Home
Books
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2016. Bergens kalvskinn. 456 pages. ISBN: 978-82-548-0134-5.
 • Schmidt, Tom; Johannessen, Ole-Jørgen. 2011. Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.-13. mai 2010. Norna. 217 pages. ISBN: 978-91-7276-086-8.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Johannesen, Ole-Jørgen; Losnedahl, Kari Gaarder; Sveen, Hans Knut; Ågotnes, Hans-Jakob; Johannessen, Ole-Jørgen. 2007. Humaniora i nasjonen – nasjonen i humaniora. Det historisk-filosofiske fakultets bidrag til hundreårsmarkeringen Norge 1905 – 2005. 100 pages. ISBN: 978-82-7128-456-5.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2000. Jordebok for Bergen bispedømme ca. 1600 med jordebok for Hospitalet i Bergen ca. 1617-21. (Norske kyrkjelege jordebøker etter reformasjonen III). 299 pages. ISBN: 82-548-0064-2.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 1977. Magnus Olsen. En bibliografi. Det Norske Samlaget. 64 pages. ISBN: 82-521-0650-1.
 • Johannessen, Ole-Jørgen; Simensen, Erik. 1975. Norsk språk 1250-1350. Primærkilder og sekundærlitteratur. 370 pages.
Journal articles
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2016. Flere navn på en gård. Navneskifte i Sunnfjord futedømme 1590-1647. Norna-rapporter. 93: 59-85.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2015. Innovasjon i navnemønstre til sjøs og i luften. Norna-rapporter. 92: 114-133.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2015. Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10-12 november 2011. Redigerad av Leila Mattfolk mfl. 269 s. Helsingfors: Institutet för de inhemska språken; Uppsala: NORNA-förlaget 2013. (Institutet för de inhemska språken. Skrifter 7; NORNA-rapporter 90.) ISBN 978-952-5446-82-1. ISSN 2323-4113-0346-6728. Studia Anthroponymica Scandinavica. 33: 120-125.
 • Johannessen, Ole-Jørgen; Schmidt, Tom; Eggert, Birgit; Gammeltoft, Peder; Mattfolk, Leila; Sjöblom, Paula; Johansen, Arnfinnur; Kvaran, Guðrún; Vikstrand, Per; Löfdahl, Maria. 2012. Nordisk namnforskning 2011. Namn och bygd. 100: 301-325.
 • Johannessen, Ole-Jørgen; Ringstad, Bjørn. 2011. Jernalder og samfunn på Nordvestlandet. Norna-rapporter. 86: 117-176.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2010. Nordisk namnforskning 2009; 2.5. Norge. Namn och bygd. 98: 129-133.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2005. Nordisk navnerenessanse i Norge før 1865? Skriftserien. Høgskolen i Agder. 116. 9-28.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2001. [Anm. av]Kristin Bakken: Leksikalisering av sammensetninger. En studie av leksikaliseringsprosessen belyst ved et gammelnorsk diplommateriale fra 1300-tallet. MANGLER.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2001. "Var hann kendr vid módur sína" Metronymika, metronymikonbruk og metronymikonbærere i norrøn middelalder. Studia Anthroponymica Scandinavica. 19: 31-82.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 1998. Systembundet navngivning i bergenske skipsnavn 1945-1998. Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes. 163-178. Published 1998-12-27.
 • Hallaråker, Peter; Akselberg, Gunnstein; Johannessen, Ole-Jørgen; Nes, Oddvar. 1996. Bunden og/eller ubunden form som normert skriftform i offisielle stadnamn. Heimen - Lokal og regional historie. nr. 1. 35-51.
 • Nes, Oddvar; Johannessen, Ole-Jørgen. 1992. Redaksjonsarbeid. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 127.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 1985. Personnavnbruk i Bergen, Christiania, Hobøl og Os prestegjeld i 1801. En studie i regional og sosial navnevariasjon. Norna-rapporter. 29: 57-85.
Book sections
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2016. Stadnamn. Namn gjev liv til landskapet. Kapittel, pages 90-93. In:
  • Tvinnereim, Jon. 2016. Nordfjordboka : kulturhistorisk vegvisar. Selja forlag. 512 pages. ISBN: 9788282401050.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2013. Havdrill og West Venture. Navn og navnestrukturer på norske borefartøyer og andre oljeinstallasjoner 1973-2005. Artikkel, pages 131-140. In:
  • Hansen, Zakaris Svabo; Jacobsen, Jógvan í Lon; Jakobsen, Tina K.; Magnussen, Kristin; Sigurðardóttir, Turið. 2013. Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen á 60 ára degnum. Føroya Fródskaparfelag. 291 pages. ISBN: 978-99918-65-61-4.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2013. Baste, Fabian og Chrispinus. Artikkel, pages 75-91. In:
  • Schmidt, Tom. 2013. Målblomar til Margit. Veneskrift til Margit Harsson på 70-årsdagen den 9. juni 2013. Novus Forlag. 181 pages. ISBN: 978-82-7099-720-6.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2011. Olav og Anna - Innlånte navn og nordiske navn på 1500- og 1600-tallet. Kapittel, pages 71-96. In:
  • Jahr, Ernst Håkon; Sandøy, Helge. 2011. Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525-1814) : minneskrift for Kjartan Ottosson. Novus Forlag. 193 pages. ISBN: 978-82-7099-655-1.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2007. Tre navn i fjellet. Kapittel, pages 99-105. In:
  • Akselberg, Gunnstein; Myking, Johan. 2007. Å sjå samfunnet gjennom språket: Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007. Novus Forlag. 260 pages. ISBN: 978-82-7099-456-4.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2006. Mongstad og Jonstad - gamle gårder med unge navn eller unge gårder med unge navn? kapittel, pages 105-126. In:
  • Særheim, Inge; Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen. 2006. Busetnadsnamn på -stadir. Rapport frå NORNAs 33. symposium på Utstein kloster 7.-9. mai 2004. 239 pages. ISBN: 91-7276-080-X.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 1979. AM902b qua. "Munkarlífs bókar vi?auki". En kildekritisk studie. Opuscula, pages 126-185. In:
  • Helgason, Jón. 1979. Opuscula, Vol. VI. 260 pages. ISBN: 87-7421-001-7.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 1978. Trygd. XVIII, pages 715-718. In:
  • Bugge, Anders; Lie, Hallvard; Schreiner, Johan; Seip, Didrik Arup. 1978. Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fravikingtid til reformasjonstid. Gyldendal Akademisk.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 1978. Vapenförbud. XIX, pages 513-515. In:
  • Bugge, Anders; Lie, Hallvard; Schreiner, Johan; Seip, Didrik Arup. 1978. Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fravikingtid til reformasjonstid. Gyldendal Akademisk.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 1978. Våpensyn. XX, pages 285-288. In:
  • Bugge, Anders; Lie, Hallvard; Schreiner, Johan; Seip, Didrik Arup. 1978. Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fravikingtid til reformasjonstid. Gyldendal Akademisk.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 1978. Årboren mann. XX, pages 427-429. In:
  • Bugge, Anders; Lie, Hallvard; Schreiner, Johan; Seip, Didrik Arup. 1978. Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fravikingtid til reformasjonstid. Gyldendal Akademisk.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 1978. Orvarting. XXI, pages 32-34. In:
  • Bugge, Anders; Lie, Hallvard; Schreiner, Johan; Seip, Didrik Arup. 1978. Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fravikingtid til reformasjonstid. Gyldendal Akademisk.

More information in national current research information system (CRIStin)