Home
 • E-mailPar.Sandin@uib.no
 • Phone+47 55 58 24 41+47 941 27 276
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
  Room 
  286
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Books
 • Ingemark, Dominic; Sandin, Pär Ola. 2018. Väggarnas vittnesbörd: graffiti och gravinskrifter berättar om livet i romarriket. Natur och kultur. 216 pages. ISBN: 9789127152298.
 • Sandin, Pär Ola. 2005. Aeschylus’ Supplices: Introduction and Commentary on vv. 1–523. Corrected edition. 262 pages. ISBN: 9162864017.
 • Sandin, Pär Ola; Wifstrand Schiebe, Marianne. 2004. Dais Philesistephanos: Studies in Honour of Professor Staffan Fogelmark, Presented on the Occasion of his 65th Birthday, 12 April 2004. 447 pages. ISBN: 9197409472.
Journal articles
 • Sandin, Pär Ola. 2018. Δυσφημία. Greek speech transgression. Eirene. Studia Graeca et Latina. 54: 97-127.
 • Sandin, Pär Ola. 2017. Aesch. fr. 300 R. Eikasmos. 28: 37-44.
 • Sandin, Pär Ola. 2016. Hyperboreerna: en källsamling. II. 323-1 f.Kr. KultOrg. 13: 75-134.
 • Sandin, Pär Ola. 2015. Sapfo: Antika vittnesbörder och fragment. Klassisk Forum. 1. 21-35.
 • Sandin, Pär Ola. 2015. The Suppliant Women. (A.J.) Bowen (ed., trans.), Aeschylus: Suppliant Women. Pp. iv + 374. Oxford: Oxbow Books, 2013. The Classical Review. 65: 29-31. doi: 10.1017/S0009840X14002923
 • Sandin, Pär Ola. 2014. The Emblems of Excellence in Pindar’s First and Third Olympian Odes and Bacchylides’ Third Epinician. Lexis. Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classica. 32: 90-113.
 • Sandin, Pär Ola. 2014. Famous Hyperboreans. Nordlit. 33: 205-221. doi: 10.7557/13.3175
 • Sandin, Pär Ola. 2014. Småfag og språkfag. På Høyden ( UiBs nettavis). Published 2014-05-26.
 • Sandin, Pär Ola. 2014. Verbal repetition in Sappho: two wedding song fragments (114, 104A V.). Hermes: Zeitschrift für Klassische Philologie. 142: 225-239.
 • Sandin, Pär Ola. 2014. Kärlek, vin, och poesi: Verser och anekdoter ur Athenaios. Tidningen Kulturen. Published 2014-03-09.
 • Sandin, Pär Ola. 2013. Gemina nox: Pornographic allusion in Catullus 51. Classica et Mediaevalia. 63 (2012): 73-87.
 • Sandin, Pär Ola. 2013. Några oanständiga dikter från Grekland och Rom. Tidningen Kulturen. Published 2013-11-07.
 • Sandin, Pär Ola. 2012. Hyperboreerna: En källsamling. I. 750-323 f.Kr. KultOrg. 11: 83-136.
 • Sandin, Pär Ola. 2012. On Sappho 1: vv. 7–15 and Rigveda 1.118; an emendation in v. 18. Symbolae Osloenses. 86: 3-20. doi: 10.1080/00397679.2012.681954
 • Sandin, Pär Ola. 2011. Norsk litterär filhellenism 1821–1832 och dess svenska kontrast. Samlaren: tidsskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur. 132: 90-106.
 • Sandin, Pär Ola. 2011. J. S. Welhavens omdiktning av nygrekisk folkpoesi: Tvåspråkig utgåva med inledning och kommentar. Text : svensk tidskrift för bibliografi. 8: 59-89.
 • Sandin, Pär Ola. 2011. J. S. Welhaven: nygrekisk folkpoesi, klassicism, idyll. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 111: 313-329.
 • Sandin, Pär Ola. 2011. Homeriska förlorare och proletärer: Elpenor, Thersites och deras gästspel i den moderna litteraturen. Klassisk Forum. 1. 89-100.
 • Sandin, Pär Ola. 2011. Dim Hyperborea? Ovid, Metamorphoses 15, 356–60. Hyperboreus. 15 (2009): 291-296.
 • Vestrheim, Gjert Frimann; Sandin, Pär Ola. 2011. Et pedagogisk opplegg om fremmedord. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret. 1. 58-60.
 • Sandin, Pär Ola. 2010. Errata in SO 83. Symbolae Osloenses. 64: 164-164.
 • Sandin, Pär Ola. 2010. Allegoriska skepp i modern och antik litteratur. Klassisk Forum. 2. 89-98.
 • Sandin, Pär Ola. 2009. Herodotus, Dionysus, and the Greek death taboo. The Homeric hymn to Demeter and the construction of the "chthonic" in Greek literary tradition. Symbolae Osloenses. 83 (2008): 2-17. doi: 10.1080/00397670902764746
 • Sandin, Pär Ola. 2009. Gotisk affaradag jul vid det bysantinska hovet: Ur Konstantin Porphyogennetos De ceremoniis, med anmärkningar av Nils Sjöberg, Johann Jakob Reiske, Martin P:n Nilsson och Pär Sandin. KultOrg. 9: 123-134.
 • Sandin, Pär Ola. 2009. Kiellands Gift och klassikerämnet i Norge. Classica: meddelanden från Svenska klassikerförbundet. 2. 8-11.
