Home
 • E-mailragnar.fjelland@uib.no
 • Visitor Address
  Parkveien 9
  Ida Bloms hus
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Ragnar Fjelland (born 1947) is a Norwegian physicist and philosopher.

He took a master's degree in structural physics at NTH in 1972 and a magister artium in philosophy (former equivalent to the PhD) at the University of Tromsø in 1975. He was in the period 1979 - 1989 assistant professor and associate professor at the Department of Philosophy, University of Tromsø, and in the period 1993 - 2014 Professor of Theory of Science at the Centre for the Study of the Sciences and the Humanities and Department of Physics and Technology, University of Bergen.

In the period 1991 - 1999, Fjelland was a member of The National Committee for Research Ethics in Science and Technology (NENT), and in the period 2008 - 2016 he was a member of the The Norwegian Board of Technology (NBT).

He has been a visiting researcher at the University of Konstanz, Germany, the University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, the University of California, Berkeley, USA, the University of Toronto, Toronto, Canada, and the Max Planck Institute for the History of Science, Berlin, Germany.

Fjelland has written a number of academic articles on topics ranging from quantum mechanics to Goethe's theory of colours. He has contributed to numerous anthologies and has published several books within the field of theory of science and about technology, the environment, and ethics.

 

– Også vitenskap kan bli fundamentalistisk. Letter to the editor in Norwegian newspaper Bergens Tidende, 02.08.21 (in Norwegian, behind paywall)

Teknologi som kaster seg på hjernebølgen. Interview in student newspaper Under Dusken, 01.10.2020 (in Norwegian)

Frykt og beven - er kollektiv redsel for Covid-19 bra eller dårlig? Recording of a debate organized by Filosofisk Poliklinikk, where Fjelland was one of the guests. 04.11.2020 (in Norwegian)

