
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2015. Stortinget gjennom de siste 50 år - allmakt eller avmakt?
 • Show author(s) 2014. Norge før, under og etter oljen.
 • Show author(s) 2014. Grunnloven i samfunnet.
 • Show author(s) 2013. Stortingsvalget 2013 i historisk perspektiv.
 • Show author(s) 2011. Historikere om norsk næringsliv før og etter oljen.
 • Show author(s) 2003. Student and Faculty Exchange in an Age of Globalization.
 • Show author(s) 2003. Norway - the political situation today and towards 2005.
 • Show author(s) 2003. Norway - the political situation today and towards 2005.
Academic lecture
 • Show author(s) 2017. Organisatorisk fristil, men under sterkere kontroll enn noen gang?
 • Show author(s) 2017. Departement og etat i historisk lys.
 • Show author(s) 2015. Politisk styring og autonomi.
 • Show author(s) 2014. Til forsvar for folkestyret.
 • Show author(s) 2014. Til forsvar for folkestyret.
 • Show author(s) 2014. Politisering og integrasjon. Forvaltningspraksis og reglement gjennom to mannsaldre.
 • Show author(s) 2014. Norge før, under og etter oljen.
 • Show author(s) 2014. Mellom to jubileer. Stortingets posisjon er styrket.
 • Show author(s) 2014. Med Stortinget inn i vår egen tid.
 • Show author(s) 2014. All makt i denne sal? Stortingsmakt i 200 år.
 • Show author(s) 2013. Linjer i Stortingets historie 1945-2014.
 • Show author(s) 2012. Minneord over professor Leiv Mjeldheim.
 • Show author(s) 2011. Sentraladministrasjonens historie etter 1945.
 • Show author(s) 2011. Sentraladministrasjonen de siste tiår: Politisert, rettsliggjort eller fragmentert.
 • Show author(s) 2010. Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Statskonsults arbeider som kilder.
 • Show author(s) 2010. Sentraladministrasjonen de siste tiår med spesiell vekt på Riksrevisjonens rolle.
 • Show author(s) 2010. Politisert, rettsliggjort eller fragmentert. Sentraladministrasjonen de siste tiår.
 • Show author(s) 2010. Hospital sector structure and organization in Britain and Scandinavia - a contribution towards a comparative study.
 • Show author(s) 2010. Fra velferdskommune til velferdsstat.
 • Show author(s) 2009. Styring av statlige selskaper gjennom 60 år.
 • Show author(s) 2009. Sentraladministrasjonens historie etter 1945 - Den nye staten?
 • Show author(s) 2009. Sentraladministrasjonens historie etter 1945 - Den nye staten?
 • Show author(s) 2009. Sentraladministrasjonens historie etter 1945 - Den nye staten.
 • Show author(s) 2009. En ny og mer styringsdykting sentraladministrasjon?
 • Show author(s) 2009. Det lokale i det nasjonale.
 • Show author(s) 2009. Den nye staten?
 • Show author(s) 2008. Hospital development in peripheral Norway 1920-1959.
 • Show author(s) 2007. Sekretariatsfunksjonen i historisk lys.
 • Show author(s) 2007. Scandinavian Central-State Administrative Reform 1945-2000.
 • Show author(s) 2007. Et historisk perspektiv på den norske velferdsmodellen.
 • Show author(s) 2006. Statsovertagelse og regional foretaksorganisering av sykehus 2002 - Norge i historisk-komparativt perspektiv.
 • Show author(s) 2006. Sentraladministrativ forvaltningsreform - innovativ forvaltning?
 • Show author(s) 2006. Hovedtrekk i Sentraladministrasjonens historie etter 1945.
 • Show author(s) 2006. Fag - politisering - rettsstat.
 • Show author(s) 2005. Hydro-modellen.
 • Show author(s) 2005. Departement og direktorat i norsk styrings- og forvaltningshistorie.
 • Show author(s) 2005. "Hydro-modellen" - Eierskapets betydning.
 • Show author(s) 2004. Sentraladministrasjonens historie etter 1945 - orientering om bokprosjekt.
 • Show author(s) 2004. Offentlig helsepolitikk i spenningsfeltet mellom forebygging og behandling 1880-2000.
