Home
 • E-mailPer.Selle@uib.no
 • Phone+47 55 58 21 71+47 480 96 676
 • Visitor Address
  Christies gate 15
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Books
 • Kuhnle, Stein; Selle, Per; Hort, Sven E.O. 2019. Globalizing Welfare: An Evolving Asian-European-Dialogue. Edward Elgar Publishing. 362 pages. ISBN: 978 1 78897 583 4.
 • Falch, Torvald; Selle, Per. 2018. Sametinget - Institusjonalisering av en ny samepolitikk. Gyldendal Akademisk. 328 pages. ISBN: 978-82-05-51943-5.
 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per. 2016. Nordområdene i endring - Urfolkspolitikk og utvikling. Gyldendal Akademisk. 352 pages. ISBN: 9788205497689.
 • Bjerkli, Bjørn; Selle, Per. 2015. Samepolitikkens utvikling. Gyldendal Akademisk. 422 pages. ISBN: 978-82-05-48262-3.
 • Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin; Nordø, Åsta Dyrnes. 2015. Den samiske medborgeren. Cappelen Damm Akademisk. 319 pages. ISBN: 978-82-02-41485-6.
 • Trägårdh, Lars; Selle, Per; Henriksen, Lars Skov; Hallin, Hanna; Halin, Hanna. 2013. Civilsamhället klämt mellan stat och kapital. Välfärd - Mångfald - Framtid. SNS förlag. 334 pages. ISBN: 978-91-86949-39-6.
 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per. 2010. Nordområdepolitikken sett fra nord. Fagbokforlaget. 390 pages. ISBN: 978-82-450-1050-3.
 • Eikeland, Sveinung; Selle, Per; Angell, Elisabeth. 2010. Nordområdepolitikken sett fra nord. Fagbokforlaget. 391 pages. ISBN: 978-82-450-1050-3.
 • Tranvik, Tommy; Selle, Per. 2008. Digital teknologi i sivilsamfunnet. Unipub forlag. 275 pages. ISBN: 978-82-7477-353-0.
 • Tranvik, Tommy; Selle, Per. 2008. Digital teknologi i sivilsamfunnet : studier av fire frivillige organisasjoner. Unipub forlag. 275 pages. ISBN: 978-82-7477-353-0.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per; Strømsnes, Kristin; Bortne, Øystein. 2006. Unique Environmentalism. A Comparative Perspective. Springer Science+Business Media B.V.. 190 pages. ISBN: 0-387-30524-6.
 • Selle, Per; Prakash, Sanjeev. 2004. Investigating Social Capital. Comparative Perspectives on Civil Society, Participation and Governance. Sage Publications. 315 pages.
 • Bjerkli, Bjørn; Selle, Per. 2003. Samer, makt og demokrati. Sametinget og den nye samiske offentligheten. Gyldendal Akademisk. 461 pages. ISBN: 82-05-30773-3.
 • Selle, Per; Bjerkli, Bjørn. 2003. Samer, makt og demokrati. Gyldendal Akademisk. 461 pages. ISBN: 82-05-30773-3.
 • Selle, Per; Bjerklie, Bjørn. 2003. Samer, amskt og demokrati. Gyldendal Akademisk.
 • Selle, Per; Tranvik, Tommy. 2003. Farvel til folkestyret? Nasjonalstaten og de nye nettverkene. Gyldendal Akademisk.
 • Selle, Per; Østerud, Øyvind; Engelstad, Fredrik. 2003. Makten og demokratiet. en sluttbok fra Makt- og demokratiutredningen. Gyldendal Akademisk.
 • Bortne, Øystein; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2002. Miljøvern uten grenser? Gyldendal Akademisk. 171 pages. ISBN: 82-05-30757-1.
 • Sivesind, Karl Henrik; Lorentzen, Håkon Wergeland; Selle, Per; Wollebæk, Dag. 2002. The Voluntary Sector in Norway. Composition, Changes, and Causes. 140 pages. ISBN: 82-7763-164-2.
 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. 2002. Det nye organisasjonssamfunnet. Demokrati i omforming. Gyldendal Akademisk. 266 pages. ISBN: 82-7674-810-4.
 • Berven, Nina; Selle, Per. 2001. Svekket kvinnemakt? De frivillige organisasjonene og velferdsstaten. Gyldendal Akademisk. 276 pages. ISBN: 8205280851.
 • Bortne, Øystein; Grendstad, Gunnar; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2001. Norsk miljøvernorganisering mellom stat og lokalsamfunn. Det Norske Samlaget. 207 pages.
 • Thompson, Michael; Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1999. Cultural Theory as Political Science. Routledge. ISBN: 0-415-19197-1.
 • Thompson, Michael; Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1999. Cultural Theory as Political Science. Routledge. 251 pages. ISBN: 0-415-19197-1.
 • Thompson, Michael; Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1999. Cultural Theory as Political Science. Routledge. -1 pages. ISBN: 0-415-19197-1.
 • Thompson, Michael; Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1999. Cultural Theory as Political Science. Routledge. 251 pages. ISBN: 0-415-19197-1.
 • Østerud, Øyvind; Engelstad, Fredrik; Meyer, Siri; Selle, Per; Skjeie, Hege. 1999. Mot en ny maktutredning. 167 pages.
 • Grønlie, I.T.; Selle, Per. 1998. Ein Stat? Fristillingas fire ansikt. Det Norske Samlaget.
 • Grønlie, Tore; Selle, Per. 1998. Ein stat? Fristillingas fire ansikt. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-5194-9.