 • Show author(s) (2023). The Platonism of Modern Physical Science: Historical Roots and “Rational Reconstruction”. Foundations of Science.
 • Show author(s) (2022). Making Peace with Nature.
 • Show author(s) (2022). Making Peace with Nature.
 • Show author(s) (2021). Teaching Philosophy of Science to Science Students: An Alternative Approach. Studies in Philosophy and Education.
 • Show author(s) (2021). Det finnes både religiøs og vitenskapelig fundamentalisme. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2020). Why general artificial intelligence will not be realized. Humanities & Social Sciences Communications.
 • Show author(s) (2020). How to make peace with nature. 10 pages.
 • Show author(s) (2018). SSBs innvandrerregnskap holder ikke faglige mål. Minerva (nettutgaven).
 • Show author(s) (2018). Hva slags vitenskapsideal bør klimaforskningen bygge på? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) (2018). Etiske og samfunnsmessige aspekter ved kunstig intelligens. 60-66. In:
  • Show author(s) (2018). Norges Tekniske Vitenskapsakademi Årbok 2017. .
 • Show author(s) (2017). Vitenskapelig usikkerhet som skalkeskjul for unnfallenhet? Et vitenskapsteoretisk perspektiv.
 • Show author(s) (2017). Reductionism, holism and emergence.
 • Show author(s) (2017). Kunstig intellingens - Overlater vi for mye til maskinene?
 • Show author(s) (2017). Klima og kunnskap: Usikkerhet kan brukes som påskudd for unnfallenhet. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) (2017). Etiske og samfunnsmessige aspekter ved kunstig intelligens.
 • Show author(s) (2016). Å skape en virkelighet. Klassekampen. 12-13.
 • Show author(s) (2016). When laypeople are right and experts are wrong: Lessons from love canal. HYLE - International Journal for Philosophy of Chemistry. 105-125.
 • Show author(s) (2016). Fremdeles aktuell Anmeldelse av Audun Øfsti: Identifikasjon av fysiske og sosiale fenomener. Norsk Filosofisk tidsskrift. 38-44.
 • Show author(s) (2016). "Ny teknologi - til glede og bekymring?".
 • Show author(s) (2015). Plenty of room at the top. 13 pages.
 • Show author(s) (2015). Peter Kropotkin og ideen om hjensidig hjelp.
 • Show author(s) (2015). From Democratisation of Knowledge to Democratisation of Ignorance - and the Importance of Hermeneutics. 16 pages.
 • Show author(s) (2014). Uenighet og konflikt i Love Canal. Forskningsetikk. 14-15.
 • Show author(s) (2014). Tallmagi i oljedebatten. Klassekampen. 21-21.
 • Show author(s) (2014). Mer enn vitenskapelig uenighet. Forskningsetikk. 24-25.
 • Show author(s) (2013). What can history teach us about the prospects of a European Research Area? .
 • Show author(s) (2013). Er teknologien i våre hender? Essay med utgangspunkt i Jaron Lanier: Who owns the future? Klassekampen. 14-15.
 • Show author(s) (2012). Science without God. 14 pages.
 • Show author(s) (2012). Han tegnet et nytt bilde av vitenskap. Bergens Tidende. 22-22.
 • Show author(s) (2012). From the unity to the disunity of science, and to the arts.
 • Show author(s) (2012). 50 år med paradigmeskifte. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 47-47.
 • Show author(s) (2011). Vitskapleg nyfrelst, Hubro 1/2011.
 • Show author(s) (2011). Vitenskapelig fundamentalisme og akademisk dannelse. 20 pages.
 • Show author(s) (2011). Tvilen som tar liv, Hubro nr. 3/2011.
 • Show author(s) (2011). The lived world and the world of science.
 • Show author(s) (2011). Niels Bohr: Fysiker og filosof. 45 pages.
 • Show author(s) (2011). NRK Her og Nå: Om vitenskapsskepsis.
 • Show author(s) (2011). Innledende essay. 52 pages.
 • Show author(s) (2010). Verdt å vite.
 • Show author(s) (2010). The Problem of Scientific Uncertainty. SYNAPS: A Journal of Professional Communication. 41-50.
 • Show author(s) (2010). Synsing og harde fakta.
 • Show author(s) (2010). Hvordan overbevise naturvitenskapelige PhD-studenter om at etikk er viktig.
 • Show author(s) (2010). How to convince natural science PhD students that ethics is important.
 • Show author(s) (2010). Goethe's theory of colour : premodern or postmodern? 15 pages.
 • Show author(s) (2010). From the Endless Frontier to the Finite World.
 • Show author(s) (2010). Experience and Reality: The Case of Colour Perception.
 • Show author(s) (2009). Phenomenology and the natural sciences.
 • Show author(s) (2009). Kreativ, mangfoldig og solid. Bergens Tidende. 25-25.
 • Show author(s) (2009). Fred med planeten, Hubro 3/2009.
