Home
Ole Jacob Møllerløkken's picture

Ole Jacob Møllerløkken

Associate Professor, Leader of SAMLET (Community Medicine, Occupational and Environmental Medicine, Health Management)
 • E-mailOle.Mollerlokken@uib.no
 • Phone+47 55 58 61 01
 • Visitor Address
  Konrad Birkhaug House
  Haukeland University Hospital
  N-5020 Bergen
  Room 
  3045
 • Postal Address
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Work and health

Occupational exposure to electromagnetic fields

Handling noise in the work place, health and follow up

Air pollution in cities and consequences 

Maritime environment and health

Editor of the Ramazzini (Journal for the Norwegian association of occupational health)

Head of the ARV-conference committee

Head of the Landskonferanse for BHT committee

Teaching of medical- and master students in Occupational health at UoB

Leader of the 10th semester at Medicine UoB

Member of PUM at MOF UoB

Member of the Academic part of medical study at UoB

Editor of the e-learning in Occupational medicine at UoB

Teaching in the MOOC "Occupational health in developing countries"

 

Textbook
 • 2013. Elbok i arbeidsmedisin. Universitetet i Bergen.
 • 2013. Elbok i arbeidsmedisin. Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Arbeids- og miljømedisin.
Academic article
 • 2017. Yrkesmässig exponering för magnetfält vid behandling med transkraniell magnetstimulering. BestPractice Hjerte-karsykdommer: Faglig dialog mellom leger.
 • 2016. Staff exposure to pulsed magnetic fields during depression treatment with transcranial magnetic stimulation. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE). 139-142.
 • 2016. Musculoskeletal symptoms among hospital cleaners. Archives of Environmental & Occupational Health. 87-92.
 • 2015. Prospective study of pregnancy outcomes after parental cell phone exposure : The Norwegian Mother and Child Cohort Study. Epidemiology. 613-621.
 • 2014. No evidence of adverse effects in reproductive Health of women in the Navy who were exposed to radiofrequency electromagnetic fields. Maritime medicine jourmaø. 34-42.
 • 2013. Forte fortissimo for amateur musicians No effect of otoacoustic emissions. Medical Problems of Performing Artists.
 • 2013. Accidental exposure to electromagnetic fields from the radar of a naval ship; a descriptive study. International Maritime Health. 177-182.
 • 2012. No effects of MRI scan on male reproduction hormones. Reproductive Toxicology. 133-139.
 • 2011. Arbeidsmiljø i brassband. Fare for hørselskader? Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. 16-17.
 • 2008. Når oppgaven er smittefare. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. 4-5.
 • 2008. Is fertility reduced among men exposed to radiofrequency fields in the Norwegian Navy? Bioelectromagnetics. 345-352.
 • 2007. Electrical fields onboard two minor navy vessels. Maritime medicine jourmaø. 60-70.
 • 2006. A higher risk of congenital anomalies in the offspring of personnel who served aboard a Norwegian missile torpedo boat. Occupational and Environmental Medicine. 6 pages.
Report
 • 2008. Otoakustiske emisjonsmålinger i brassband. .
 • 2008. Forståelse av sykefravær -erfaringer fra de det angår mest. .
 • 2007. Utstøting fra arbeidslivet i industri med spesiell risiko for ryggplager; der man utsettes for helkroppsvibrasjon. 4. 4. .
 • 2006. Otoakustiske emisjonsmålinger hos ansatte utsatt for støy i arbeidslivet. .
 • 2004. En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret. .
 • 2004. Elektromagnetiske felt målinger u-båt KNM Utvær. .
 • 2004. Elektromagnetiske felt målinger MTB KNM Terne. .
Academic lecture
 • 2015. Pregnancy outcomes after parental cell phone exposure.
 • 2011. Pregnancy outcomes after acute paternal radiofrequency field exposure aboard fast patrol boats.
 • 2011. Electromagnetic fields and reproduction; methods from ongoing study.
 • 2010. Reduced fertility among men exposed to RF fields in the Royal Norwegian Navy.
Masters thesis
 • 2018. YRKESEKSPONERING FOR ELEKTROMAGNETISKEFELT BLANT RADIOGRAFER VED BRUK AV MAGNETISK RESONANS.
Popular scientific article
 • 2017. Nok en evaluering av bedriftshelsetjenesten! Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin.
 • 2017. Arbeidsmedisinerens rolle. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin.
 • 2017. Arbeidsmedisineren i fremtiden, ny spesialitetsstruktur gir store muligheter! Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin.
 • 2017. Arbeidsmedisineren i fremtiden. Paraplyen. Tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger.
 • 2007. Lyd fra brassband og otoakustiske emisjoner Foreløpige resultater fra et prosjekt. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. 12-13.
Feature article
 • 2018. Arbeidsmedisinere, -nå må stemmene lyde! Paraplyen. Tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger. 14-15.
Doctoral dissertation
 • 2013. Non-Ionizing Fields In Sight, -a possible influence on male fertility?
Abstract
 • 2016. No effect of cell phone exposure on male testosterone and luteinizing hormone levels. Occupational and Environmental Medicine.
Poster
 • 2016. No effect of cell phone exposure on male testosterone and luteinizing hormone levels.
 • 2010. Reduced fertility among men exposed to RF fields in the Royal Norwegian Navy.
Article in business/trade/industry journal
 • 2019. Vårsmøter. Paraplyen. Tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger.
 • 2019. Utdanningsløpet i arbeids- og miljømedisin går mot nye høyder. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. 4-7.
 • 2015. Har renholdere som er innvandrere mer håndeksem? Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. 19-22.
 • 2011. Arbeidsmiljø i brassband. Fare for hørselsskader? Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. 16-17.
Chapter
 • 2018. Occupational Exposure to Magnetic Field in Transcranial Magnetic Stimulation Treatment. . In:
  • 2018. Transcranial Magnetic Stimulation in Neuropsychiatry. Intech open.

More information in national current research information system (CRIStin)

Ph.D. at UoB (2009 - 2013)

Cand.med at UoB (2001 - 2008)

Research education at UoB (2003 - 2007)

Officer school Norwegian Army (1999 - 2001)

Electromagnetic fields and reproduction

Occupational exposure to magnetic fields and health effects

Noise and health in the Royal Norwegian Navy

Air quality in Bergen municipality

Electronic aids in teaching

Noise prevention in the petroleum industry