 • Grønlie, Tore; Selle, Per. 1998. Ein stat? Fristillingas fire ansikt. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-5194-9.
 • Grønlie, Tore; Selle, Per. 1998. Ein stat? Fristillingas fire ansikt. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-5194-9.
 • Grønlie, Tore; Selle, Per. 1998. Ein stat? Fristillingas fire ansikt. Det Norske Samlaget. -1 pages. ISBN: 82-521-5194-9.
 • Grønlie, Tore; Selle, Per. 1998. Ein stat? Fristillingas fire ansikt. Det Norske Samlaget. 178 pages. ISBN: 82-521-5194-9.
 • Nagel, Anne-Hilde; Blom, Ida; Raaum, Nina Cecilie; Selle, Per; Wærness, Kari E; Pateman, Carole; Hernes, Helga Marie; Hirdman, Yvonne; Seim, Birte; Leira, Annlaug; Skeie, Hege; Morken, Kristin. 1998. Kjønn og velferdsstat. 365 pages. ISBN: 82-419-0237-9.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-4752-6.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-4752-6.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-4752-6.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-4752-6.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-4752-6.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget. 384 pages. ISBN: 82-521-4752-6.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-4752-6.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget.
 • Selle, Per. 1996. Frivillig organisering i nye omgjevnader.
 • Selle, Per. 1996. Frivillig organisering i nye omgjevnader.
Journal articles
 • Spitzer, Aaron; Selle, Per. 2019. Claims-Based Co-management in Norway's Arctic? Examining Sami Land Governance as a Case of Treaty Federalism. Canadian journal of political science. 1-19. doi: 10.1017/S0008423919000301
 • Angell, Elisabeth; Selle, Per; Eikeland, Sveinung. 2017. Samene og det nye nord. Dagavisen Nordlys. 39. Published 2017-03-23.
 • Falch, Torvald; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2016. The Sámi: 25 Years of indigenous authority in Norway. Ethnopolitics. 15: 125-143. doi: 10.1080/17449057.2015.1101846
 • Selle, Per. 2016. Frivillighetens marginalisering. Tidsskrift for velferdsforskning. 19: 76-89.
 • Torvald, Falch; Selle, Per. 2016. Samisk myndighet og territorialitet. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 31: 4-34. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-01-01
 • Selle, Per; Wollebæk, Dag. 2015. The Complex Relationship Between Civil Society and Trust. Italian Sociological Review. 5: 273-291. doi: 10.13136/isr.v5i3.110
 • Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin. 2013. Citizenship identity among Norwegian Sami in core Sami areas. Citizenship Studies. 17: 712-727. doi: 10.1080/13621025.2013.834126
 • Blom-Hansen, Jens; Christiansen, Peter Munck; Fimreite, Anne Lise; Selle, Per. 2012. Reform strategies matter: explaining the perplexing results of regional reforms in Norway and Denmark. Local Government Studies. 38: 71-90. Published 2011-11-16. doi: 10.1080/03003930.2011.629195
 • Loga, Jill; Selle, Per; Strømsnes, Kristin; Trägårdh, Lars. 2012. Klemt mellom staten og markedet. Bergens Tidende. Published 2012-06-03.
 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. 2012. Commentary on Geys: Keeping it simple – the scope of organizational activity and generalized trust. Journal of Civil Society. 8: 91-99. doi: 10.1080/17448689.2012.665656
 • Selle, Per; Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung. 2010. Sett fra nord. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 2. 16-21.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2010. Sámi citizenship marginalisation or integration? Acta Borealia. 27: 66-90. doi: 10.1080/08003831.2010.486926
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2010. Sami Citizenship: Marginalisation or Integration? Acta Borealia. 27: 66-90. doi: 10.1080/08003831.2010.486926
 • Selle, Per; Wollebæk, Dag. 2010. On correlations, organizational structure and the need for cross-level analysis. Journal of Civil Society. 6: 181-184. doi: 10.1080/17448689.2010.506386
 • Selle, Per; Wollebæk, Dag. 2010. Why social democracy is not a civil society regime in Norway. Journal of Political Ideologies. 15: 289-301. doi: 10.1080/13569317.2010.513872
 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. 2010. Commentary: On Correlations, Organizational Structure and the Need for Cross-Level Analysis. Journal of Civil Society. 6: 181-184.
 • Sivesind, Karl Henrik; Selle, Per. 2009. Does Public Spending "Crowd out" Nonprofit Welfare. Comparative Social Research. 26: 105-134. doi: 10.1108/S0195-6310(2009)0000026009
 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per; Grendstad, Gunnar. 2009. Environmentalism between state and local community: why Greenpeace has failed in Norway. Environmental Politics. 18: 391-407. doi: 10.1080/09644010902823774
 • Selle, Per. 2008. Forståinga av sivilsamfunnet. Er det berre opp til augo som ser? Tidsskrift for samfunnsforskning. 49: 613-628.
 • Selle, Per; Strandberg, Urban. 2008. Frivillige i kommunal tenesteproduksjon. Ord & bild. 3. 96-104.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Selle, Per; Tranvik, Tommy. 2007. Når sektorbåndene slites - Utfordringer for den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning. 48: 165-196.
 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per. 2007. Folkevalgte regioner - liv laga? Nytt Norsk Tidsskrift. 24: 75-86.
 • Selle, Per. 2007. Origins of Social Capital: Socialization and Institutionalization Approaches Compared. Journal of Civil Society. 3: 1-24.
