Home
Ragnhild Lie Anderson's picture

Ragnhild Lie Anderson

Associate Professor, Subject didactics of Nordic languages
 • E-mailRagnhild.Anderson@uib.no
 • Phone+47 55 58 94 89+47 414 00 117
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7 (HF-bygget)
  Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Nordic language didactics

Sociolinguistics

Nynorsk

Books
 • Haugen, Ragnhild. 2004. Språk og språkhaldningar hjå ungdomar i Sogndal. 472 pages. ISBN: 82-497-0260-3.
Journal articles
 • Anderson, Ragnhild Lie. 2019. Kva seier ungdomar i Meland om strilemålet? Språkprat.
 • Anderson, Ragnhild Lie. 2018. Kan lærarar snakka norsk med utanlandsk aksent? Språkprat.
 • Anderson, Ragnhild Lie. 2017. Haldningar til bergensk, austlandsk og strilemål hjå ungdomar i Bergen. Språkprat. Published 2017-08-17.
 • Anderson, Ragnhild Lie. 2015. Skal vi gå på sjino, dere? Bergens Tidende. Published 2015-01-03.
 • Anderson, Ragnhild Lie; Bugge, Edit. 2015. Dialect and other explanatory factors in subconscious verbal guise tests. Acta Linguistica Hafniensia. International Journal of Linguistics. 47: 244-267. doi: 10.1080/03740463.2015.1110959
 • Anderson, Ragnhild Lie. 2014. På tide med nynorsk overalt! Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2014-06-29.
 • Anderson, Ragnhild. 2012. Sogndalsdialekten fyrst på 2000-talet. Årbok for Sogn. 58. 105-115.
 • Anderson, Ragnhild. 2010. Medvitne og umedvitne haldningar til bergensk, austlandsk og strilemål hjå ungdomar i Åsane. Danske Talesprog. 10. 80-107.
 • Anderson, Ragnhild. 2008. Forsking og synsing om utviklinga i sognemålet. Sogn Avis. 2-3. Published 2008-02-07.
 • Anderson, Ragnhild. 2008. Kva skjer med sogndalsdialekten og kvifor skjer det? Sogn Avis. 3. Published 2008-01-22.
 • Anderson, Ragnhild. 2008. Bokomtale av: Nordiske sprogholdninger. En masketest. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 2. 218-223.
 • Anderson, Ragnhild. 2006. Språk og språkhaldningar hjå ungdomar i Sogndal doktordisputas ved Universitetet i Bergen 17.12.2004. Maal og Minne. 1. 50-81.
 • Anderson, Ragnhild. 2005. The role of gender and parental background in language attitudes. Acta Linguistica Hafniensia. International Journal of Linguistics. 37: 101-106.
 • Haugen, Ragnhild. 2005. Det lokale talemålets plass og rolle i målreisinga i Sogn. Målbryting. 7. 211-232.
 • Haugen, Ragnhild. 2002. Sjølvrapporterte språkhaldningar frå ungdomar i Sogndal. Målbryting. 6. 143-173.
 • Haugen, Ragnhild. 2002. Språkhaldningstest ved Sogndal kino. Nordica Bergensia. 27. 83-103.
 • Haugen, Ragnhild. 2002. Melding ved Ragnhild Haugen. Maal og Minne. 2. 206-208.
Book sections
 • Anderson, Ragnhild Lie; Doublet, Maria-Rosa Raphaela; Sandøy, Helge. 2014. The Bergen dialect splits in two. kap. 10, pages 239-263. In:
  • Braunmüller, Kurt; Höder, Steffen; Kühl, Karoline. 2014. Stability and Divergence in Language Contact. Factors and Mechanisms. John Benjamins Publishing Company. 298 pages. ISBN: 9789027234964.
 • Anderson, Ragnhild. 2007. Nynorskkompetanse og haldningar til nynorsk hjå studentar i "nynorskland". 23-31. In:
  • 2007. Å sjå samfunnet gjennom språket. Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007. Novus Forlag. 9 pages.
 • Haugen, Ragnhild. 2001. Sogndalsdialekten på 1990-talet. 116-124. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2001. Årbok for Sogn 2001. ISBN: 82-91653-07-0.

More information in national current research information system (CRIStin)

 

Dialect change processes