 • Show author(s) 2004. Fra velferdskommune til velferdsstat.
 • Show author(s) 2004. Det regionale helseforetaket, et overgangsfenomen i en utvikling fra velferdslokalisme til sentralstatlig styring?
 • Show author(s) 2004. Arven fra fortiden - sykehusreformen i historisk perspektiv.
 • Show author(s) 2003. Statsselskap - fra politikk til marked.
 • Show author(s) 2003. Statsdrift mellom eierstyring og bedriftsautonomi.
 • Show author(s) 2003. Perspectives on the Modern History of Norway.
 • Show author(s) 2003. Forvaltningspolitikk i historisk lys: Hvor ny er fornyelsen?
 • Show author(s) 2001. Foretaksorganisering. Intensjoner og utfordringer.
 • Show author(s) 2001. Foretaksorganisering. Intensjoner og utfordringer.
 • Show author(s) 2000. Forvaltningsreform i historisk perspektiv. Norsk forvaltningspolitikk gjennom 50 år.
 • Show author(s) 2000. Embetsverk og politikk i Norge etter 1945.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2014. Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) 2013. Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) 2009. Healthcare Systems and Medical Institutions. Novus Forlag.
 • Show author(s) 2007. Historie som historie 1957-2007. Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) 1999. Forvaltning for politikk. Norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Fagbokforlaget.
Academic monograph
 • Show author(s) 2009. Sentraladministrasjonens hitorie etter 1945, bind II, Den nye staten? Tiden etter 1980.
 • Show author(s) 2009. Sentraladministrasjonens historie etter 1945, bind I, Ekspansjonsbyråkratiets tid 1945-1980.
Non-fiction book
 • Show author(s) 2000. Forvaltning for politikk: norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Fagbokforlaget.
Masters thesis
 • Show author(s) 2007. Rettferdig alderdom? Landsorganisasjonenes innflytelse på utformingen av nytt pensjonssystem 2001-2005.
 • Show author(s) 2007. Forvaltningspolitisk utvikling i OECD 1978-1993, med blikk på Norge.
 • Show author(s) 2006. KS sin veg mot sterke folkestyrde regionar.
 • Show author(s) 2006. Hellige kyr på slakterbenken. Nyorientering i Arbeiderpartiet på 1980-tallet.
Feature article
 • Show author(s) 2014. Er Stortingets makt undervurdert? VG : Verdens gang.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 1989. Statsdrift : staten som industrieier i Norge 1945-1963.
Interview
 • Show author(s) 2014. UiB godt representert i ny jubileumsbok.
 • Show author(s) 2014. Stortinget har fått meir makt.
 • Show author(s) 2014. I maktens korridorer.
 • Show author(s) 2013. 1200 år mellom to permer.
 • Show author(s) 2011. UiB-historiker skriver Stortingets historie.
 • Show author(s) 2011. Skriv Stortingets historie.
 • Show author(s) 2011. Forskningsprosjekt om Stortingets historie 1964-2014.
 • Show author(s) 2010. Sentraladministrasjonens historie etter 1945.
Programme participation
 • Show author(s) 2013. Spør en historiker: Stortingets historie etter 1964.
 • Show author(s) 2003. Perspectives on the History of Modern Norway.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2017. På parti med historien. Sentralstatlig styrings- og forvaltningsreform 1945-1955. 23 pages.
 • Show author(s) 2014. Tendenser i vår egen tid. 21 pages.
 • Show author(s) 2014. Stortingsregjereri eller tilbaketrekning? 36 pages.
 • Show author(s) 2014. På offensiven. -90 pages.
 • Show author(s) 2014. Mellom to jubileer - Stortingets historie 1964 - 2014. 10 pages.
 • Show author(s) 2014. Linjer i folkets styre. 6 pages.
 • Show author(s) 2014. Fra eksil til politikkens sentrum? Et storting under press. 29 pages.
 • Show author(s) 2014. Et storting under press. 21 pages.
 • Show author(s) 2014. Et storting i tvil om seg selv. 21 pages.
 • Show author(s) 2014. De folkevalgte slår tilbake. 41 pages.
