Home
 • E-mailtore.gronlie@uib.no
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) (2000). Forvaltning for politikk: norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Fagbokforlaget.
Academic article
 • Show author(s) (2017). Politikkens retrett og statens fragmentering - eller politisering og integrasjon? Et gjensyn med Makt- og demokratiutredningen 1998 - 2003. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.
 • Show author(s) (2015). Politisering og integrasjon - forvaltningspraksis og reglement gjennom to mannsaldre. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 83-94.
 • Show author(s) (2011). Slagstads politiserende embetsmenn. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 220-226.
 • Show author(s) (2010). Det lokale i det nasjonale. Glimt fra Ranas nasjonale historie. Årbok for Rana : med omliggende distrikter. 72-82.
 • Show author(s) (2006). Norwegian general hospitals, 1970-2002: County ownership - An interlude between welfare localism and state direction. Medical history. 189-208.
 • Show author(s) (2006). Hydro-modellen. Nytt Norsk Tidsskrift. 159-165.
 • Show author(s) (2004). From the Swedish Ideal to EU Direction: Scandinavian Central-State Administative Reform in the 1980s and 1990s, in a Post-1945 Perspective. Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte. 151-196.
 • Show author(s) (2004). Fra velferdskommune til velferdsstat - hundre års velferdsvekst fra lokalisme til statsdominans. Historisk Tidsskrift (Norge). 633-649.
 • Show author(s) (2003). Fra entreprenørskap til avkastningskrav. Statens eierengasjement i næringsvirksomhet 1945-2003. Eierberetning for 2002 for Nærings- og handelsdepartementet. 43-46.
Report
 • Show author(s) (2008). Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. .
 • Show author(s) (2007). Transferring Public Health, Medical Knowledge and Science in the 19th and 20th Century. Conference Proceedings. .
 • Show author(s) (2006). Science, Culture, and Politics. European perspectives on Medicine, Sickness and Health. Conference Proceedings. .
 • Show author(s) (2005). Politics of Prevention, Health Propaganda, and the Organisation of Hospitals 1800-2000. 10-2005. 10-2005. .
 • Show author(s) (2005). Departement og direktorat i norsk styrings- og forvaltningshistorie. .
 • Show author(s) (2004). Hospitals, patients and medicine 1800-2000. Conference Proceedings. 6. 6. .
Lecture
 • Show author(s) (2015). Historisk perspektiv på organisering og styring i sentralforvaltningen.
 • Show author(s) (2014). Minnetale over Alf Kaartvedt.
 • Show author(s) (2013). Fra rødt til blått - brudd eller kontinuitet?
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2015). Stortinget gjennom de siste 50 år - allmakt eller avmakt?
 • Show author(s) (2014). Norge før, under og etter oljen.
 • Show author(s) (2014). Grunnloven i samfunnet.
 • Show author(s) (2013). Stortingsvalget 2013 i historisk perspektiv.
 • Show author(s) (2011). Historikere om norsk næringsliv før og etter oljen.
 • Show author(s) (2003). Student and Faculty Exchange in an Age of Globalization.
 • Show author(s) (2003). Norway - the political situation today and towards 2005.
 • Show author(s) (2003). Norway - the political situation today and towards 2005.
Academic lecture
 • Show author(s) (2017). Organisatorisk fristil, men under sterkere kontroll enn noen gang?
 • Show author(s) (2017). Departement og etat i historisk lys.
 • Show author(s) (2015). Politisk styring og autonomi.
 • Show author(s) (2014). Til forsvar for folkestyret.
 • Show author(s) (2014). Til forsvar for folkestyret.
 • Show author(s) (2014). Politisering og integrasjon. Forvaltningspraksis og reglement gjennom to mannsaldre.
 • Show author(s) (2014). Norge før, under og etter oljen.
 • Show author(s) (2014). Mellom to jubileer. Stortingets posisjon er styrket.
 • Show author(s) (2014). Med Stortinget inn i vår egen tid.
 • Show author(s) (2014). All makt i denne sal? Stortingsmakt i 200 år.
 • Show author(s) (2013). Linjer i Stortingets historie 1945-2014.
 • Show author(s) (2012). Minneord over professor Leiv Mjeldheim.
 • Show author(s) (2011). Sentraladministrasjonens historie etter 1945.
 • Show author(s) (2011). Sentraladministrasjonen de siste tiår: Politisert, rettsliggjort eller fragmentert.
 • Show author(s) (2010). Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Statskonsults arbeider som kilder.
 • Show author(s) (2010). Sentraladministrasjonen de siste tiår med spesiell vekt på Riksrevisjonens rolle.
 • Show author(s) (2010). Politisert, rettsliggjort eller fragmentert. Sentraladministrasjonen de siste tiår.
 • Show author(s) (2010). Hospital sector structure and organization in Britain and Scandinavia - a contribution towards a comparative study.
 • Show author(s) (2010). Fra velferdskommune til velferdsstat.
 • Show author(s) (2009). Styring av statlige selskaper gjennom 60 år.
