Home
Ragna Aarli's picture

Ragna Aarli

Professor
 • E-mailRagna.Aarli@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 52+47 458 69 706
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Criminal Procedure

Books
 • Aarli, Ragna; Mæhle, Synne Sæther. 2018. Juridisk metode i et nøtteskall. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 281 pages. ISBN: 978-82-05-50800-2.
 • Aarli, Ragna; Mæhle, Synne Sæther. 2017. Fra lov til rett, 2. utgave. Gyldendal Juridisk. 466 pages. ISBN: 9788205507289.
 • Aarli, Ragna; Mæhle, Synne Sæther. 2016. Fra lov til rett. Gyldendal Juridisk. 499 pages. ISBN: 978-82-05-49287-5.
 • Aarli, Ragna; Hedlund, Mary-Ann; Jebens, Sverre Erik. 2015. Bevis i straffesaker: Utvalgte emner. Gyldendal Akademisk. 712 pages. ISBN: 9788205460096.
 • Aarli, Ragna; Jebens, Sverre Erik; Hedlund, Mary-Ann. 2015. Bevis i straffesaker. Utvalgte emner. E-bok. Gyldendal Akademisk. ISBN: 9788205460102.
 • Aarli, Ragna. 2011. DNA-bevis. Rettssikkerhet ved bruk av DNA-sakkyndighet i kampen mot kriminalitet. Cappelen Damm AS. 232 pages. ISBN: 978-82-02-34508-2.
 • Aarli, Ragna. 2010. Offentlig rettergang. Publikums adgang til innsyn i og omtale av straffesaker. Cappelen Damm Akademisk. 624 pages. ISBN: 978-82-02-33358-4.
Journal articles
 • Aarli, Ragna. 2017. Thomas Horn: Fullstendig isolasjon ved risiko for bevisforspillelse. Rettspolitiske vurderinger. Tidsskrift for strafferett. 270-274.
 • Aarli, Ragna. 2017. Sannhetens pris: Kildevern som bevisrettslig problem. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 153: 138-148.
 • Aarli, Ragna. 2017. Din og min domstol. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 66-67. Published 2017-09-13.
 • Aarli, Ragna. 2017. Non-expiring Offences in Nordic Criminal law. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 40: 51-70.
 • Aarli, Ragna. 2016. Nordic-Chinese Workshop: Reflections on the former Norwegian jurisdiction in China. Frontiers of Law in China. 11: 197-199.
 • Aarli, Ragna. 2015. Diskresjon og verdighet. Om forholdet mellom den tredje og fjerde statsmakt. Nytt Norsk Tidsskrift. 372-382.
 • Aarli, Ragna. 2015. Camilla Hammerum: Tiltalen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 226-231.
 • Aarli, Ragna. 2015. Domstolen som bygde landet. Bergens Tidende. Published 2015-04-12.
 • Aarli, Ragna. 2014. Kunnskapsrikt om ytringsfrihetens grenser: Nils E. Øy, Medierett for journalister, Oslo 2013. Norsk Medietidsskrift. 83-85.
 • Aarli, Ragna. 2013. Vibeke Borberg: Princippet om offentlighed i retsplejen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2012, 316 sider. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 126: 372-377.
 • Aarli, Ragna. 2013. The Status and Meaning of Criminal Procedure: An exploration of the reception of DNA evidence in the criminal process. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice. 1: 63-74.
 • Aarli, Ragna. 2013. Mads Andenæs og Eirik Bjørge: Menneskerettene og oss, Universitetsforlaget, Oslo 2011, 316 sider. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 126: 231-235.
 • Aarli, Ragna; Jacobsen, Jørn RT. 2013. Kort hukommelse om DNA. Bergens Tidende. Published 2013-10-04.
 • Holmøyvik, Eirik; Aarli, Ragna; Aasen, Henriette Sinding. 2013. Din stemme teller. Bergens Tidende. Published 2013-02-19.
 • Aarli, Ragna. 2012. Ansvar er ikke bare straffansvar. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 55-55. Published 2012-12-15.
 • Aarli, Ragna. 2012. Genetic Justice and Transformations of Criminal Procedure. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. 13: 3-21. doi: 10.1080/14043858.2012.670457