 • Sandin, Pär Ola. 2009. Antikt ideal. Axess. 9. 36-40.
 • Sandin, Pär Ola. 2009. Med Homeros blev hjälten individ. Axess. 7. 46-50.
 • Sandin, Pär Ola. 2009. A. J. Podlecki, ALSO SEEN: Aeschylus. Prometheus Bound. Aris and Phillips Classical Texts. Oxford: Aris & Phillips, 2005. Bryn Mawr Classical Review. 11.33. 2 pages. Published 2009-11-30.
 • Sandin, Pär Ola. 2008. Sveriges sämsta lyrik var bättre än sitt rykte. Axess. 9. 36-40.
 • Sandin, Pär Ola. 2008. Two fragments and an epigram (Pind. fr. 52A, Eur. fr. 898, AP 7.77). Lexis. Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classica. 26: 95-97.
 • Sandin, Pär Ola. 2007. Det langobardiska folkets ursprung. KultOrg. 3. 18-27.
 • Sandin, Pär Ola. 2007. Jungfrun och hennes älskare: ett erotiskt möte mellan Grekland och orienten. Minaret: tidskrift för svensk muslimsk kultur. 1-2. 64-69.
 • Sandin, Pär Ola. 2007. Cyrus Atabay. Minaret: tidskrift för svensk muslimsk kultur. 3. 66-71.
 • Sandin, Pär Ola. 2007. Diognetiana. Vigiliae christianae (Print). 61: 253-257.
 • Sandin, Pär Ola. 2007. Aeschylus, Supplices 86–95, 843–910, and the early transmission of antistrophic lyrical texts. Philologus (Berlin). 151: 207-230.
 • Sandin, Pär Ola. 2006. Christopher Stray (ed.), The Owl of Minerva: the Cambridge Praelections of 1906. Reassessments of Richard Jebb, James Adam, Walter Headlam, Henry Jackson, William Ridgeway, and Arthur Verrall. Cambridge: PCPS Supplementary Volume 28, 2005. Bryn Mawr Classical Review. 04.36. 11 pages.
 • Sandin, Pär Ola. 2006. Thomas Hägg & Bo Utas, The Virgin and her Lover: Fragments of an Ancient Greek Novel and a Persian Epic Poem. Leiden: Brill Studies in Middle Eastern Literatures, 30, 2003. Hyperboreus. 12: 281-286.
 • Sandin, Pär Ola. 2005. Ruserna och Dnjeprs forsar. Kultur-organ Skadinaujo. 2. 17-22.
 • Sandin, Pär Ola. 2002. Critical notes on Aeschylus. Eranos. 100: 146-160.
 • Sandin, Pär Ola. 2002. ἀναγής, ἐφύμνιον: Two lexicographical notes. Bulletin of the Institute of Classical Studies. 46: 177-187.
 • Sandin, Pär Ola. 2001. A Greek delocutive noun? Some notes on ποίφυγμα and its alleged cognates. Glotta: Zeitschrift für Griechische und Lateinische Sprache. 77: 110-117.
 • Sandin, Pär Ola. 2000. An erotic image in Asclepiades 5. Mnemosyne: A Journal of Classical Studies. 53: 345-346.
 • Sandin, Pär Ola. 1998. An emendation in Hippolytus 1014. Eranos. 96: 105-107.
 • Sandin, Pär Ola. 1996. περὶ ὕψους 4.4, 9.10–11. Eranos. 94: 40-47.
Reports and theses
 • Slaattelid, Rasmus Tore; Brautaset, Camilla; Sandin, Pär Ola; Gamlund, Espen; Rolvsjord, Randi; Skorgen, Torgeir; Jegerstedt, Kari. 2016. Tematiske profilområde ved HF. Det humanistiske fakultet., Bergen. 32 pages.
Book sections
 • Sandin, Pär Ola. 2018. Scythia or Elysium? The Land of the Hyperboreans in Early Greek Literature. Scythia or Elysium? The Land of the Hyperboreans in Early Greek Literature, pages 13-33. In:
  • Jørgensen, Dolly; Langum, Virginia. 2018. Visions of North in Premodern Europe. Brepols. 370 pages. ISBN: 9782503574752.
 • Sandin, Pär Ola. 2011. Antikt ideal. 2.2, pages 135-146. In:
  • Lundberg, Johan. 2011. Under omprövning: En antologi om konst, kanon & kvalitet. Bokförlaget Atlantis. 442 pages. ISBN: 978-91-7353-464-2.
 • Sandin, Pär Ola. 2005. Efterord till De grekiska tragedierna. Efterord, pages . In:
  • Edenborg, Carl Michael. 2005. De grekiska tragedierna. 512 pages. ISBN: 91-973099-1-5.
 • Sandin, Pär Ola. 2004. ἀλλὰ … γὰρ … τῷ: another note on Pindar, Nemean 7.30–35. ἀλλὰ … γὰρ … τῷ: another note on Pindar, Nemean 7.30–35, pages 76-80. In:
  • Sandin, Pär Ola; Wifstrand Schiebe, Marianne. 2004. Dais Philesistephanos: Studies in Honour of Professor Staffan Fogelmark, Presented on the Occasion of his 65th Birthday, 12 April 2004. 447 pages. ISBN: 9197409472.
 • Sandin, Pär Ola. 2000. The Man of authority: images of power in Virgil’s Aeneid 1.50–156. The Man of authority: images of power in Virgil’s Aeneid 1.50–156, pages 187-194. In:
  • Piltz, Anders; Jönsson, Arne. 2000. Språkets speglingar: festskrift till Birger Bergh. 688 pages. ISBN: 9187976137.