 • Show author(s) (2009). Sentraladministrasjonens historie etter 1945 - Den nye staten?
 • Show author(s) (2009). Sentraladministrasjonens historie etter 1945 - Den nye staten?
 • Show author(s) (2009). Sentraladministrasjonens historie etter 1945 - Den nye staten.
 • Show author(s) (2009). En ny og mer styringsdykting sentraladministrasjon?
 • Show author(s) (2009). Det lokale i det nasjonale.
 • Show author(s) (2009). Den nye staten?
 • Show author(s) (2008). Hospital development in peripheral Norway 1920-1959.
 • Show author(s) (2007). Sekretariatsfunksjonen i historisk lys.
 • Show author(s) (2007). Scandinavian Central-State Administrative Reform 1945-2000.
 • Show author(s) (2007). Et historisk perspektiv på den norske velferdsmodellen.
 • Show author(s) (2006). Statsovertagelse og regional foretaksorganisering av sykehus 2002 - Norge i historisk-komparativt perspektiv.
 • Show author(s) (2006). Sentraladministrativ forvaltningsreform - innovativ forvaltning?
 • Show author(s) (2006). Hovedtrekk i Sentraladministrasjonens historie etter 1945.
 • Show author(s) (2006). Fag - politisering - rettsstat.
 • Show author(s) (2005). Hydro-modellen.
 • Show author(s) (2005). Departement og direktorat i norsk styrings- og forvaltningshistorie.
 • Show author(s) (2005). "Hydro-modellen" - Eierskapets betydning.
 • Show author(s) (2004). Sentraladministrasjonens historie etter 1945 - orientering om bokprosjekt.
 • Show author(s) (2004). Offentlig helsepolitikk i spenningsfeltet mellom forebygging og behandling 1880-2000.
 • Show author(s) (2004). Fra velferdskommune til velferdsstat.
 • Show author(s) (2004). Det regionale helseforetaket, et overgangsfenomen i en utvikling fra velferdslokalisme til sentralstatlig styring?
 • Show author(s) (2004). Arven fra fortiden - sykehusreformen i historisk perspektiv.
 • Show author(s) (2003). Statsselskap - fra politikk til marked.
 • Show author(s) (2003). Statsdrift mellom eierstyring og bedriftsautonomi.
 • Show author(s) (2003). Perspectives on the Modern History of Norway.
 • Show author(s) (2003). Forvaltningspolitikk i historisk lys: Hvor ny er fornyelsen?
 • Show author(s) (2001). Foretaksorganisering. Intensjoner og utfordringer.
 • Show author(s) (2001). Foretaksorganisering. Intensjoner og utfordringer.
 • Show author(s) (2000). Forvaltningsreform i historisk perspektiv. Norsk forvaltningspolitikk gjennom 50 år.
 • Show author(s) (2000). Embetsverk og politikk i Norge etter 1945.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2014). Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2013). Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2009). Healthcare Systems and Medical Institutions. Novus Forlag.
 • Show author(s) (2007). Historie som historie 1957-2007. Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (1999). Forvaltning for politikk. Norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Fagbokforlaget.
Academic monograph
 • Show author(s) (2009). Sentraladministrasjonens hitorie etter 1945, bind II, Den nye staten? Tiden etter 1980.
 • Show author(s) (2009). Sentraladministrasjonens historie etter 1945, bind I, Ekspansjonsbyråkratiets tid 1945-1980.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2000). Forvaltning for politikk: norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Fagbokforlaget.
Masters thesis
 • Show author(s) (2007). Rettferdig alderdom? Landsorganisasjonenes innflytelse på utformingen av nytt pensjonssystem 2001-2005.
 • Show author(s) (2007). Forvaltningspolitisk utvikling i OECD 1978-1993, med blikk på Norge.
 • Show author(s) (2006). KS sin veg mot sterke folkestyrde regionar.
 • Show author(s) (2006). Hellige kyr på slakterbenken. Nyorientering i Arbeiderpartiet på 1980-tallet.
Feature article
 • Show author(s) (2014). Er Stortingets makt undervurdert? VG : Verdens gang.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (1989). Statsdrift : staten som industrieier i Norge 1945-1963.
Interview
 • Show author(s) (2014). UiB godt representert i ny jubileumsbok.
 • Show author(s) (2014). Stortinget har fått meir makt.
 • Show author(s) (2014). I maktens korridorer.
 • Show author(s) (2013). 1200 år mellom to permer.
 • Show author(s) (2011). UiB-historiker skriver Stortingets historie.
 • Show author(s) (2011). Skriv Stortingets historie.
 • Show author(s) (2011). Forskningsprosjekt om Stortingets historie 1964-2014.
 • Show author(s) (2010). Sentraladministrasjonens historie etter 1945.
Programme participation
 • Show author(s) (2013). Spør en historiker: Stortingets historie etter 1964.
 • Show author(s) (2003). Perspectives on the History of Modern Norway.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2017). På parti med historien. Sentralstatlig styrings- og forvaltningsreform 1945-1955. 23 pages.
