Home
Pål Bjørby's picture

Pål Bjørby

Emeritus, Scandinavian literature
 • E-mailpaal.bjorby@uib.no
 • Phone+47 55 58 24 37
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2014). "En vis Skribent": F. Poulain de la Barre (1647 - 1723) og hans tre cartesianske forsvar for kvinnen som hovedkilden til "feminismen" i L. Holbergs dikt "Zille Hans Dotters Gynaicologia" (1722). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 222-240.
 • Show author(s) (2008). Introduction: Queer Theory. Journal of Homosexuality.
 • Show author(s) (2001). Garborg og det Nye. Replikk. 2-14.
 • Show author(s) (1998). Statsmakt i forskningsdrakt? Vibeke Erichsen og Paal Bjørby samtaler om makt og normalitet. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora.
Report
 • Show author(s) (2001). Proceedings. IX International Ibsen Conference. Bergen 5-10 June 2000. , Bergen.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2001). Sigrid Undset og vårt millenium.
 • Show author(s) (2001). Litteraturseminar om Arne Garborgs Trette Mænd.
 • Show author(s) (1998). Women and Modernity in Garborg's Kristiania Novels.
 • Show author(s) (1998). Judith Butler's "Gender Trouble" og nyere feministisk subjekt-debatt.
 • Show author(s) (1998). Herman Bang's essay: "Gedanken zum Sexualitätsproblem".
 • Show author(s) (1998). Foucault's "L'Usage des plaisirs" and the Question of Identity.
 • Show author(s) (1998). Contemporary Norwegian Women Writers in light of poststructuralist feminist theory.
 • Show author(s) (1998). 19th Century Scandinavian Female Literary Tradition: a Minor Canon.
Academic lecture
 • Show author(s) (2005). The Aesthetics of the impossible Body.
 • Show author(s) (2005). Homoerotikk, aktbilder og homoseksualitetens litterære uttrykk.
 • Show author(s) (2001). Arne Garborgs forfatterskap som "tilståelse".
 • Show author(s) (1999). The concept of woman and nature in Arne Garborg's authorship.
 • Show author(s) (1999). Queer teori og feministisk identitetsdebatt.
 • Show author(s) (1999). Arne Garborg og naturalismens naturbegrep.
Editorial
 • Show author(s) (2008). Introduction: Queer Theory in a Norwegian Context. Journal of Homosexuality.
Book review
 • Show author(s) (2005). Jorunn Økland: Women in their place. Paul and the Corinthian discourse of gender and sanctuary space. Tidsskrift for kjønnsforskning. 74-78.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2005). Ibsen on the cusp of the 21st century. Alvheim og Eide Akademisk forlag.
 • Show author(s) (2001). Gay and Lesbian Scholarship and Scandinavian 20th Century Literature. Scandinavica.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2000). Eit ord - ein stein. Studiar i nynorsk skriftliv. Alvheim og Eide Akademisk forlag.
 • Show author(s) (2000). Eit Ord. Ein Stein. Studiar i nynorsk skriftliv. Alvheim og Eide Forlag.
Masters thesis
 • Show author(s) (2015). «Nogle grædske Herrer til Skibs» - Antikke myter i Ludvig Holbergs historieverk Introduction (1711) og senere komedie Ulysses von Ithacia (1725).
Popular scientific article
 • Show author(s) (2012). En sammensatt misogyni.Strindbergs 'Fordringsägare'. Fett. 116-121.
 • Show author(s) (1999). Skandinavere gjør det på engelsk. Anmeldelse av "Scandinavian Homosexualities. Essays on Gay and Lesbian Studies, ed Jon Löfström. Løvetann. 23-25.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2023). Sjølvmord eller flaggheising: Evolusjons- og kjønnsdiskurs i Henrik Ibsens Rosmersholm (1886) og Lille Eyolf (1894). 264.
 • Show author(s) (2022). «En Knude, som ved Menneskelige Raisons og historiske Exempler ikke kand løses»: Hebraisk mytologi og forsvar mot religionskritikk i Ludvig Holbergs Den jødiske Historie (1742).
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2014). Kritikken av kvinnen : europeiske oppdragelsesbøker for piker og unge kvinner i det 18. århundre, særlig perioden 1760-1820. 27 pages.
 • Show author(s) (2012). Ludvig Holberg: Naturrett, ekteskapskontrakt og kvinnen. 22 pages.
 • Show author(s) (2010). Åsmund Sveens Andletet (1932): En queering av seksualitet, drift og identitet. 55 pages.
 • Show author(s) (2008). Kvinnesyn i Bibliothek For Det Smukke Kiøn (1784-1790). 19 pages.
 • Show author(s) (2008). Eve Kosofsky Sedgwick. 8 pages.
 • Show author(s) (2008). Begrepene feminitet og maskulinitet i det danske tidsskriftet Bibliotehek for det Smule Kiøn (1783-1790). 19 pages.
 • Show author(s) (2001). Queer Theory. Assymmetriske identiteter. 27 pages.
 • Show author(s) (2000). Garborgs forsøk på å lege kvinnekroppen. 19 pages.
 • Show author(s) (1999). Thit Jensen. 10 pages.
 • Show author(s) (1998). Modernitetens utmattelse. 19 pages.
Academic literature review
 • Show author(s) (2016). Rhetoric versus “Poetry”: Literature and Literary Criticism as Lesbian Politics. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 203-210.

More information in national current research information system (CRIStin)