Home
Ole Johnny Olsen's picture

Ole Johnny Olsen

Professor
 • E-mailOle.Olsen@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 56+47 997 16 901
 • Visitor Address
  Rosenbergsgaten 39
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic lecture
 • Show author(s) 2010. Utfordringer fra et nytt kvalitetsvurderingssystem for fag- og yrkesopplæring. Noen kritiske betrakninger.
 • Show author(s) 2010. Tradisjon og fornyelse i norsk fag- og yrkesopplæring. En kommentar til planen om et "nytt helhetlig kvalitetsvurderingssystem".
 • Show author(s) 2010. Kvalifisering til fag og yrker i historisk-sosiologisk og komparativt perspektiv.
 • Show author(s) 2009. Yrkesutdanning i det moderne. En fortolkningsramme for studier av endringsprosesser i norsk fag- og yrkesopplæring.
 • Show author(s) 2009. Socialisation and identity formation within Norwegian VET. Educational problems, empirical knowledge, theoretical perspectives.
 • Show author(s) 2009. Norsk forskning og fag- og yrkesopplæring i historisk og komparativt lys.
 • Show author(s) 2009. Norsk fagbevegelse – tradisjoner møter framtid.
 • Show author(s) 2008. Overgang fra yrkesopplæring til arbeidsliv i Norge.
 • Show author(s) 2008. Den norske modellen for fag- og yrkesopplæring. Særlige forskningsutfordringer.
 • Show author(s) 2000. The German debate about the "Beruf" and the vocational education. Comments from a Norwegian point of observation.

More information in national current research information system (CRIStin)