 • Show author(s) (2009). Fred med planeten.
 • Show author(s) (2009). Fortjent pris til vitenskapelig brobygger. På Høyden ( UiBs nettavis).
 • Show author(s) (2008). Some comments on Newton, Goethe and the problem of complexity II.
 • Show author(s) (2008). Om usikkerhet.
 • Show author(s) (2008). Livsverden, arkitektur og sykdom. 26 pages.
 • Show author(s) (2008). Goethe's Theory of Colors: Premodern or Postmodern Science?
 • Show author(s) (2007). What Ought We to Know About Science and Technology? Or: Philosophy of Science and Science Studies as Science Literacy. 17 pages.
 • Show author(s) (2007). Two "postnormal" philosophers: Stephen Toulmin and Hans Jonas, and what we can learn from them.
 • Show author(s) (2007). Troen på teknologien.
 • Show author(s) (2007). Troen på teknologien.
 • Show author(s) (2007). Literary texts as a source of information about lived experience.
 • Show author(s) (2007). Konservativ vitenskapskultur.
 • Show author(s) (2007). Eva Gjengedal og Ragnar Fjelland Et bibliografisk portrett.
 • Show author(s) (2007). "Universet er ikke slik det synes å være". Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2006). Vitenskap som livssyn. Hvor rasjonell er troen på harde fakta?
 • Show author(s) (2006). Vil vi bli perfekte? - ny etikk for ny vitenskap.
 • Show author(s) (2006). Sanatoriets betydning for den tuberkuløse pasientens livsverden. 27 pages.
 • Show author(s) (2006). Hva bør vi vite om vitenskap og teknologi?
 • Show author(s) (2006). Fremtidige utfordringer i etikken i vitenskap og teknologi.
 • Show author(s) (2006). Forskeren som Frankenstein? Bergens Tidende. 13-13.
 • Show author(s) (2006). Et monster av en debatt.
 • Show author(s) (2006). Chaos, fractals and complexity: A scientific revolution? A new world picture?
 • Show author(s) (2005). Ånd versus materie.
 • Show author(s) (2005). Vitenskap som allmenndannelse.
 • Show author(s) (2005). The Role of the Philosopher in Public Life.
 • Show author(s) (2005). Some Comments on Newton, Goethe, and the problem of Complexity.
 • Show author(s) (2005). Livsverden: arkitektur og sykdom.
 • Show author(s) (2005). Etisk refleksjon: sikkerhet versus andre verdier i samfunnet.
 • Show author(s) (2005). Et sykehus forteller. Arkitektur og sykdomsforståelse i forandring.
 • Show author(s) (2005). Einstein om vitenskapens moralske ansvar. Forskningsetikk. 4-6.
 • Show author(s) (2004). The relationship between the concept of disese and the architecture of health care institutions: a hermeneutic approach".
 • Show author(s) (2004). Facing the Problem of Uncertainty. 7 pages.
 • Show author(s) (2004). "Universet er ikke slik det synes å være". Filosofi og naturvitenskap i historisk perspektiv. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2003). Vitenskapelig usikkerhet som utfordring. 17 pages.
 • Show author(s) (2003). Videnskabelig usikkerhed som udfordring. Magasinet Humaniora. 8-13.
 • Show author(s) (2003). Theories of Complexity: Common Denominators of Complex Systems. Complexity. 19-30.
 • Show author(s) (2003). Theories of Complexity. Complexity. 19-30.
 • Show author(s) (2003). The importance of distinguishing between the "contingent" and the "necessary" in science studies.
 • Show author(s) (2003). Om forholdet mellom fysikk og biologi. Norsk Filosofisk tidsskrift. 27-38.
 • Show author(s) (2003). Invitert kommentar til John Ziman: "Why must scientists become more ethically sensitive than they used to be?".
 • Show author(s) (2003). Grunnforskning i lys av moderne vitenskapsteori.
 • Show author(s) (2002). Vitenskapskrigen og de to kulturer.
 • Show author(s) (2002). Vitenskapene i det 21. århundre: kompleksitet som utfordring. QED Fakultetsavisa for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 7.
 • Show author(s) (2002). Uncertainty and Complexity as a Challenge to Science.
 • Show author(s) (2002). The Natural Sciences undermine Naturalism.
 • Show author(s) (2002). The "Copenhagen Interpretation" of Quantum Mechanics and Phenomenology. 13 pages.
 • Show author(s) (2002). Styrke og svakheter ved standardoppfatningene om risiko, usikkerhet og uvitenhet.
 • Show author(s) (2002). Philosophy of science as scientific literacy.
 • Show author(s) (2002). Facing the Problem of Uncertainty. Journal of Agricultural and Environmental Ethics. 155-169.
 • Show author(s) (2002). Et forskningsetisk perspektiv på oppdragsforskning.
