Home
Ragnar Auglend's picture

Ragnar Auglend

Researcher
  • E-mailRagnar.Auglend@uib.no
  • Visitor Address
    Magnus Lagabøtesplass 1
  • Postal Address
    Postboks 7806
    5020 BERGEN
Journal articles
  • Jakhelln, Henning; Auglend, Ragnar L. 2017. Varslingsrett, rapporteringsplikt og taushetsplikt. Varslingsrett, rapporteringsplikt og taushetsplikt i arbeidsforhold - med særlig henblikk på politi- og lensmannsetaten. Arbeidsrett. 14: 183-219. doi: 10.18261/ISSN.1504-3088-2017-02-02

More information in national current research information system (CRIStin)