 • Tranvik, Tommy; Fimreite, Anne Lise; Selle, Per; Flo, Yngve. 2007. Sektorbåndene slites. Utfordringer for den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning. 48: 165-196.
 • Tranvik, Tommy; Selle, Per. 2007. The rise and fall of popular mass movements - Organizational change and globalization - the Norwegian case. Acta Sociologica. 50: 57-70. doi: 10.1177/0001699307074883
 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. 2007. The origins of social capital. Socialisation and institutionalisation approaches compared. Journal of Civil Society. 3: 1-14.
 • Selle, Per. 2006. Forfall eller forandring? Tidsskrift for samfunnsforskning. 47: 451-464.
 • Selle, Per; Østerud, Øyvind. 2006. The eroding of representative democracy in Norway. Journal of European Public Policy. 13: 551-568. doi: 10.1080/13501760600693929
 • Østerud, Øyvind; Selle, Per. 2006. Power and democracy in Norway: The transformation of Norwegian politics. Scandinavian Political Studies. 29: 25-46. doi: 10.1111/j.1467-9477.2006.00140.x
 • Selle, Per; Tranvik, Tommy. 2005. State and Citizens in Norway: Organizational Society and State-Municipal Relations. West European Politics. 28: 852-871.
 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. 2005. Hvorfor studere sosial kapital i Norge? Tidsskrift for samfunnsforskning. 46: 221-235.
 • Selle, Per. 2004. Sterkere statsmakt og svekket lokaldemokrati. Nytt Norsk Tidsskrift. 1. 79-85.
 • Selle, Per; Bjerkli, Bjørn. 2004. Den nye samiske offentligheten. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 4. 365-390.
 • Selle, Per; Wollebæk, Dag. 2004. The Role of Women in the Transformation of the Organizational Society in Norway. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 3. 120-144.
 • Selle, Per; Wollebæk, Dag. 2004. Participation and Social Capital Formation: Norway in Comparative Perspective. Scandinavian Political Studies. 1: 67-91.
 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. 2004. The role of women in the transformation of the organizational society in Norway. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 33: 120S-144S.
 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. 2004. La partecipazione alle associazione di voluntariato contribuisce alla formazione del capitale sociale? Sociologica E Politiche Sociali. 2. 9-42.
 • Engelstad, Fredrik; Meyer, Siri; Selle, Per; Skjeie, Hege; Østerud, Øyvind. 2003. Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen. NOU - Norges offentlige utredninger. 19. 1-100.
 • Selle, Per. 2003. Når folkestyret forvitrar. Dagsavisen. Published 2003-09-16.
 • Selle, Per; Bjerklie, Bjørn. 2003. Den nye samiske offentligheten. Nordlys. Published 2003-02-28.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2003. Det vanskelige dyrevernet. Stavanger Aftenblad. Published 2003-01-27.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2003. Miljøvern uten grenser. Bergens Tidende. Published 2003-01-03.
 • Selle, Per; Tranvik, Tommy. 2003. Attacs utfordringer. Klassekampen. Published 2003-06-10.
 • Selle, Per; Tranvik, Tommy. 2003. De nye sosiale bevegelsene. Klassekampen. Published 2003-06-20.
 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. 2002. Does participation in voluntary associations contribute to social capital? The impact of intensity, scope, and type. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 31: 32-61.
 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. 2002. Passive support - no support at all. Nonprofit Management & Leadership. 4.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 2000. Cultural Myths of Human and Physical Nature: Integrated or Separated? Risk Analysis. 20: 27-39.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 2000. Cultural Myths of Human and Physical Nature: Integrated or Separated? Risk Analysis. 20: 27-39.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 1999. 組織メンバーシップと民主主義 : 受動的なメンバーを深刻に考えなければならないか? Chiba Journal of Law and Politics. 14: 143-166.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 1998. Organized Environmentalists: Democracy as a Key Value? VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 9: 319-343.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 1997. Medlemskap og demokrati: Må vi ta passivt medlemskap på alvor? Politica - Tidsskrift for politisk videnskab. 29: 31-48.
Reports and theses
 • Selle, Per. 2017. Actualizing Sami Rights: International Comparative Research /With Leena Heinamaki, Christina Allardt, Stefan Kircher et. al. Prime Minister's Office, Helsinki, Helsinki. 532 pages.
 • Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Selle, Per. 2015. Frivillig innsats i Noreg 1998-2014 : Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg? Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2015-4. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Bergen/Oslo. 100 pages.
 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Josefsen, Eva; Selle, Per. 2013. Hvordan påvirker samepolitikken utviklingsprosesser i nord? Rapport fra konferanse 19.-20.september 2012. Norut Alta-Álta. 225 pages.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2012. Organisasjonene og det offentlige : Har vi fått en ny frivillighetspolitikk? Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2012-6. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Bergen/Oslo. 121 pages.
 • Selle, Per. 2011. Sametingets organisatoriske utfordringer. En vurdering. Sametinget, Karasjok. 70 pages.
 • Selle, Per. 2011. Ungdom, makt og medvirkning (NOU 2011:20) Medlem av utvalget. Departementenes servicesenter, Oslo. 160 pages.
 • Selle, Per; Ringholm, Torild; Aarsæter, Nils; Nygaard,, Vigdis. 2009. Kommunene som samfunnsutviklere. En undersøkelse av norske kommuners arbeid med lokalsamfunnsutvikling. Norut Tromsø, Tromsø. 165 pages.