More information in national current research information system (CRIStin)

FREELY AVAILABLE FULL TEXTS

2018. "Scythia or Elysium? The Land of the Hyperboreans in Early Greek Literature". In: D. Jørgensen & V. Langum (ed.), Visions of North in Premodern Europe; Turnhout: Brepols (Cursor Mundi, 31); pp. 13–33.

2014. "The Emblems of Excellence in Pindar's First and Third  Olympian Odes and Bacchylides' Third Epinician". Lexis (Trento), 32, pp. 90–113.

2014. "Famous Hyperboreans". Nordlit, 33 (= P. P. Aspaas et al., ed., Rara avis in Ultima Thule: Libellus festivus Sunnivae des Bouvrie dedicatus), pp. 205–221.

2014. "Kärlek, vin, och poesi: Verser och anekdoter ur Athenaios". Tidningen Kulturen, 9 mars; pdf med typografiska diktuppsättningar.

2014. "Småfag og språkfag". På Høyden, 26 mai.

2013. "Några oanständiga dikter från Grekland och Rom". Tidningen Kulturen, 7 nov; pdf med typografiska diktuppsättningar.

2011. Med Gjert Vestrheim (på norsk), "Et pedagogisk opplegg om fremmedord". Communicare 1, no. 1, pp. 58–60. Fremmedspraksenteret.no

2011. "Norsk litterär filhellenism 1821–1832 och dess svenska kontrast". Samlaren, 132, pp. 90–106. Svelitt.se

2009. "Dim Hyperborea? Ovid, Metamorphoses 15, 356–60". Hyperboreus, 15, pp. 291–296. Bibliotheca-classica.org

2009. Review: A. J. Podlecki (ed.), Aeschylus: Prometheus Bound. Oxford: Aris & Phillips, 2005. Bryn Mawr Classical Review 2009-11-33.

