Home
Ole Johnny Olsen's picture

Ole Johnny Olsen

Professor
 • E-mailOle.Olsen@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 56+47 997 16 901
 • Visitor Address
  Rosenbergsgaten 39
  5015 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic lecture
 • Show author(s) (2010). Utfordringer fra et nytt kvalitetsvurderingssystem for fag- og yrkesopplæring. Noen kritiske betrakninger.
 • Show author(s) (2010). Tradisjon og fornyelse i norsk fag- og yrkesopplæring. En kommentar til planen om et "nytt helhetlig kvalitetsvurderingssystem".
 • Show author(s) (2010). Kvalifisering til fag og yrker i historisk-sosiologisk og komparativt perspektiv.
 • Show author(s) (2009). Yrkesutdanning i det moderne. En fortolkningsramme for studier av endringsprosesser i norsk fag- og yrkesopplæring.
 • Show author(s) (2009). Socialisation and identity formation within Norwegian VET. Educational problems, empirical knowledge, theoretical perspectives.
 • Show author(s) (2009). Norsk forskning og fag- og yrkesopplæring i historisk og komparativt lys.
 • Show author(s) (2008). Overgang fra yrkesopplæring til arbeidsliv i Norge.
 • Show author(s) (2008). Institusjonelle endringer, styring og samarbeid i fagopplæringa.
 • Show author(s) (2008). Den norske modellen for fag- og yrkesopplæring. Særlige forskningsutfordringer.
 • Show author(s) (2007). International Comparative Large-Scale Assessement of Vocational Education and Training (VET-LSA) - Presentasjon av et internasjonalt prosjektforslag.

More information in national current research information system (CRIStin)