 • Selle, Per; Angell, Elisabeth. 2008. Nordområdesatsningen i møte med den nordlige region (redigert sammen med Elisabeth Angell og Seinung Eikeland). Norut Alta, Norut Alta. 170 pages.
 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. 2008. Endringsprosesser i norsk frivillighet: En kunnskapsoversikt. Rokkan-senteret, Bergen. 60 pages.
 • Wollebæk, Dag; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2008. Endringsprosesser i norsk frivillighet: En kunnskapsoversikt. Rapport - Rokkansenteret. 2008: 6. Rokkansenteret, Bergen. 58 pages.
 • Selle, Per. 2007. Ny valgordning til Sametinget. Sametinget, Karasjok. 136 pages.
 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per; Grendstad, Gunnar. 2007. Norwegian Environmentalism Between State and Local Community: Why Greenpeace Failed in Norway. ISTR Conference Working Papers. 5. International Society for Third Sector Research. 36 pages.
 • Selle, Per; Østerud, Øyvind; Engelstad, Fredrik; Meyer, Siri; Skjeie, Hege. 2003. 1998-2003: Makt- og demokratiutredningen. Makten og demokratiet - en introduksjon. Universitetet i Oslo, Universitetet i Oslo.
 • Selle, Per; Østerud, Øyvind; Engelstad, Fredrik; Skjeie, Hege; Meyer, Siri; Rømming, Ellen. 2003. NOU 2003:19 Makt- og demokratiutredningen. NOU - Norges offentlige utredninger. 2003:19. NOU, Oslo.
 • Østerud, Øyvind; Engelstad, Fredrik; Meyer, Siri; Selle, Per; Skjeie, Hege. 2003. Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og Demokratiutredningen. Norges offentlige utredninger, Oslo. 100 pages.
 • Eikås, Magne; Selle, Per. 2000. A Contract Culture even in Scandinavia. Maktutredningen 1998-2003, Rapportserien, Nr. 15, Unipub, Oslo. 47 pages.
 • Lorentzen, Håkon Wergeland; Selle, Per. 2000. Norway : Defining the Voluntary Sector. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2000:14. Institutt for samfunnsforskning. 43 pages.
 • Wollebæk, Dag; Selle, Per; Lorentzen, Håkon. 1998. Undersøkelse om frivillig innsats. Dokumentasjonsrapport. LOS-senteret, Universitetet i Bergen, Bergen. 100 pages.
Book sections
 • Kuhnle, Stein; Selle, Per; Hort, Sven E.O. 2019. Introduction: globalizing welfare - and evolving Asian-European dialogue. Chapter 1, pages 1-15. In:
  • Kuhnle, Stein; Selle, Per; Hort, Sven E.O. 2019. Globalizing Welfare: An Evolving Asian-European-Dialogue. Edward Elgar Publishing. 362 pages. ISBN: 978 1 78897 583 4.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2019. The Challenging Position of Civil Society Service Production within the Norwegian Welfare State. Kapittel 15, pages 250-268. In:
  • Kuhnle, Stein; Selle, Per; Hort, Sven E.O. 2019. Globalizing Welfare: An Evolving Asian-European-Dialogue. Edward Elgar Publishing. 362 pages. ISBN: 978 1 78897 583 4.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars; Ibsen, Bjarne; Henriksen, Lars Skov. 2019. The Scandinavian Organizational Landscape: Extensive and Different. Chapter 2, pages 33-66. In:
  • Henriksen, Lars Skov; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars. 2019. Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature. 234 pages. ISBN: 978-3-319-98716-3.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin; Loga, Jill M. 2018. State and Civil Society: A Regime Change? Chapter 4, pages 117-163. In:
  • Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin. 2018. Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer. 195 pages. ISBN: 9783319772639.
 • Falch, Torvald; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2017. The Sámi: 25 Years of Indigenous Authority in Norway. 7. In:
  • Coakley, John. 2017. Non-territorial Autonomy in Divided Societies. Comparative Perspectives. Routledge. 190 pages. ISBN: 9781138953956.
 • Selle, Per; Sivesind, Karl Henrik. 2017. Voluntary Organizations in the Nordic Countries. chapter 12, pages . In:
  • Petersen, Klaus; Kuhnle, Stein; Otsuka, Yoko; Kettunen, Pauli; Kamiko, Akio. 2017. The Nordic Welfare Model: Still Sustainable? Five Exceptions and Policy Cooperation. Minerva Shobou. 420 pages. ISBN: 978-4-623-07535-5.
 • Angell, Elisabeth; Selle, Per; Eikeland, Sveinung. 2016. Samepolitikken i den nye utviklingen i nord. kapittel 1, pages 13-37. In:
  • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per. 2016. Nordområdene i endring - Urfolkspolitikk og utvikling. Gyldendal Akademisk. 352 pages. ISBN: 9788205497689.
 • Josefsen, Eva; Søreng, Siri Ulfsdatter; Selle, Per. 2016. Regional Governance and Indigenous Rights in Norway: The Finnmark Estate Case. ka. 2, pages 23-42. In:
  • Herrmann, Thora Martina; Martin, Thibault. 2016. Indigenous Peoples Governance of Land and Protected Territories in the Arctic. Springer Publishing Company. 256 pages. ISBN: 978-3-319-25033-5.
 • Selle, Per. 2016. Finnmarkseigendomen mellom rett, politikk og utvikling. kap. 4, pages 83-108. In:
  • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per. 2016. Nordområdene i endring - Urfolkspolitikk og utvikling. Gyldendal Akademisk. 352 pages. ISBN: 9788205497689.
