Home
 • E-mailPal.Sandvik@uib.no
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Dugstad, Andreas R. Sanders; Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen. 2016. Dealing with globalization: The Nordic countries and inward FDI, 1900-1939. Business History. 1210-1235.
 • Sandvik, Pål T; Storli, Espen. 2013. Big business and small states: Unilever and Norway in the interwar years. The Economic History Review. 109-131.
 • Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen. 2011. Confronting market power : Norway and international cartels and trusts, 1919-39. Scandinavian Economic History Review. 232-249.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2010. Såpekrigen 1930-31: Lilleborgsaken, Venstrestaten og norsk økonomisk nasjonalisme. Historisk Tidsskrift (Norge). 389-424.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2010. Multinationals, host countries and subsidiary development: Falconbridge Nikkelverk in Norway, 1929-39. Business History. 251-267.
 • Sandvik, Pål Thonstad; Sandvik, Knut Lyng. 2010. Kampen for å overleve, Innføringen av flotasjon ved Røros Kobberverk. Fjell-folk. 47-54.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2009. Facing oligopoly and protectionism, The fate of small producers in the inter-war nickel industry. Scandinavian Journal of History. 376-393.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2007. Joint Ventures in the Norwegian Aluminium Industry and the Hydro-Harvey Affair, 1963-1973. Cahiers d'histoire de l'aluminium. 145-154.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2007. En mer demokratisk kapitalisme? Økonomi og samfunn i Trøndelag 1750-1920. Historisk Tidsskrift (Norge). 35-56.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2006. Trondheims glemte storrederi? Selmers rederi 1897-1927. Trondhjemske Samlinger. 63-70.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2005. Seiersgang og undergang, svensk og norsk jernproduksjon 1835-1875. Fortuna : Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene. 65-82.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2005. Olaf Mertelsmann, Zwischen Krieg, Revolution und Inflation, die Werft Blohm & Voss 1914-23. International Journal of Maritime History. 285-290.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2000. Glimt fra elektrisitetens århundre, Kristiansand Energiverk 1900-2000. Årsskrift Agder historielag. 15-35.
 • Børresen, Anne Kristine; Sandvik, Pål Thonstad. 1997. Gudmund Stang : et portrett. HIFO-nytt.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 1995. Det svenske stålets seiersgang og de norske jernverkenes undergang 1835-75. Historisk Tidsskrift (Norge). 331-345.
Lecture
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2019. Typisk trøndersk? Livsgrunnlag, næringsveier og kulturminner.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2019. The end of laissez-faire? The slow rise of interventionist states in Scandinavia c. 1875-1914.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2019. Nasjonens velstand, hvordan ble Norge et rikt land?
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2019. Børsen, markedsplass og møteplass 1819-2019, kommentarer til bokverket.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2018. Nasjonens velstand, presentasjon av boken.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2018. Harm Schröter: forsker og miljøbygger.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2017. Noen idehistoriske perspektiver på økonomifaget.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2016. Noen enkle råd ved søknadskriving til NFR.
Popular scientific lecture
 • Sandvik, Pål T. 2013. Hell og handlekraft, Norsk oljepolitikk 1963-2013.
 • Sandvik, Pål T. 2012. Vandring i Trondheims industrielle historie.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2010. Lillebyområdets historie.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2009. Trekk fra Kristiansands industrihistorie, Den store nikkelskandalen 1910-1924.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2009. Pressekonferanse - Lansering Meraker Brugs 100-årshistorie.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2009. Norsk oljevirksomhet 40 år.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2009. Kristianiakrakket i 1899 og utviklingen av det norske boligmarkedet.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2009. Fremveksten av en storindustri, norsk aluminium 1908-1940.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2009. Finanskriser, historiske erfaringer.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2008. Når og hvordan ble Norge rikt?
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2008. Norsk gruve- og metallurgisk industri 1850-1920.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2008. Industrispor, lange linjer i norsk industrihistorie.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2008. Hvorfor ble Meraker Brug så upopulært ca. 1900? Lange linjer i trøndersk og norsk bondepolitikk.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2006. ’Mit Øl gjør overalt Lykke’, E. C Dahls Bryggeri 1856-2006.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2006. Hvorfor vokste industristeder som Eydehavn frem?