 • Show author(s) (2014). Tendenser i vår egen tid. 21 pages.
 • Show author(s) (2014). Stortingsregjereri eller tilbaketrekning? 36 pages.
 • Show author(s) (2014). På offensiven. -90 pages.
 • Show author(s) (2014). Mellom to jubileer - Stortingets historie 1964 - 2014. 10 pages.
 • Show author(s) (2014). Linjer i folkets styre. 6 pages.
 • Show author(s) (2014). Fra eksil til politikkens sentrum? Et storting under press. 29 pages.
 • Show author(s) (2014). Et storting under press. 21 pages.
 • Show author(s) (2014). Et storting i tvil om seg selv. 21 pages.
 • Show author(s) (2014). De folkevalgte slår tilbake. 41 pages.
 • Show author(s) (2013). Velferdsstaten - krise eller triumf? 18 pages.
 • Show author(s) (2013). Tiden etter 1945 i perspektiv - brudd eller kontinuitet? 7 pages.
 • Show author(s) (2013). Samarbeids- og forhandlingsstaten. 18 pages.
 • Show author(s) (2013). På velstandstoppen. 18 pages.
 • Show author(s) (2013). Norge - nølende internasjonalist og marin ekspansjonist. 19 pages.
 • Show author(s) (2013). Landet, folket og staten - Et innledende riss. 10 pages.
 • Show author(s) (2013). Inn i velferdssamfunnet. 13 pages.
 • Show author(s) (2013). Et globalisert Norge? 25 pages.
 • Show author(s) (2013). En kulturell rikssamling. 8 pages.
 • Show author(s) (2013). En generasjon med sterk og stabil økonomisk vekst. 13 pages.
 • Show author(s) (2013). Den nye staten? 19 pages.
 • Show author(s) (2010). General hospital services for rural and peripheral areas of Norway 1920-1950. 17 pages.
 • Show author(s) (2009). Modern Scandinavian hospital history in recent Norwegian research. 11 pages.
 • Show author(s) (2009). Histories of medical institutions. 6 pages.
 • Show author(s) (2007). Velferdshistorie. 2 pages.
 • Show author(s) (2007). Travellers and travels of health: from inspiration to adaption.
 • Show author(s) (2007). Introduction. 6 pages.
 • Show author(s) (2007). Femti år for historie. 39 pages.
 • Show author(s) (2006). Introduction: Medical Science, Culture, and Politics. 6 pages.
 • Show author(s) (2005). Politikk og forvaltning i Skandinavis. Ministerstyre, dualisme eller "ja takk, begge deler"? 24 pages.
 • Show author(s) (2005). Introduction. 6 pages.
 • Show author(s) (2005). Hospital Sector Structure and Organization in Britain and Norway - Contributions Towards a Comparative Study. 17 pages.
 • Show author(s) (2005). Det regionale helseforetaket - mellom verlferdslokalisme og sentralstatlig styring. 21 pages.
 • Show author(s) (2004). Norwegian general hospitals 1970-2002: County ownership - an interlude between welfare localism and state direction. 22 pages.
 • Show author(s) (2004). Introduction: Hospitals, patients and medicine 1800-2000. 4 pages.
 • Show author(s) (2001). Varige spenninger i styrings- og forvaltningspolitikken. 28 pages.
 • Show author(s) (2001). Varige spenninger i styrings- og forvaltningspolitikken. 28 pages.
 • Show author(s) (2001). Mellom politikk og marked - organisering av statlig næringsdrift. 32 pages.
 • Show author(s) (2000). Tema, tradisjoner og perspektiver. 30 pages.
 • Show author(s) (2000). Statssekretær og departementsråd. Nye toppstillinger i departementene 1945-1975. 24 pages.
 • Show author(s) (2000). Nytt apparat for en ny politikk. Reformiver 1945-1948. 30 pages.
 • Show author(s) (2000). Mellom politikere og byråkrater. 16 pages.
 • Show author(s) (2000). Forvaltningens politisering. Politikk og utvikling 1945-1980. 26 pages.
 • Show author(s) (2000). Forvaltning ved lov.Rettssikkerhet og demokrati 1945-1970. 34 pages.
 • Show author(s) (1999). Forvaltning ved lov: rettssikkerhet og demokrati 1945-1970. 35 pages.
 • Show author(s) (1999). Forvaltning ved lov : rettssikkerhet og demokrati 1945-1970. 34 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) (2014). Helsereformer. . In:
  • Show author(s) (2014). Store norske leksikon, snl.no (2014). .
Other
 • Show author(s) (2000). Statlig eierskap - hvem styrer statsselskapene?
Academic literature review
 • Show author(s) (2017). Norges Bank - og andre "uavhengige" statsinstitusjoner. Historisk Tidsskrift (Norge). 336-347.
Introduction
 • Show author(s) (2008). Introduction. 7-13.

More information in national current research information system (CRIStin)