 • Sundblom, Dan; Smith, David H.; Selle, Per; Dansac, Cristophe; Jensen, Courtney. 2016. Life Cycles of Individual Associations. 37, pages 950-971. In:
  • Smith, David Horton; Stebbins, Robert A.; Grotz, Jurgen. 2016. The Palgrave Handbook of Volunteering, Civic Participation, and Nonprofit Associations. Palgrave Macmillan. ISBN: 978-1-137-26316-2.
 • Bjerkli, Bjørn; Selle, Per. 2015. Samepolitikkens utvikling etter århundreskiftet. Kapittel 1, pages 15-39. In:
  • Bjerkli, Bjørn; Selle, Per. 2015. Samepolitikkens utvikling. Gyldendal Akademisk. 422 pages. ISBN: 978-82-05-48262-3.
 • Bjerkli, Bjørn; Selle, Per. 2015. Forord. Forord, pages 5-8. In:
  • Bjerkli, Bjørn; Selle, Per. 2015. Samepolitikkens utvikling. Gyldendal Akademisk. 422 pages. ISBN: 978-82-05-48262-3.
 • Falch, Torvald; Selle, Per. 2015. Staten og Sametinget. kapittel 3, pages 63-90. In:
  • Bjerkli, Bjørn; Selle, Per. 2015. Samepolitikkens utvikling. Gyldendal Akademisk. 422 pages. ISBN: 978-82-05-48262-3.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2015. Sivilsamfunnet og Sametinget som 'støvsuger'. Kapittel 11, pages 274-308. In:
  • Bjerkli, Bjørn; Selle, Per. 2015. Samepolitikkens utvikling. Gyldendal Akademisk. 422 pages. ISBN: 978-82-05-48262-3.
 • Selle, Per. 2014. Utkanstpolitikk i ei ny tid. Når periferi blir sentrum, men likevel er periferi. 3, pages 28-51. In:
  • Hovgaard,, Gestur; Jákupsstovu, Beinta í; Sølvara, Hans Andrias. 2014. Vestnorden. Nye roller i det internationale samfund. Føroya Fródskaparfelag. 192 pages. ISBN: 978-99918-65-63-8.
 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. 2014. Aksjoner i det representative demokrati. Kapittel, pages 479-504. In:
  • Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut; Grønlie, Olav Tore. 2014. Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. 608 pages. ISBN: 978-82-450-1586-7.
 • Selle, Per. 2013. Refleksjoner kring medlemsmodellens betydelse. 3, pages 49-63. In:
  • Trägårdh, Lars; Selle, Per; Henriksen, Lars Skov; Hallin, Hanna; Halin, Hanna. 2013. Civilsamhället klämt mellan stat och kapital. Välfärd - Mångfald - Framtid. SNS förlag. 334 pages. ISBN: 978-91-86949-39-6.
 • Trägårdh, Lars; Selle, Per; Skov Henriksen, Lars; Halin, Hanna. 2013. Civilsamhallet klamt mellom stat og kapial. Innledningskapittel, pages 9-29. In:
  • Trägårdh, Lars; Selle, Per; Henriksen, Lars Skov; Hallin, Hanna; Halin, Hanna. 2013. Civilsamhället klämt mellan stat och kapital. Välfärd - Mångfald - Framtid. SNS förlag. 334 pages. ISBN: 978-91-86949-39-6.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2012. Sápmelaččat bellodagain ja válggain. 5, pages 71-101. In:
  • Broderstad, Else Grete; Brustad, Magritt; Johansen, Kevin; Severeide, Paul Inge; Todal, Jon. 2012. Sámi logut muitalit 5. Čielggaduvvon sámi statistihkka 2012. Sámi allaskuvla, Guovdageaidnu. 116 pages.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2012. Samer i parti og valg. 5, pages 72-103. In:
  • Broderstad, Else Grete; Brustad, Margritt; Johansen, Kevin; Severeide, Paul Inge; Todal, Jon. 2012. Samiske tall forteller 5. Kommentert samisk statistikk 2012. Sámi allaskuvla, Kautokeino. 116 pages.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2012. Innledning. Kapittel 1, pages 5-7. In:
  • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2012. Organisasjonene og det offentlige : Har vi fått en ny frivillighetspolitikk? Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2012-6. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Bergen/Oslo. 121 pages.
 • Selle, Per; Wollebæk, Dag. 2012. Sivilsamfunn og tillit. Kapittel, pages 175-197. In:
  • Skirbekk, Helge; Grimen, Harald. 2012. Tillit i Norge. Res Publica. 338 pages. ISBN: 9788282260367.
 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. 2012. En ny og helhetlig frivillighetspolitikk? Kapittel 3, pages 23-38. In:
  • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2012. Organisasjonene og det offentlige : Har vi fått en ny frivillighetspolitikk? Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2012-6. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Bergen/Oslo. 121 pages.
 • Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin. 2011. Sosial kapital blant norske samer. 4, pages 101-128. In:
  • Wollebæk, Dag; Segaard, Signe Bock. 2011. Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm AS. 293 pages. ISBN: 978-82-02-34529-7.
 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per. 2010. Utfordringer sett fra nord. kap. 1, pages 15-38. In:
  • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per. 2010. Nordområdepolitikken sett fra nord. Fagbokforlaget. 390 pages. ISBN: 978-82-450-1050-3.
 • Selle, Per. 2010. Nordområdesatsingas i det nordlege offentlege rommet. kap. 18, pages 352-378. In:
  • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per. 2010. Nordområdepolitikken sett fra nord. Fagbokforlaget. 390 pages. ISBN: 978-82-450-1050-3.