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2004. Falconbridge, 75 years in Norway Falconbridge.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2003. Kunnskap og kapital, teknologiutvikling i norsk nikkelindustri 1910-2000.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2002. Falconbridge in Norway, the historical Background.
Academic lecture
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2020. De lange røttene til den nordiske modellen, fremveksten av en mer aktiv statsmakt i Skandinavia ca. 1875-1914.
 • Sanders, Andreas R. Dugstad; Sandvik, Pål Thonstad; Hove, Jon Olav; Storli, Espen. 2019. Stay on Campus: The Political Economy of Resource Regulation.
 • Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen. 2019. Standard Oil, the international oil industry and the Scandinavian market 1890- 1930.
 • Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen. 2019. Standard Oil, Vallø Oljeraffineri og monopolkapitalismens innmarsj i Norge.
 • Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen. 2019. Small states and monopoly power: The international oil industry and the Scandinavian market 1890-1940.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2019. Med kjønnsperspektiv på moderne norsk økonomisk historie.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2019. Liberaliseringen av de skandinaviske økonomiene før 1870.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2019. Gender and business: Comments to the papers.
 • Storli, Espen; Sandvik, Pål Thonstad. 2019. Economic nationalism in liberal democracies: the case of Norway in the first half of the 20th century.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2019. Den norske Sonderweg revisited - hvor spesiell var Norges økonomiske utvikling på 1800-tallet?
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2019. De lange røttene til den skandinaviske modellen. Fremveksten av en mer aktiv statsmakt i Skandinavia ca. 1875-1914.
 • Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen. 2018. Staten og kapitalen; Standard Oil, de skandinaviske statene og monopolmaktens problem ca 1890-1930.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2018. State regulation of natural resources, an historical overview.
 • Storli, Espen; Sandvik, Pål Thonstad. 2018. Small states and monopoly power: the international oil industry and the Scandinavian market 1890-1930.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2018. Researching the history of Norwegian social welfare and resource regulation in Norway.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2018. Nikkelindustrien under verdenskrigene.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2018. Kvinnenes inntog i markedsøkonomien; det lange 1800-tallet.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2018. Kvinnenes inntog i markedsøkonomien.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2018. In the UN, outside the EU, inside NATO and in the brewing US-China trade war, global governance seen from Norway.
 • Storli, Espen; Sandvik, Pål Thonstad. 2017. Standard Oil in Scandinavia, 1890-1919.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2017. Standard Oil goes to Scandinavia, oppbygging av markedsmakt og politiske reaksjoner 1888-1930.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2017. Political Regulation of Natural Resources: Introduction.
 • Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen; Sanders, Andreas Dugstad. 2017. Natural Resource Regulations and the Global Economy, 1870-2015: An Overview.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2017. Marked og moral. Liberaliseringen av de skandinaviske økonomiene før 1870.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2017. Marked og moral, Liberaliseringen av de skandinaviske økonomiene før 1870.
 • Storli, Espen; Sandvik, Pål Thonstad. 2017. Economic nationalism in liberal democracies: the case of Norway, 1880-1940.
 • Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen. 2017. "A noble and gentlemanlike way of negotiating", Standard Oil i Skandinavia 1890-1940.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2016. Innledning ved bokbad: Bergverk i Norge, kulturminner og historie.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2016. Big business and small states, Unilever and Norway in the interwar era.
 • Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen; Sanders, Andreas Dugstad. 2015. Regulation of Natural Resources in the Nordic Countries 1880-1940.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2015. Regulation of Natural Resources in Scandinavia in the Long 19th Century.
 • Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen; Sanders, Andreas Dugstad. 2015. Natural Resource Regulations and the Global Economy 1850-2000.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2015. Liberaliseringen av de skandinaviske økonomiene før 1870, en komparasjon.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2015. Bergverkene i norsk industrialisering, introduksjon og problemstillinger.