2009. "Kiellands Gift och klassikerämnet i Norge". Classica: meddelanden från Svenska Klassikerförbundet, nr. 2/2009, pp. 8–11. Pdf

2009. "Gotisk affaradag jul vid det bysantinska hovet: Ur Konstantin Porphyogennetos De ceremoniis, med anmärkningar av Nils Sjöberg, Johann Jakob Reiske, Martin P:n Nilsson och Pär Sandin". KultOrg: Samskandinavisk tidskrift (Oslo), 9, no. 1–2, pp. 123–34. BORA

2008. "Two fragments and an epigram (Pind. fr. 52a, Eur. fr. 898, AP 7.77)". Lexis (Trento), 26, pp. 95–97. BORA

2008. "Den sjätte körsången ur Aiskylos, De skyddssökande". Svensk översättning med inledning och kommentar. Aorta: journal för retrogardistisk kultur, no. 20/21, pp. 68–71. Pdf

2008. "Sveriges sämsta poesi är bättre än sitt rykte". Artikel om svensk lyrik från omkring 1870. Axess (Stockholm), no. 9/2008, s. 56–57; återtryckt i J. Lundberg (red.), Under omprövning: En antologi om konst, kanon och kvalitet (Stockholm: Atlantis, 2011), pp. 219–24. Pdf

2007. "Diognetiana". Vigiliae Christianae, 61, pp. 253–57. Pdf

2007. "Aeschylus, Supplices 86–95, 843–910, and the early transmission of antistrophic lyrical texts". Philologus, 151, pp. 207–30. BORA

2007. "Jungfrun och hennes älskare: ett erotiskt möte mellan Grekland och orienten". [Review: Thomas Hägg och Bo Utas, The Virgin and her Lover: Fragments of an Ancient Greek Novel and a Persian Epic Poem , Leiden 2003 (Brill Studies in Middle Eastern Literatures, 30)]. Minaret: tidskrift för svensk muslimsk kultur, 7, no. 1–2, pp. 64–69. Pdf

2007. "Cyrus Atabay". Minaret: tidskrift för svensk muslimsk kultur, 7, no. 3, pp. 66–71. Pdf

2007. "Filologiska rummet med Doctor Ostrovisius. Melankoli". Minaret: tidskrift för svensk muslimsk kultur, 7, no. 3, pp. 82–83. Pdf

2007. "Det langobardiska folkets ursprung". Svensk översättning med inledning och kommentar till Origo gentis Langobardorum. KultOrg: Samskandinavisk tidskrift (Oslo), 7, no. 3, pp. 18–27. Pdf

2006. Review: Christopher Stray (ed.), The Owl of Minerva: the Cambridge Praelections of 1906. Reassessments of Richard Jebb, James Adam, Walter Headlam, Henry Jackson, William Ridgeway, and Arthur Verrall. Cambridge: PCPS Supplementary Volume 28, 2005. Bryn Mawr Classical Review 2006-04-36.

2005. Efterord till De grekiska tragedierna, Stockholm: Vertigo. Pdf Vertigo.se

2005. "Ruserna och Dnjeprs forsar". Svensk översättning med inledning och kommentar till Konstantin Porphyrogennetos, De administrando imperio 9. Kulturorgan Skadinaujo (Oslo), 5, no. 2, pp. 17–22. Pdf

2004. "ἀλλὰ … γὰρ … τῷ: another note on Pindar, Nemean 7.30–35".  In: P. Sandin & M. Wifstrand Schiebe (eds.), Dais Philesistephanos: Studies in Honour of Professor Staffan Fogelmark, Uppsala, pp. 76–80. BORA

2003. "A Greek delocutive noun? Some notes on ποίφυγμα and its alleged cognates".  Glotta, 77 (2001), pp. 110–17. BORA

2002. "Critical notes on Aeschylus".  Eranos, 100, pp. 146–60. BORA

2002. "Bildning i kunskapssamhället ­– Bildning i massinformationssamhället". Tredjeprisessä i tävling utlyst av svenska Högskoleverket; i: Bildning – Paradis och personligt projekt; Stockholm (Högskoleverkets rapportserie 2002: 37 R); pp. 45–50. Pdf Högskoleverket

2000. "An erotic image in Asclepiades 5".  Mnemosyne, 53, pp. 345–46. Pdf

2000. "The Man of authority: images of power in Virgil’s Aeneid 1.50–156".  In: A. Jönsson & A. Piltz (ed.), Språkets speglingar: festskrift till Birger Bergh; Lund: Skåneförlaget; pp. 187–94. BORA

1998. "Tre studier i Vergilius' Aeneid: Ideologi och litterär påverkan i skildringen av Neptunus, Aeolus, Aeneas och Iulus". C-uppsats i latin, Lunds universitet (41pp.). BORA

1998. "An emendation in Hippolytus 1014".  Eranos, 96, pp. 105–7. BORA

1996. "περὶ ὕψους 4.4, 9.10–11".  Eranos, 94, pp. 40–47. BORA