 • Sivesind, Karl Henrik; Selle, Per. 2010. Civil Society and Social Capital in Scandinavia. Cicil Socety and Social Capital, pages 278-283. In:
  • Anheier, Helmut; Topler, Stefan; List, Regina. 2010. International Encyclopedia of Civil Society. Springer. 1800 pages. ISBN: 978-0-387-93994-0.
 • Sivesind, Karl Henrik; Selle, Per. 2010. Civil society in the Nordic countries : between displacement and vitality. Kap. 3, pages 89-120. In:
  • Alapuro, Risto; Stenius, Henrik. 2010. Nordic Associations in a European Perspective. Nomos Verlagsgesellschaft. 330 pages. ISBN: 978-3-8329-5422-2.
 • Sivesind, Karl Henrik; Selle, Per. 2010. Voluntary organizations in the Nordic countries. kap. 12, pages 254-283. In:
  • Kuhnle, Stein; Chen, Yinzhang; Petersen, Klaus; Kettunen, Pauli. 2010. The Nordic Welfare State. Fudan University Press. 432 pages. ISBN: 978-7-309-07232-7.
 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. 2010. Social Capital. 16, pages 219-234. In:
  • Taylor, Rupert. 2010. Third Sector Research. Springer. 342 pages. ISBN: 978-1-4419-5706-1.
 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per. 2009. Norwegian Regions - New Wine and Old Bottles? kapittel 10, pages 191-210. In:
  • Roness, Paul G.; Sætren, Harald. 2009. Change and Continuity in Public Sector Organizations. Essays in Honour of Per Lægreid. Fagbokforlaget. 345 pages. ISBN: 978-82-450-0754-1.
 • Kuhnle, Stein; Selle, Per. 2008. "Historical relations between voluntarty organizations and government in Norway". Ch 12, pages 137-144. In:
  • Olivier, Marius; Kuhnle, Stein. 2008. Norms and institutional design: Social security in Norway and South Africa. 300 pages. ISBN: 9781920109578.
 • Selle, Per. 2008. Nordområdesatsinga-mykje skrik og lite ull? 20, pages 157-165. In:
  • Selle, Per; Angell, Elisabeth. 2008. Nordområdesatsningen i møte med den nordlige region (redigert sammen med Elisabeth Angell og Seinung Eikeland). Norut Alta, Norut Alta. 170 pages.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2008. Marginalisering eller integrering? Samisk politisk interesse og deltakelse. Kapittel 7, pages 189-220. In:
  • Helgøy, Ingrid; Aars, Jacob. 2008. Flernivåstyring og demokrati. Fagbokforlaget. 241 pages. ISBN: 978-82-450-0771-8.
 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. 2008. Where does Social Capital come from? 3, pages 26-52. In:
  • Osborne, Stephen P. 2008. The Third Sector in Europe. 373 pages. ISBN: 0-415-42339-2.
 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. 2008. A social democratic model of civil society? 4, pages 47-69. In:
  • Jobert, Bruno; Kohler-Koch, Beate. 2008. Changing Images of Civil Society. From protest to governance. 220 pages. ISBN: 0-415-46614-8.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 2007. Cultural Theory and the New Institutionalism. Part seven: Critiques of Institutionalism, pages 240-260. In:
  • Peters, B Guy; Pierre, Jon. 2007. Institutionalism (vol. 4). Sage Publications. ISBN: 978-1-4129-2875-5.
 • Selle, Per. 2007. More Centralization, Less Democracy: The Decline of the Democratic Infrastructure in Norway. 6, pages 205-228. In:
  • Tragardh, Lars. 2007. State and Civil Society in Northern Europe. 280 pages. ISBN: 1-84545-187-2.
 • Selle, Per. 2007. Age and generation: patterns of associational fertility and survival. 10, pages 195-223. In:
  • Maloney, William. 2007. Social capital and Associations in European Democracies. Routledge. 308 pages. ISBN: 0-415-41053-3.
 • Selle, Per. 2007. Civil Society in Transition: Organizational Change and Globalization. 9, pages 193-214. In:
  • Rakner, Lise; Gloppen, Siri. 2007. Globalization and democratization: Challenges for political parties. Fagbokforlaget. 259 pages. ISBN: 9788245006940.
 • Selle, Per. 2007. IKT som moderniseringsverktøy i Norge, Danmark og Storbritannia. 2, pages 43-78. In:
  • Tranvik, Tommy. 2007. Digital teknologi og organisasjonsendring. Studier av offentlig og frivillig sektor. Fagbokforlaget. 223 pages. ISBN: 978-82-450-0663-6.
 • Tranvik, Tommy; Selle, Per. 2007. Civil Society in Transition: Organizational Change and Globalization. Chapter 9, pages 193-213. In:
  • Gloppen, Siri; Rakner, Lise. 2007. Globalization and Democratization: Challenges for Political Parties. Essays in Honor of Lars Svåsand. Fagbokforlaget. 261 pages. ISBN: 9788245006940.
 • Tranvik, Tommy; Selle, Per. 2007. More Centralization, Less Democracy: The Decline of the Democratic Infrastructure in Norway. Chapter 6, pages 205-228. In:
  • Trägårdh, Lars. 2007. State and Civil Society in Northern Europe. The Swedish Model Reconsidered. Berghahn Books. 280 pages. ISBN: 978-1-84545-187-5.