 • Show author(s) (2002). "Vitenskapskrigen" og "de to kulturer".
 • Show author(s) (2001). Vitenskapskrigen og "de to kulturer".
 • Show author(s) (2001). Usikkerhet som en utfordring til vitenskapen.
 • Show author(s) (2001). Tid for nytenkning. Parabel : Tidsskrift for filosofi og vitenskapsteori. 51-60.
 • Show author(s) (2001). The Relationship between the Platonism of modern Science and Technology.
 • Show author(s) (2001). Postnormal vitenskap. Vitenskap i en alder av usikkerhet.
 • Show author(s) (2001). Om forskeres moralske anvar. Kort innledning og deltakelse i paneldiskusjon.
 • Show author(s) (2001). Niels Bohr on Physics, Biology and Psychology. Teorie & Modelli. 87-101.
 • Show author(s) (2001). Miljøproblemer og postnormal vitenskap.
 • Show author(s) (2001). Kvantesprang for vitenskapen. Bergens Tidende. 29.
 • Show author(s) (2001). Kvantesprang for vitenskap. Bergens Tidende. 1 S..
 • Show author(s) (2001). Kvantefysikk, samfunnet og fremtiden.
 • Show author(s) (2001). Hvorfor vitenskapsteori?
 • Show author(s) (2001). Certainty in the Experimental Sciences.
 • Show author(s) (2000). Vitenskapene i det 21. århundre: Fra enhet til mangfold? Naturen. 327-336.
 • Show author(s) (2000). Sosiobiologi, vitenskap og ideologi. Klassekampen.
 • Show author(s) (2000). Science: Modern and Postmodern.
 • Show author(s) (2000). Niels Bohr's notion of complementarity: an alternative to reductionism in biology?
 • Show author(s) (2000). Kritisk distanse er nødvendig. Klassekampen.
 • Show author(s) (2000). "Den rette linje".
 • Show author(s) (1999). Vitenskapens utfordring: Fra nytte til ansvar. 9 pages.
 • Show author(s) (1999). Vitenskapens sjel i fare? Natur & Vitenskap. 82.
 • Show author(s) (1999). Vitenskapene: Fra mangfold til enhet. Naturen. 291-298.
 • Show author(s) (1999). Vitenskap - mellom sikkehet og usikkerhet. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) (1999). Niels Bohr og vitenskapskrigen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (1999). Krigersk om vitenskapskrigene. Forskningspolitikk. 16-16.
 • Show author(s) (1999). Innføring i vitenskapsteori. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (1998). Vitenskapskrig på norsk jord? Fra Fysikkens Verden. 23-24.
 • Show author(s) (1998). Utsagn, begreper og logiske systemer. 27 pages.
 • Show author(s) (1998). Løgnen er de sterkes våpen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 72-76.
 • Show author(s) (1998). Litt mer tallære. 39 pages.
 • Show author(s) (1998). Kapittel 7 Tallære i et fagdidaktisk perspektiv Kapittel 8 Tallsystemene - oppbygging, historie og undervisning Kapittel 9 Tallteori Kapittel 10 Br tall som ikke er hele. 127 pages.
 • Show author(s) (1998). Kan genomprosjektet forklare mennesket? 11 pages.
 • Show author(s) (1998). Humaniora og naturvitenskap: C.P. Snows "to kulturer" i dagens situasjon. 13 pages.
 • Show author(s) (1998). From Evolutionary Epistemology to the Life World a priori. 20 pages.
 • Show author(s) (1998). From Evolutionary Epistemology to the Life World A Priori. 20 pages.
 • Show author(s) (1997). Vitenskapelig kunnskap og vitenskapelige villfarelser. 11 pages.
 • Show author(s) (1997). Sokal-affæren og akademisk tåkeprat. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 121-126.
 • Show author(s) (1997). Philosophy Beyond Borders. An Anthology of Norwegian Philos ophy. SVT Press, Bergen.
 • Show author(s) (1997). Philosophy Beyond Borders. SVT Press, Bergen.
 • Show author(s) (1997). Philosophy Beyond Borders. SVT Press.
 • Show author(s) (1997). Philosophy Beyond Borders. SVT Press.
 • Show author(s) (1997). Philosophy Beyond Borders. Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (1997). Kan datamaskiner gjøre vitenskapelige oppdagelser? 14 pages.
 • Show author(s) (1997). Hva bør vi vite om vitenskap og teknologi?
 • Show author(s) (1997). From evolutionary epistemology to the life world a priori.
 • Show author(s) (1996). Videnskap på egne præmisser. Munksgård.
 • Show author(s) (1996). Verken klokskap eller kyndighet. Tidsskriftet sykepleien. 60-61.
 • Show author(s) (1996). In vivo interpretation of in vivo effect studies. Acta Biotheoretica. 1-21.
 • Show author(s) (1996). In vivo interpretation of in vitro effect studies with detailed analysis of the method of in vitro transcription in isolated cell nuclei. Acta Biotheoretica. 1-21.
 • Show author(s) (1996). From Evolutionary Epistemology to the Lifeworld a priori. Genesis.