 • Sandvik, Pål Thonstad; Scherner, Jonas. 2014. Why Germany did not fully exploit the Norwegian nickel industry; IG Farben and the political economy of nickel in the Third Reich.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2014. The state and foreign ownership in the Nordic countries: The end of the first wave of economic globalization.
 • Sandvik, Pål Thonstad; Dugstad, Andreas R. Sanders; Storli, Espen. 2014. Regulation of Natural Resources, A Research Agenda.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2014. Multinationals, Comments to Session 6-5.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2014. Multinationale Unternehmen und Globalisierung.
 • Sandvik, Pål T; Scherner, Jonas. 2013. Why Germany did not fully exploit the Norwegian nickel industry 1940-1945.
 • Sandvik, Pål T; Dugstad, Andreas R. Sanders; Storli, Espen. 2013. Regulering av naturressurser i de nordiske land 1850-1940.
 • Dugstad, Andreas R. Sanders; Sandvik, Pål T; Storli, Espen. 2013. Regulation of Natural Resources in the Nordic countries 1880 - 1940.
 • Sandvik, Pål T; Storli, Espen; Dugstad, Andreas R. Sanders. 2013. Regulation of Natural Resources in the Nordic Countries 1850-1940.
 • Sandvik, Pål T. 2013. Prepared comments to Session 4D; Internationalization and organization.
 • Sandvik, Pål Thonstad; Scherner, Jonas. 2013. Hvorfor utnyttet ikke Tyskland fullt ut norsk nikkelindustri 1940-45?
 • Sandvik, Pål T; Storli, Espen; Dugstad, Andreas. 2012. The State and foreign ownership in the Nordic countries: the end of the first wave of economic globalization (1900-1939).
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2012. Not by tin alone, The poly-metallic context of primary tin production, a prepared comment to Roger Burt and Norikazu Kudo's paper.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2012. Increasing development countries' gains from tin mining: the boom years prior to the collapse of the International Tin Agreement, a prepared comment to John Thoburn's paper.
 • Sandvik, Pål T. 2012. Globalt næringsliv og lokal utvikling, eksemplet Falconbridge Nikkelverk.
 • Storli, Espen; Sandvik, Pål T. 2012. Controlling Unilever: Whale Oil, Margarine and Norwegian Economic Nationalism in the Interwar Years.
 • Sandvik, Pål T. 2012. Big Business and Small States, Unilever and Norway in the Interwar Years.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2011. With business history into the future.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2011. Trøndelagskapitalismen.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2011. The rise of economic nationalism, the case of Norway, 1814-1940.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2011. The rise of economic nationalism in Norway.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2011. Mennesker og maskiner, industrien i norsk historieforskning.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2011. Kjøpstad i bakevja?, Levanger frem til andre verdenskrig.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2011. Falconbridge, the inner life of a multinational & the development of a subsidiary.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2011. Controlling Unilever; Whale oil, margarine and Norwegian economic nationalism 1930-31.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2011. Comments to session 25, Business response to regulation and crises.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2010. Såpekrigen - Lilleborgsaken 1930-31, Utenlandsk kapital og norsk politikk.
 • Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen. 2010. Controlling Unilever; Whale Oil, Margarine and Norwegian Economic Nationalism 1930-31.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2009. Who needs to own bauxite? Norsk Hydro's success as a mid-stream and down-stream aluminium producer 1967-2007.
 • Storli, Espen; Sandvik, Pål Thonstad. 2009. Staten og de internasjonale kartellene i mellomkrigstiden.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2009. Norsk Hydro og staten, 1905-2005.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2009. Kjernevirksomhet eller diversifisering, Strategiske valg i Norsk Hydro 1905-2005.
 • Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen. 2009. International Cartels and Small States. The Case of Norway.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2009. Falconbridge Nikkelverk og markedet, Fra kartell til konkurranse.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2009. Et multinasjonalt selskaps indre liv, datterselskapets perspektiv.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2009. Commissioned research and ph-d's.
