Home
Academic article
 • Gjengedal, Eva; Sviland, Randi; Moi, Asgjerd Litleré; Ellingsen, Sidsel; Flinterud, Stine Irene; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Natvik, Eli; Råheim, Målfrid. 2019. Patients’ quest for recognition and continuity in health care: time for a new research agenda? Scandinavian Journal of Caring Sciences.
 • Kjelsvik, Marianne; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Moi, Asgjerd Litleré; Aasen, Elin Margrethe; Nortvedt, Per; Gjengedal, Eva. 2019. Beyond autonomy and care: Experiences of ambivalent abortion seekers. Nursing Ethics. 2135-2146.
 • Kjelsvik, Marianne; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Moi, Asgjerd Litleré; Aasen, Elin Margrethe; Chesla, Catherine A.; Gjengedal, Eva. 2018. Women's experiences when unsure about whether or not to have an abortion in the first trimester. Health Care for Women International. 784-807.
 • Kjelsvik, Marianne; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Moi, Asgjerd Litleré; Aasen, Elin Margrethe; Gjengedal, Eva. 2018. Walking on a tightrope - caring for ambivalent women considering abortions in the first trimester. Journal of Clinical Nursing. 4192-4202.
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Hufthammer, Karl Ove; Vika, Margrethe Elin. 2017. Sexual activity and functioning in women treated for gynaecological cancers. Journal of Clinical Nursing. 400-410.
 • Råheim, Målfrid; Magnussen, Liv Heide; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Lunde, Åshild; Jacobsen, Torild; Blystad, Astrid. 2016. Researcher-researched relationship in qualitative research: Shifts in positions and researcher vulnerability. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 12 pages.
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Vika, Margrethe Elin. 2016. Nurses’ role and experiences as group-leaders in a group intervention for women after gynecological cancer. Open Journal of Nursing. 239-247.
 • Augestad, Mirjam Tonheim; Vetti, Hildegunn Høberg; Bjorvatn, Cathrine; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit. 2016. Identifying needs: a qualitative study of women’s experiences regarding rapid genetic testing for hereditary breast and ovarian cancer in the DNA BONus Study. Journal of Genetic Counseling. 182-189.
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Råheim, Målfrid; Gjengedal, Eva. 2015. Shyness and openness - common ground for dialogue between health personnel and women about sexual and intimate issues after gynecological cancer. Health Care for Women International. 1255-1269.
 • Thunes, Sissel Vibeke Nilsen; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit. 2015. Midwifery students first encounter with the maternity ward. Nurse Education in Practice. 243-248.
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Hufthammer, Karl Ove; Vika, Margrethe Elin. 2015. Fatigue and quality of life in women treated for various types of gynaecological cancers: a cross-sectional study. Journal of Clinical Nursing. 546-555.
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Buestad, Ingjerd; Vika, Margrethe Elin. 2014. Undervisning og veiledning i gruppe for kvinner behandlet for underlivskreft. En hjelp i rehabiliteringen? Vård i Norden. 10-14.
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Blåka, Gunnhild; Buestad, Ingjerd; Tengesdal, Ellen; Paulsen, Anita; Vika, Margrethe Elin. 2014. Education and counselling group intervention for women treated for gynaecological cancer: does it help? Scandinavian Journal of Caring Sciences. 112-121.
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Gjengedal, Eva; Råheim, Målfrid. 2013. Living in a changed female body after gynecological cancer. Health Care for Women International. 14-33.
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Råheim, Målfrid; Blåka, Gunnhild; Gjengedal, Eva. 2012. Living through gynaecological cancer: three typologies. Journal of Clinical Nursing. 2626-2635.
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Råheim, Målfrid; Blåka, Gunnhild; Gjengedal, Eva. 2010. Life beyond cancer: women's experiences 5 years after treatment for gynaecological cancer. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 799-807.
Report
 • Einarsen, Kari Anne; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit. 2001. Lærerikt og utfordrende, et skritt videre mot målet som ferdig sykepleier. En evalueringsrapport om Prosjekt overta avdeling i 2. studieår ved sykepleierutdanningen ved Diakonissehjemmets høgskole. .
Lecture
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit. 2014. Seksualitet i et kvinnehelseperspektiv. Temadag: Sex når livet endrer seg .
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit. 2012. Samliv, sex,kropp og selvfølelse etter gynkreft. 2 dagers helgeseminar for unge kvinner behandlet for underlivskreft .
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Råheim, Målfrid; Blåka, Gunnhild; Gjengedal, Eva. 2010. Å leve i spenninga mellom livsmot og redsel for tilbakefall. Kvinners erfaringer fem år etter behnadling for underlivskreft.
Academic lecture
 • Kjelsvik, Marianne; Gjengedal, Eva; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Moi, Asgjerd Litleré; Aasen, Elin Margrethe. 2017. Researching lived experiences of pregnant women who considered having, or not having, an abortion in the first trimester. On the basis of Max van Manen's Practical Phenomenology of Life-World Existentials.
