Home
 • E-mailP.Forras@uib.no
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2015). Arbeidet møter vitenskapen - om angloamerikansk taylorisme og europeisk arbeidsvitenskap i Norge i mellomkrigstiden. Arbeiderhistorie. 29-50.
 • Show author(s) (2011). Kronos, kairos og arché. Historiebegrepet i Giorgio Agambens filosofi. Agora. 19-45.
Lecture
 • Show author(s) (2017). Bergens beskrivelse - rom for Laksevåg?
 • Show author(s) (2016). Fra industrislum til industriidyll – industristedets forvandlinger omkring 1900 .
 • Show author(s) (2015). Mitt møte med Arild Utakers antifilosofi.
 • Show author(s) (2013). En bygning, tre fortolkninger, og to minner - et kulturvitenskapelig blikk på kulturminner.
Academic lecture
 • Show author(s) (2016). Forbilledlighetens forvitring - kunstindustri før og under den tekniske reproduksjonens tidsalder .
 • Show author(s) (2015). Mennesket som maskin - mennesket som motor .
 • Show author(s) (2015). Kunstarkeologi - kulturhistoriens glemte forhistorie?
 • Show author(s) (2014). Making the new old – on the use of history in the Norwegian Museum of Science and Technology.
 • Show author(s) (2013). Techniques of the (expert) observer - and the shaping of history of technology in museums.
 • Show author(s) (2012). Fabrikk, fotografi, fortid.
 • Show author(s) (2008). OM GILLES DELEUZE’S MENINGSTEORI.
 • Show author(s) (2006). Bergson og subjektivitet.
 • Show author(s) (2005). Sosiologi og forskjell.
Book review
 • Show author(s) (2014). Jonathan Crary: 24/7 Late Capitalism and the Ends of Sleep. Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur. 121-124.
 • Show author(s) (2014). Gunhild Borggren og Rune Gade (red.) 2013. Performing archives/archives of performance. Tidsskrift for kulturforskning. 4 pages.
 • Show author(s) (2010). Steven Shaviro: Without Criteria Kant, Whitehead, Deleuze and Aesthetics. Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur. 161-164.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2017). Museum som tidserfaring.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2014). Medier og monumenter - en minneteoretisk analyse av rivingen av Krogstad cellulosefabrikk. 26 pages.
Popular scientific book
 • Show author(s) (2009). "Vi behøver ikke at passe paa arbeideren, vi passer kun paa arbeidet" : arbeid og rasjonalisering i Salhus Tricotagefabrik 1920-1967. Norsk Trikotasjemuseum.
Academic literature review
 • Show author(s) (2010). Løst fundert museumshistorie. Agora. 245-255.
 • Show author(s) (2006). Ernst Cassirer og erfaringens antroologiske aspekt. Sosialfilosofi og politisk teori: skriftserie. 3-13.
 • Show author(s) (2006). Der mennesket kommer fra : the open: man and animal av Giorgio Agamben. Agora. 238-261.
Medical Student Research Thesis
 • Show author(s) (2013). Vitenskapsteoretiske problemer ved materialitetsbegrepet i kulturvitenskap.

More information in national current research information system (CRIStin)