 • Storli, Espen; Sandvik, Pål Thonstad. 2009. A Small State and International Cartels, The Case of Norway 1919-1939.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2008. Multinationals, Host Countries and Subsidiary Development, Falconbridge Nikkelverk 1929-1939.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2008. Multinasjonale selskap og deres datterselskaper, eksemplet Falconbridge 1929-1939.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2008. Advokatene og næringslivet, kommentarer til Rinde, Espelid og Langeland.
 • Storli, Espen; Sandvik, Pål Thonstad. 2008. A Small State and International Cartels, The Case of Norway 1919-1939.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2007. Slakterisamvirket før 1980, kommentarer til jubileumsboken.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2007. Multinationals, Host Countries and Subsidiary Development, Falconbridge Nikkelverk in Norway 1929-39.
 • Storli, Espen; Sandvik, Pål Thonstad. 2007. How did international cartels and oligopolies shape the Norwegian aluminium and nickel industries?
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2006. Market power, protectionism and autarchy; Small players in the nickel industry 1925-1939.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2006. Joint Ventures in the Norwegian Aluminium Industry and the Hydro-Harvey Affair 1963-1973.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2006. Ingeniørene 1870-1920, Kompetanse, profesjon og identitet.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2006. Industrien i Trøndelag, historiske utviklingslinjer.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2006. Industribyen Kristiansand.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2006. European, Western or Scandinavian? The Norwegian aluminium companies 1946-1970s.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2006. Confronting market power, protectionism and autarchy; The fate of small players in the nickel industry 1925-1939.
 • Storli, Espen; Sandvik, Pål Thonstad. 2006. Big business, market power and small nations. The Norwegian aluminium and nickel industry 1920-1939.
 • Sandvik, Pål Thonstad; Frøland, Hans Otto. 2005. The European Battle over Aluminium, 1950s – 1970s: Did it Europeanize Norwegian Aluminium Industry?
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2005. En demokratisk kapitalisme? Eksemplet Trøndelag.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2004. Hydro og staten Instituttseminar, Hist. Inst, Univ. i Oslo, ca 15 deltagere.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2004. Hydro blir et industrikonglomerat.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2004. Falconbridge Nikkelverk, en utenlandsk-eid bedrift i Norge.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2003. Kapital, kontroll og kompetanse. Hvorfor gikk det galt med norsk nikkelindustri?
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2002. The Norwegian Nickel Industry from 1910.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2002. Den sørlandske og den trønderske kapitalisme, regionale varianter av den demokratiske kapitalisme.
Book review
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2019. Arne Bulie, "Kristiansands moderne byutvikling: om byplanleggingen og byens fysiske utvikling 1945-2010. Fabrik & Bolig. 76-78.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2015. Christine Myrvang: Troskap og Flid, Kongsberg Våpenfabrikks historie 1814-1945. Historisk Tidsskrift (Norge). 137-142.