 • Tranvik, Tommy; Selle, Per. 2007. State and Citizens in Norway: Organizational Society and State-Municipal Relations. Kapittel 7, pages 148-167. In:
  • Østerud, Øyvind. 2007. Norway in Transition. Transforming a Stable Democracy. Routledge. 219 pages. ISBN: 0-415-37821-4.
 • Angell, Svein Ivar; Grove, Knut; Selle, Per. 2006. Folkerørsler og frivillige organisasjonar. Kapittel 7, pages 299-341. In:
  • Helle, Knut; Grepstad, Ottar; Lillehammer, Arnvid; Tryti, Anna Elisa. 2006. Vestlandets historie. Bd. 2: Samfunn. Vigmostad & Bjørke. 414 pages. ISBN: 82-419-0402-9.
 • Selle, Per. 2005. Styringsreform i sikte. Er regionalisering løysinga? Kapittel, pages 131-168. In:
  • Knudsen, John P. 2005. Sterke regioner - forskning og reform. Fagbokforlaget. 257 pages. ISBN: 82-450-0312-3.
 • Selle, Per. 2005. Nye tonar i ei ny tid. Kapittel, pages 121-129. In:
  • Hanstad, Dag Vidar; Goksøyr, Matti Erik. 2005. Fred er ei det beste. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 256 pages. ISBN: 82-05-35195-3.
 • Selle, Per. 2005. Davie's J-curve. When do revolutions take place? Kapittel, pages 303-316. In:
  • Larsen, Stein Ugelvik. 2005. Theory and Methods in Political Science. First steps to synthesize a discipline. Columbia University Press. 646 pages. ISBN: 0-88033-998-5.
 • Selle, Per; Wollebæk, Dag. 2005. Women's power under threat? Voluntary organizations in transition. kapittel, pages 197-218. In:
  • Siegrid, Rossteutscher. 2005. Democracy and the Role of Associations. Routledge. 272 pages. ISBN: 04-153-2548-X.
 • Selle, Per. 2004. Passive membership in voluntary organizations: Implications for Civil Society, Integration and Democracy. kapittel, pages 235-256. In:
  • Selle, Per; Prakash, Sanjeev. 2004. Investigating Social Capital. Comparative Perspectives on Civil Society, Participation and Governance. Sage Publications. 315 pages.
 • Selle, Per. 2004. Introduction: Why Investigating Social Capital? kapittel, pages 17-46. In:
  • Selle, Per; Prakash, Sanjeev. 2004. Investigating Social Capital. Comparative Perspectives on Civil Society, Participation and Governance. Sage Publications. 315 pages.
 • Selle, Per; Tranvik, Tommy. 2004. Civil society in transition. kapittel, pages 81-98. In:
  • Heidar, Knut Martin. 2004. Nordic politics : comparative perspectives. Universitetsforlaget. 311 pages. ISBN: 978-82-15-00628-4.
 • Sivesind, Karl Henrik; Selle, Per; Wollebæk, Dag. 2004. Norway. 4, pages . In:
  • Salamon, Lester. 2004. Global Civil Society, vol. 2. 350 pages.
 • Eikås, Magne; Selle, Per. 2003. Voluntary Organizations and the Norwegian Welfare State: from mutual trust to contracting? Kapittel. In:
  • Gøtz, Norbert; Hackmann, Jørg. 2003. Civil Society in the Baltic Sea Region. Ashgate. 274 pages. ISBN: 0-7546-3317-9.
 • Eikås, Magne; Selle, Per. 2003. "Voluntary Organizations and the Norwegian Welfare State: from mutual trust to contracting?". In:
  • 2003. Civil society in the Baltic Sea Region. By Norbert Goetz and Joerg Hockman (eds.).
 • Selle, Per; Bjerklie, Bjørn. 2003. Sametinget - kjernen i den nye samiske offentligheten. In:
  • Selle, Per; Bjerkli, Bjørn. 2003. Samer, makt og demokrati. Gyldendal Akademisk. 461 pages. ISBN: 82-05-30773-3.
 • Selle, Per; Bjerklie, Bjørn. 2003. Samer, makt og demokrati. In:
  • Selle, Per; Bjerkli, Bjørn. 2003. Samer, makt og demokrati. Gyldendal Akademisk. 461 pages. ISBN: 82-05-30773-3.
 • Selle, Per; Eikås, Magne. 2003. Voluntary Organizations and the Norwegian Welfare State: From Mutual Trust to Contracting? kapittel, pages 107-119. In:
  • Gøtz, Norbert; Hackmann, Jørg. 2003. Civil Society in the Baltic Sea Region. Ashgate. 274 pages. ISBN: 0-7546-3317-9.
 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. 2003. Generations and Organizational Change. Kapittel. In:
  • Dekker, Paul; Halmans, Loek. 2003. The Values of Volunteering. Crosscultural Perspectives.
 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. 2003. The importance of passive membership for social capital formation. Kapittel, pages 67-88. In:
  • Hooge, March; Stolle, Dietling. 2003. Generating social capital. Civil society and institutions in comparative perspective.
 • Eikås, Magne; Selle, Per. 2002. A Contract Culture even in Scandinavia. 47-75. In:
  • Ascoli, Ugo; Ranci, Constanzo; Ranci, Constanzo. 2002. Dilemmas of the Welfare Mix. The New Structure of Welfare in an Era of Privatization. ISBN: 0-306-46779-8.