 • Show author(s) 2013. Velferdsstaten - krise eller triumf? 18 pages.
 • Show author(s) 2013. Tiden etter 1945 i perspektiv - brudd eller kontinuitet? 7 pages.
 • Show author(s) 2013. Samarbeids- og forhandlingsstaten. 18 pages.
 • Show author(s) 2013. På velstandstoppen. 18 pages.
 • Show author(s) 2013. Norge - nølende internasjonalist og marin ekspansjonist. 19 pages.
 • Show author(s) 2013. Landet, folket og staten - Et innledende riss. 10 pages.
 • Show author(s) 2013. Inn i velferdssamfunnet. 13 pages.
 • Show author(s) 2013. Et globalisert Norge? 25 pages.
 • Show author(s) 2013. En kulturell rikssamling. 8 pages.
 • Show author(s) 2013. En generasjon med sterk og stabil økonomisk vekst. 13 pages.
 • Show author(s) 2013. Den nye staten? 19 pages.
 • Show author(s) 2010. General hospital services for rural and peripheral areas of Norway 1920-1950. 17 pages.
 • Show author(s) 2009. Modern Scandinavian hospital history in recent Norwegian research. 11 pages.
 • Show author(s) 2009. Histories of medical institutions. 6 pages.
 • Show author(s) 2007. Velferdshistorie. 2 pages.
 • Show author(s) 2007. Travellers and travels of health: from inspiration to adaption.
 • Show author(s) 2007. Introduction. 6 pages.
 • Show author(s) 2007. Femti år for historie. 39 pages.
 • Show author(s) 2006. Introduction: Medical Science, Culture, and Politics. 6 pages.
 • Show author(s) 2005. Politikk og forvaltning i Skandinavis. Ministerstyre, dualisme eller "ja takk, begge deler"? 24 pages.
 • Show author(s) 2005. Introduction. 6 pages.
 • Show author(s) 2005. Hospital Sector Structure and Organization in Britain and Norway - Contributions Towards a Comparative Study. 17 pages.
 • Show author(s) 2005. Det regionale helseforetaket - mellom verlferdslokalisme og sentralstatlig styring. 21 pages.
 • Show author(s) 2004. Norwegian general hospitals 1970-2002: County ownership - an interlude between welfare localism and state direction. 22 pages.
 • Show author(s) 2004. Introduction: Hospitals, patients and medicine 1800-2000. 4 pages.
 • Show author(s) 2001. Varige spenninger i styrings- og forvaltningspolitikken. 28 pages.
 • Show author(s) 2001. Varige spenninger i styrings- og forvaltningspolitikken. 28 pages.
 • Show author(s) 2001. Mellom politikk og marked - organisering av statlig næringsdrift. 32 pages.
 • Show author(s) 2000. Tema, tradisjoner og perspektiver. 30 pages.
 • Show author(s) 2000. Statssekretær og departementsråd. Nye toppstillinger i departementene 1945-1975. 24 pages.
 • Show author(s) 2000. Nytt apparat for en ny politikk. Reformiver 1945-1948. 30 pages.
 • Show author(s) 2000. Mellom politikere og byråkrater. 16 pages.
 • Show author(s) 2000. Forvaltningens politisering. Politikk og utvikling 1945-1980. 26 pages.
 • Show author(s) 2000. Forvaltning ved lov.Rettssikkerhet og demokrati 1945-1970. 34 pages.
 • Show author(s) 1999. Forvaltning ved lov: rettssikkerhet og demokrati 1945-1970. 35 pages.
 • Show author(s) 1999. Forvaltning ved lov : rettssikkerhet og demokrati 1945-1970. 34 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) 2014. Helsereformer. . In:
  • Show author(s) 2014. Store norske leksikon, snl.no (2014). .
Other
 • Show author(s) 2000. Statlig eierskap - hvem styrer statsselskapene?
Academic literature review
 • Show author(s) 2017. Norges Bank - og andre "uavhengige" statsinstitusjoner. Historisk Tidsskrift (Norge). 336-347.
Introduction
 • Show author(s) 2008. Introduction. 7-13.

More information in national current research information system (CRIStin)