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Dunberger, Gail; Olesen, Mette Linnet; Seibæk, Lene. 2017. Rehabilitering etter behandling for underlivskreft -en integrative review.
 • Dunberger, Gail; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Olesen, Mette Linnet; Seibæk, Lene. 2016. Women's life conditions after gynaecological cancer -an integrative review.
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit. 2016. Kvinners endra kropp og seksualliv i etterkant av underlivskreft. Konsekvenser for helsepersonell. .
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Vika, Margrethe Elin. 2013. Education and counselling group intervention for women treated for gynaecological cancer:Is it helpful for the women's process? .
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Vika, Margrethe Elin. 2013. A nurse-led education and counselling group intervention for women treated for gynaecological cancer: Is it helpful in the rehabilitation process.
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Gjengedal, Eva; Råheim, Målfrid. 2010. regaining the familiar body after surviving gynaecological cancer.
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Blaaka, Gunnhild; Råheim, Målfrid; Gjengedal, Eva. 2009. Living beyond cancer: Balancing between xourage and anxiety. Women's experiences five years after treatment for gynaecological cancerhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/pon.1594.
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Råheim, Målfrid; Blåka, Gunnhild; Gjengedal, Eva. 2007. Cancer as a lifechanging process. .
Doctoral dissertation
 • Kjelsvik, Marianne. 2019. Pregnant and ambivalent. Experiences of women and health personnel in the decision-making process.
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit. 2011. Livet etter underlivskreft. Kvinner sine erfaringar fem og seks år etter behandling for kreftsjukdom.
Abstract
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit. 2013. Fatigue in Women Treated for Various Forms of Gynecological Cancers. Psycho-Oncology. 216-217.
Poster
 • Kjelsvik, Marianne; Gjengedal, Eva; Moi, Asgjerd Litleré; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Aasen, Elin Margrethe. 2019. Gravid og ambivalent - Kvinners og helsepersonells erfaringer i beslutningsprosessen.
 • Solvåg, Kjersti; Grøthe, Åse Annbjørg; Ellingsen, Sidsel; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit. 2017. Å leve med tungpust - et samarbeidsprosjekt til nytte for pasient, pårørende, høgskole og praksis.
 • Kjelsvik, Marianne; Gjengedal, Eva; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Moi, Asgjerd Litleré; Aasen, Elin Margrethe. 2016. Pregnant and ambivalent - Norwegian women’s experiences when ambivalent in the decision-making process in the first trimester .
 • Ellingsen, Sidsel; Hunskår, Irene; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit. 2016. Like a spider in the web. The nurse`s role in palliative care.
 • Augesatd Tonheim, Mirjam; Vetti, Hildegunn Høberg; Bjorvatn, Cathrine; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit. 2016. Genetic testing at the time of diagnosis - Women's experiences when offered genetic testing immidiately after receiving a diagnosis of breast- or ovarian cancer. .
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Vika, Margrethe Elin. 2014. Nurse's role and experience as a group leader in an interventiom for women after gynaecological cancer .
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Vika, Margrethe Elin. 2014. Dialogue about sexual and intimate issues between health personnel and women treated for gynaecological cancer. .
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Vika, Margrethe Elin. 2013. Fatigue in women after gyaecological caner.
 • Vika, Margrethe Elin; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Hausmann, Frøydis; Iversen, Vegard; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Tengesdal, Ellen; Bjerke, Andre; Bjorvand-Bøhn, Kari. 2011. Rehabilitation of women following treatment for gynaecological cancer: A randomized controlled study - A description of a multicenter study and experiences so far .
 • Vika, Margrethe Elin; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Hausmann, Frøydis; Blåka, Gunnhild. 2010. Rehabilitation of women following treatment for gynaecological cancer; A randomized controlled trial.
 • Ertzeid, Linda Grung; Økland, Ingrid; Bjørge, Line; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Løkeland, Mette. 2010. Medical abortion between 9 and 12 weeks gestation. Experiences from a nursing perspective. .
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Buestad, Ingjerd; Hausmann, Frøydis; Blåka, Gunnhild; Vika, Margrethe Elin. 2010. Group Support for Women Treated for Gynaecological Cancer: Does it Help? A description and preliminary evaluation of an educational and counselling intervention.
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Gjengedal, Eva. 2008. Life beyond cancer. Women’s experiences after treatment for gynecological cancer.
Academic literature review
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Dunberger, Gail; Olesen, Mette Linnet; Østerbye, Maria; Seibæk, Lena. 2019. Lived experiences and quality of life after gynaecological cancer - an integrative review. 1393-1421.
 • Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Hunskår, Irene; Ellingsen, Sidsel. 2017. The nurse`s role in palliative care: A qualitative meta-synthesis. e21-e38.
Article in business/trade/industry journal
 • Augestad, Mirjam Tonheim; Bjorvatn, Cathrine; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit. 2018. Tilbud om gentest til kvinner med nyoppdaget kreft i bryst eller eggstokker - en kvalitativ studie om kvinners erfaring. . Best Practice Onkologi/Hematologi. 22-26.

More information in national current research information system (CRIStin)