 • Aarli, Ragna. 2012. Gode spørsmål. Bergens Tidende. 3-3. Published 2012-08-18.
 • Aarli, Ragna. 2012. Redaktøren er død! Leve redaktøren! Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2012-12-04.
 • Holmøyvik, Eirik; Aarli, Ragna; Aasen, Henriette Sinding. 2012. Grunnlova og menneskerettane. Bergens Tidende. 30-30. Published 2012-02-16.
 • Aarli, Ragna. 2011. Ytring: Gjenåpning og DNA. Tidsskrift for strafferett. 11: 343-348.
 • Aarli, Ragna; Strandbakken, Asbjørn; Storberget, Knut. 2011. DNA-bevis og rettssikkerhet. Bergens Tidende. Published 2011-08-08.
 • Ulrichsen, Christine Lie; Aarli, Ragna. 2011. Ubegrunnet redaktørangst. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 5-5. Published 2011-06-21.
 • Aarli, Ragna. 2010. Kristin Clemet og John O. Egeland (red): "Til forsvar for personvernet". Lov og Rett. 8. 510-512.
 • Aarli, Ragna. 2010. Nytten av (ut)dannelse. Bergens Tidende. Published 2010-02-03.
 • Aarli, Ragna. 2010. Dommernes plikt til å verne privatlivet. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene. 4. 50-51.
 • Aarli, Ragna. 2009. EMD styrker omdømmevernet. Lov og Rett. 48: 321-322.
 • Aarli, Ragna. 2007. Europakonvensjonens "immunisering" av massemediene Innlegg ved Det XIV Nordiska Kriminalistmötet 23. - 25. august 2007. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 3. 242-249.
 • Aarli, Ragna. 2007. Medieblikk på juryordningen. Bergens Tidende. 12-12. Published 2007-02-15.
 • Aarli, Ragna. 2007. Rettergang på internett - bedre enn TV-sending? Lov og Rett. 46: 33-45.
 • Aarli, Ragna. 2006. Rettsvern av privatlivet. Dagbladet. Published 2006-06-06.
 • Aarli, Ragna; Myklebust, Ingunn Elise. 2006. Stipendiater og omsorgsbelastninger. På Høyden ( UiBs nettavis). Published 2006-11-13.
 • Aarli, Ragna. 2005. Nasjonale prøver – et juridisk betenkelig Kinderegg? Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Aarli, Ragna. 2005. Vern av "privatlivets fred". Tidsskrift for Rettsvitenskap. 4-5. 525-574.
 • Aarli, Ragna. 2004. Avkriminalisering av injuriene. Bergens Tidende. 43. Published 2004-05-29.
 • Aarli, Ragna. 2004. Fotoforbudet for fall? Tidsskrift for strafferett. 4: 179-183.
 • Aarli, Ragna. 2004. "Dørvaktkjennelsen" - et understatement om pressens kildevern. Tidsskrift for strafferett. 4: 452-462.
 • Aarli, Ragna. 2003. Syndens sanne ansikt? Kommentar til Høyesteretts avgjørelse 13. mai 2003, saknr 00037/2003. Lov og Rett. nr 7. 407-420.
 • Aarli, Ragna. 2003. TV-sendte retterganger. Dagbladet. 50-50. Published 2003-05-11.
 • Aarli, Ragna. 2003. TV-sendte retterganger. Lov og Rett. 3. 158-169.
Reports and theses
 • Husabø, Erling Johannes; Borvik, Bjørnar; Jacobsen, Jørn RT; Mæland, Henry John; Gröning, Linda; Aall, Jørgen; Aarli, Ragna; Øyen, Ørnulf. 2012. Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. Justisdepartementet. 8 pages.
 • Aarli, Ragna; Strandbakken, Asbjørn. 2011. Sluttrapport til "Justis- og politidepartementet" fra prosjektet "Sakkyndighet ved bruk av DNA-bevis i straffesaker". Det juridiske fakultet, UiB, Bergen. 17 pages.
 • Aarli, Ragna. 2009. Offentlig rettergang. Publikums adgang til innsyn og omtale av straffesaker. 654 pages.
Book sections
 • Kolflaath, Eivind; Aarli, Ragna. 2019. Når faktum ikke er gitt. Kapittel 10, pages 145-160. In:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 pages. ISBN: 9788245027945.
 • Aarli, Ragna; Baumbach, Trine. 2018. Smart kontrol af ytringsfriheden. Smart kontrol af ytringsfriheden, pages 121-144. In:
  • Rønne, Anita; Stevnsborg, Henrik. 2018. Ret SMART. Om smart teknologi og regulering. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 298 pages. ISBN: 978-87-574-4183-3.
 • Aarli, Ragna. 2017. Public access to digital documents. Kapittel, pages 319-339. In:
  • Reichel, Jane; Lind, Anna-Sara; Ôsterdahl, Inger. 2017. Transparency in the future - Swedish openness 250 years. 356 pages. ISBN: 978-91-85333-75-2.
 • Aarli, Ragna. 2016. Avkriminalisering av blasfemi. En sammenlikning av samspillet mellom rett, kultur og politikk i Danmark og Norge. Kapittel, pages 11-24. In:
  • Dalberg-Larsen, Jørgen; Gram Mortensen, Bernt Ole; Godsk Pedersen, Hans Viggo; Clausen, Nis Jul. 2016. Ikke kun retsfilosofi. Festskrift til Sten Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 455 pages. ISBN: 978-87-574-3507-8.
 • Aarli, Ragna. 2016. Embetsverkets rett og plikt til å øve motstand mot utjenlige lover. Kapittel, pages 613-628. In:
  • Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak; Tverberg, Arnulf. 2016. Lov, liv og lære. Universitetsforlaget. 646 pages. ISBN: 978-82-15-02446-2.
 • Aarli, Ragna. 2015. Massemedienes kildevern. Kapittel 11, pages 407-456. In:
  • Aarli, Ragna; Hedlund, Mary-Ann; Jebens, Sverre Erik. 2015. Bevis i straffesaker: Utvalgte emner. Gyldendal Akademisk. 712 pages. ISBN: 9788205460096.
 • Aarli, Ragna. 2015. Biologiske spor (DNA-bevis). Kapittel 16, pages 563-598. In:
  • Aarli, Ragna; Hedlund, Mary-Ann; Jebens, Sverre Erik. 2015. Bevis i straffesaker: Utvalgte emner. Gyldendal Akademisk. 712 pages. ISBN: 9788205460096.
 • Aarli, Ragna; Hedlund, Mary-Ann; Jebens, Sverre Erik. 2015. Forord. Forord, pages 5-10. In:
  • Aarli, Ragna; Hedlund, Mary-Ann; Jebens, Sverre Erik. 2015. Bevis i straffesaker: Utvalgte emner. Gyldendal Akademisk. 712 pages. ISBN: 9788205460096.
 • Aarli, Ragna. 2014. Independent judges and their relationship with the media. 22, pages 327-344. In:
  • Engstad, Nils A.; Frøseth, Astrid Lærdal; Tønder, Bård. 2014. The independence of judges. Eleven International Publishing. 344 pages. ISBN: 978-94-6236-116-4.
 • Aarli, Ragna. 2013. Terrorangrepet 22. juli og straffesaken som kommunikasjon. Kapittel, pages 153-167. In:
  • Nordlöf, Kerstin. 2013. Argumentation i nordisk straffrätt. Norstedts Juridik AB. 256 pages. ISBN: 978-91-39-11296-9.
 • Aarli, Ragna. 2013. Meroffentlighet i en fulldigitalisert forvaltning. Artikkel, pages 793-803. In:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 pages. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Aarli, Ragna. 2012. Dommernes uavhengighet og forholdet til mediene. Kapittel 26, pages 597-626. In:
  • Engstad, Nils Asbjørn; Frøseth, Astrid Lærdal; Tønder, Bård. 2012. Dommernes uavhengighet. Fagbokforlaget. 655 pages. ISBN: 978-82-450-1110-4.
 • Aarli, Ragna. 2011. Evig ansvar? Om preskripsjon av straffansvar for drap. Første kapittel, pages 15-23. In:
  • Andersson, Ulrika; Wong, Christoffer; Hansen, Helén Örnemark. 2011. Festskrift till Per Ole Träskman. Norstedts Juridik AB. 580 pages. ISBN: 978-91-39-01554-3.
 • Aarli, Ragna. 2010. Komparativ metode som verktøy i tverrfaglige kontekster. Om slutninger fra DNA-spor i straffesaker. Artikkel, pages 533-551. In:
  • Elholm, Thomas; Greve, Vagn; Asp, Petter; Bragadóttir, Ragnheiður; Frände, Dan; Strandbakken, Asbjørn. 2010. Liber amicarum et amicorum Karin Cornils - Glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 555 pages. ISBN: 978-87-574-2279-5.

More information in national current research information system (CRIStin)

Professor Ph.d.