 • Sandvik, Pål T. 2013. Knut Sogner, Andresens - En familie i norsk økonomi og samfunnsliv gjennom to hundre år. Historisk Tidsskrift (Norge). 463-466.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2013. Anders Haaland, Industribyen 1890-1965, Stavanger bys historie bd. III. Heimen - Lokal og regional historie. 375-377.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2011. Jon Skeie og Ole-Georg Moseng: Kristiansand står og faller med sin havn, Kristiansand havns historie. Heimen - Lokal og regional historie. 86-89.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2009. Dag Ove Skjold og Lars Thue, Statens nett, Systemutvikling i norsk elforsyning 1890-2007, Universitetsforlaget 2007. Historisk Tidsskrift (Norge). 537-540.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2009. Bjørn Slettan, "Mandal bys historie, en industriby vokser frem 1850-1950". Heimen - Lokal og regional historie. 85-86.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2009. Bjørn Aksdal, Hardingfela, felemakerne og instrumentets utvikling, Tapir 2009. Lokalhistorisk magasin.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2008. Trond Bergh, Jernbanen i Norge 1854-2004, Bind 1: Nye spor og nye muligheter 1854-1940, Oslo 2004. Historisk Tidsskrift (Norge). 113-117.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2008. The History of Norwegian Consumer Cooperatives. Scandinavian Journal of History. 300-302.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2006. Magnus Jerneck, Magnus Mörner, Gabriel Tortella & Sune Åkerman (Eds.), Different Paths to Modernity, A Nordic and Spanish Perspective, Nordic Academic Press 2005. Scandinavian Journal of History. 75-77.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2006. Henrik Björck, Staten, Chalmers och vetenskapen, Bokförlaget Nye Doxa 2004. Polhem: Tidskrift för teknikhistoria. 161-163.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2006. Different paths to modernity, a Nordic and Spanish perspective. Scandinavian Journal of History.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2006. Chris Evans and Göran Rydén (eds.), The Industrial Revolution in Iron, The Impact of British Coal Technology in Nineteenth-Century Europe, Ashgate 2004. Scandinavian Economic History Review. 331-332.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2005. B. Berg, M. Brunner, J.O. Edström, K. F. Lindstrand and O. Nyquist (eds.), Järn- och stålframställning, Utvecklingen i Sverige 1850 till 2000, Jernkontorets Bergshistoriska Skriftseria nr. 41 2004. Scandinavian Economic History Review. 100.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2004. Frederick Taylor, Dresden, Tuesday 13.February 1945. Historie. 77.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Sanders, Andreas R. Dugstad; Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen. 2019. The Political Economy of Resource Regulation: An International and Comparative History, 1850-2015. University of British Columbia Press.
 • Olsson, Sven-Olof; Sandvik, Pål Thonstad. 2009. Managing Crises and De-Globalisation, Nordic Trade and Exchange 1919-1939. Routledge.
 • Sandvik, Pål Thonstad; Johannesen, Finn Erhard; Rønningen, Asle. 2005. Nasjonal kontroll og industriell fornyelse, Hydro 1945-77. Pax Forlag.
 • Sandvik, Pål Thonstad; Håpnes, Roy. 2004. Trondhjemske Samlinger. Årbok for Trondhjems Historiske Forening. Trondhjems Historiske Forening.
Popular scientific article
 • Sandvik, Pål T. 2012. Utvandringen fra Tiller 1866-1910. Heimdal Historielag, Årsskrift 2012. 49-59.
 • Sandvik, Pål T. 2012. Urnorsk og litt unorsk? Kjempen i norsk næringsliv. Lokalhistorisk magasin. 9-12.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2009. Krisen verre i 1930-årene. Adresseavisen.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2008. Når og hvordan ble Norge rikt? Adresseavisen.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 1995. Utvandringen fra Tiller 1866-1910. Trondhjemske Samlinger. 87-105.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 1992. Handels- og håndverksliberaliseringene som tema i norsk historieforskning. DRAGEN : Humanistisk orientert tidsskrift. 57-70.
Feature article
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2007. Kan mikrokreditt skape vekst? Adresseavisen.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2007. Hydro, staten og opsjonene. Adresseavisen.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2007. Er nord-trønderne og NTE bakstreverske? Trønder-avisa.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2007. 'Annerledesverket' Nord-Trøndelag e-verk. Midtpunkt. 8-9.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2003. Bokmelding - Knut Sogner (med bidrag av Sverre Christensen), Plankeadel, Kiær- og Solbergfamilien under den 2. industrielle revolusjon, Oslo 2001, bokmelding i Heimen nr. 4, 2003. Heimen - Lokal og regional historie. 311-314.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2001. Rick Perlstein: Before the Storm, Barry Goldwater and the Unmaking of the American Consensus. Historie. 74-75.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2001. Inger Bjørnhaug: Dølaby, verdensby, Lillehammer og Fåbergs historie bd. 3. HIFO-nytt. 16-18.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2001. Fritz Hodne og Ola H. Grytten: Norsk økonomi i det 19. århundre. Historisk Tidsskrift (Norge). 398-402.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2001. Ernest R. May: Strange Victory, Hitlers Conquest of France. Historie. 75-76.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2001. Bruce Schulman: The Seventies: The great Shift in American Culture, Society and Politics. Historie. 76.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2000. Oddvar Svendsen, Et felles gode, Kraft og samfunn i Troms gjennom hundre år 1898-1998, Tromsø 1998. Heimen - Lokal og regional historie. 74-76.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2000. Ivo de Figueiredo, Fredrikstad bys historie VI 1964-1993, Fredrikstad 1999. HIFO-nytt. 36-39.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2000. Hella Pick, Guilty Victim, Austria from Holocaust to Haider, London 2000. Historie. 71-72.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 1999. Sverre Knutsen, Even Lange og Helge W. Nordvik, Mellom Næringsliv og politikk, Kreditkassen i vekst og krise 1918-1998. Historisk Tidsskrift (Norge). 552-555.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 1995. Paul Bairoch, Economics and World History, Myths and Paradoxes, Harwester Wheatsheaf 1993. Historisk Tidsskrift (Norge). 345-349.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 1994. Gerd Mordt, "Kvinner og næringsrett", Kvinneparagrafene i håndverksloven av 1839 og handelsloven av 1842, Oslo 1993. Historisk Tidsskrift (Norge). 565-567.
Doctoral dissertation
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2008. The Making of a Subsidiary, Falconbridge Nikkelverk, 1910-1929-2004.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Sanders, Andreas R. Dugstad; Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen. 2019. Regulation of Natural Resources in the Nordic Countries, 1880–1940. 22 pages.
 • Sanders, Andreas R. Dugstad; Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen. 2019. Natural Resource Regulations and the Global Economy. 17 pages.
 • Sanders, Andreas R. Dugstad; Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen. 2019. Conclusion. 12 pages.
 • Sandvik, Pål Thonstad; Scherner, Jonas. 2016. Why Did Germany Not Fully Exploit the Norwegian Nickel Industry, 1940–45? 26 pages.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2016. Getting to Scandinavia: Liberaliseringen av de skandinaviske økonomiene før 1870.
 • Sandvik, Pål Thonstad; Sanders, Andreas R. Dugstad. 2015. Avoiding the resource curse? Democracy and natural resources in Norway since 1900. 26 pages.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2014. De økonomiske konsekvensene av 1814 : grunnloven og avviklingen av privilegiesamfunnet. 17 pages.
 • Sandvik, Pål T. 2013. Success Without Bauxite: Norsk Hydro's Long Wait to Achieve Backward Integration. 20 pages.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2013. Globalt næringsliv og lokal utvikling, Eksemplet Falconbridge Nikkelverk. 23 pages.
 • Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen. 2009. Big business, market power and small nations, The Norwegian aluminium and nickel industry 1920-1939. 15 pages.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2008. Spillum Dampsag & Høvleri. 22 pages.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2008. Folldal Gruver. 22 pages.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2008. European, Global or Norwegian? The Norwegian Aluminium Companies 1946-2000. 13 pages.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2008. "Et kaos uten sidestykke", Hydro, Harvey og joint ventures i norsk aluminiumsindustri. 19 pages.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2007. Norsk Hydros møte med familien Harvey og amerikansk cowboykapitalisme.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2005. Oljesatsing og statsmakt Raffinering og politisk koordinering Rafnes, en ny dragkamp Tungt for lettmetall Hydro 1945-1977. 103 pages.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2005. Et samfunn i bevegelse, kommunikasjonene bygges. 12 pages.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2005. Den trønderske kapitalismen. 86 pages.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2005. Aluminium, Hydros nye lettmetallEt heldig terningkast: Hydro går inn i olje. 46 pages.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 2001. Kommunale e-verk og store industrikunder.
 • Sandvik, Pål Thonstad. 1993. Et samfunn i forandring, Meldal 1940-87.
Introduction
 • Sandvik, Pål Thonstad; Stang, Margrethe Cecilia. 2008. Innledning. 11-16.

More information in national current research information system (CRIStin)