Home
Academic article
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2016. Flere navn på en gård. Navneskifte i Sunnfjord futedømme 1590-1647. Norna-rapporter. 59-85.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2015. Innovasjon i navnemønstre til sjøs og i luften. Norna-rapporter. 114-133.
 • Johannessen, Ole-Jørgen; Ringstad, Bjørn. 2011. Jernalder og samfunn på Nordvestlandet. Norna-rapporter. 117-176.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2005. Nordisk navnerenessanse i Norge før 1865? Skriftserien. Høgskolen i Agder. 9-28.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2001. "Var hann kendr vid módur sína" Metronymika, metronymikonbruk og metronymikonbærere i norrøn middelalder. Studia Anthroponymica Scandinavica. 31-82.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 1998. Systembundet navngivning i bergenske skipsnavn 1945-1998. Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes. 163-178.
 • Hallaråker, Peter; Akselberg, Gunnstein; Johannessen, Ole-Jørgen; Nes, Oddvar. 1996. Bunden og/eller ubunden form som normert skriftform i offisielle stadnamn. Heimen - Lokal og regional historie. 35-51.
 • Nes, Oddvar; Johannessen, Ole-Jørgen. 1992. Redaksjonsarbeid. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 127.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 1985. Personnavnbruk i Bergen, Christiania, Hobøl og Os prestegjeld i 1801. En studie i regional og sosial navnevariasjon. Norna-rapporter. 57-85.
Academic lecture
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2003. Nye veier i arkivering av stedsnavn.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2003. Navnekart fra Gustav Indrebø til i dag. Hva kan oppnås med moderne teknologi? Demonstrasjon av et prosjekt.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2003. "Fra "Tak for sidst" til "Et nyt Forsøg" den dansk-norske kaperflåtens skipsnavm 18071814.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2002. The typology of ship names.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2002. Sredsnavninnsamling i dag? Noen tanker om morgendagens innsamlingspolitikk.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2002. Innspill om arkiv og innsamling.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2002. Bebyggelsesnavn på Torp og -torp vest for Oslofjorden.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2001. Navnearkivenes plass ved universitet og høgskoler.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2001. Innsamling av stedsnavn.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2000. Kristne personnavn i norsk middelalder.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 1999. Tilnavn og patronymika. Patronymika - proprium eller appellativ?
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 1999. Oluf Ryghs bruk av etterreformatoriske kilder i Norske Gaardnavne, særlig i bind XI (Søndre Bergenhus Amt) og bind XII (Nordre Bergenhus Amt).
 • Helleland, Botolv; Johannessen, Ole-Jørgen. 1983. Bispejordeboka fra Bergen, c 1585. Navn og språkform.
Book review
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2015. Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10-12 november 2011. Redigerad av Leila Mattfolk mfl. 269 s. Helsingfors: Institutet för de inhemska språken; Uppsala: NORNA-förlaget 2013. (Institutet för de inhemska språken. Skrifter 7; NORNA-rapporter 90.) ISBN 978-952-5446-82-1. ISSN 2323-4113-0346-6728. Studia Anthroponymica Scandinavica. 120-125.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2001. [Anm. av]Kristin Bakken: Leksikalisering av sammensetninger. En studie av leksikaliseringsprosessen belyst ved et gammelnorsk diplommateriale fra 1300-tallet. MANGLER.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Schmidt, Tom; Johannessen, Ole-Jørgen. 2011. Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.-13. mai 2010. Norna.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Johannesen, Ole-Jørgen; Losnedahl, Kari Gaarder; Sveen, Hans Knut; Ågotnes, Hans-Jakob; Johannessen, Ole-Jørgen. 2007. Humaniora i nasjonen – nasjonen i humaniora. Det historisk-filosofiske fakultets bidrag til hundreårsmarkeringen Norge 1905 – 2005. Historisk-filosofisk fakultet, Universitetet i Bergen.
Academic commentary
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2016. Bergens kalvskinn. 3.
Non-fiction book
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2000. Jordebok for Bergen bispedømme ca. 1600 med jordebok for Hospitalet i Bergen ca. 1617-21. (Norske kyrkjelege jordebøker etter reformasjonen III). Riksarkivet.
Reference material
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 1977. Magnus Olsen. En bibliografi.
 • Johannessen, Ole-Jørgen; Simensen, Erik. 1975. Norsk språk 1250-1350. Primærkilder og sekundærlitteratur.
Programme participation
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 1999. Skipsnavn II.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 1999. Skipsnavn I.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2013. Havdrill og West Venture. Navn og navnestrukturer på norske borefartøyer og andre oljeinstallasjoner 1973-2005. 10 pages.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2013. Baste, Fabian og Chrispinus. 17 pages.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2011. Olav og Anna - Innlånte navn og nordiske navn på 1500- og 1600-tallet. 26 pages.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2007. Tre navn i fjellet. 7 pages.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2006. Mongstad og Jonstad - gamle gårder med unge navn eller unge gårder med unge navn? 22 pages.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 1979. AM902b qua. "Munkarlífs bókar vi?auki". En kildekritisk studie. 60 pages.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 1978. Orvarting. 3 pages.
Encyclopedia article
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 1978. Årboren mann. 427-429. In:
  • Bugge, Anders; Lie, Hallvard; Schreiner, Johan; Seip, Didrik Arup. 1978. Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fravikingtid til reformasjonstid.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 1978. Våpensyn. 285-288. In:
  • Bugge, Anders; Lie, Hallvard; Schreiner, Johan; Seip, Didrik Arup. 1978. Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fravikingtid til reformasjonstid.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 1978. Vapenförbud. 513-515. In:
  • Bugge, Anders; Lie, Hallvard; Schreiner, Johan; Seip, Didrik Arup. 1978. Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fravikingtid til reformasjonstid.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 1978. Trygd. 715-718. In:
  • Bugge, Anders; Lie, Hallvard; Schreiner, Johan; Seip, Didrik Arup. 1978. Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fravikingtid til reformasjonstid.
Academic literature review
 • Johannessen, Ole-Jørgen; Schmidt, Tom; Eggert, Birgit; Gammeltoft, Peder; Mattfolk, Leila; Sjöblom, Paula; Johansen, Arnfinnur; Kvaran, Guðrún; Vikstrand, Per; Löfdahl, Maria. 2012. Nordisk namnforskning 2011. 301-325.
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2010. Nordisk namnforskning 2009; 2.5. Norge. 129-133.
Chapter
 • Johannessen, Ole-Jørgen. 2016. Stadnamn. Namn gjev liv til landskapet. 90-93. In:
  • Tvinnereim, Jon. 2016. Nordfjordboka : kulturhistorisk vegvisar. Selja forlag.

More information in national current research information system (CRIStin)