 • Eikås, Magne; Selle, Per; Ascoli, Ugo; Ranci, Constanzo. 2002. A Contract Culture even in Scandinavia. 47-75. In:
  • Ascoli, Ugo; Ranci, Constanzo; Ranci, Constanzo. 2002. Dilemmas of the Welfare Mix. The New Structure of Welfare in an Era of Privatization. ISBN: 0-306-46779-8.
 • Eikås, Magne; Selle, Per; Ascoli, Ugo; Ranci, Constanzo. 2002. A Contract Culture even in Scandinavia. 47-75. In:
  • 2002. Dilemmas of the Welfare Mix. The New Structure of Welfare in an Era of Privatization. 29 pages.
 • Selle, Per. 2002. Det frivillige organisasjonssamfunnet i endring. 179-191. In:
  • Bjerkåker, Svein. 2002. Kulturelle kontekster. ISBN: 82-7634-388-0.
 • Eikås, Magne; Selle, Per. 2001. New Public Management and the Breakthrough of a Contract Culture at the Local Level in Norway. 103-133. In:
  • 2001. Lekmannstyre under press. Festskrift til Audun Offerdal. Redigert av Anne Lise Fimreite, Helge O. Larsen og Jacob Aars. Kommuneforlaget. 31 pages.
 • Eikås, Magne; Selle, Per. 2001. New Public Management and the Breakthrough of a Contract Culture at the Local Level in Norway. 103-133. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2001. Lekmannstyre under press. Festskrift til Audun Offerdal. Redigert av Anne Lise Fimreite, Helge O. Larsen og Jacob Aars. Kommuneforlaget. ISBN: 82-446-0872-2.
 • Selle, Per. 2001. The Norwegian Voluntarty Sector and Civil Society in Transition: Women as a Catalyst of Deep-Seeted Change. kapittel. In:
  • McCarthy, K.D. 2001. Women, Philantropy and Civil Society.
 • Selle, Per. 2001. "Kvinner, organisering, makt". In:
  • Berven, Nina; Selle, Per. 2001. Svekket kvinnemakt? De frivillige organisasjonene og velferdsstaten. Gyldendal Akademisk. 276 pages. ISBN: 8205280851.
 • Selle, Per. 2001. Privatissering som tidsskel? 175-187. In:
  • Henriksen, Lars Skov; Ibsen, Bjarne. 2001. Frivillighedens udfordringer : Nordisk forskning om frivilligt arbejde og frivillige organisationer. ISBN: 87-7838-682-9.
 • Selle, Per; Eikås, Magne. 2001. New Public Management and the Breakthrough of a Contract Culture at the Local Level in Norway. kapittel. In:
  • Fimreite, Anne Lise; Larsen, Helge O.; Aars, Jacob. 2001. Lekmannsstyre under press. Festskrift til Audun Offerdal. 436 pages. ISBN: 82-446-0872-2.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2001. Membership and Democracy. kapittel, pages 134-147. In:
  • Dekker, Paul; Uslaner, Eric M. 2001. Social Capital and Participation in Everyday Life. Routledge. ISBN: 0-415-23273-2.
 • Wollebæk, Dag; Selle, Per. 2001. Svekket kvinnemakt? Frivillige organisasjoner i endring". Kapittel. In:
  • Berven, Nina; Selle, Per. 2001. Svekket kvinnemakt? De frivillige organisasjonene og velferdsstaten. Gyldendal Akademisk. 276 pages. ISBN: 8205280851.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1999. The Formation and Transformation of Preferences. Cultural Theory and Postmaterialism Compared. 43-58. In:
  • Thompson, Michael; Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1999. Cultural Theory as Political Science. Routledge. 251 pages. ISBN: 0-415-19197-1.
 • Thompson, Michael; Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1999. Cultural Theory as Political Science. 1-23. In:
  • Thompson, Michael; Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1999. Cultural Theory as Political Science. Routledge. 251 pages. ISBN: 0-415-19197-1.
 • Grønlie, Tore; Selle, Per. 1998. Fortsatt én stat. 9-20. In:
  • Grønlie, Tore; Selle, Per. 1998. Ein stat? Fristillingas fire ansikt. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-5194-9.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1997. Cultural Theory, Postmaterialism and Environmental Attitudes. 151-168. In:
  • Ellis, Richard J.; Thompson, Michael. 1997. Culture Matters : Essays in Honor of Aaron Wildavsky. ISBN: 0-8133-3117-X.
 • Selle, Per. 1997. Parties and Voluntary Organizations: Strong or Weak Ties? 149-166. In:
  • Strøm, Kaare; Svåsand, Lars G. 1997. Challenges to Political Parties: the case of Norway. University of Michigan Press. 408 pages. ISBN: 0-472-10680-5.
 • Selle, Per. 1997. Il terzo settore in Scandinavia. In:
  • Rossi, Giovanna. 1997. Terzo settore, stato e mercato nella transformazione delle politiche sociali in Europa.
 • Selle, Per. 1997. Woman and the Transformation of the Norwegian Voluntary Sector. In:
  • van Deth, Jan W. 1997. Private Groups and Public Life.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Introduksjon. 11-32. In:
  • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-4752-6.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kulturteorien og den nye institusjonalismen. 117-137. In:
  • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-4752-6.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Introduksjon til kulturteorien. Kapittel. In:
  • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kulturteori, postmaterialisme og haldningar til miljøvern. 286-313. In:
  • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-4752-6.
 • Grendstad, Gunnar; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 1996. Natur og kultur. 183-199. In:
  • Grendstad, Gunnar; Selle, Per. 1996. Kultur som levemåte. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-4752-6.

More information in national current research information system (CRIStin)