Home
Journal articles
 • Danielsen, Ole Andreas; Renå, Helge. 2018. "Fremtidsperspektiv på norsk forvaltningsforskning. Utfordringer og muligheter.". Nordiske organisasjonsstudier. 20: 67-76.
 • Christensen, Tom; Danielsen, Ole Andreas; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. 2016. COMPARING COORDINATION STRUCTURES FOR CRISIS MANAGEMENT IN SIX COUNTRIES. Public Administration. 94: 316-332. doi: 10.1111/padm.12186
 • Danielsen, Ole Andreas. 2015. Teknisk hjelp i en transnasjonal struktur: om de-territorialiseringen av kontraksjon og detraksjon. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 2. 163-173.
 • Danielsen, Ole Andreas; Yesilkagit, Kutsal. 2014. The effects of European regulatory networks on the bureaucratic autonomy of national regulatory authorities. Public Organization Review. 14: 353-371. doi: 10.1007/s11115-013-0220-4
Reports and theses
 • Danielsen, Ole Andreas; Klausen, Jan Erling; Stokstad, Sigrid. 2019. Nasjonal standardisering vs. lokal autonomi: rammestyring i prinsipp og praksis. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Oslo. 69 pages.
 • Christensen, Tom; Danielsen, Ole Andreas; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. 2014. The Governance of wicked issues. European cross country analysis of coordination for societal security. Uni rokkan Center, Bergen. 32 pages.
 • Danielsen, Ole Andreas. 2013. On the Composite Dynamics of Transnational Regulatory Spaces. University of Bergen.
 • Yesilkagit, Kutsal; Danielsen, Ole Andreas. 2011. "European regulatory networks as a solution to the Community credibility crisis? The case of the European Competition Network". Jerusalem Forum on Regulation and Governance, Jerusalem. 30 pages.
 • Danielsen, Ole Andreas. 2009. "Norsk sentralforvaltning under EØS-avtalen: - politisk detraksjon og transnasjonale styringsutfordringer". Rokkansenteret, Universitetet i Bergen. 34 pages.
Book sections
 • Danielsen, Ole Andreas; Førde, Johannes Sandvik. 2018. "Beyond Loose Couplings in Crisis Preparedness: The Role of Coordination Agencies in Sweden and Norway". 3, pages 53-71. In:
  • Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. 2018. Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan. 387 pages. ISBN: 978-3-319-92302-4.

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups