Home
Pernille Andersen Hole's picture

Pernille Andersen Hole

Senior Executive Officer
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, sekretariatet, HR-seksjonen