Home
Pär Ola Sandin's picture

Pär Ola Sandin

Professor, Classics (Greek)
 • E-mailPar.Sandin@uib.no
 • Phone+47 55 58 24 41+47 941 27 276
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
  Room 
  286
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

FREELY AVAILABLE FULL TEXTS

2018. "Scythia or Elysium? The Land of the Hyperboreans in Early Greek Literature". In: D. Jørgensen & V. Langum (eds.), Visions of North in Premodern Europe; Turnhout: Brepols (Cursor Mundi, 31); pp. 13–33. BORA.

2015. "Sapfo: Antika vittnesbörder och fragment". Klassisk Forum, nr. 1/2015, pp. 21–35. Preprint pdf.

2014. "The Emblems of Excellence in Pindar's First and Third  Olympian Odes and Bacchylides' Third Epinician". Lexis (Trento), 32, pp. 90–113. BORA.

2014. "Famous Hyperboreans". Nordlit, 33 (= P. P. Aspaas et al., ed., Rara avis in Ultima Thule: Libellus festivus Sunnivae des Bouvrie dedicatus), pp. 205–221. BORA.

2014. "Verbal repetition in Sappho: two wedding song fragments (114, 104A V.)". Hermes: Zeitschrift für Klassische Philologie, 142, pp. 225–239. BORA.

2014. "Kärlek, vin, och poesi: Verser och anekdoter ur Athenaios". Tidningen Kulturen, 9 mars [depublished]; preprint pdf.

2014. "Småfag og språkfag". På Høyden, 26 mai.

2013. "Några oanständiga dikter från Grekland och Rom". Tidningen Kulturen, 7 nov [depublished]; preprint pdf.

2012. "Gemina nox: Pornographic allusion in Catullus 51". Classica et Mediaevalia, 63, pp. 73–87. Pdf.

2012. "On Sappho 1: vv. 7–15 and Rigveda 1.118; an emendation in v. 18". Symbolae Osloenses, 86, pp. 3–20. Preprint pdf.

2011. With Gjert Vestrheim, "Et pedagogisk opplegg om fremmedord". Communicare 1, nr. 1, pp. 58–60. Fremmedspraksenteret.no

2011. "Norsk litterär filhellenism 1821–1832 och dess svenska kontrast". Samlaren, 132, pp. 90–106. Svelitt.se. BORA.

2009. "Dim Hyperborea? Ovid, Metamorphoses 15, 356–60". Hyperboreus, 15, pp. 291–296. Bibliotheca-classica.org

2009. Review: A. J. Podlecki (ed.), Aeschylus: Prometheus Bound. Oxford: Aris & Phillips, 2005. Bryn Mawr Classical Review 2009-11-33.

2009. "Kiellands Gift och klassikerämnet i Norge". Classica: meddelanden från Svenska Klassikerförbundet, no. 2/2009, pp. 8–11. Pdf.

2009. "Gotisk affaradag jul vid det bysantinska hovet: Ur Konstantin Porphyogennetos De ceremoniis, med anmärkningar av Nils Sjöberg, Johann Jakob Reiske, Martin P:n Nilsson och Pär Sandin". KultOrg: Samskandinavisk tidskrift (Oslo), 9, no. 1–2, pp. 123–34. BORA.

2008. "Two fragments and an epigram (Pind. fr. 52a, Eur. fr. 898, AP 7.77)". Lexis (Trento), 26, pp. 95–97. BORA.

2008. "Herodotus, Dionysus, and the Greek death taboo. The Homeric hymn to Demeter and the construction of the 'chthonic' in Greek literary tradition". Symbolae Osloenses, 83, 2008, pp. 2–17. Preprint pdf.

2008. "Den sjätte körsången ur Aiskylos, De skyddssökande". Swedish translation with introduction and commentary. Aorta: journal för retrogardistisk kultur, no. 20/21, pp. 68–71. Pdf.

2008. "Sveriges sämsta poesi är bättre än sitt rykte". Axess (Stockholm), no. 9/2008, pp. 56–57; rep. in J. Lundberg (ed.), Under omprövning: En antologi om konst, kanon och kvalitet (Stockholm: Atlantis, 2011), s. 219–24. Pdf.

2007. "Diognetiana". Vigiliae Christianae, 61, pp. 253–57. Pdf.

2007. "Aeschylus, Supplices 86–95, 843–910, and the early transmission of antistrophic lyrical texts". Philologus, 151, pp. 207–30. BORA.

2007. "Jungfrun och älskaren: ett erotiskt möte mellan Grekland och Orienten". [Recensionsessä om Thomas Hägg och Bo Utas, The Virgin and her Lover: Fragments of an Ancient Greek Novel and a Persian Epic Poem , Leiden 2003 (Brill Studies in Middle Eastern Literatures, 30)]. Minaret: tidskrift för svensk muslimsk kultur, 7, no. 1–2, pp. 64–69. Pdf.

2007. "Cyrus Atabay". Minaret: tidskrift för svensk muslimsk kultur, 7, no. 3, pp. 66–71. Pdf.

2007. "Filologiska rummet med Doctor Ostrovisius. Melankoli". Minaret: tidskrift för svensk muslimsk kultur, 7, no. 3, pp. 82–83. Pdf.

2007. "Det langobardiska folkets ursprung". Swedish translation, with introduction and commentary, of Origo gentis Langobardorum. KultOrg: Samskandinavisk tidskrift (Oslo), 7, no. 3, pp. 18–27. Pdf.

2006. Review: Christopher Stray (ed.), The Owl of Minerva: the Cambridge Praelections of 1906. Reassessments of Richard Jebb, James Adam, Walter Headlam, Henry Jackson, William Ridgeway, and Arthur Verrall. Cambridge: PCPS Supplementary Volume 28, 2005. Bryn Mawr Classical Review 2006-04-36.

2005. Postscript, in Swedish, to De grekiska tragedierna, Stockholm: Vertigo. [Depublished from publisher's webpage.] Pdf.

2005. "Ruserna och Dnjeprs forsar". Swedish translation, with introduction and commentary, of Constantine Porphyrogennetus, De administrando imperio 9. Kulturorgan Skadinaujo (Oslo), 5, no. 2, pp. 17–22. Pdf.

2004. "ἀλλὰ … γὰρ … τῷ: another note on Pindar, Nemean 7.30–35".  In: P. Sandin & M. Wifstrand Schiebe (red.), Dais Philesistephanos: Studies in Honour of Professor Staffan Fogelmark, Uppsala, pp. 76–80. BORA.

2003. "A Greek delocutive noun? Some notes on ποίφυγμα and its alleged cognates".  Glotta, 77 (2001), pp. 110–17. BORA.

2002. "Critical notes on Aeschylus".  Eranos, 100, pp. 146–60. BORA.

2002. "Bildning i kunskapssamhället ­– Bildning i massinformationssamhället". In: Bildning – Paradis och personligt projekt; Stockholm (Högskoleverkets rapportserie 2002: 37 R); pp. 45–50. Pdf Högskoleverket.

2000. "An erotic image in Asclepiades 5".  Mnemosyne, 53, pp. 345–46. Pdf.

2000. "The Man of authority: images of power in Virgil’s Aeneid 1.50–156".  In: A. Jönsson & A. Piltz (ed.), Språkets speglingar: festskrift till Birger Bergh; Lund: Skåneförlaget; pp. 187–94. BORA.

1998. "Tre studier i Vergilius' Aeneid: Ideologi och litterär påverkan i skildringen av Neptunus, Aeolus, Aeneas och Iulus". Essay for Bachelor's degree, Lunds universitet (41pp.). BORA.

1998. "An emendation in Hippolytus 1014".  Eranos, 96, pp. 105–7. BORA.

1996. "περὶ ὕψους 4.4, 9.10–11".  Eranos, 94, pp. 40–47. BORA.