 • Show author(s) (1995). Vitenskapsteori (3. ny gjennomarbeidet utgave). Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (1995). Vitenskap på egne premisser. Vitenskapsteori og etikk for helsearbeidere. (Videreføring av: Sykepleie som vitenskap, 1990). Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) (1995). Vitenskap på egne premisser, Vitenskapsteori og etikk for helsearbeidere. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) (1995). Verken klokskap eller kyndighet. Anmeldelse av Hjørdis Nerheim: Vitenskap og kommunikasjon. Paradigmer, modeller og kommunikative strategier i helsefagenes vitenskapsteori. Norsk Filosofisk tidsskrift.
 • Show author(s) (1995). Kan genprosjektet forklare mennesket? .
 • Show author(s) (1994). What is holism?
 • Show author(s) (1994). Vitenskapelig kunnskap og vitenskapelige villfarelser. Om bruk og misbruk av modeller.
 • Show author(s) (1994). The theories of Chaos: Basis for a new paradigm?
 • Show author(s) (1994). Teknopolis.
 • Show author(s) (1994). Naturvitenskap og etikk.
 • Show author(s) (1994). Kaosteori: Grunnlaget for et nytt paradigme?
 • Show author(s) (1994). Hva er holisme?
 • Show author(s) (1994). Fra Platon til Aristoteles. Nyere tendenser i moderne naturvitenskap (Åpningsforedrag).
 • Show author(s) (1994). Fra Platon til Aristoteles. Nyere tendenser i moderne naturvitenskap (Åpningsforedrag).
 • Show author(s) (1994). Etikk for en ny tid?
 • Show author(s) (1994). Deltaker i panel om "Etiske problemer knyttet til bruk av dyr i undervisning og forskning.
 • Show author(s) (1994). Bevisbyrde og vitenskapelig rasjonalitet.
 • Show author(s) (1994). Anmeldelse av Håkon With Andersen og Knut Holtan Sørensen: Frankensteins dilemma. En bok om teknologi, miljø og verdier. Historisk tidskrift (Sverige). 130-136.
 • Show author(s) (1994). A Theoretical Foundation for Nursing as a Science.
 • Show author(s) (1994). A Theoretical Foundation for Nursing as a Science. 23 pages.
 • Show author(s) (1994). A Theoretical Foundation for Nursing as a Science. -325 pages.
 • Show author(s) (1993). Vitenskap og verdensbilder.
 • Show author(s) (1993). Toulmin: Modernitetens skjulte dagsorden.
 • Show author(s) (1993). Torstein Thur#/en: Videnskabsteori for begyndere. Nordisk tidsskrift for musikkterapi.
 • Show author(s) (1993). The idea of alternative science : from Galilean idealization to chaos and fractal geometry.
 • Show author(s) (1993). Teknologi, miljø og verdier : prosjektnotat fra arbeidsgruppen "Menneskelige ressurser og mobilitet". .
 • Show author(s) (1993). Teknologi, etikk og miljø.
 • Show author(s) (1993). Technology and ethics.
 • Show author(s) (1993). Scientific progress: New problems and old Questions.
 • Show author(s) (1993). Risiko og ekspertens rolle.
 • Show author(s) (1993). Nytt håp bak tid og rom? Essays om vitenskap, teknologi og verdier. Bergen : Adriane forlag.
 • Show author(s) (1993). Naturvitenskap og etikk.
 • Show author(s) (1993). Modernitet: fra differensiering og rasjonalisering til økologi, teknologi og verdier. Årbok 1991. Ariadne forlag.
 • Show author(s) (1993). Id#/een om en alternativ vitenskap og teknologi.
 • Show author(s) (1993). Hvorfor vitenskapsteoretikere - og andre - bør ha interesse for kaos-teori.
 • Show author(s) (1993). Fra Rasjonalisering og differensiering til Økologi, teknologi og verdier. Ariadne forlag.
 • Show author(s) (1993). Flere glimt fra komiteens arbeid med lakserapporten. (presentasjon på møte).
 • Show author(s) (1993). Den spesielle relativitetsteorien. Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (1992). The theory-ladenness of observations, the role of scientific instruments, and the Kantian a priori. International Studies in the Philosophy of Science. 269-280.
 • Show author(s) (1992). Etiske problemer i forbindelse med bruk av forsøksdyr. 10 pages.
 • Show author(s) (1992). Den spesielle relativitetsteorien. .
 • Show author(s) (1992). "Tidsmaskinen". Tankens hjelpere - Programserie om informasjonsteknologi og kultur (KULT-prosjekt nr. 182).
 • Show author(s) (1992). "Når maskinene tenker for oss." Tankens hjelpere - Programserie om informasjonteknologi og kultur (KULT-prosjekt nr. 182).
 • Show author(s) (1991). Filosofi, teknologi og verdier. 16 pages.
 • Show author(s) (1990). Vitenskapelige dyder kontra sunn fornuft og ansvar.

More information in national current research information system (CRIStin)