Home
Academic article
 • Show author(s) (2016). Flere navn på en gård. Navneskifte i Sunnfjord futedømme 1590-1647. Norna-rapporter. 59-85.
 • Show author(s) (2015). Innovasjon i navnemønstre til sjøs og i luften. Norna-rapporter. 114-133.
 • Show author(s) (2011). Jernalder og samfunn på Nordvestlandet. Norna-rapporter. 117-176.
 • Show author(s) (2005). Nordisk navnerenessanse i Norge før 1865? Skriftserien. Høgskolen i Agder. 9-28.
 • Show author(s) (2001). "Var hann kendr vid módur sína" Metronymika, metronymikonbruk og metronymikonbærere i norrøn middelalder. Studia Anthroponymica Scandinavica. 31-82.
 • Show author(s) (1998). Systembundet navngivning i bergenske skipsnavn 1945-1998. Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes. 163-178.
 • Show author(s) (1996). Bunden og/eller ubunden form som normert skriftform i offisielle stadnamn. Heimen - Lokal og regional historie. 35-51.
 • Show author(s) (1992). Redaksjonsarbeid. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 127.
 • Show author(s) (1985). Personnavnbruk i Bergen, Christiania, Hobøl og Os prestegjeld i 1801. En studie i regional og sosial navnevariasjon. Norna-rapporter. 57-85.
Academic lecture
 • Show author(s) (2003). Nye veier i arkivering av stedsnavn.
 • Show author(s) (2003). Navnekart fra Gustav Indrebø til i dag. Hva kan oppnås med moderne teknologi? Demonstrasjon av et prosjekt.
 • Show author(s) (2003). "Fra "Tak for sidst" til "Et nyt Forsøg" den dansk-norske kaperflåtens skipsnavm 18071814.
 • Show author(s) (2002). The typology of ship names.
 • Show author(s) (2002). Sredsnavninnsamling i dag? Noen tanker om morgendagens innsamlingspolitikk.
 • Show author(s) (2002). Innspill om arkiv og innsamling.
 • Show author(s) (2002). Bebyggelsesnavn på Torp og -torp vest for Oslofjorden.
 • Show author(s) (2001). Navnearkivenes plass ved universitet og høgskoler.
 • Show author(s) (2001). Innsamling av stedsnavn.
 • Show author(s) (2000). Kristne personnavn i norsk middelalder.
 • Show author(s) (1999). Tilnavn og patronymika. Patronymika - proprium eller appellativ?
 • Show author(s) (1999). Oluf Ryghs bruk av etterreformatoriske kilder i Norske Gaardnavne, særlig i bind XI (Søndre Bergenhus Amt) og bind XII (Nordre Bergenhus Amt).
 • Show author(s) (1983). Bispejordeboka fra Bergen, c 1585. Navn og språkform.
Book review
 • Show author(s) (2015). Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10-12 november 2011. Redigerad av Leila Mattfolk mfl. 269 s. Helsingfors: Institutet för de inhemska språken; Uppsala: NORNA-förlaget 2013. (Institutet för de inhemska språken. Skrifter 7; NORNA-rapporter 90.) ISBN 978-952-5446-82-1. ISSN 2323-4113-0346-6728. Studia Anthroponymica Scandinavica. 120-125.
 • Show author(s) (2001). [Anm. av]Kristin Bakken: Leksikalisering av sammensetninger. En studie av leksikaliseringsprosessen belyst ved et gammelnorsk diplommateriale fra 1300-tallet. MANGLER.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2011). Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.-13. mai 2010. Norna.
 • Show author(s) (2007). Humaniora i nasjonen – nasjonen i humaniora. Det historisk-filosofiske fakultets bidrag til hundreårsmarkeringen Norge 1905 – 2005. Historisk-filosofisk fakultet, Universitetet i Bergen.
Academic commentary
 • Show author(s) (2016). Bergens kalvskinn. 3.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2000). Jordebok for Bergen bispedømme ca. 1600 med jordebok for Hospitalet i Bergen ca. 1617-21. (Norske kyrkjelege jordebøker etter reformasjonen III). Riksarkivet.
Reference material
 • Show author(s) (1977). Magnus Olsen. En bibliografi.
 • Show author(s) (1975). Norsk språk 1250-1350. Primærkilder og sekundærlitteratur.
Programme participation
 • Show author(s) (1999). Skipsnavn II.
 • Show author(s) (1999). Skipsnavn I.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2013). Havdrill og West Venture. Navn og navnestrukturer på norske borefartøyer og andre oljeinstallasjoner 1973-2005. 10 pages.
 • Show author(s) (2013). Baste, Fabian og Chrispinus. 17 pages.
 • Show author(s) (2011). Olav og Anna - Innlånte navn og nordiske navn på 1500- og 1600-tallet. 26 pages.
 • Show author(s) (2007). Tre navn i fjellet. 7 pages.
 • Show author(s) (2006). Mongstad og Jonstad - gamle gårder med unge navn eller unge gårder med unge navn? 22 pages.
 • Show author(s) (1979). AM902b qua. "Munkarlífs bókar vi?auki". En kildekritisk studie. 60 pages.
 • Show author(s) (1978). Orvarting. 3 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) (1978). Årboren mann. 427-429. In:
  • Show author(s) (1978). Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fravikingtid til reformasjonstid.
 • Show author(s) (1978). Våpensyn. 285-288. In:
  • Show author(s) (1978). Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fravikingtid til reformasjonstid.
 • Show author(s) (1978). Vapenförbud. 513-515. In:
  • Show author(s) (1978). Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fravikingtid til reformasjonstid.
 • Show author(s) (1978). Trygd. 715-718. In:
  • Show author(s) (1978). Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fravikingtid til reformasjonstid.
Academic literature review
 • Show author(s) (2012). Nordisk namnforskning 2011. Namn och bygd. 301-325.
 • Show author(s) (2010). Nordisk namnforskning 2009; 2.5. Norge. Namn och bygd. 129-133.
Chapter
 • Show author(s) (2016). Stadnamn. Namn gjev liv til landskapet. 90-93. In:
  • Show author(s) (2016). Nordfjordboka : kulturhistorisk vegvisar. Selja forlag.

More information in national current research information system (CRIStin)